www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


 

Vše co konám, konám v nejvyšším veřejném zájmu.

Takto se k nám státní moc chovat nesmí.

 

 

1. července 2019

21. června 2019 jsem napsal doktoru Petru Hromadovi kromě jiného i toto: 

 

 

A protože jsem všechno poslal i Okresnímu soudu Třebíč, a na Nejvyšší státní zastupitelství Brno, je potřeba na ten text pohlížet jako na úřední dokument.
Celou tu sedmistránkovou zprávu najdete zde: 

http://www.klusak.info/knizecka/895-statni-teror-2-trebicske-soudnictvi.html


 

4. června 2019

jsem poslal na Nejvyšší státní zastupitelství Brno dvě zprávy.
Jedna je popis šíleného postupu Okresního soudu Třebíč. Soudci a jimi nastrčení ex offo advokáti a opatrovník v součinnosti podváděli až tak mocně, až se dopodváděli k závěrům, že prý jsem duševne nemocný a musím se léčit a mít opatrovníka ..... protože věřím a ctím a respektuji návrh soudu o děti a rozsudku k němu, tedy to, co soudil - Okresní soud Třebíč.
A protože je to mimořádně komické, tak ještě jednou: 

Okresní soud Třebíč mě má za duševně nemocného, protože věřím, ctím a respektuji návrh soudu o děti a rozsudek k němu od Okresního soudu Třebíč.
Celý ten text o šíleném souzení Okresním soudem Třebíč najdete v kapitole Knížečka, ve článku Státní teror - Třebíčské soudnictví:

http://www.klusak.info/knizecka/893-statni-teror.html

 

A ta druhá zpráva - Prosba pro nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana, ta se také povedla.
Tu zde uvedu v plném znění v pondělí, 10. června.

http://www.klusak.info/knizecka/894-nejvyssi-statni-zastupitel-druhy-pokus.html

11. června 2019 jsem dostal potvrzení, že Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman si moji zprávu, na kterou vás zde odkazuji, "osobně převzal". 

 

19. května 2019

jsem poslal nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi stejný popis likvidace občana státní mocí a stejných deset příloh - důkazů k tomu. Koncem května se má sejít s novou ministryní spravedlnosti Mgr. Marii Benešovou a řešit, zda si u nás lze či nelze  objednat trestní stíhání.
Tak jsem i jemu popsal a doložil, že ano, že lze.
Jakpak 
dopadne jejich setkání na toto téma, když oba mají podrobný popis a nezvratné důkazy k tomu, že si u nás lze objednat trestné stíhání nepohodlné osoby, které se završuje skutečnou likvidací takového občana?  

Úvodní zpráva pro JUDr. Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, je zde:
http://www.klusak.info/knizecka/892-pro-pavla-zemana-nejvyssiho-statniho-zastupce.html

 

 

5. května 2019
jsem nové ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové popsal a v deseti přílohách nezvratně doložil, že si u nás lze objednat trestní stíhání a dokonce i likvidaci občana.
A když takto koná státní moc, občan se tomu musí podřídit. Pak je to státní teror. Pak se musíme takových soudců, státních zástupců, kriminalistů, advokátů, znalců, i doktorů bát.
 
Jedinou obranou proti tomu je všechno zveřejňovat a dokládat.
Jsem si jistý, že je to v nejvyšším veřejném zájmu. 

Celou zprávu tak, jak ji obdržela ministrině spravedlnosti Mgr. Marie Benešová a někteří další, tu naleznete zde:

http://www.klusak.info/knizecka/891-objednane-trestni-rizeni.html

 

 

  24. února 2019

Pod názvem: Pravda zvítězí i u Klušáků č. 9. jsem pro ministerstvo spravedlnosti ČR vypracoval mikro studii o tom, jak se zde za pomocí soudů likvidují občané, aby se takto kryly zločiny spáchané z moci úřední na dětech. 
Celou mikro studii a přesně tak, jak ji má i ministersto spravedlnosti a někteří další, tak tu najdete zde:

http://www.klusak.info/knizecka/890-4-faze-likvidace-obcana.html

 

 

   31. prosince 2018

Okresní soud Třebíč právě zahájil druhý pokus přidělení mi opatrovníka přes USNESENÍ. 

A tak jsem 31. 12. 2018 poslal Okresnímu soudu Třebíč a Ministerstvu spravedlnosti ČR pětistránkovou žádost, prosbu, NÁMITKU, aby mě nezabíjeli.  
Až k tomuto mě po sedmi letech odkopávání dohnala státní moc. 
Případ není ani zdaleka u konce, ještě mě nezlikvidovali.

Celou tu žádost, prosbu najdete v kapitole KNÍŽEČKA 2019.  

http://www.klusak.info/79-knizecka¨

Je ve třetím článku s názvem - Opatrovník 2. pokus.

http://www.klusak.info/knizecka/887-opatrovnik-2-pokus.html

 

 

     22. prosince 2018

Teror státní moci, okresního soudu Třebíč a okresního státního zastupitelství Třebíč dostoupil vrcholu. Hodili na mě opatrovníka a léčbu, a je jim úplně jedno, co jim k tomu oznamuji a dokládám. 

Proto musí přijít další můj zoufalý čin, o kterém jsem je s předstihem informoval. 
A vy si zde o tom můžete úplně všechno přečíst, protože jen k vůli tomu vznikla nová kapitola, je vlevo nahoře, a jmenuje se KNÍŽEČKA 2019.
 

http://www.klusak.info/79-knizecka¨

--------------------------------------------------------------------------

 

     12. listopadu 2018 
Státní moc překročila rubikon, neb už se prakticky přikročilo k léčení mě k těm jejich pravdám. To už jim nikdo nikdy neodpáře.
To státní moc je nemocná, ta žije v bludu, - že prý se matce našich dětí podařilo obnovit sourozeneckou skupinu ... a nyní a přes doktory se mám k tomuto bludu doléčit i já.
A tak jsem jim vysvětlil, proč je to neléčitelné, a že jsem to já, kdo má v rukou žolíky, zatím co státní moc má jenom Černé Petry a ještě k tomu hezky zapáchající. S tímto vysvětlením jsem poslal okresní soud Třebíč, krajský soud Brno a Ministerstvo spravedlnosti - tou nejslušnější formou, do sedinky.
Zda a jak se s tím vyrovnají, uvidíme.

http://www.klusak.info/zavet/883--likvidace-me-osoby-c3.html

 

Sledujte tento případ, jen tak se dozvíte, zda policie Pomáhá a Chrání - anebo taky někdy - zabíjí. Nepřímo, samozřejmě. 

 

     18. prosinec 2017:

PP - odstupte - 1

 

PP - odstupte - 2

 

Vše o tomto mém počinu najdete vysvětlené v poslední kapitole s názvem   genmjr. Mgr. Bc. Tomáši Tuhý - ODSTUPTE

 

****************

Již od 10. 7. 2011  oznamuji a dokládám zodpovědným úředníkům, kontrolám, státním zástupcům, policii, ombudsmanům, MPSV, vládě ČR zločiny spáchané z moci úřední na mých dětech.

 
  A od 10. 7. 2011  se mi mocní tohoto státu jen posmívají, ponižuji mě, uráží, zesměšňují, odkopávají a trvale křivě obviňují.
A co je nejhorší, nutí nás přijmout ty jejich totální nesmysly, zjevné krávoviny,
zvrhlé hovadiny, které si úředníci pro svoje zločiny na nás jen tak vymysleli.

Dočkáme se pravdy anebo se budeme muset a na věky smířit s křivým tvrzením úředníků, že prý se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, kterou prý otec odvrhnutím Tomáše zničil? 


Je to státní psychologický nátlak, teror na rodiče i na děti.
Úředníci nám přidělili, že prý otec odvrhl dítě a to rozbilo rodinu.
Takto se trvale a záměrně vedou děti k nenávisti rodiče.
Takto se trvale a záměrně nahání rodič k zoufalým činům. 

A už se jen čeká, až z toho oběť úřednických zločinů provede něco zoufalého, či se zabije. V této fázi státního úřednického teroru je jim úplně jedno, co zoufalec spáchá. Podstatené je, aby už to spáchal a pokud se nezabije, aby se to alespoň blížilo hraně zákona. Aby se pak mohl spacifikovat a případně vyhlásit za duševně nemocného. Proto se jen čeká. Nic jiného - jen se čeká.
Já o zločinech na našich dětech policii ČR poprvé informoval formou několika trestních oznámení již v roce 2012. Končí rok 2016 - a nic. Vůbec nic.
Prý policii ČR nepřísluší prošetřovat úřednické zločiny na dětech. Takto se po tom všem ještě dráždí oběť úřednických zločinů, jenom ho dostali do co největší bezněděje, do co nejhlubší deprese. A MPSV to prý také nepřísluší. Ani vládě ČR to nepřísluší. Prostě - nikomu v této zemi prý nepřísluší prošetřovat úřednické zločiny na detech. Dobrá. Zásadní ale je - že o nich všichni všechno vědí. 
A to jsou jasné důkazy, jak se tu řeší úřednické zločiny na dětech. Záměrným doháněním svědka i všech úřednických obětí k zoufalým činům. 
Tento případ, jasné důkazy a jejich odpovědi je všechny právě z takových praktik usvědčují.

Nikdo nikdy se nezajímal o to - Co se vlastně stalo rodině, dětem, o co jde? 
To nikdy nikoho z vyšetřujících nezajímalo, to se nikdy neřešilo, protože to je jim
z důkazů naprosto jasné. Proto se k případu postavili, jak se postavili.

Všichni do mě, do nás, do mých dětí trvale jen kopou ty úřednické perverznosti o odvrhávání dětí, o sourozenecké skupině, o mé vině.

 

Nejkřivěji se zachoval krajský úřad, který si účelově zfalšoval počet našich dětí.
Nejvíce a 
k tomu ještě naprosto nejpitoměji podváděl úřad ombudsmana
Nejsprostější na nás bylo MPSV. Odpověď po ročním šetření? Prý se mám jít léčit
Nejnebezpečnější nám byla policie ČR, která se mě pokusila zlikvidovat.


Takto jsem s oznamování a perfektním doložením úřednických zločinů na mých dětech v této zemi dopadl. 
Přitom jsem jim popsal a doložil jak OSPOD MB obchoduje s dětmi.
Popsal a doložil jsem všem, jak rozbíjeli rodinu pouze z důvodů pro postarání se o třetí, o plnoletou osobu. Jak si při tom odstavili, jak obešli oba rodiče, které vůbec neřešili. Jak si na nás vymysleli nejen zjevně křivý, naprosto nesmyslný návrh soudu, ale jak si za nás vymysleli dokonce všechny výpovědi.

Od konce března 2016 o tom všechno ví i vláda ČR. 
Všechno jsem vládě ČR podrobně popsal a dostatečně a nevyvratitelně doložil. 
A od poloviny srpna 2016 je všechno zveřejněné i zde. 


Níže jmenovaní tento případ dokonale znají, protože ho prý řádně prošetřovali.
Všemu rozumněli až tak moc dobře, že neměli ani jednu jedinou otázku, připomínku, dokonce nežádali ani další důkazy, přesto že jsem jim je nabízel.
Tak jim bylo všechno jasné, tak všemu rozuměli. Všemu rozuměli.
Přitom nikdo z nich nedokáže vysvětlit, jak OSPOD MB vysvětloval prvňáčkovi, že se musí rozbít rodina. Nedokáže to ani OSPOD MB. Takže je jasné, že k tomu úřednickému úkonu neexistuje žádné, natož pak zákonné zdůvodnění. Že se tedy MUSEL porušit zákon - tedy základní práva dětí. A všem je to jedno. Nikoho z nich práva dětí nezajímali. Tak co chrání, řeší, kontrolují - když tak pohrdají i nejzákladnějšími právy dětí? 
Všichni ve věci ze své moci – rozhodli.  
Proto mám od všech níže uvedených odpovědi. Mnohdy i více odpovědí jak jsem jim stále dokola vysvětloval, dokládal .... žádal, prosil .... žebral .... Zbytečně.
Nikdo z nich nedokáže nic vysvětlit, na nic se nedá odpovědět, a přesto rozhodli.  


ing. Jana Loiblová, -  vždy tehdy - vedoucí sociálního odboru Moravské Budějovice, 
ing. Jana Špačková,  tajemnice městského úřadu Moravské Budějovice, 
ing. Vlastimil Bařinka, starosta Moravských Budějovic

   Jan Hauk, DiS, kurátor pro mládež OSPOD, Rosice u Brna, 
   Bc. Vítězslava Vaverková, vedoucí sociálního odboru Rosice u Brna,
   ing. Radek Drnovský, tajemník městského úřadu Rosice u Brna,

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, 
Mgr. Eva Rychvaldová,
vedoucí oddělení vnitřní kontroly Kraje Vysočina, 

   nprap. Zdeněk Tvrdý, vrchní inspektor + npor. Bc Jaroslav Pospíšil, ved. oddělení PČR MB,
   prap. Miroslav Pátek, inspektor + npor. Milan Chvátal, vedoucí oddělení PČR MB,
   nprap. Miroslav Pátek, inspektor + npor. Jaroslav Pospíšil, vedoucí oddělení PČR, MB, 
   npor. Bc. Jaroslav Pospíšil, vedoucí oddělení policie Moravské Budějovice, 

   plk. Mgr. Petr Tomášek, vedoucí Územní odbor PČR Třebíč,
   mjr. Mgr. Miloslav Sobotka, vedoucí  krajské vnitřní kontroly PČR Jihlava,
   plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV, pověřen zastupováním ředitele, Jihlava
   plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel krajského ředitelství PČR Jihlava, 

JUDr. Zdeněk Špaček, okresní státní zástupce, Třebíč
JUDr. Václav Mastný, okresní státní zastupitelství, Třebíč
Mgr. Jaroslav Nemeškal, okresní státní zastupitelství, Třebíč
Mgr. Lenka Fortelná, krajské státní zastupitelství, Jihlava,
JUDr. Jiří Morava, krajské státní zastupielství, Jihlava
Mgr. Jaroslav Kouřil, vrchní státní zastupitelství, Olomouc
JUDr. Jiří Hajda, Nejvyšší státní zastupitelství, Brno

por. Mgr. Michal Škarek, komisař, PČR, ÚO Třebíč, oddělení obecné kriminality
por. Mgr. Martin Kalina,
PČR, ÚO Třebíč, oddělení hospodářské kriminality 
por. Roman Rada,
komisař, PČR, ÚO Znojmo, oddělení hospodářské kriminality,
   plk. Mgr. Miroslav Fulín, policejní prezidium PČR,  vedoucí oddělení,  
   plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, policejní prezident PČR, 

plk. Mgr. Ondřej Cháb, vedoucí, GIBS Jihlava,

RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv ČR, 
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR,
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv ČR, 

         MUDr. David Neubauer, psychiatr, Havlíčkův Brod ve spolčení s
         PhDr. Jaroslav Veselý, klinický psycholog, Havlíčkův Brod 

   Mgr. Kateřina Šlesingerová, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV
   Mgr. Jiřina Kunášková,  
ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV           

         JUDr. František Sochor,
ex. offo advokát, Třebíč
JUDr. František Frula, samosoudce, okresní soud Třebíč
Mgr. Andrela Mühlhandelová, vyšší soudní úřednice Třebíč  
          Mrg. Marek Macháně, Úřad vlády České republiky. 

                                  A to znamená jediné:
Od konce března 2016 o těch zrůdných zločinech spáchaných na dětech z pozice státní moci ví a zná všechno i vláda ČR. Od konce března 2016 má vláda ČR všechny ty zločiny perfektně popsané a ještě lépe doložené. Odemne. 

 

Nikdo z nich, ani jeden z těch všech 38 zde uvedených neoznačil něco z mého popisu případu za lež, nepravdu, že se nestalo či že se stalo jinak. Ani jeden. 
Všichni tedy s mým popisem případu zcela a ve všem souhlasili.
Důkazy ani jiný výklad případu, než je ten můj, stejně nepřipouští. 


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop