www.klusak.infoAktuálně

Vánoce 2017:


Podaří se mi někdy alespoň jednoho jediného policisty přesvědčit, že jsem jsem se nikdy neodstěhoval a vzhledem ke své profesi ani nemohl odstěhovat?
Že jsem nikdy nebyl a ani nemohl být formální?
Že jsem neodvrhl Tomáše, za což mě trestal OSPOD MB vyloučením z procesu v mé rodině?
Že matka za navádění OSPOD MB odvrhla syna Jakuba a proto ani nemohla obnovit sourozeneckou skupinu?
Uzná mi alespoň jeden jediný policisty, že Jakub existuje? Alespoň ti, kteří jej viděli?
Nebo po asi už stovce policejního prošetřování na věky zůstane - že jsem z toho
nic neprokázal?


Vysvětlí se toto všechno, nebo policie jen čeká, až z toho "neprokázání" provedu čin nejzoufalejší, aby se jím všechno ukončilo?


Ale policie nečeká, policie koná.
Policie bez jakéhokoliv vysvětlení alespoň něčeho, trvalým odkopáváním mě s tím, že prý se neprokázalo, mě už dohnala k asi ke dvacítce zoufalých činů.

A k tomu si ještě policie si na mě vymyslela bezpočet nesmyslů, pomluv, křivých tvrzení a lží.
A dokonce se mě už přímo pokusila zlikvidovat, zpochybňováním mého zdravotního stavu.
A nyní mě dokonce trestně stíhá, přičemž ani nedokázala uvést nic konkrétního. A i to nekonkrétní jsou jen manipulace, podsouvání, nesmysly a lži, ke kterým mi ani stížnost nedovolila.

Jsem si jistý, že je v nejvyšším veřejném zájmu občany informovat o tom, co a jak se tu děje.
Jak se zde likvidují rodiny, rodiče, sourozenecké vztahy a vazby.
Jak se záměrně vedou děti k nenávisti k otci, jen aby se ho děti co nejvíce bály, jen aby ho co nejvíce nenáviděly.
A jak se záměrně otec dohání k činům nejzoufalejším.
To všechno se tu děje a to všechno zde v nejvyšším veřejném zájmu popisuji a dokládám.


Jediné, co se tu neděje je to, že by se něco vysvětlilo, na něco odpovědělo. To se tu neděje. Jen se mi všichni posmívají, ponižují a čekají, k čemu mě takovým přístupem doženou, jenom aby se to vzápětí použili proti mě. kdybych to přežil.


Já podnikám na plný úvazek už od roku 1991, už 27 let. Měl jsem tu kontroly jak ČOI, tak FÚ. Co si přáli jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát. 

 

A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si takto předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše předemnou tajili, přemlouvali manželku, aby i ta předemnou vše tajila, nic se mnou neřešila, jenom aby rodinu mohli rozbít na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, kterému nikdo nerozumí. Proto jsem ani nemohl něco vědět, proto jem ani nemohl něčemu rozumět, rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všechny kontroly a policie jen posmívají, ponižují mě a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ...
A ani po tom všem se dodnes nedá z postupu OSPOD MB vůbec nic vysvětlit, na nic se neodpovědělo.


Státní moc počítá s tím, že to všechno ukončí až ten nejzoufalejší čin z toho, neb mi takovým postupem už 7 let dávají na jevo, že jiné řešení pro nás ani neexistuje. Smiř se s tím, že se nikdy nic nedozvíš, - nebo se nesmiř - a spáchej z toho, co chceš, nám je to jedno.


Jsem si jistý, je je nezbytné, aby se o takových praktikách OSPOD MB v součinnosti s policií dozvědělo co možná nejvíce lidí.
Že je to v nejvyšším veřejném zájmu
.


Aby se na takové úředníky a policii mohly připravit rodiny, rodiče, děti. Aby pak ze zoudfalství z toho nemuseli páchat ty nejzoufalejší činy.


Nejvyšší veřejný zájem musí být, aby se občané na takové úřednické postupy mohli připravit a tím ubude rodinných tragédií z úřednických masakrů rodin bez důvodů, bez vysvětlení. Tím se sníží počet
sebevražd nejen rodičů, ale i dětí z toho, jak se s nimi z moci úřední zachází. A jak se jim po tom všem ještě státní moc posmívá, odkopává je, a takto dohání do naprosté beznaděje, od které je už kousek k čemukoliv.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


 

Vše co konám, konám v nejvyšším veřejném zájmu.

Takto se k nám úředníci a ani policie chovat nesmí.


Kam jsme se od mé výzvy z prosince 2017 policejnímu prezidentovi k jeho odstoupení nyní, ke konci roku 2018 dostali?

 

     12. listopadu 2018 
Státní moc překročila rubikon, neb už se prakticky přikročilo k léčení mě k těm jejich pravdám. To už jim nikdo nikdy neodpáře.
To státní moc je nemocná, ta žije v bludu, - že prý se matce našich dětí podařilo obnovit sourozeneckou skupinu ... a nyní a přes doktory se mám k tomuto bludu doléčit i já.
A tak jsem jim vysvětlil, proč je to neléčitelné, a že jsem to já, kdo má v rukou žolíky, zatím co státní moc má jenom Černé Petry a ještě k tomu hezky zapáchající. S tímto vysvětlením jsem poslal okresní soud Třebíč, krajský soud Brno a Ministerstvo spravedlnosti - tou nejslušnější formou, do sedinky.
Zda a jak se s tím vyrovnají, uvidíme.

http://www.klusak.info/zavet/883--likvidace-me-osoby-c3.html

 

     28. října 2018
Ke stému výročí republiky jsem na ministerstvo spravedlnosti poslal přesně toto:

http://www.klusak.info/zavet/884-ministerstvo-vi-vsechno.html

 

 

Sledujte tento případ, jen tak se dozvíte, zda policie Pomáhá a Chrání - anebo taky někdy - zabíjí. Nepřímo, samozřejmě.  

 

 

     18. prosinec 2017:

PP - odstupte - 1

 

PP - odstupte - 2

 

Vše o tomto mém počinu najdete vysvětlené v poslední kapitole s názvem   genmjr. Mgr. Bc. Tomáši Tuhý - ODSTUPTE

 

****************

Již od 10. 7. 2011  oznamuji a dokládám zodpovědným úředníkům, kontrolám, státním zástupcům, policii, ombudsmanům, MPSV, vládě ČR zločiny spáchané z moci úřední na mých dětech.

 
  A od 10. 7. 2011  se mi mocní tohoto státu jen posmívají, ponižuji mě, uráží, zesměšňují, odkopávají a trvale křivě obviňují.
A co je nejhorší, nutí nás přijmout ty jejich totální nesmysly, zjevné krávoviny,
zvrhlé hovadiny, které si úředníci pro svoje zločiny na nás jen tak vymysleli.

Dočkáme se pravdy anebo se budeme muset a na věky smířit s křivým tvrzením úředníků, že prý se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, kterou prý otec odvrhnutím Tomáše zničil? 


Je to státní psychologický nátlak, teror na rodiče i na děti.
Úředníci nám přidělili, že prý otec odvrhl dítě a to rozbilo rodinu.
Takto se trvale a záměrně vedou děti k nenávisti rodiče.
Takto se trvale a záměrně nahání rodič k zoufalým činům. 

A už se jen čeká, až z toho oběť úřednických zločinů provede něco zoufalého, či se zabije. V této fázi státního úřednického teroru je jim úplně jedno, co zoufalec spáchá. Podstatené je, aby už to spáchal a pokud se nezabije, aby se to alespoň blížilo hraně zákona. Aby se pak mohl spacifikovat a případně vyhlásit za duševně nemocného. Proto se jen čeká. Nic jiného - jen se čeká.
Já o zločinech na našich dětech policii ČR poprvé informoval formou několika trestních oznámení již v roce 2012. Končí rok 2016 - a nic. Vůbec nic.
Prý policii ČR nepřísluší prošetřovat úřednické zločiny na dětech. Takto se po tom všem ještě dráždí oběť úřednických zločinů, jenom ho dostali do co největší bezněděje, do co nejhlubší deprese. A MPSV to prý také nepřísluší. Ani vládě ČR to nepřísluší. Prostě - nikomu v této zemi prý nepřísluší prošetřovat úřednické zločiny na detech. Dobrá. Zásadní ale je - že o nich všichni všechno vědí. 
A to jsou jasné důkazy, jak se tu řeší úřednické zločiny na dětech. Záměrným doháněním svědka i všech úřednických obětí k zoufalým činům. 
Tento případ, jasné důkazy a jejich odpovědi je všechny právě z takových praktik usvědčují.

Nikdo nikdy se nezajímal o to - Co se vlastně stalo rodině, dětem, o co jde? 
To nikdy nikoho z vyšetřujících nezajímalo, to se nikdy neřešilo, protože to je jim
z důkazů naprosto jasné. Proto se k případu postavili, jak se postavili.

Všichni do mě, do nás, do mých dětí trvale jen kopou ty úřednické perverznosti o odvrhávání dětí, o sourozenecké skupině, o mé vině.

 

Nejkřivěji se zachoval krajský úřad, který si účelově zfalšoval počet našich dětí.
Nejvíce a 
k tomu ještě naprosto nejpitoměji podváděl úřad ombudsmana
Nejsprostější na nás bylo MPSV. Odpověď po ročním šetření? Prý se mám jít léčit
Nejnebezpečnější nám byla policie ČR, která se mě pokusila zlikvidovat.


Takto jsem s oznamování a perfektním doložením úřednických zločinů na mých dětech v této zemi dopadl. 
Přitom jsem jim popsal a doložil jak OSPOD MB obchoduje s dětmi.
Popsal a doložil jsem všem, jak rozbíjeli rodinu pouze z důvodů pro postarání se o třetí, o plnoletou osobu. Jak si při tom odstavili, jak obešli oba rodiče, které vůbec neřešili. Jak si na nás vymysleli nejen zjevně křivý, naprosto nesmyslný návrh soudu, ale jak si za nás vymysleli dokonce všechny výpovědi.

Od konce března 2016 o tom všechno ví i vláda ČR. 
Všechno jsem vládě ČR podrobně popsal a dostatečně a nevyvratitelně doložil. 
A od poloviny srpna 2016 je všechno zveřejněné i zde. 


Níže jmenovaní tento případ dokonale znají, protože ho prý řádně prošetřovali.
Všemu rozumněli až tak moc dobře, že neměli ani jednu jedinou otázku, připomínku, dokonce nežádali ani další důkazy, přesto že jsem jim je nabízel.
Tak jim bylo všechno jasné, tak všemu rozuměli. Všemu rozuměli.
Přitom nikdo z nich nedokáže vysvětlit, jak OSPOD MB vysvětloval prvňáčkovi, že se musí rozbít rodina. Nedokáže to ani OSPOD MB. Takže je jasné, že k tomu úřednickému úkonu neexistuje žádné, natož pak zákonné zdůvodnění. Že se tedy MUSEL porušit zákon - tedy základní práva dětí. A všem je to jedno. Nikoho z nich práva dětí nezajímali. Tak co chrání, řeší, kontrolují - když tak pohrdají i nejzákladnějšími právy dětí? 
Všichni ve věci ze své moci – rozhodli.  
Proto mám od všech níže uvedených odpovědi. Mnohdy i více odpovědí jak jsem jim stále dokola vysvětloval, dokládal .... žádal, prosil .... žebral .... Zbytečně.
Nikdo z nich nedokáže nic vysvětlit, na nic se nedá odpovědět, a přesto rozhodli.  


ing. Jana Loiblová, -  vždy tehdy - vedoucí sociálního odboru Moravské Budějovice, 
ing. Jana Špačková,  tajemnice městského úřadu Moravské Budějovice, 
ing. Vlastimil Bařinka, starosta Moravských Budějovic

   Jan Hauk, DiS, kurátor pro mládež OSPOD, Rosice u Brna, 
   Bc. Vítězslava Vaverková, vedoucí sociálního odboru Rosice u Brna,
   ing. Radek Drnovský, tajemník městského úřadu Rosice u Brna,

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, 
Mgr. Eva Rychvaldová,
vedoucí oddělení vnitřní kontroly Kraje Vysočina, 

   nprap. Zdeněk Tvrdý, vrchní inspektor + npor. Bc Jaroslav Pospíšil, ved. oddělení PČR MB,
   prap. Miroslav Pátek, inspektor + npor. Milan Chvátal, vedoucí oddělení PČR MB,
   nprap. Miroslav Pátek, inspektor + npor. Jaroslav Pospíšil, vedoucí oddělení PČR, MB, 
   npor. Bc. Jaroslav Pospíšil, vedoucí oddělení policie Moravské Budějovice, 

   plk. Mgr. Petr Tomášek, vedoucí Územní odbor PČR Třebíč,
   mjr. Mgr. Miloslav Sobotka, vedoucí  krajské vnitřní kontroly PČR Jihlava,
   plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV, pověřen zastupováním ředitele, Jihlava
   plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel krajského ředitelství PČR Jihlava, 

JUDr. Zdeněk Špaček, okresní státní zástupce, Třebíč
JUDr. Václav Mastný, okresní státní zastupitelství, Třebíč
Mgr. Jaroslav Nemeškal, okresní státní zastupitelství, Třebíč
Mgr. Lenka Fortelná, krajské státní zastupitelství, Jihlava,
JUDr. Jiří Morava, krajské státní zastupielství, Jihlava
Mgr. Jaroslav Kouřil, vrchní státní zastupitelství, Olomouc
JUDr. Jiří Hajda, Nejvyšší státní zastupitelství, Brno

por. Mgr. Michal Škarek, komisař, PČR, ÚO Třebíč, oddělení obecné kriminality
por. Mgr. Martin Kalina,
PČR, ÚO Třebíč, oddělení hospodářské kriminality 
por. Roman Rada,
komisař, PČR, ÚO Znojmo, oddělení hospodářské kriminality,
   plk. Mgr. Miroslav Fulín, policejní prezidium PČR,  vedoucí oddělení,  
   plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, policejní prezident PČR, 

plk. Mgr. Ondřej Cháb, vedoucí, GIBS Jihlava,

RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv ČR, 
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR,
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv ČR, 

         MUDr. David Neubauer, psychiatr, Havlíčkův Brod ve spolčení s
         PhDr. Jaroslav Veselý, klinický psycholog, Havlíčkův Brod 

   Mgr. Kateřina Šlesingerová, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV
   Mgr. Jiřina Kunášková,  
ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV           

         JUDr. František Sochor,
ex. offo advokát, Třebíč
JUDr. František Frula, samosoudce, okresní soud Třebíč
Mgr. Andrela Mühlhandelová, vyšší soudní úřednice Třebíč  
          Mrg. Marek Macháně, Úřad vlády České republiky. 

                                  A to znamená jediné:
Od konce března 2016 o těch zrůdných zločinech spáchaných na dětech z pozice státní moci ví a zná všechno i vláda ČR. Od konce března 2016 má vláda ČR všechny ty zločiny perfektně popsané a ještě lépe doložené. Odemne. 

 

Nikdo z nich, ani jeden z těch všech 38 zde uvedených neoznačil něco z mého popisu případu za lež, nepravdu, že se nestalo či že se stalo jinak. Ani jeden. 
Všichni tedy s mým popisem případu zcela a ve všem souhlasili.
Důkazy ani jiný výklad případu, než je ten můj, stejně nepřipouští.

 

Všichni přesně vědí, co sociální odbor Moravské Budějovice naší rodině, našim dětem provedl.
Co všechno si na nás vymysleli, čemu nás nutí podřídit se, co musíme přijmout.

Všichni přesně vědí, jaké týrání se u nás léta dělo, i jak se to řešilo.
A jak se nakonec odchodem Tomáše z rodiny i zdárně vyřešilo.

Proto všichni vědí i to, jak sociální odbor Moravské Budějovice tyrana a týrání v rodině nejenže kryl, ale jak je zcela podporoval, naváděl k tomu. 
Všichni vědí i to, jak sociální odbor sedmileté dítě nejenže nutil, aby krylo, aby podporovalo tyrana a jeho tyranii, ale dokonce, aby se přidalo na stranu tyrana a společně i s ním do otce kopali.
Aby dítě vždy uvádělo za problémového, za strůjce všech problémů v rodině - otce.
Jak prý se otec nestaral, nebudil ji, nepřipravoval do školy, neučil se s ní ... 
Jak prý za nepořádek doma může jenom otec, protože matka prý strádala a tak se nemohla starat.
Jak prý otec odvrhl dítě ... zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla.
Jak prý otec způsoboval hádky rodičů ... přitom hádky rodičů neexistovali, všichni je popřeli.
Jak prý se musela doma před otcem a před bratrem přetvařovat a lhát jim, podvádět je ... tajit jim, že prý tajně chodili za Tomášem ... 
Tajně se dokonce s úředníky OSPOD MB domluvili na rozbíjení rodiny a doma to před otcem a před bratrem Jakubem co nejdéle tajili. Na přímé dotazy, zda se něco děje - zapírali.

A to ji tehdy bylo sedm let a takto ji úředníci zneužívali pro svoje zájmy.
Takto sociální odbor vedl prvňáčka k nenávisti k otci.
O otci pouze a jen samá negativa, o otci vůbec nic dobrého, hezkého.
 Přitom tak obrovské dílo pro rodinu je za ním.
Přitom ti samí úředníci před tím soudu oznámili, že je otec odstěhovaný, že menželství je jen formálním svazkem. A nedovolili na tom nic změnit.
A když ten důvod po létech padl, dodatečně si na otce všechno vymysleli, protože potřebovali z otce vyrobit zrůdu. Takto OSPOD MB pracuje, zneužívá své moci.

Jen v kapitole  47 nezvratných důkazů o zločinech OSPOD
je o tom popsaných a doložených 47 nezvratných důkazů.  


A po tom všem, po takových hrůzách a tolika důkazech
nikdo z vyšetřujících či kontrol na postupu sociálního odboru neobjevil nic divného, neobvyklého, natož pak nezákonného.

 

Podívejte, jaké zrůdnosti si na nás sociální odbor Moravské Budějovice vymyslel,
co nás nutí příjmout s čím se musíme smířit. 

1. Sociální odbor Moravské Budějovice si jen tak na naší rodinu vymyslel,
že prý je otec odstěhovaný, že prý naše manželství je jen formálním svazkem. 

Nikde to není popsané, vysvětlené, takže nikdo ani netuší, co si pod tím má vlastně představit. Nikdy se k tomu nevyjádřil ani jeden člen rodiny. A nikdy ani tak fatální obvinění otce s otcem sociální odbor neřešil. Proto ani k takovému obvinění otce neexistuje vyjádření otce. A přesto a pouze takové obvinění, které si vymysleli na sociálním odboru rozbilo rodinu. A pořád platí, přestože mu nikdo nerozumí, nikdo jej nedokáže vysvětlit. 
Matka dokonce to obvinění otce, to tvrzení, že prý je otec odstěhovaný, že prý manželství je jen formální u dalších soudů popřela a uvedla jim v návrzích soudu, že to bylo naopak. Že ona opustila společnou domácnost. A přesto to křivé, zcela nesmyslné obvinění otce vymyslené na sociálním odboru - platí pořád.

Sociální odbor nás nutí žít ve lžích, že prý manželství, rodina, tedy otec byl formální. Že otec kašlal na rodinu, na děti, na své povinnosti, o nic se nestaral, nic si v rodině neplnil, nepodílel se, nic pro rodinu, pro děti nedělal. A nic pro rodinu, pro děti - neznamenal. A proto se rozbíjí rodina.
Otec za to může. Protože se nestaral. Protože byl odstěhovaný, manželství bylo jen formálním svazkem.

Takto si sociální odbor všechno vymyslel k obrazu svému, hodil na otce, a ani mu nedovolili, aby se k tomu alespoň vyjádřil. 
Takto sociální odbor záměrně naváděl děti k nenávisti otce. 

To vše najdete v kapitole - Pouze toto a nic jiného rozbilo rodinu

2. Sociální odbor si jen tak z otce vyrobil zrůdu, protože prý odvrhl Tomáše.  

Jen tak si vymysleli a hodili na otce, na rodinu, že prý otec odvrhl dítě. 
Opět to nikde není vysvětlené, popsané, takže opět nikdo netuší, co si pod tím má vlastně představit. Nikdy se k tomu nevyjádřil ani jeden člen rodiny. A nikdy takto fatální obvinění otce s otcem sociální odbor neřešil. Proto neexistuje ani vyjádření otce k takovému obvinění. A přesto platilo, rozbilo rodinu a platí pořád. 

K vůli tomu, že otec odvrhl dítě, se nejenže rozbila rodina, ale proto byl dokonce otec z procesu předem a zcela vyloučen, takže ani nemohl chránit rodinu. 

Otec může za rozbití rodiny a otec si může i za to, že byl z procesu vyloučen. Neměl odvrhnout dítě. Pak by se rodina nerozbila. A pak by s ním jednal i sociální odbor. Takto zrůdně se k nám OSPOD MB zachovalo.

Pořád platí, že otec odvrhl dítě, a proto se rozbila rodina. A v tom jsou vychovávany a vedené naše děti. K odporu a k nenávisti otce, který odvrhl dítě, který tedy může za rozbití rodiny. On. Otec. Jenom otec. Takto jsou vedené děti.

O tom píšu v kapitole - Fakta o odchodu Tomáše z domu.

 

3. Sociální odbor si na nás vymyslel, že prý se rozbila rodina jenom proto, aby matka obnovila sourozeneckou skupinu. 
Opět za to může otec, který zničil sourozeneckou skupinu. Proto ji po běsnění otce matka musela obnovovat, proto byla donucema rozbít rodinu. Protože jinak, než rozbitím rodiny, než odejitím od manžela, obnovit sourozeneckou skupinu nešlo. To vše je uvedeno ve krajské zprávě.
Přitom pravda je tak jasná a všichni to vědí. 
Sociálnímu odboru za navádění či nucení matky k odkopnutí Jakuba a při vyloučení otce z procesu se prý podařilo obnovit sourozeneckou supinu. 

Tohle si na nás vymysleli a tohle musíme přijmout. Všichni. I děti A na věky.

Takto krutý je k rodičům i k dětem sociální odbor. Takto zneužívá své moci, jenom aby svým křivým obviněním otce mohl rozbít rodinu. A je jim jedno, jestli těmi nesmysly, co nás nutí přijmout a smířit se, jestli jimi zabijí rodiče či dokonce dítě, až pochopí, čeho bylo nejen obětí, ale k čemu bylo nástrojem. Sociálnímu odboru je to úplně jedno. 

Proto doposud ze svého tvrzení nic neodvolali, proto doposud všechno platí.

Jen v Krajské zprávě najdete  47 nezpochybnitelných důkazů
o zneužívání moci sociálním odborem Moravské Budějovice

k páchání zločinů na rodinách, k páchání zločinů na dětech:
Kapitola - 47 nezvratných důkaz o zločinech OSPOD.

     V té kapitole najdete všechna křivá obvinění otce od sociálního odboru Moravské Budějovice.
Ale u žádného nenajdete bližší popis, vysvětlení těch odporných činů otce, takže ani netušíte, co, jak, a ani proč se stalo.
K žádnému z nich nenejdete vyjádření ani od jednoho člena rodiny. Takže vlastně ani nevíme, není od nikoho potvrzené, že se to skutečně stalo.
Takže ta jejich obvinění nejsou dokonce vůbec nikým potvrzené.
A u žádného z nich nenejdete vyjádření ani od jimi obviněného, tedy od otce.
Takže žádné z jejich obvinění nikdy ani neprojednávali s otcem.
A přesto platí. Takto to zde funguje.

Všechno si to na nás sociální odbor jen vymyslel. Úplně všechno.
A přesto že to jsou zjevně totální nesmysly, nejde s tím nic dělat. Platí doposud. 

Takto pracuje sociální odbor. A všichni se tomu musíme podřídit.
Rodina už není základ státu. Rodina je majetek sociálního odboru a děti jsou jejich nástrojem k realizaci svých zájmů. Proto si úředníci tohoto státního úřadu mohou dělat v rodině, s rodiči, s dětmi, co se jim zlíbí. O tom je náš případ. A o tom je tento web. 


Proto nezbylo, než jít výše, až úplně nejvýše. Až za vládou ČR.

A požádat je o udělání alespoň důstojné tečky za tím vším.
Takto začíná moje šedesáti čtyř stránková zpráva vládě ČR:

 

 

 

****************

17. června 2016, krátce po zveřejnění článku číslo 140, který nezvratně dokládá, že vláda ČR od konce března 2016 ví o úřednických zločinech na mých dětech úplně všechno, byl redakcí iDNES.cz smazán celý blog jiriklusak.blog.idnes.cz 

Po čtyřech letech psaní blogu o úřednických zločinech na mých dětech jsem dosáhl těchto výsledků:
Celkem 140 článků s průměrnou čteností článků 1040 čtenářů
a s konečnou karmou 12,50
Každý den mi přibývali doporučující čtenáři až na 660, kteří moje články doporučovali. 
Blog měl parametry, které by mi většina blogařů mohla závidět.  

Všechny moje články z blogu najdete zde, na těchto mých stránkách. 


V posledním článku na blogu jsem vlastně ani nic nepsal.
Jen jsem zveřejnil to, co jsem před více jak třemi měsíci poslal vládě ČR.
Zde je ona stránka ze zprávy vládě ČR, která měla být redakcí iDNES.cz čtenářům, veřejnosti utajena:

 

 

 

 

 

Všichni vyšetřující mě nutí přijmout, smířit se, vyrovnat ... s rozsudkem soudu. 
Ale přitom všichni celý průběh soudu falšují a do soudního procesu si jen tak dodávají obvinění otce, které dokonce zcela odporují návrhu soudu. 
Takto falšují soudní proces, a já se s tím mám prý vyrovnat. 
Ale s čím?
S tím jejich návrhem soudu co si na nás vymysleli a který vše spustil i dokonal?
Nebo s tím, co si na OSPOD vymysleli až po dávno skončeném soudním procesu, až když ten jejich křivý návrh soudu byl už neudržitelný?
Ale vždyť návrh soudu vyrobený na OSPOD zcele odporuje výpovědi OSPOD o případu pro krajské šetření. Zcela tomu odporuje. Tak s čím se máme smířit?
Takto podvodný, takto křivý je OSPOD MB k rodinám, k rodičům, k dětem. 


Soudní rozsudek je jen soudní rozsudek. To není konečná v životě, v případu.
Nejvyšší hodnotou je právo občana. Práva dětí. Ta jsou nad všechny rozsudky.
Právo rodiče mít rodinu, mít děti, chránit rodinu, chránit děti, podílet se na výchově dětí ... to je nejvyšší hodnota a nejzákladnejší právo i povinnost rodiče. 
Nejzákladnejším právem dítěte je právo na oba rodiče, na sourozence.
Nikoho nemůže o tak základní práva připravit jen tak nějaký rozsudek.

O ta nejzákladnější lidská, tedy rodičovská či dětská práva je může připravit jen obvzláště závažné okolnosti, mimořádné skutky, které jsou řádně popsané, vysvětlené a ke kterým se účastníci vyjádřili.
To je nejzákladnější pilíř demokracie.
Až když je toto všechno v pořádku, až pak to pečetí rozsudek jménem republiky.


V našem případu nic takového není, neexistuje.
Nikdo nedokáže vysvětlit, proč se rozbila rodina, ani kdo za to může.
A všichni ti vyšetřující to moc dobře vědí.
Proto falšují děj, ignorují důkazy a fakta a do případu si dodávají nová křivá obvinění, která si na nás pořád účelově vymýšlí. Vždyť jsou to zjevné nesmysly.
Takto kontroly a nadřízení zneužívají své moci aby ze svých postů ty zločiny na naší rodině, na našich dětech, místo odhalovaní - vlastními falzy kryli.
Proti tomu občan, rodič, natož pak dítě, nemá šanci.
Pak jsou jim práva na nic, protože je nikdo z vyšetřovatelů a ani policie nerespektuje, jako by zde žádná práva neexistovala.
Jako by platila jen zvůle mocných, ke které si snadno pořídili rozsudek.

Závěr z MPSV je - že prý sice mají kontrolní činnost, ale že kontrolovat konkrétní případ jim nepřísluší, takže se případem ani nezabývali.
Závěry z policie jsou, že prý všechno pečlivě prošetřovali, ale všechno odložili, protože jim nepřísluší takové případy prošetřovat. Takže sice prý prošetřovali, ale nic nešetřili, všechno odložili bez prošetření.
Takto se z de se základními právy rodiče, se základními právy dítěte zachází.
Přitom takové hrůzy jsem jim oznamoval a dokládal.

V této zemi není nikdo, kdo by prošetřoval zločiny na rodičích, zločiny na dětech.
Takto sami sebe chrání a ještě si dělají alibi - Co se vlastně Klušákům stalo, o tom my nic nevíme, protože jsme to neprošetřovali, protože nám to nepřísluší.
Někdy se maskují i tím, jak prý jim nepřísluší prošetřovat soudní rozhodnutí. Přitom já nikdy nic takového nežádal. Měli prošetřit, co se stalo PŘED SOUDEM.
Já jim oznamoval a dokládal zločiny na dětech, dokonce obchodování s dětmi.
Ani jeden z nich nemůže popřít, že by o tom všechno a přesně nevěděl.  
A podívejte, jak se k tomu všemu ze svých kontrolních pozic - postavili. 

 

Tací nám vládnou, tací mají moc, kterou si povýšili na neomezenou.
Tak se podívejte, jak tu moc nejenže zneužívají, ale jak v krytí zcela zjevných zločinů na dětech perfektně spolupracují. 


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop