www.klusak.info



Aktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

 

článek 23 - Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

 ***************** ***
A zde se odstraňuje demokratický řád lidských práv a základních svobod tím nejbrutálnějším způsobem. Záměrným doháněním občana do co největší beznaděje, do co největšího zoufalství, aby z toho spáchal něco, cokoliv. Aby se takto kryly zločiny spáchané z moci úřední na jeho rodině, na jeho dětech. 

Najde se v této zemi alespoň jeden policista či jeden státní zástupce, kterého by zajímaly tak podrobně popsané a perfektně doložené zločiny spáchané na mé rodině, na mých dětech?
A tak zjevná likvidace mé osoby, jen aby se všechno ututlalo? 

Musí být v nejvyšším veřejném zájmu o tom zanechat svědectví. A důkazy. O tom, co a jak a proč nám ze své moci provedly úřednice. 
A o tom, jak jsem likvidován, aby se to ututlalo, nikdy neřešilo. 
Je potřeba ukázat na osoby, které tu jiným takové hrůzy páchají.

Toto je můj příběh, moje svoboda slova, pravda o nás podložená nespočtem důkazů a svědků. Proto nikdo nic neřešil. A proto jsem likvidován. Aby z toho, co oznamuji a dokládám o zločinech spáchaných z moci úřední na dětech - nikdo nikdy nic neřešil. 

 

Lidská práva se musí bránit. 
Proto šiřme tento příběh, ať těm, co si myslí,
že si 
mohou ze své moci na občany dovolit cokoliv, ukážeme, že to tak není a nebude. Jen to je může zastavit. A zastavit se musí, dokud to ještě jde.

Jiří Klušák, Martínkov 105, 675 44 Lesonice  

***************** ***

 

ŘÍZENÁ LIKVIDACE NEPOHODLNÉHO: 

Likvidátor: Mgr. Jaroslav NEMEŠKAL, státní zástupce.

Celý případ je postaven na tomto křivém tvrzení úřednic o nás z roku 2011 (Krajská zpráva). A z roku 2007 (Návrh soudu). 

Že prý jsem opustil společnou domácnost. A odvrhl dítě, Tomáše.
To prý spustilo destrukci rodiny. Matka se tím velice trápila, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. Úřednice ji poradily, aby rozbila rodinu, odešla od otce dětí do Lukovan, kde měla prázdný domek, protože jen tak prý může obnovit sourozeneckou skupinu. A protože úřednice poslechla, rozbila rodinu, odešla do Lukovan, proto se jí podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Na základě těchto úřednických pomluv, lží a křivých tvrzení nám úřednice OSPOD MB zlikvidovaly rodinu.

 I kdyby to nebyly pomluvy, tak z důvodu obnovování sourozenecké skupiny nelze rozbít rodinu, připravit děti o jednoho rodiče, rodiče o dítě. To je nezákonné, to je zločin na rodině, na otci, na dětech.
Matku nabádaly, aby opustila společnou domácnost, a ona je poslechla a opustila společnou domácnost. Ale soudu ty samé úřednice v návrhu uvedly, že prý otec opustil společnou domácnost. A o 4 roky později se chlubí, že prý rozbíjely rodinu s úplně jiného důvodu, než uvedly soudu. A ten skutečný důvod, to obnovování sourozenecké skupiny, to úřednice zatajily nejen soudu, ale i otci. Já se o tom dozvěděl až o čtyři roky později. 
S
amý podvod, podraz z moci úřední, je to to od těch úřednic na nás i na soud.

Toto je náš případ, to pomlouvačné tvrzení úřednic o nás a samý podvod, podraz od nich na nás, ale i na soud. 

Proto je všechno naprosto jasné, perfektně doložené s nespočtem svědků. Protože všechno je úplně jinak, než o nás tvrdí úřednice.

Protože – ne otec, to matka opustila společnou domácnost, přece ji k tomu nabádaly, přemluvily samy úřednice OSPOD MB.
Ne otec Tomáše, ale matka Jakuba
odvrhla na naléhání úřednic. Proto úřednice matce ani nemohly obnovovat sourozeneckou skupinu, ale tu ji v roce 2007 záměrně a na věky zlikvidovaly.
A zároveň se sourozeneckou skupinou nám zlikvidovaly i rodinu.

Od roku 2012, už 9 let ten úřednický podvod, zločin na nás vysvětluji a dokládám, a ničeho jsem nedosáhl. Bez vyšetřování se jen odkládalo, neb je každému jasné, že mám ve všem pravdu. A k ní nespočet důkazů a nespočet svědků. A dokonce písemné přiznání se úřednic ke všemu. Proto je jasné, jak by to dopadlo. A proto se nikdy nic nevyšetřovalo a jen odkládalo. 
Proto jsem na ty zločiny na dětech pořád upozorňoval, pořád vysvětluji a dokládám, to samé, jak mi ukládá zákon, oznamovací povinnost.
A tak se mi ti, co to od roku 2012 vyšetřují a odkládají, OSZ Třebíč v roce 2017 rozhodlo umlčet, zlikvidovat mě. Aby mojí likvidací zlikvidovyli i to, co jim léta oznamuji a dokládám. Zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech.

***************** ***

   Likvidací mé osoby se v roce 2017 ujal
 Mgr. Jaroslav NEMEŠKAL, okresní státní zástupce Třebíč.
 
Začalo se křivým trestním oznámení na mě od úřednic. Prý je pomlouvám, nebezpečně vyhrožuji a oni se bojí, bojí se jejich rodiny, všichni se mě bojí. Katastrofa, pomóct. Kdyby to byla pravda, tak by jediným zájmem státního zástupce bylo dostat mě k soudu,
usvědčit mě, potrestat, a takto ochránit úřednice.

Ale ono to bylo křivé trestní oznámení, všechno jen vymyslené, protože se to nikdy řešit nebude. Šlo jen o to mít důvod na zahájení trestního stíhání. Ale ani o to trestní stíhání nešlo, to bylo fiktivní, protože by se u soudu snadno zjistilo, že já se jen bráním úřednickým pomluvám a lžím, na základě kterých nám úřednice zlikvidovaly rodinu. A to je obrovská újma, a tu nám způsobily úřednice.
Zatím co ty moje „údajné pomluvy“ neprovedly 
nikomu vůbec nic. Postačilo tvrzení úřednic, že prý se mě ony a jejich rodiny bojí. Jen to na mě stačilo. 

Šlo o fiktivní trestní stíhání, protože se na ně nalepila povinnost, podrobit se psychiatrickému vyšetření, jestli prý nejsem duševně nemocný, když se tolik bráním tomu, co o nás tvrdí úřednice. Ale to je přece normální, že se člověk brání nějakému tvrzení, natož pak pomlouvačnému, lživému, křivému. A to dělám, chráním moji čest a čest mých dětí. 

Státní zástupce nechce tak nebezpečného člověka stíhat, u soudu usvědčit, zavřít a takto ochránit úřednice a jejich rodiny.
Místo toho má obavu o moje zdraví, přitom mě nikdy ani neviděl, nemluvil se mnou. Moje zdraví je pro něj vyšší hodnota, než ochrana úřednic a jejich rodinných příslušníků. 

Je možné, aby takto myslel a konal státní zástupce? 
Kašle na moje zdraví, potřebuje mě zlikvidovat přes psychiatrii, aby mohl to fiktivní, křivé, to podvodné trestní stíhání zase uložit. 
Podvod je jednoduchý - podsunout soudním znalcům to, čemu se léta a tolik bráním. Ty pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás. 

 

Soudním znalcům zatajil skutečný důvod rozbití rodiny, tedy platný návrh soudu a rozsudek k němu. To je základ jeho podvodů a klíčový důkaz v případu. 
Zatajil jim realitu, zatajil jim úřední dokument, platný návrh soudu,
který jako jediný uvádí platné důvody rozbití rodiny, které každý musí respektovat.

Respektovat je musí i státní zástupce Jaroslav Nemeškal.
Ale protože jej znalcům zatajil, tak si na sebe vyrobil důkaz o tom, jak podvádí.  
A podstrčil jim jen ty úřednické nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, jako pravdu o nás. Ale už ne s tím, že se tomu tolik let bráním a vysvětluji, a dokládám, jaký je to nesmysl. A že jsem vládě ČR v roce 2016 slíbil, že pod těmi úřednickými pomluvami nemohu a nebudu žít.
To všechno jim také zatajil. Takto podváděl státní zástupce. 
Soudním znalcům podstrčil, že tvrzení úřednic o nás, to o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny - je pravda. Proto se prý rozbila rodina. Že já, že moje odvrhnutí Tomáše za všechno může.
A jestli prý nejsem duševně nemocný, když se pravdě, realitě tolik bráním, odmítám ji, pořád si stěžuji a rozbití rodiny pořád svádím na úřednice.  

Přesně takovým podvodem se okresní státní zástupce postaral o křivý posudek na míru. Takto nehorázně v řízení podváděl.
Proto to křivé trestní oznámení a fiktivní trestní stíhání. Protože z toho se nikdy nic řešit nebude. To ze své moci nikdy nedovolí. Takže si na mě mohl naplivat cokoliv, když si to pak odloží. A také toho na mě naplival. A pak si odložil.
Křivé trestní oznámení a fiktivní trestní stíhání byla jen cesta k podvodnému znaleckému posudku, o který se ze své moci celou sérií podvodů a křivým tvrzením a zatajením faktů a důkazů sám ze své moci postaral.

Ale tím nezákonné, zločinné postupy tohoto státního zástupce, velmistra podvodů ve státních službách, Mgr. Nemeškala nekončí. 

Zatím jen ze své moci zlikvidoval klíčový dokument, korunní důkaz, zatím si z případu ze své moci odstranil korupční návrh soudu. 
ten úřední dokument si nahradil úřednickými pomluvami a lži o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny. Přes křivé trestní oznámení, fiktivní trestní stíhání, podrazáckým znaleckým posudkem povýšil na jedinou pravdu o nás, o rozbíjení naší rodiny.

 

***************** ***

Nyní bude potřeba ze zdravého člověka, aktivního podnikatele udělat těžce duševně nemocného jenom proto, aby mohl zastavit to podvodné, fiktivní, to křivé trestní stíhání.

Má znalecký posudek, ve kterém se uvádí, že jsem všechny testy zvládl průměrně a nadprůměrně. A nepopisuje ani jeden konkrétní čin, které by mohly alespoň naznačovat duševní poruchu. A ani to ho nezastavilo. Mgr. Jaroslav Nemeškal musí nutně zastavit mé trestní stíhání, protože si všechno vymyslel a lehce bych jej před soudem z podvádění usvědčil.
Podívejme, jak snadno, před jaké podvody a nezákonnosti si s tím ten 
velmistr podvodů a porazů poradil. Přece má moc, a tak ji takto použil pro krytí zločinů. 

Znalecký posudek se mi zatajil, takže jsem se k němu nemohl vyjádřit.
A soud mi hned a nezákonně přisoudil ex offo advokáta, JUDr. Františka Sochora krátce po tom, co mě státní zástupce poslal, že zahájil mé trestní stíhání. 
Čekal jsem, až se budu s ex offo advokátem domlouvat, proto mi byl přisouzen.  Ale on mě nekontaktoval, ale tajně se sešel s kriminalistou, který sepsal trestní stíhání. Ex offo advokát dle zápisu JEDNU jedinou hodinu studoval znalecký posudek. A aniž by se mnou někdy setkal, mluvil, na něco se ptal, domlouval, k něčemu měl můj souhlas, dokonce aniž bych cokoliv tušil, tak na základě závěrů znaleckého posudku po jedné hodině "zkoumání" hned navrhl zastavení mého trestního stíhání. Takto šel proti mě a mým zájmům státnímu zástupci na ruku. V zápisu je uvedeno, že to byla přiměřená doba. Jedna jediná hodina pro celý případ mu stačila, a ještě zcela beze mne. 
Takový je ten ex offo advokát křivák, takto pracoval výhradně proti mně. 

A státní zástupce Mgr. Jaroslav Nemeškal nemeškal, a krátce na to mu vyhověl.

Ale já o tom nic nevěděl, to vše se událo v utajení přede mnou.
Až to bylo hotové, až pak mi to přišlo poštou.
To byl šok. Já se těšil na soud, který snadno vyhraji - a tehdy a takto jsem se dozvěděl, že na základě znaleckého posudku se zastavuje moje trestní stíhání.
A to jsem netušil, že to má na svědomí můj ex offo advokát JUDr. František Sochor.  

V tom oznámení bylo, že já, Jiří Klušák mohu do tří dnů prohlásit, že na projednání věci trvám. A pak by trestní stíhání pokračovalo.

Tak jsem ono prohlášení hned druhý den napsal a odeslal.
A za dva týdny mi přišlo, že se mi to zamítá, protože prý se odvolat může pouze advokát. Takto se se mnou pořád jen vyjebává, jen aby se to fiktivní, křivé, podvodné trestní stíhání nekonalo. 
Přitom trestní řád je jasný a platný pro všechny.

Trestní řád č. 141/1961 Sb. Zastavení trestního stíhání, § 172  
(4) V trestním stíhání, které bylo zastaveno ….
2, se pokračuje, prohlásí-li obviněný do tří dnů od doby, kdy mu bylo usnesení o zastavení trestního stíhání oznámeno, že na projednání věci trvá.
O tom je třeba obviněného poučit.
Mě nikdo o ničem nepoučil, vše probíhalo mimo mě. Přitom jsem měl ex offo advokáta. Mě to přišlo až poštou jako hotová věc.

A když jsem na projednání trval, tak mi to zamítli, že prý  na to právo nemám. Že prý to může jenom můj advokát. Tedy ten, který mě tak podrazí a do této situace záměrně dostal.  

A zločinné dílo okresního státního zástupce

Mgr. Jaroslava Nemeškala bylo dokonáno. 

Okresnímu státnímu zástupci nikdy nešlo o trestní stíhání, ale o likvidaci mé osoby přes duševní stav. Na základě celé série podvodů a nezákonností se mu to i podařilo. Všechno jenom pro to, abych nemohl vypovídat o zločinech spáchaných z moci úřední na mé rodině, na mých dětech.
Takto pracuje státní zástupce Mgr. Jaroslav Nemeškal.


***************** ***

Štafetu podvodů a nezákonností po státním zástupci
Mgr. Jaroslavu Nemeškalovi převzal Okresní soud Třebíč.

Přece musí zdravého člověka, podnikatele, tedy osobu ze zákona plně svéprávnou na základě křivého znaleckého posudku omezit na svéprávnosti, přisoudit mu léčbu, přisoudit mu opatrovníka …
V právním státě je to nemožné. Ale u podvodníků a podrazáků, přestože jsou v talárech, jde všechno, jak v mém případu předvedli. A jak vám nyní popíšu a doložím.

Kdepak demokracie a právní stát, v tom
jsme na tom hůř, než bylo za komunistů.

Každý režim likviduje občany. Ale odpůrce režimu, odpůrce vládnoucí elity, politickou konkurenci …. A nyní už se fyzicky nelikvidují, neb je to mezinárodně neprůchodné, proto se pokud možno jen vyhánějí ze země.  

Ale mě likvidují, aby se tímto způsobem kryly zločiny spáchané z moci úředni na mé rodině, na mých dětech.
A to si ani komunisté nedovolili, protože alespoň nějaké základy lidskosti, civilizace, alespoň mezinárodní práva dětí se musí respektovat. Že když někdo páchá zločiny na dětech, že se to musí řádně prošetřit a řádně vysvětlit. A já nic jiného už 9 let nechci.
Ale dle Mgr. Nemeškala a celé řady dalších jsem prý duševně nemocný, když požaduji vysvětlení toho, co o nás tvrdí úřednice, na základě čeho nám zlikvidovaly rodinu.
Ne rodiče, to ony, to úřednice nám zlikvidovaly rodinu. Protože je to úřední akt, celé to řídí úřednice, kterým se účastníci řízení musí podřídit. Proto za pravdu v řízení nesou zodpovědnost úřednice.

 

***************** *** 

OS TŘEBÍČ, VŠECHNO JE MOŽNÉ

JUDr. František Frula, a JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Tito soudci mají pro potřeby státního zástupce Mgr. Jaroslava Nemeškala ze zdravého člověka vyrobit duševně těžce nemocného, protože na základě duševní poruchy už 27. března 2018 bylo zastaveno mé trestní stíhání. 

Proto už ani není možné, aby mě soud uznal za zdravého. 

OSZ Třebíč si zadalo požadavek a OS Třebíč bude plnit.
Dnes potřebuješ ty, zítra mohu potřebovat já. Ruka ruku myje. Soudu je jedno, jaká je situace, jaký je ten, kterého posuzují, že je podnikatelem, i to, že tak fatálně zasáhnou do jeho práv, lidských i ústavních práv, do rodinného, soukromého, společenského, politického i podnikatelského života. Že z podnikatele, z osoby dle zákona plně svéprávné, vyrobí osobu nesvéprávnou. Přitom podnikatelem na plný úvazek jsem pořád. I nyní. 
Jde jim pouze o to, posloužit OSZ Třebíč ať to posuzovaného stojí cokoliv. Zdraví, vybudované vztahy a vazby, existenci, a třeba i život.
A protože je všechno vymyšlené, budou likvidovat dle zákona, tedy prokazatelně svéprávného, bude to samý podvod, samá prasárna, nezákonné, nevysvětlitelné, nepochopitelné postupy těchto soudců, které za sebou musí zanechat nespočet důkazů o jejich podvodech. 

První soudní prasárna alá JUDr. František Sochor

Já byl v řízení pouze s kriminalistou, u kterého jsem jedenkrát vypovídal. Pak už nic, pak už jsem o pomluvách úřednic nikdy s nikým nemluvil. Kriminalista výpověď předal státnímu zástupci, který zahájil mé trestní stíhání. Takže to nyní bylo řízení pouze já a státní zástupce. Státnímu zástupci bylo jasné, že je to od něj všechno lehce odhalitelný podvod, křivé, nesmysl, proto životně nutně potřeboval zastavit trestní stíhání a takto zlikvidovat, co si na mě vymyslel. Legálně by to nešlo. 

Proto si zaúkoloval soud. Aby mi přisoudil ex offo advokáta, který mě zařízne. 
A
 soud mi ještě před zastavením trestního stíhání, ještě před tím, než se něco dostalo k soudu pro trestní řízení, už 20. února 2018 přisoudil ex offo advokáta, Františka Sochora. Takto mě soud přes ex offfo advokáta od trestního řízení izoloval. A už se jednalo jen se Sochorem a Sochor už se postaral, aniž by se mnou mluvil, aby se zastavilo mé trestní stíhání.
Pouze proto mi ho soudce přisoudil, aby v řízení postupoval proti mně. A protože mám plno důkazů, proto postupoval tajně, abych mu moji likvidaci přes duševní stav nemohl narušit.  
Tak fatální zásah do mého trestního stíhání, do mého života, mých svobod a práv od mého ex offo advokáta, aniž by mě viděl, někdy se mnou mluvil ...
A po tom podrazu na mě, po tom záměrném zaříznutí mě, z případu odstoupil.

Ex offo advokát, JUDr. František Sochor, aniž by mě viděl, se mnou kdy mluvil, na něco se ptal, radil se, žádal souhlas k něčemu, tak se v utajení přede mnou a za mě prakticky ke všemu přiznal.
A prý, abych se vyhnul trestu, proto si ze mě udělal nesvéprávného.
Takto se o mě postaral, aniž bych se něčemu mohl bránit. A pak hned odstoupi
l.
 
A na to všechno mu stačilo viděl jednu jedinou hodinu můj spis, aby 
mi toto všechno  spáchal, takto mi záměrně zničil proces, život.

Ale protože ještě není hotovo, ještě mě soud nemá na lopatě,
tak mi byl ihned přisouzen druhý ex offo advokát, JUDr. Stanislav Hanák. A zase jenom proto, aby mě mohl soud obejít a s ex offo advokátem mě zase jen neskutečně, nezákonně podrazit.  

Druhá soudní prasárna alá JUDr. Stanislav Hanák

Protože bylo zastaveno trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, soud bude muset podnikateli nařídit léčbu. Bez toho to nepůjde. Proto mi přisoudil už druhého ex offo advokáta, JUDr. Stanislava Hanáka. Soudce v řízení nic nezajímalo, nic neřešil. Měl jenom jeden, první znalecký posudek od státního zástupce postavený pouze na tom, jak já tvrdošíjně odmítám úřednické pomluvy o nás. Ale to neřešil. Neřešil nic. Protože věděl, jak to je. Proto neřešil, co dělám, co potřebuji, jak bydlím, jaká je moje ekonomická situace, co nezvládám … Nic z toho ani nechtěl otvírat, protože moc dobře věděl, že přisuzuje léčbu zdravému.
Po několika minutách rozhodl, léčbu nařídil. Ještě v soudní síni jsem se odvolal. A ptal jsem se ex offo advokáta, na co ho mám, když ani nepromluvil?
Přece jsem požadoval revizní posudek, protože ten původní je postaven na pomluvách úřednic. Přihlásit svědka, matkou odvrhnutého Jakuba. Že jsem činný podnikatel, že jako podnikatel jsem ze zákona osoba plně svéprávná ….
A advokát za dobu řízení neřekl vůbec nic, natož něco v můj prospěch.   
A ex offo mi to vysvětlil – že takto to chodí u soudu, proto ho mám.
Že to všechno bude. Ale až u odvolání.
Sepsal mi hlavičku k odvolání, já dopsal to, co jsem potřeboval, co nesouhlasilo, co bylo podvodné, a to i doložil. Kopii si nechal advokát, tři kopie jsem odnesl na soud, na podatelnu. A s advokátem se domluvil, že ke krajskému soudu mě i Jakuba odveze. Takže je všechno v pořádku, všechno se u odvolacího soudu vysvětlí a ta léčba se určitě odvolá.

Za 4 měsíce mi od OS Třebíč přišlo, že mám u psychiatra Pokorného nastoupit ambulantní léčbu.
Napsal jsem soudu, že to je omyl, že ještě neproběhlo odvolání.
A soud mi odepsal, že odvolání už proběhlo, a že se mi všechno zamítlo.

To se to soudí, když vám soudce přiděluje advokáty a pak se s nimi tajně domlouvá, jak posuzovaného zaříznout, jak mu nedat šanci, protože jim je jasné, že bych snadno vyhrál.
Přece o revizní posudek se nemůže prosit, ten má být automaticky. 
Proto nás k odvolání nepustili. Takto se likvidují lidská práva, právo na spravedlivý proces, na hájení se - takto mi soud záměrěn všechno zlikvidoval. Jistě i možnost dovolání. Prostě, neměl jsem na nic nárok. 

Až rok a půl po tom, co už mám opatrovníka a musím se léčit, až začátkem zimy 2019 byl první soud o omezení mě na svéprávnosti.
19. listopadu bylo souzeno. Také jsem se hned odvolal. A jak vidno, OS Třebíč má zase s odvoláním problémy. Přece jde o zdraví občana, to se řeší přednostně. A takřka rok pryč a odvolání ještě neproběhlo. Ale proběhnout musí, aby rozsudek nabyl právní moci. Ale když je na mě všechno vymyšlené ...
Chápu, že OS Třebíč by mohl mít strach, aby ty jejich podvody na ně nepraskly. 

Třetí soudní prasárna alá JUDr. Karel Holub.

Aniž by mě soudkyně viděla, mluvila se mnou, tak mi od ní jen tak přišlo usnesení, že zřejmě nezvládnu právnická jednání, a proto mi přisuzuje opatrovníka, advokáta Holuba.
Napsal jsem ji a doložil, že konám na 3 tisíce právnických jednání ročně.
Že jen za druhé čtvrtletí 2020 jsem státu na daních zaplatil přes 49 tisíc korun. Že jako činný podnikatel jsem ze zákona osoba plně svéprávná, že činný podnikatel ani nemůže mít 
opatrovníka, že to ze zákona nejde

Soudkyně na nic nereagovala, nic neřešila, bylo a dodnes je jí to jedno.
Tolik, a tak k zásadních faktů v případu, a jí to bylo a je pořád jedno. 
Musím mít opatrovníka, protože ho soud proti mně potřebuje. Proto pro mě nikdy nic neudělal a neudělá, a proto to soudkyni nevadí. Ani to, že jsem s ním nikdy nemluvil.  
Prakticky každý měsíc soudu píšu, že jsem s opatrovníkem ještě nemluvil. To je soudcovská rarita. Musím mít opatrovníka - přitom jsem s přisouzeným mi opatrovníkem nikdy nemluvil a zřejmě mluvit ani nebudu. A soudu je to jedno. 

JUDr. Helena Tomková, pohrdá JUDr. Helenou Tomkovou

Já jsem s opatrovníkem nikdy nemluvil, a to už jej mám přisouzeného přes dva roky. A soudkyně to ví a nikdy to neřešila. Takto pohrdá svým vlastním nařízením, svým vlastním souzením.  
Proč tolik trvala a trvá na opatrovníkovi pro mě, proč ho pořád musím mít, když ji nevadí, že jsem s ním nikdy ani nemluvil? A když jsem s ním nemluvil, tak ani nemůže tušit, co je v mém zájmu. Proto mé zájmy ani nemůže hájit.

Kdybych byl skutečně duševně nemocný...
Podívejme, jak mě ex offo advokáti, soudce, soudkyně, opatrovník pořád jen podvádí, podráží,
záměrně mi pořád jenom škodí, páchají jednu nezákonnost za druhou, jako by pro ně nic neplatilo.
Copak takto se může někdo chovat k těžce duševně nemocnému? Nikdo může z mocí úřední svěřené či posuzované osobě záměrně škodit, porušovat jeho práva jenom proto, že se nemůže bránit, že mají nad ním úřední moc. Oni mají konat v mém zájmu, ale to nikdo nikdy nedělal. Proto je za mnou likvidace mého rodinného, soukromého, veřejného, podnikatelského i politického života - a nic jiného. Copak toto je v mém zájmu?
Zatajit souzenému posudek - a pak ho soudit. A jak se má bránit? 
Jak to, že to soud nezajímá a že ještě nezjednal nápravu?
S
oud tím deklaruje, že opatrovníka nepotřebuji. Kdybych ho potřeboval, tak ho mám, mluvil by se mnou a byly by za ním i činy v mém zájmu. Ale nic z toho není. 
Už přes dva roky mám přisouzeného opatrovníka, se kterým jsem nikdy nemluvil, který mi jenom škodil, na kterého jsme po roce škození už musel podal trestní oznámení. A nic se neděje.
Pořád ho mám a ještě jsem s ním nemluvil. A pořád mi jen škodí.

 

***************** *** 
  
LÉČBA, JAKOU SVĚT NEVIDĚL
Soudní znalci zjistili, soudy nařídily léčit a ambulantní doktoři prý léčí mé trvalé, plně rozvinuté bludy. Kvůli nim bylo zastaveno mé trestní stíhání, musel mi být přisouzen opatrovník, musím se ambulantně léčit. To trvá už přes dva roky.
A na podzim 2019 mi soud z důvodu duševní poruchy zakázal volit.

Těch, kteří nemohou volit z důvodů duševní poruchy, není tolik. Ale nebývá to z bludů. Jsou to lidé dementní, v posledním stádiu, kteří sami nezvládnou ani vykonat potřebu. Proto nezvládnou ani volební akt a každému je to jasné. Mezi takové mě soudní znalci, soud a ambulantní doktoři zařadili, tak špatně na tom prý jsem. A to se musí léčit.

Já ale nemám zakázané volení z důvodu stařecké demence, ale z důvodů trvalých, plně rozvinutých bludů. To je asi světová rarita i proto, že to ani nikdo nedokáže vysvětlit z té praktické stránky. Protože co nezvládnu, jak jsem při tom ovládán bludy? A jak na to znalec přišel, když se mě na to nikdy neptal, nikdy se mnou neřešil a u voleb neviděl, Když ten samý znalec uvádí v tom samém posudku, že podnikání se vším všudy zvládnu? Všechno zvládnu, jen ten volební akt prý nezvládnu. A nijak se mi to dodnes nevysvětlilo. Jaké to asi musí být gigantické bludy, když k vůli nim nezvládnu volební akt? A proč se ty bludy vyskytují pouze při volebním aktu? Nic o tom nevím, a za to může znalec.

Jak léčba, tak těžce duševně nemocného občana, který ani volby nezvládne, probíhá? To se učí strkat papír do obálky, učí házet do urny, nebo v čem je problém? A jak se to léčí?

Jednou za dva měsíce musím za ambulantním psychiatrem, ten se mi pět minut posmívá, ponižuje mě, uráží a zesměšňuje, že prý mi ty moje trvalé, plně rozvinuté bludy vysvětlovat nebude, protože jsem tak nemocen, že bych to nepochopil. A že mám zase přijet za dva měsíce. (MUDr. Pokorný)

Takže mě neléčí, se mnou vůbec nic neřeší, vůbec ho nezajímám. Jen si za ním jednou za dva měsíce přijedu pro další dávku šikany, ponižování a posmívání se mi. Takto se u nás léčí trvalé, plně rozvinuté bludy. Pouze tím že se pacientovi pořád vnucuje, že je těžce duševně nemocný, musí se léčit a dál nic, protože by to prý nepochopil. 

Když se nic neřeší se mnou, protože bych nic nechápal, tak jak já mám své duševní nemoci vysvětlit jiným? Nemožné.

Přece se mé duševní nemoci musí řešit s těmi, se kterými žiji. S mými dětmi, opatrovníkem, protože odkud by psychiatr získával už přes dva roky informace o mě, jak se chovám, co dělám, jaké mám problémy, jak se řeší, jak je léčba úspěšná, něco zlepšuje, zhoršuje, když ode mne žádné informace nemá, by mě nerozuměl, a tak mě jen buzeruje?

A jak by mi mohla pomáhat rodina, děti, když nikdo ani netušíme, jak se nemoc projevuje, v čem mě omezuje, co nezvládnu, jak se léčí, co je cílem léčby, když se v rozsudku uvádí, že prý jen ty volby nezvládnu, když je hravě zvládnu? Proto ani netuší, jak by se měli ke mně chovat, jak mi pomáhat, když se i jim úplně všechno o bludech tají.

Přes dva roky musím dojíždět k ambulantní léčbě, a není na světě člověk, který by ohledně mých bludů, jejich příznaků, léčby ani cíle léčby dokázal něco vysvětlit. Je to léčba, jakou svět neviděl a nikdy ani neuvidí, protože žádná neprobíhá, není. Ale ambulantní psychiatři je prý léčí, vnucují mi léky … tedy stresují, poškozují zdraví.

 

SOUDNÍ ZNALEC A SOUD NENAŘÍDILI LÉČIT, ALE LIKVIDACI MÉ OSOBY.

Proto mě doktoři neléčí, jak jsem výše vysvětlil, ale likvidují, aby se tímto způsobem ututlaly zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech.

Dva roky se už musím léčit z duševních nemoci, přitom dle znalce nejsem schopen pochopit výklad psychiatra. A já mu nejsem schopen nic vysvětlit, projevit přání, protože jsem mimo realitu, jsem zahlcen chorobně bludným komplexem. Já dle soudního znalce nejsem schopen rozumět psychiatrovi a psychiatr nemůže rozumět mě. To znamená, že psychiatr se mnou ani nemůže nic řešit, natož mě léčit, když mi nerozumí a já nerozumím jemu.

Přeloženo: Nic mu neříkejte, na nic neptejte, na nic neodpovídejte. Nic s ním neřešte. Vůbec nic. A co bude on tvrdit, tím vším pohrdejte.
To by přesně vysvětlovalo přístup MUDr. Pokorného ke mně, k mé léčbě.

Přitom základ řešení, poznání problému, nemoci je, že doktor zná můj příběh. Co se mi stalo, a jak to řeším. A to rozebírá, řeší se mnou, vysvětluje, a to je ta léčba. Ale u mě se maskují, jako že o tom, co a jak a proč konám nic neví a ani nechtějí vědět. Že je jen posudek o mě a nic jiného. A toho se drží. Jenže ten už soud smetl ze stolu, ten už není. A co bude dál? Nic. Posudek je fuč a co tvrdím já, tím pohrdají. O co jde ale všichni všechno vědí. Přece o těchto stránkách, www.klusak.info, jsem všechny a opakovaně upozorňoval. I tu zatím moji poslední psycho.tyranku, která mi pořád vnucuje, jak jsem duševně těžce nemocný, MUDr. Libuši Kabátkovou. A nikdo popisu toho, jak jsem soudy přes psychiatrii likvidován, nic neměl.

A co ještě o mě tvrdí znalec?

Léčbu prý budu odmítat, psychiatrickou léčbu nejsem schopen realisticky zpracovat, protože nedokážu objektivně zhodnotit svůj zdravotní stav. Proto soudní znalec v této oblasti navrhuje omezení pro právní úkony související s psychiatrickou léčbou všeho typu. Takto to mé neléčení řeší – že si ohledně neléčby na nic ani nemohu stěžovat, protože nic ohledně léčby nejsem schopen pochopit. Ale když nic nemohu pochopit já – tak se přece měli už dávno spojit s těmi, se kterými bydlím, s mojí rodinou a s nimi moje nemoci a léčbu řešit. Stěžuje si i na četnost mých podání. A co to je? Přece spolupráce, pořád jsem aktivní, vysvětluji, dokládám … A prý budu odmítat léčbu. Zase se mýlí.

Mě od léčby izolovali tím, že prý bych ničemu nerozuměl, před ostatními se všechno tají, a ještě se postaral, abych s tím nic nenadělat. Abych s tím, že se mě doktoři místo léčby jen posmívají, ponižují mě a pohrdají mnou, nikdy nic nenadělal a nešlo si stěžovat. Takové je naše zdravotnictví, tací doktoři berou peníze za to, že prý léčí.

Tak proč to všechno je, když mě neléčí?

Přece není jen ta léčba. Podívejme, jakým podvodem, podrazem se zastavilo mé trestní stíhání. Jakým podvodem se mi nařídila léčba. Jak mě podráží opatrovník, se kterým jsem nikdy nemluvil, Zatajil posudek, abych nemohl do řízení zasahovat, zatajilo odvolání, abych se nemohl bránit, tají se, že jsem podnikatel, tedy osoba ze zákona plně svéprávná.

A nyní ta léčba, která se nekoná, které se léta jen předstírá. Přece jsem doktorovi poslal 10 tisíc korun, aby už mě léčil.

Proč to je, proč se mi toto všechno děje a přitom pořád se nic nedá vysvětlit, není ničím doložené?

Přece proto, aby mě tím už konečně zabili. Protože …

Nikdy jsem nespáchal trestný čin, natož pak na základě duševní poruchy.

Nikdy se nic takového se mnou ani neřešilo. Ani ten údajný trestný čin, ani ty trvalé, plně rozvinuté bludy.

Nikdo se u mě s žádným „nevysvětlitelným“ činem, natož pak spáchaný z bludů nesetkal, o žádném se neví.

Léčba bludů u mě neprobíhá, nikdo o žádné neví. Jen se mi záměrně poškozuje zdraví vnucováním mi léků.

Kdybych trpěl trvalými, plně rozvinutými bludy, bylo by za nimi plno činů.
A věděli by o nich ti, co mě znají, protože by jich byly svědky, mohli na ně upozornit, skutečnosti oznámit doktorovi. U mě je to naopak. O bludech ví jen znalci, kteří mě viděli jen jednou a krátce. A ambulantní lékaři, kteří mě vidí jednou za dva měsíce pár minut a nikdy nic se mnou neřešili.

O co skutečně jde, když je zjevné, každému jasné, že bludy u mě neexistují?

 

  O VNUCOVÁNÍ VŠEM,  

  že trpím trvalými, plně rozvinutými bludy.  

O záměrný, stále se stupňující nátlak na mě.

Protože ta přisouzená mi léčba a přisouzený mi opatrovník mě vyřadí z lidské společnosti a udělá člověka, který není normální, nemůže se mu věřit, brát ho vážně, je potřeba ho ignorovat, bát se ho, proto bedlivě pozorovat, chránit před ním děti ...
Takto je ho potřeba trvale srážet níž a níže. Přece je úplně jedno, co takový tvrdí, jak se vymlouvá.
Přece se musí léčit, přece má opatrovníka, přece nezvládne volby.

To mě má vyřadit z lidské společnosti, likvidovat rodinné, soukromé, společenské, politické i podnikatelské vztahy a vazby. Aby mi to působilo čím dál větší škody a ztráty, aby mi to likvidovalo rodinnou firmu, podnikání, způsobovalo finanční ztráty. Aby to ze mě vyrobilo lidskou trosku, člověka bez cti a důstojnosti.

Čím více se mi toho zničí, tím dříve mě to k „něčemu“ dožene, a to „něco“ už se bude umět řešit. Proto se mi toho už tolik stalo. Zničilo, zlikvidovalo, přikázalo, nařídilo, a nikdy nic nevysvětlilo, neuznalo. Ignorují se fakta, pohrdá se důkazy, aby zůstal o mě pouze zjevně křivý, podvodný znalecký posudek, který je tak křivý, že jsem se k němu dodnes nemohl ani vyjádřit. Pořád mám opatrovníka, se kterým jsem nikdy nemluvil, mám doktora, který odmítá řešit bludy, a to ani když jsem mu poslal 10 tisíc korun.

A soudy a státní zastupitelství to všechno ví, mají doložené, a nic. A pořád jen čekají na to, k čemu mě to už konečně dožene. 

Dohání mě ke spáchání "čehokoliv" to už budou umět řešit, mě za něj trestat, zavřít. Potřebují důvod, nějaký můj čin, aby mě přes něj zlikvidovali. A ten nemají. Tak mě k němu přes křivé trestní oznámení a fiktivní trestní stíhání neustálým zvyšováním nátlaku na mě už přes doktory záměrně dohánějí.
Kdyby měli důvod, kdyby šlo použít to trestní stíhání, kterým to začalo, tak už mě dávno stíhají a usvědčili a nemusel nikdo podvádět. Ale to bylo fiktivní.

To mě mělo dohnat ke skutečnému činu. Přece už mě dohnaly ke čtyřicítce protestních činů, z nich si vybírali, co by se dalo použít proti mně, to si upravili. Mnohokrát. Jako třeba moji zprávu vládě z troku 2016. Ale pořád je to slabé. Proto se zvyšuje nátlakem, abych spáchat něco daleko většího, horšího. A všichni to vědí, a ze svých postů podporují a jen čekají, kdy už z toho konečně spáchám něco pořádného, co by se dalo použít proti mě, pokud by mě to přímo nezabilo.
A když toto víme, tak nám to všechno dává smysl, úplně všechno nám to vysvětluje.

Křivé trestní oznámení, fiktivní trestní stíhání, podrazáčtí ex offo advokáti, podvodný znalecký posudek, nezákonné zastavení trestního stíhání, komický znalecký posudek, opatrovník, se kterým jsem nikdy nemluvil, bludy, o kterých nikdo neví, nařízená léčba, která neexistuje …. To všechno muselo být, jen abychom se přes to dostali, aby na konci toho všeho bylo vnucování mi, že trpím trvalými, plně rozvinutými bludy a to mi, nám všem pořád vnucovat.

Vnucovat mi, šířit o mě něco zlého, špatného, hrozného, co se ale nikdy nevysvětlí, nebude řešit a čemu mi nedovolí ani se bránit, protože na konci musí být moje likvidace, ututlání zločinů na dětech.

Takto se postarali o mě i o sebe. Když nebude Jiří Klušák, nebude co řešit. Proto je jejich nejvyšším zájmem, aby nebyl Jiří Klušák. Proto ten nátlak na mě a vnucování nemoci. Jen takto se dá úplně všechno to, co se mi děje, vysvětlit.

Proto se všichni musí sklonit před tímto mým vysvětlením, protože jiné stejně ani není. Jen to moje vysvětluje úplně všechno.  

Ti, co mě likvidují, ti nemají žádné vysvětlení. A vědí, že nikdy mít žádné ani nebudou. Proto mě musí zlikvidovat. Aby nikdy nic nemuseli vysvětlovat, když je na mě všechno jen vymyšlené. Už nejde o mě, ale o ně.

Podívejte, kolik lidí se na mé likvidaci podílí a kolik jich ještě přispěchá na pomoc, aby vše ze svých pozic tutlali, kryli. Jako zatím poslední tu lékařskou likvidaci mé osoby kryje ČLK, a to hned tři doktoři. Tři asi proto, aby si případ rozparcelovali a tvářili se, že jej nevidí jako celek. Pak ale nemohou pochopit tu hrůzu, která se ne občanovi páchá. Kašlou na poškozování mi zdraví, nahánění do beznaděje a zoufalství, kašlou na ochranu a práva pacienta.

Nejvyšší hodnotou pro tento kontrolní orgán je – krýt, zachránit kolegy doktory. Je příliš zjevné a s mnoha důkazy, jak doktoři záměrně poškozují zdraví občana, , tak prý nemohou prošetřovat. Kdyby neměli jistotu, jak to je, tak prošetřují. Ale oni ji mají a ví, jak by to dopadlo – tak nemohou prošetřovat. VZP také o všem ví, ta ty doktory platí.

Protože moje likvidace přes duševní stav pořád pokračuje

Pořád platí ty úřednické pomluvy a lži o nás a pořád jsou mi vnucovány za pravdu o nás. A proto se tomu pořád musím bránit. A proto prý trpím trvalými, plně rozvinutými bludy. Je to jejich uzavřený kruh, přes který já nemohu proniknout.


V čem je problém, na co mám potřebu svým příběhem upozornit? 

Přece každý, i já potřebuji, chci, aby bylo v naší zemi bezpečno.
Aby po nemocnicích, úřadech, školách, hospodách, panelácích, po ulicích nepobíhali lidé, kteří jsou z různých zájmů zvyšujícím se nátlakem na ně záměrně dohánění ke spáchání z toho cokoliv.
Aby se takovou jejich řízenou likvidací přes soud, opatrovníka a doktory nepohodlného občana ututlalo selhání úředníků, nezákonné postupy, či zločiny páchané z moci úřední na mé rodině, mých dětech tak, jako se děje u mě.
Můj příběh dokládá, že řešením je zvyšujícím se nátlakem mě dohnat, vyprovokovat k reakci, k činům největším, likvidačním. Když pořád nic nezmůže, pořád je jen odkopáván, aby vzal spravedlnost do svých rukou, abych se pomstil, vyřídil s těmi, co mu udělali ze života peklo, pomstil na komkoliv, na všech.   

Přece už jsem spáchal na čtyřicítku protestních činů, a oni to ví. A pořád je to málo, protože tam není, za který mě zavřít. Proto jsem pořád oháněn k dalším. K čemukoliv. Já nejsem nebezpečný, já jsem oběť. Nebezpeční jsou ti, kteří ze svých postů jiné záměrně dohánějí ke spáchání z toho cokoliv. Nejlépe jen k sebevraždě, ta nevzbudí takový zájem jako šílený čin. A pak se mu ještě posmívají.

"Proč něco neřekl, nenaznačil, nesvěřil se? Co ho trápí, co neví, co potřebuje vysvětlit? Všichni bychom mu pomohli, všechno vysvětlili a třeba i opakovaně. Ale my jsme o jeho problémech, trápení nic nevěděli. Měl nám o tom říci, alespoň naznačit. Všechno se dá řešit, jen to nesmí tajit, dusit v sobě. To je to nejhorší. Musí s tím ven. Pak se to dá řešit. Každý by mu pomohl, udělali pro něj maximum, aby nikdy nic nemuselo skončit tak tragicky. Nešlo mu pomoci, více jsme pro něj ani udělat ani nemohli. Za všechno si může sám"

      Cha chááááááá

Já 9 let podrobně popisuji a perfektně dokládám, že všechno to úřednické tvrzení o obnovování nám sourozenecké skupiny je pomluva, lež, křivé, nesmysl ... Prosím, žádám, žebrám ... 9 let.

A 9 let se mi jen posmívají, pohrdají mnou, ponižují mě, vyrábí ze mě duševně chorého, jen aby nemuseli nic vysvětlovat, aby se i takto na mě zvyšoval nátlak. A jen čekají, až to bude tak silné, neúnosné, až mě to přeroste, přemůže, až mě tím letitým odkopáváním doženou ke spáchání z toho čehokoliv, aby mě takto zabili.

Já nevím, já netuším, k čemu mě až doženou. Já jen o tom píšu.

Ale oni také netuší, k čemu mě tím doženou.
Ale určitě si přejí, abych už to spáchal a bylo to co největší.

Aby mě to zlikvidovalo a tím se zlikvidovalo i to, co nám úřednice spáchaly a oni už 9 let kryjí, protože to bylo až tak zrůdné, proto to ze svých postů kryjí. Jen můj konec, má smrt je může zachránit, spasit, pak bude vyřešeno, protože se nic řešit nemusí, ani jejich selhání. Proto ten letitý nátlak, letité okopávání, nic neřešení a jen čekání.

Já nejsem nebezpečný, já poukazuji na to, proč a jak se tu likvidují občané. A k tomu patří i mé protestní činy. A jaký je ten nejvíce uznávaný protestní čin, je jasné. Proto nejsem jiným nebezpečný. Já svými činy pomáhám této zemi.

S tolika důkazy je mým posláním udělat pro nás zemi bezpečnější. 
Udělat všechno proto, aby se takto nadřazeně, nezákonně k lidem ze své moci už nikdo nechoval. Aby už je nikdo k ničemu nedoháněl, aby to nebyl běžný postup při selhání státní moci.
Aby pak z toho nemuseli páchat cokoliv. Protože za tím cokoliv, může být cokoliv. Proto jsou ti, co jiné dohánějí k takovým reakcím, k páchání z toho cokoliv, tolik nebezpeční všem.

 

No tak uvidíme, kam to až s tou mojí likvidací dotáhnou, kolik důkazu k mému tvrzení mi ještě dodají. 

 

 

***************** *** 

Jakpak jsem po tom dva a půl letém státním psychoteroru dopadl?

OS Třebíč 26. listopadu 2020 zastavil řízení o omezení mě na svéprávnosti.

U prvního souzení OS Třebíč mi byl zatajen znalecký posudek. Odvolací KS Brno jsem vyhrál systémem KO. U následného souzení OS Třebíč mi nebylo dovoleno vypovídat. A byl jsem omezován i v dávání otázek. Takto soudí OS Třebíč.
A dva dni na to OS Třebíč vyhlásil rozsudek – zastavil řízení o omezení mě na svéprávnosti.

 

To, co se na mě hodilo, mi přisoudilo, čemu jsem se musel podřídit, to nikdy nenabylo právní moci. 

Za těch 27 měsíců jsem nikdy nemluvil s mým soudně přiděleným opatrovníkem, JUDr. Karlem Holubem. Za celou tu dobu se mnou nikdy nemluvil, nikdy nic neřešil, jako by ani neexistoval.

Nikdy se neuvedl, proto ani neřešil ani jeden čin spáchaný na základě nějaké duševní poruchy.

Nikdy se neuvedlo, co se má u mě léčit, přesto že jsem na léčbu musel docházet.
K léčbě jsem nikdy nedal souhlas, probíhala proti mé vůli.

Nikdy jsem se nedozvěděl, čeho se má léčbou dosáhnout, a přesto do mě doktoři, MUDr. Petr Hromada a MUDr. Libuše Kabátková rvaly léky, které nikdy neměli pod kontrolou, a kterými mi záměrně poškozovali zdraví.
Nikdy jsem se nedozvěděl, co konkrétního má u mě řešit, s čím mi pomáhat opatrovník.

A to všechno se mi páchalo jenom proto, aby se ututlaly zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech.

A protože mě to nezabilo, nic z toho, co si na mě vymyslely nedokázali prokázat, vysvětlit, doložit, protože na mě nebylo vůbec nic, proto OS Třebíč musel zastavit řízení o omezení mě na svéprávnosti.

 

Nikdo se nepletl.
Ten nátlak, to více jak dvouleté vnucování mi, že prý jsem těžce duševně nemocný, musím se léčit, musím brát léky, ale léčba nezabírá, že se mnou ani nic nemohou řešit, protože tomu nerozumím, že musím mít opatrovníka …. to mi způsobovalo obrovské škody, likvidovalo vše, co jsem si za život vybudoval, ten nátlak na mě měl zabít. Tolik se i to snažili, a přesto neuspěli a už si na mě nic vymyslet nemohli.

Proto to museli vzdát.
A k tomu patří, že z toho, co si na mě vymysleli, nedokážou nic vysvětlit.

Tolik se mi toho stalo a najednou – ono se to zastavuje a budeme se tvářit, jako že se nic nestalo?

Stalo se.

Přibylo plno důkazů o tom, jak se zde přes psychiatrii likvidují nepohodlní občané.
Nepohodlný jsem proto, že podrobně popisuji a perfektně dokládám zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech. Kdyby mě ten jejich nátlak zabil, bylo by vše vyřešeno. Protože mě nezabil, mají toho čím dál víc co vysvětlovat. Jenže to nikdo nevysvětlí, protože jsou to takové zrůdnosti, až je to nevysvětlitelné.

Jak se dá vysvětlit, že jsem musel mít opatrovníka, a přitom jsem sním nikdy nemluvil?
A soud to věděl a kryl. Proto ani u jednoho soudu nevystoupil, neinformoval soud o ničem, přitom je to nejdůležitější osoba v řízení.  
Přece se nikdy neobjevil ani jeden jediný čin spáchaný na základě duševní poruchy. 
Nikdo netuší, co by se u mě mělo léčit, ani k čemu doléčit. 
A soud věděl, že není co léčit. Proto ani jednou nevystoupil doktor, který léčbu ambulantí prováděl. 
Nikdo neví, co by u mě měl konat opatrovník Jakub, na kterého  chtěli opatrovnictví hodit. Přece jsem podnikatel, tedy dle zákona osoba plně svéprávná, proto opatrovníka ani nemohu mít … A přesto jsem ho měl. Advokáta Holuba. 27 měsíců.

Máme komické vymyšlení si a pak zastavení mého trestního stíhání na základě duševní poruchy, i to se ukazuje jako podvod. Přece se žádná moje duševní porucha u soudu neprokázala.

 

Takže může pokračovat mé trestní stíhání, že pomlouvám a lžu o úřednicích, že jim ničím morální kredit, když už 9 let upozorňuji na to – že tvrzení úřednic, že nám rozbíjeli rodinu jenom proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu je pomluva, lež, křivé tvrzení, a až takový nesmysl, že to nikdo ani nemůže brát vážně.
Proto jsem byl přece likvidován.
Protože tvrzení úřednic o nás je nevysvětlitelné.
Ale protože se likvidace mé osoby nepovedla, tak se to bude muset vysvětli nyní v trestním řízení.

Ale nevysvětlí.
Jistě si na mě zase něco vymyslí, protože tvrzení úřednic o nás je tak nesmyslné, až je nevysvětlitelné.
A všichni to víme.

 

Případ nekončí.
Skončil jen pokus o vyrobení si ze me osobu těžce duševně nemocnou těžkou prohrou státní moci. 

A protože ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o mě a mých dětech platí pořád, případ ani skončit nemůže.   

 



Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop