www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Návrh soudu, který si stvořili na sociálním odboru Moravské Budějovice

OTEC proti tomu návrhu od prvopočátku protestoval, označoval ho za podvodný, křivý.
MATKA důvodům v návrhu soudu nerozumí, nedokáže je vysvětlit, a u dalších soudů je zcela popřela.
DĚTI se k tomu návrhu, k důvodům rozbíjení rodiny nikdy nevyjadřovaly, také jim nerozumí.
SOCIÁLNÍ ODBOR nikdy ty důvody nevysvětlil.
NIKDO jim nerozumí, nikdo je nedokáže vysvětlit.


SOUD také ty důvody nijak neřešil, nezkoumal, nikde nevysvětlil.


Ba naopak

Dokonce do rozsudku napsal pravý opak. Ne že se otec odstějoval. Kdepak.
Soudce do rozsudku uvedl, že manželka s dětmi odešla ze společné domácnosti.


Takže soudce o děti sám zcela popřel důvody v návrhu soudu, přitom jiné důvody pro rozbití rodiny neuvedl.


-----------------------------------------

Takhle a takový nám sociální odbor přiděl návrh soudu, kterému nikdo nerozumí, nikdo jej nedokáže vysvětlit, tedy ani pochopit. 

Sociálnímu odboru šlo pouze o jedno.
Aby si na základě takových důvodů mohl odstavit otce z děje v rodině a pak bez problémů rodinu rozbít. 
Pouze na základě tohoto návrhu soudu se soudilo a byl vydán rozsudek.
Nic jinéhio nebylo, nic jiného se neřešilo.


A protože všichni věděli, že ten návrh soudu je zcela nesmyslný, zjevně křivý, proto se důvody rozbití rodiny nikdy ani neřešili. I z tohoto pohledu je zjevné, že sociální odbor usiloval pouze o rozbití rodiny. Vše si vymýšlel jenom proto, aby se rozbila rodina.
Všechno to, co by rodinu mohlo zachránit si předem z procesu odstranili.


Ten návrh soudu, ten jejich návrh soudu je zcela ze zneužítí moci k vypracování záměrně křivého návrhu soudu, k záměrnému uvedení soudu v omyl, usvědčuje.

Když si jej vymysleli, když jejich úředem tak hladce a rychle prošel, tak proč nám ho už konečně řádně nevysvětlí?

 

Nebo oni už nemusí ani to?

Oni nemusí vysvětlovat své postupy, když se to týká našich dětí?

Až takovou už mají moc?


Takto se páchají novodobé zločiny na rodinách zločiny na dětech.
Není divu, že je tu tolik sebevražd a nejen rodiče, ale už i dětí.


Přesně tací úředníci a přesně takovými postupy a jednání se zúčastněnými své oběti k zoufalým činům, k sebevraždám dohánějí.


Podívejte se, jak se mi po tom všem v krajské zprávě ještě vysmáli.
To bude v kapitole Důkazy o zločinech OSPOD 3.

 

Jak vidno, nekonečně mnoho a tak silných a tak jasných důkazů mám a doposud jsem s tím nic nenedělal.
Vrazi naší rodiny si spokojeně vraždí jiné rodiny, jiné děti.

A všem je to tu úplně jedno. Tak proč by se tak nechovali?

 

 

 

 

Vzpomínka na duben 2007:


10. dubna mám narozeniny
a nic se neděje. Nikdo mi k narozeninám nepopřál, nic jsem nedostal.

16. dubna
má narozeniny manželka.
Dal jsem jí první mobilní telefon, aby mohla být v kontaktu s Tomášem, kdykoliv by potřebovala. Mobil si převzala.

19. dubna jsme měli výročí svatby.
Já nedostal nic, manželce jsem dal květiny, bonboniéru, víno. Vše si převzala.
A zase – nic se neslavilo.


Bylo mi to divné.
Několikrát jsem se manželky ale i Barbory a Vedulky ptal, zda se něco nestalo, co se to děje, že se mi zdají být divné.
Manželka i Barbora i Vendula mě ubezpečovaly, že se vůbec nic neděje, že mám být v klidu, že je všechno v nejlepším pořádku.


Od 16. dubna jsem se jich nejméně 1x denně ptal
a vždy jsem dostával stejné odpovědi

Až přišel osudový den, 23. dubna 2007.


23. dubnami manželka jen tak řekla:
„Na ledničce máš papír, přečti si ho.“

Ten papír pro mě, to byl její návrh soudu, který ale už 11. dubna odeslala soudu.
A přesně takto mi to 23. dubna manželka oznámila.

 

Kromě jiného se z něho dozvíte dozvíte: "Děti jsem o naší situaci informovala. Oználila jsem jim, že se hodlám s otcem rozvést."

 

Takže děti už o všem prokazatelně věděly
a prokazatelně to bylo nejpozději 11. dubna 2007.

Ale otec a Jakub se o tom dozvěděli až 23. dubna a to formou, jako když se prašivým psům předhazuje ohlodaná kost.


Už jen v tomto postupu je plno nezákoností, plno zločinů. 
Takto se matka a ani děti k otci a k sourozenci chovat nesmí.

 

A protože všechno a od prvopočátku řídil sociální odbor Moravské Budějovice, jen proto se to mohlo stát.


To jsou jen další důlkazy o zneužívání moci tímto úřadem k páchání zločinů na dětech.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop