www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Rozbor návrhu soudu 1

Nábrh spoudu je charakteristický tím, že jsou to jen samé hovadiny a nesmysly, které pochopí i pětileté dítě. 
A protože jsou to tak zjevné nesmysly a je jich tolik, protože všechno vzniklo na sociálním odboru a celým procesem to prošlo tak rychle a tak snadno a nešlo s tím nic dělat, o úřednických zločinech na mých dětech nemůže být ani pochyb.


Všechno postavili na pomluvě, lži, křivé výpovědi, na záměrném uvedení soudu v omyl, že prý v současné době je naše manželství jen formálním svazkem, že prý neobýváme společnou domácnost, že prý se manžel odstěhoval do přístavby. Už asi před rokem.


Už jen z toho důvodu, že otec proti tomu tvrzení od prvopočátku protestoval, označoval a dokládal žeje podvodné, křivé, nesmyslné, už jen proto  měl být ten důvod  označen za neplatný.
Protože nemůže něco tvrdit jen jeden rodič a zcela ignorovat to, co tvrdí druhý.
U soudu o děti ten návrh snadno prošel, protože se soudce na nic neptal, nic nezjišťoval, nic nedovolil říci. Prostě nic ohledně důvodů rozbíjení rodiny neřešil.
Takže kdyby bývalka v návrhu uvedla, že chce děti do své péče, prtotože otec je sněhulák a v léte je vždy rozpuštěný, dopadlo by to stejně.

Jak je možné, že matka, místo aby si plnila svoji základní životní roli a funkci, aby chránila děti, jejich zázemí, hodnoty, jistoty, co jim otec vybudoval, aby chránila rodinu, tak soudu poslala takový zjevný nesmysl a to zrovna v době, kdy manžel s odborníky řešil její špatný duševní stav?


U dalších soudů musela uvést proč se rozvádí, respektive, proč soudně nárokuje polovinu majetku? 
Takže hned dalšímu, rozvodovému soudu, uvedla, že ne otec, ale ona odešla ze společné domácnosti. Chápete? -
Ne od odstěhovaného, od formálního otce, ale ze společné domácnosti.
A soudu o majetek dokonce uvedla,
že manžel vždy všechny naše společné prostory trvale užíval a to nejen k bydlení, ale i k podnikání.
Takže to, co poslala soudu o děti soudu o majetek zcela popřela a uvedla, že to bylo přesně obrácene.

Tak který soud by podvod, zločin na moje práva, zločin na demokracii, když ve stejné věci třem soudům popisuje stejnou událost zcela opačně?


Proč mě nutí přijmout, že se rozbila rodina, že děti přišly o otce, zázemí, majetek, protože se otec odstěhoval, protože byl jen formální? 
Když mě zárověň nutí přijmout i to, že jsem byl pořád doma a pořád jen podnikal a protože to bylo společné, tak ze všeho jsem ji musel zaplatit a již i zaplatil polovinu?


Co si to úředníci na mě dovolují, co to musím přijmout,
k čemu mě to pořád dohánějí?


Když bylo potřeba rozbít rodinu, tak jsem prý byl odstěhovaný, tak prý manželství bylo jen formálním svazkem ...
a nic jsem s tím nenadělal.
Ale když bylo potřeba z otce vytáhnout prachy, tak najednou jsem byl pořád doma a jen doma i podnikal!

 

 

DOPLNĚNÍ

Kdybychom skutečně připustili, že jsem byl odstěhovaný, že manželství bylo jen formálním svazkem, pak by to bylo pro manželku ale i pro sociální odbor katastrofa.

 

Manželka soudu uvádí, že pro otce dětí  nic nedělá. Že mu nevaří, nepoklízí, nepere, nestará se ... 
Ale také soudu uvádí, že otec nemá v rodině vůbec žádná práva, o ničem nerozhoduje, do ničeho nesmí mluvit, o jejich krocích v rodině nic neví ... že to ona všechno sama.

 

A to už je informace pro kriminálku.


Jak tedy zacházela s manželem, s otcem v rodině, jak si plnila svoji roli jako jeden rodič, když soudu uvádí takové věci, takové zacházení s manželem, s otcem dětí?

A jak se v takové situaci chovaly děti, k čemu je vedla matka, když měla na otce takový náhled? 

 

Kdyby člověk někde pracoval, dojížděl, vracel se jen někdy, občas přespal jinde ....
Ale naše situace je přesně obrácená.


Já byl už 17 let pouze a jen doma.
Já doma podnikal, já doma vybudoval zahradnictví a když jde o rostliny, o živou přírodu, pak je to práce pořád. Včetně sobot, neděl i svátků. Já pracoval a pracuji pořád.
Pracoval jsem hodně a dobře  a proto jsem toho pro rodinu, pro děti tolik vybudoval. Rodinná firma, to je dar a nekonečné možnosti a uplatnění pro každého člena rodiny a v každém věku. To jsem já rodině, dětem, vybudoval.
To zde je, o tom se každý může přesvědčit.
V tom není žádný problém.


Problém je, že když jsem se tak pro rodinu dřel, tolik jsem toho pro rodinu udělal, že pro sociální odbor ale i pro manželku, tedy i pro děti byl takový otec jen formální ...
A právě toto b
y se mělo řádně vyšetřit a vysvětlit.


Já přece podával trestní oznámení pro podvody, křivé obvinění, pomluvy,
za záměrné uvádění soudů v omyl, za křivé výpovědi pro soud, za návědění dětí ke křivým výpovědím ...
za vedení dětí k nenávisti k otci, za ohrožení mravního vývoje dětí ...
za neplnění si vyživovací povinnosti, za týrání v rodině

12 trestních oznámení jsem podal
a k tomu vykonal plno zoufalých činů mnohdy na hraně zdravého rozumu, mnohdy na hraně zákona.


Policii ale zločiny na dětech, když jsou páchané z moci úřední - nezajímají.

Přitom jsou tak zjevné a důkazy tak jasné a je jich tolik.


Tak jakou zde má otec hodnotu, možnosti, práva, když policii popisuje a dokládá mimořádně brutální zločiny spáchané z moci úřední na svých dětech
a místo vyšetřování a objasnění toho všeho se vám všichni jen posmívají?


A posmívají se jenom proto, že případ je tak jasný, tak aby ho tímto způsobem ze svých postů kryly.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop