www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


KRAJSKÁ ZPRÁVA - Co jsem požadoval?

Z úvodu krajské zpráva se dozvíte naprosto šílenou věc.
Rozbila se rodina, matka dostala děti do péče - a otec žádá, prosí, žebrá aby se o rozpadu své rodiny, o důvodech toho alespoň něco dozvěděl.
Tak krutý byl sociální odbor k rodině.
Provede v rodině tak fatální úkon a prakticky nikdo z něho nic nedokáže vysvětlit.
A tak otec prosí, žádá, žebrá ...


Takto zde zachází sociální odbor s otcem, tedy s rodinou, s dětmi.

Protože když o rozpadu rodiny nic neví otec, když nedokáže nic vysvětlit, pak to samozřejmě nedokáže nikdo z rodiny.
Protože my pořád neznáme důvod, proč se vlastně rozbila rodina. A když nevíme proč, pak ani nemůžeme vědět, kdo za to může.

Proto považuji postup sociálního odboru za podvod, za zločin. Protože nic z jejich postupů nikdy nemelo a doposud ani nemá řádné vysvětlení.


K důvodu rozbití rodiny, který pro soud připravil sociální odbor, patří i vyjádření se k němu od obou rodičů. A to stanoví miru zavinění. Ale k tomu důvodu se nikdo nikdy nevyjádřil. Nikdo nikdy jej nevysvětlil, takže se o důvodu rozbití rodiny neví vůbec nic.
Ale to jsou přece úplné základy.
Bez toho důvodu a určení míry zavinění ani nelze rozbít rodinu.


Kdo tedy může za rozbití rodiny v našem případě?

Sociální odbor přes matku soudu uvedli, že prý je otec odstěhovaný, že prý je manželství jen formálním svazkem.

V takovém případě je to jasné.
Za rozbití rodiny může otec, protože se na rodinu vykaš
lal.
Otec byl prý odstěhovaný, proto naše manželství bylo prý jen formálním svazkem.
Tedy otec se vůbec nepodílel, vůbec se nestaral, vůbec si neplnil své povinnosti, o nic, co se v rpdině dělo se nezajímal, šlo to mimo něj. To o otci soudu uvedl sociální odbor.
To nelze popřít. Ani sociální odbor nemůže popřít svůj vlastní návrh soudu, který bez problému prošel celým procesem a kterému soud prakticky po jednom stání zcela vyhověl.

ALE

Co v případě, když k tomu důvodu, k tomu jejich návrhu soudu je vyjádření otce, který ten důvod v návrhu soudu trvale označuje ze podvod, nesmysl, křivé obvinění, záměrné uvedení soudu v omyl ...
A sociální odbor ale i soud to vůbec nezajímalo, a ten návrh soudu nechali tak a nakonec mu zcela vyhověli?


Kdo v tomto případě může za rozbití rodiny?

A to je přesně náš případ.


Proto je pořád tolik otázek od otce, ale proti těm otázkám nejsou vůbec žádné odpovědi od sociálního odboru. Doposud se nedá nic vysvětlit.


Proto jsou tu tři fatální otázky:


1. Jak je možné, že takový návrh soudu tak snadno prošel celým procesem, když otec na jeho křivotu, podvodnost, nesmyslnost trvale upozorňoval?

2. Jak v takovém případě sociální odbor vysvětloval prvňáčkovi Vendulce, že už není jiné východisko než rozbít rodinu, když ten důvod v návrhu soudu sociální odbor nikdy nevysvětlil, nežádal nikoho o jeho vysvětlení, ignoroval tvrzení otce, že je to křivé tvrzení ... když při výpovědi pro krajský úřad ten důvod z návrhu soudu zcela zmizel?

3. Platí ještě ten důvod z návrhu soudu vyrobeného na sociálním odboru a nebo už neplatí a byl nahrazen důvody uvedené sociálním odborem v krajské zprávě? Nemůže platit obojí, když si ty důvody zcelůa odporují.


Jak vidíte, místo něčeho vysvětlení se sociální odbor čím dál hloupěji zamotává do svých podvodů a lží a křivých výpovědí, obvinění, že už sám ani nedokáže určit, co vlastně platí a co už neplatí.

 

Jaké lepší důkazy o zneužívání své moci k páchání zločinů na rodinách, na dětech chcete, než máme u našeho případu?

 

A všimněte si ještě jednu věc.
Jak přesně jsem vše popisoval a jak všechno to, co jsem tvrdil se naplnilo a to ještě v brutálněší podobě, než jsem tvrdil.
Dnes už máme výsledky a ty ukazují, že ve všem jsem měl pravdu. A také - že ve všem sociální odbor podváděl a lhal.
Proto už nedokážou vůbec nic vysvětlit, zatím co já tvrdím pořád to samé.

Zde je důkaz, že se rozbila rodina a otec o celém tom úřednickém konání vůbec nic nevěděl, jako by otec ani nebyl, neexistoval. Takto si to ze své moci pro sebe zařídil sociální odbor Moravské Budějovice, jenom aby mohli rozbít rodinu:


*******************************

Sdělení ke stížnosti

Dne 18.10. 2011 mi byl doručen Váš dopis – cituji: „..stížnost na Psychocentrum Jihlava a Třebíč, Sociální odbor moravské Budějovice,gymnázium moravské Budějovice“.
Následně dne 1.11. 2011 mi bylo doručeno doplnění Vaší stížnosti.

V souladu s Čl. odst. 1 Pravidel Rady kraje Vysočina pro příjmání a vyřizování stížností č. 2/09 byly oba Vaše dopisy zaevidovány v centrální evidenci stížností na Oddělení  vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „KrÚ“), a to pod evidenčním číslem St-186/11.
Následně jsem nechal Vámi popisované záležitosti prošetřit odpovědnými zaměstnanci Kraje Vysočina zařazenými do KrÚ a po provedeném šetření Vám sděluji následující:

V podání ze dne 13.10. 2011 uvádite, že dle doporučení MPSV jste se obracel se svými stížnostmi na Městský úřad Moravské Budějovice (dále jen „MěÚ“) jako příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“). Dále jste si stěžoval na práci zaměstnanců Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Nejste spokojen na jejich vyjádřeními, kde jsou odmítány výhrady k činnosti sociálních pracovníků.
V podání jste dále mj. uvedl, že Váš syn Tomáš chodil na gymnázium  se synem vedoucí sociálního odboru MěÚ ing. Loiblové a tato okolnost poznamenala další vývoj. Syn Tomáš po maturitě neměl bydlení a přemluvil duševně slabou matku k odchodu do Lukovan. Sociální pracovnice bez Vašeho vědomí sepsaly s matkou žádost o svěření dětí do její péče. Vyslovujete názor, že sociální pracovnice mají tmelit rodinu, zatímco Vám ji zničily. Uvádíte, že – cituji: „Doma nebyla mezi rodiči ani jedna hádka“. Podle Vašeho názoru Vaší nejmladší dceru připravily o otce a Vám zničily rodinu, údaje v návrhu na soud byly nepravdivé. Úředníci se přidali na stranu syna Tomáše, který je agresor a trýznitel a lhář. Jste přesvědčen, že si nic neprošetřovali a vám nevěřili.
V doplnění stížnosti ze dne 30.10. 2011 – dopis, který jste adresoval vedoucí sociálního odboru MěÚ ing Loiblové – v úvodu poukazujete na roli sociálního pracovníka, který má přizpůsobit na ochranu funkční rodiny, kterou by měl držet pohromadě, avšak ve Vašem případě se neudělalo nic pro záchranu Vaší rodiny. Pracovnice údajně nepříhlédla ke skutečnostem, na které jste upozornil a které u soudu nebyly ze strany sociální pracovnice zmíněny. V závěru zvažujete podání trestního oznámení.
Na základě Vaší stížnosti byly vyžádány tyto podklady:

- podklady ke stížnostem od MěÚ Moravské Budějovice,
- spis Om vedený místně příslušným OSPOD, Městským úřadem Rosice,
- kopie posledních rozsudků soudu,
- doplňující stanovisko MěÚ Moravské Budějovice

Z podkladů předaných MěÚ Moravskébudějovice ke stížnosti vyplívá,že první jste podal dne 13.8. 2011. Důvod podání stížnosti v letošním roce na činnost OSPOD v roce 2007 vysvětlujete tak, že probíhá řízení o vypořádání společného jmění manželů. Očekáváte,že budete mít možnost v rámci tohoto řízení dokázat, že Vaše bývalá manželka-cituji: „nás otročila a škodila nám a že vychovávala děti ne k pomoci a k podpoře, ale k nenávisti k otci“. Obáváte se však,že spor bue ukončen z důvodu zákonné lhůty. Druhým důvodem je pro Vás skutečnost, že dcera Barbora na vás podala trestní oznámení. Výhrady jste vznesl k působení paní Chalupové, která s vámi jednala pouze 10 min, dále v návrhu soudu zatajila jaký má rodina majetek, zatajila firmu apod. Jednou s Vámi odmítla na úřadě jednat. 
Dne 14.9. 2011 vám odeslala vedoucí sociálního odboru odpověď, v níž vysvětlila, že paní Chalupová pomohla paní blance Klušákové (dále jen „matka“) sepsat návrh k soudu. Jedná se o běžnou praxi. Nepříslušelo jí zabývat se majetkovými poměry rodiny, návštěvu v rodině provedla následně jako kolizní opatrovník, aby ověřila poměry, v nichž děti žijí. Návrh na svěření dětí do péče matky byl podán na základě vyjádření dětí. Odmítnutí paní Chalupové jednat  s Vámi – otcem mělo být řešeno neprodleně, nikoliv po 4 letech. Na toto vyjádření jste reagoval dne 18.9. 2011 dalším dopisem. Opětovně jste měl výhrady k tomu,že paní Chalupová neověřovala situaci v rodině, upřednostnila matku a Tomáše, s Vámi a dalším synem Jakubem vůbec nejednala. Opět jste upozornil na nepravdivá tvrzení v návrhu matky, že jste se odstěhoval. Dále máte výhrady k tomu, že byl návrh opatrovníka podán na základě přání dětí. To nemůže být dle Vás rozhodující důkaz. Pokud jde o jednání na úřadě, odvoláváte se na svědectví dalších úředníků přítomných jednání s paní Chalupovou, kteří by doložili, na jaké závažné skutečnosti jste u Tomáše upozornil.Domníváte se, že úředníci měli  tyto věci ihned hlásit vedoucí odboru. Rovněž uvádíte, že paníChalupová údajně věděla, že matka má jen základní vzdělání, že vychovává děti k nenávisti k otci, aby Vás šikanovaly, pohrdaly vámi, že matka týrá jak Vás, tak syna Jakuba, že nepoklízí, ani nevaří, že vede dceru  k zahálčivému životu. Dále, že paní Chalupová věděla, že o Vendulku jste se staral především Vy, že k Vám měla dcera silné pouto. Opětovaně poukazujete na vlastnosti syna Tomáše (bezcitnost, krutost, lhavost, manipulativnost).
Vznesl jste dvě otázky:

1. Jaký uváděla matka důvod tohoto „fatálního činu“?
2. Jak si paní Chalupová prověřovala pravdivost jejího tvrzení?

Dne 18.10. 2011 odpověděla vedoucí odboru, že:
1. Důvod svého jednání podala matka v návrhu a ve své výpovědi před soudem.
2. Sociální pracovnice nemůže objektivně zjistit, zda informace podané klientem jsou pravdivé. Účastníci řízení mají právo podávat vyjádření a protinávrhy na soud, nikoliv sociální pracovník, a soud je oprávněn dalšími dokazováními zjistit skutečný stav věci.

Dne 27.9. 2011 jste poslal e-mail MěÚ ing. Špačkové označený „Poslední šance“. Očekáváte pomoc dříve, než požádáte o pomoc kancelář hejtmana. Vznášíte výhrady vůči tomu, že vedoucí sociálního odboru MěÚ řeší stížnost na činnost svého odboru. Tajemnice MěÚ ing. Špačková Vám odpověděla dopisem ze dne 7.10. 2011, v němž uvedla, že jste sám adresoval stížnost ing Loiblové a že neshledala pochybení v postupu paní Chalupové. Téhož dne jste upozornil tajemnici úřadu opětovně, že pracovnice paní Chalupová věděla od Vás,že matka učí Barboru krást Vám peníze, naváděla ji k Vašemu vydírání a vyhrožování sebevraždou, uvádíte, že matka „to nemá v hlavě v pořádku, že je pomatená“. Dále jste uvedl, že paní Chalupová věděla o Vašem podílu na výchově Venduly a že věděla o vlastnostech Tomáše. Dále jste uvedl, že jste si byl na syna stěžovat ve škole v r. 2006 a Tomáš si kvůli tomu podřezal žíly. Jeho pozici, kdy ho všichni litovali, to ještě posílilo. V závěru upozorňujete na možnost využití sdělovacích prostředků.

 

 

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop