www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


KRAJSKÁ ZPRÁVA - Co v ní nenajdete?

Krajská zpráva má být o důvodech rozpadu rodiny. Tedy o rodičích a jejich vztazích. O tom, co kdo zná a umí a může tedy naučit, předat dál. Jak se kdo staral, podílel. Co kdo dělal dobře, v čem vinikal a naopak, jaké má špatné vlastnosti a co se mu vůbec nepovedlo. A hlavně by měla být o tom, jaké měli rodiče mezi sebou problémy, kdo je způsoboval a jak se řešily?


Co za problémy rodičů vedlo k rozbití rodiny, že už to dosáhly takové intenzity, že se k vůli těžkým neshodám rodičů musela rozbít rodina, že už ani nebylo jiné řešení? 
To je přece základ při rozpadu rodiny a to musí být i základem krajské zprávy.

Protože krajská zpráva, to je přece o hodnocení rodičů. 
A o vysvětlení toho, kdo selhal, v čem, že to vedlo k rozbití rodiny.


A představte si, o tom tam nenajdete vůbec nic.

 

To je další z důkazů, že sociální odbor vůbec neřešil rodiče. Záměrně.
Protože za mnou je toho tolik, vždyť jsem přímo doma a z ničeho vybudoval rodinnou firmu, zahradniíctví JIKL, které tu bylo všude a které nás dobře živilo.

A když proti tomu za manželku nemohli nic postavit, tak si raději otce z procesu zcela odstavili. A o rodinné firmě, tedy o takové hodnotě otce pro rodinu, pro děti v celé zprávě nenajdete ani písmenko. Jen v návrhu soudu křivě uvedli - že prý otec pracuje v zahradnictví .... Ne že vybudoval, že je majitelem, už 17 let podnikatelem ...


V celé zprávě se nedozvíte, kdo ráno připravoval prvňáčka, dso školy, kdo se s dětmi učil.

V celé zprávě nenejdete ani písmenko o dvacetiletém Jakubovi, který zde bydlel s námi.


To není můj názor, to všechno se dá zjistit z krajské zprávy.


Celá zpráva je pouze a jen o tom, kdo a kolik miluje plnoletého Tomáše. Toho, který musel z domu
odejít k vůli mimořádně kruté tyranii všech členů rodiny.

O nic jiném to není. Jen o vztahu všech k Tomášovi.

Zajímaví je - že o vztahu k Jakubovi se nedozvíte vůbec nic, jako by matka a dcery a Tomáš o existenci Jakuba neměli ani ponětí.

Ale on skutečně existuje. Přísahám.
A přesto se o Jakubovi z krajské zprávy, která je o členech naší rodiny, o sourozenecké skupině, nedozvíte vůbec nic. Přitom prý obnovovali surozeneckou skupinu.


A ve zprávě je několik obvinění otce.

 

Ta obvinění mají tyto stejné rysy.

Vůbec nic se o tom skutku nedozvíte. Není nijak popsaný, nikdo proto neví, o co vlastně jde, co se vlastně stalo, jak to posoudit, si o tom myslet.. Takže o tom obvinění otce vůbec nic nevíte, nic se nedozvíte a tedy ani nemůžete takovému obvinění rozumět.

Nedozvíte se ani, kdo to sociálnímu odboru oznámil, kdo to o otci tvrdí, kdo otce z toho obviňuje.
Není k těm obviněním vyjádření ani od jednoho člena rodiny.

A hlavně - není k tomu vyjádření ani od obviněného, tedy od otce.

A přesto takové plivance od sociálního odboru na otce platí.


V civilizovaných zemích jakékoliv obvinění bez řádného popisu toho skutku a hlavně, bez vyjádření obviněného se k tomu - ani platít nesmí.
Protože to by pak na člověka mohli hodit kdykoliv a cokoliv.
Proto bez vyjádření obviněného ke skutku nemůže obvinění platit.


V krajské zprávě najdete plno obvinění otce, ale sociální odbor nemá od otce ani k jenomu z nich jeho vyjádření. Ani k jenomu. Vůbec žádné otce alespoň k něčemu v celé jejich zprávě nenajdete.
A přesto nejenže platí, ale také to rozbilo rodinu a dokonce otce z procesu zcela vyloučilo.
Prostě - s otcem vůbec nic neřešili, kdzž k ničemu nemají žádné jeho vzjádření.


To všechno jsou usvědčující důkazy o praktikách, o zločinech sociálního úřadu Moravské Budějovice. Ještě se chlubí, jak nic nedodržují, ničím se nemusí řídit, nic dodržovat a co je nejsmutnější, ze svých postupů ani nic nemusí vysvětlovat.

To znamená jediné.
V takovém prostředí si mohou dělat, co chtějí, co potřebují a rodiče, otec, děti, nemají proti nim šanci.


Náš případ a jejich krajské vyjádření se, ty jejich zvrhlé praktiky odhalují v plné síle.


******************************

Studiem spisu Om 21/2007 pracovníci KrÚ zjistili následující skutečnosti:
Dne 11.4. 2007 se dostavila matka se synem Tomášem (1) na OSPOD. Požádala o sepsání návrhu na úpravu výchovy dětí a výživy Barbory a Venduly, sdělila, že s manželem je dohodnutá.Dále uvedla, že žijí ve společném rodinném domě, avšak manžel se odstěhoval do přístavby, která patří zahradnictví. Tomáš (2) žije sám, otec ho údajně vykázal. Paní Chalupová pomohla matce sepsat návrh, který sama odeslal na soud. Dne 24.4. 2007 byl na MěÚ soudem doručen návrh matky a usnesení o ustanovení OSPOD opatrovníkem dětí pro soudní řízení. 
Dne 26.4. 2007 provedla paní Chalupová šetření v rodině a hovořila s otcem. Sdělil, že o podání návrhu předem nevěděl, že je přesvědčen, že matka je navedena Tomášem, který terorizoval celou rodinu. 
Otec očekával po odstěhování Tomáše zklidnění v rodině, avšak matka přestala vařit a otce vice kritizovala. Otec udával svůj velký podíl na výchově Venduly, přiznal, že je na děti přísný.Matka dle něj moc nevaří, Barbora nemá teplé jídlo. Má obavy, jak bude výchova zabezpečenav novém bydlišti matky, kde je nevhodné prostředí pro děti. Navíc je to on, kdo děti vypravoval a psal s nimi úkoly. Ukázal fotografie domácnosti pořízené v době, kdy matka neočekávala žádnou návštěvu. Otec uvedl, že bydlí v zařízené přístavbě u domu, která patří zahradnictví. Na základě pohovoru s otcem si paní Chalupová pozvala na úřad matku a dcery, aby získala jejich stanovisko. Dne 30.4. 2007 se matka dostavila na OSPOD s děvčaty. Byly projednány výhrady otce ohledně nového bydlení i další perspektiva společného soužití. Matka byla rozhodnuta trvat na rozvodu. Sdělila, že otce informovala předem o svém záměru rozvést se. Následně byl proveden pohovor s děvčaty. Obě počítají s tím, že budou s matkou,vůči otci nebyly negativistické, Vendulka předpokládala,že se budou stýkat. Pro pohovor s ní použila paní Chalupová projektivní techniku dvou domků. Dne 16.5. 2007 matka na OSPOD oznámila, jak bude mít zajištěné bydlení, zaměstnání a děti v případě, že je bude mít svěřeny do výchovy. S Tomášem (3) se údajně tajně schází, děvčatům otec zakázal styk s ním. Paní Chalupová s matkou projednala stav domácnosti a vaření dětem. Matka přiznala, že na úklid neměla čas, popřela však, že by nevařila. Dne 13.6. 2007 přišla matka s Barborou na OSPOD, kam je poslala dr. Mlejnková z Psychocentra. Otec údajně Vendule vyhrožuje, že budou umístěny do dětského domova. Otec by chtěl, aby Bára byla předvolána k soudu, Bára s tím souhlasila. Dne 18.6. 2007 se na OSPOD dostavila matka s Vendulkou, již paní Chalupová vysvětlila, že do dětského domova určitě nepůjde. Vendula dala najevo spokojenost s oběma rodiči, chce bydlet u matky a přeje si, aby za nimi otec jezdil. Otec prý ale jezdit nebude, když budou v péči matky. 
Dne 20.6.. 2007 proběhlo jednání u soudu. Otec nesouhlasil s návrhem matky, požadoval svěřit dětí do světa péče. Matka trvala rovněž na svěření dětí do své péče, opatrovní navrhl vyhovět návrhu matky. Soud upozornil rodiče na možnost zpracování znaleckých posudků. Jednání bylo odročeno za účelem výslechu obou děvčat na 1.8. 2007. Dne 22.6. 2007 se dostavil na OSPOD otec. Sdělil, že již souhlasí se stěhováním dětí. Je si vědom toho, že bránění by vztah nezlepšilo. Má obavy o výchovu dětí, Bára je mimo domov několik dní a nikdo neví kde je. Otci bylo vysvětleno, že za výchovu jsou odpovědni oba rodiče a nemohou svalovat vinu jeden na druhého. OSPOD je opatrovníkem pouze k soudnímu jednání. Dne 25.6. 2007 se dostavila matka, aby sdělila, že otec souhlasí na stěhováním, budou schopni se dohodnout na úpravě výchovy a výživy dětí. Matka se však domnívá, že otec bude trvat na vypracování znaleckého posudku. Dne 1.8. 2007 na jednání u Okresního soudu Třebíč byla děvčata vyslechnuta. Bára chce být s matkou, asi měsíc jsou přestěhovaní. Nyní byli za otcem, protože si to přál, Vendula vítá změnu bydliště, nikdo se nyní doma nehádá, rovněž ona projevila přání být s matkou. Otec nadále trval na svěření dcer do výchovy. Opatrovník navrhl svěřit obě děti do výchovy matky, která je „způsobilá i do budoucnosti“, navíc je to i přání dětí. Matka předložila soudu fotografie nového bydlení. Dne 3.8. 2007 byl vynesen rozsudek o úpravě výchovy a výživy za trvání manželství a pro dobu po rozvodu. Vendula a Barbora byla svěřeny do péče matky a otci bylo vyměřeno výživné. V odůvodnění je uvedeno, že péči o děti zajišťuje výlučně matka, k její péči nebyly vzneseny námitky. Tomáš (4) bydlí s matkou a připravuje se na studium na VŠ. Názoru dětí byla dána náležitá váha odpovídající jejich věku a zralosti. Dále si KrÚ vyžádal kopie rozsudků vynesených Okresním soudem Brno-venkov v období po  úpravě výchovy a výživy dětí Barbory a Venduly. V březnu r. 2008 otec podal návrh na snížení výživného na děvčata, s nimiž se nestýká, a nas rámec výživného jim ničím nepřispívá. Jeho návrh byl zamítnut. V červnu r. 2009 otec podal návrh na změnu výchovy a svěření Venduly do své péče, a to s ohledem na nevhodné materiální podmínky a dále duševní stav matky. Rozsudkem OS Brno-venkov ze dne 4.8. 2009 byl tento návrh zamítnut. Soud konstatoval, že během dvou let se Vendula s otcem viděla pouze dvakrát. Opatrovníkovi uvedla, že je v novém bydlišti  spokojená, ve škole řádně prospívá. Matka doložila vysvědčení dcery se samými jedničkami. V domě žije rovněž syn Tomáš (5) se svou přítelkyní. Pro doplnění dokazování KrÚ požádal OSPOD o zodpovězení následujících dotazů, na něž OSPOD odpověděl takto:


1. Zda byla v době výkonu funkce opatrovníka kontaktována základní škola nebo střední škola, kam chodila děvčata, případně dětská lékařka a obecní úřad
.


Provedli jsme několik pohovorů s matkou, otcem a děvčaty. Vyjádření všech členů rodiny pro nás byla jednoznačná a měla významnou vypovídací hodnotu. Zvažovali jsme vyžádání zprávy ze škol a obecního úřadu, od těchto zpráv jsme nakonec ustoupili, protože by nemohly ovlivnit naše stanovisko. K podání návrhu na svěření děvčat do péče matky jsme dospěly na základě výpovědi obou rodičů a děvčat. 
Matka se svěřila s tím, jak těžce nese vykázání Tomáše
(6) z domu.

Přestože sama měla rovněž výhrady k jeho chování, nikdy by jej nedokázala jako matka zavrhnout.
Přála si, aby byl syn nadále součástí jejich rodiny, toho bylo možné dosáhnout pouze tím, že s děvčaty z domu odejde
Přestože bylo pro matku, jak sdělila, soužití s otcem komplikované, nadále dbala na to, aby děvčata  zůstala s otcem v dobrém vztahu. Když přijely dívky k soudnímu jednání, aby zde vypovídaly, využily této příležitosti k návštěvě svého otce.

U matky jsme si proto byli jistí tím, že nebude dcery popouzet proti otci.


Stanoviska otce byla vždy jednoznačně negativní, a to jak vůči matce, k níž měl opakovaně výhrady, tak vůči Tomášovi (7). Jeho očekávání, že situace v rodině se stabilizuje po odchodu syna z rodiny, dle našeho přesvědčení dostatečně vykresluje jeho rodičovské postoje.
Přestože otec uváděl, že děti vypravoval do školy a učil se s nimi, výpovědi dětí vypovídaly o opaku
Pokud jde o výhrady otce vůči matce (péče o domácnost a stravování), matka tyto problémy vysvětlila tak, že se jednalo o její reakci na vykázání syna Tomáše (8) otcem z domu.
Bylo to pro ní velice obtížné období. 
Postupně si uvědomovala, že psychicky strádá nejen ona a Tomáš (9),
ale i dcery. 
Matka s dcerami se s Tomášem (10) scházely tajně bez vědomí otce.

Matka si uvědomila, že tyto modely chování mohou narušit mravní vývoj dívek, proto se rozhodla k odchodu. 
Chtěla tím dosáhnout sourozenecké skupiny
a zabránit tomu, aby si děvčata osvojila kvůli otci lhaní jako běžnou součást jednání.2. Zda byly zjištěny okolnosti odchodu Tomáše z domova (např. konzultaci s pracovníky gymnázia)

Tomáš (11) byl v době, kdy jednání probíhala, již zletilý a nebyl účastníkem řízení. Když byl matce sepisován návrh na úpravu poměrů k dětem, byl Tomáš (12) u jednání pouze přítomen a k ničemu se nevyjadřoval. Choval se naprosto korektněV žádném případě nemůžeme souhlasit s tím, že byla matka Tomášem (13) manipulována. Její výpověď, hodnocení soužití  a výchovy dětí, prožívání aktuální situace a plány do budoucnosti do sebe logicky zapadaly a nasvědčovaly tomu, že matka k odchodu od manžela dospěla na základě důsledného zvažování situace.

Dále KrÚ studiem dokumentace prověřil postup Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Bylo zjištěno, že rodina Klušákových využívala konzultace uvedené organizace a následně bylo řešeno několik podání otce vyjadřujících nespokojenost s postupem PhDr. Zuzany Mlejnkové. Psychocentrum není orgánem, který rozhoduje o rozvodu.Jeho pracovníci mohou pouze svou terapeutickou činností podpořit urovnání vztahů v rodině, ale úspěch terapie závisí na mnoha faktorech. V tomto případě terapie nezajistila stmelení rodiny, ale nakonec došlo k rozvodu. K tomu je třeba uvést, že v případech kdy jsou vztahy v rodině příliš narušené, nelze ani terapií dosáhnout nápravy a neúspěch terapie není důsledkem špatné práce terapeuta.


Závěr:
Sepisování návrhů k soudu je jedna z forem sociálně-právního poradenství poskytovaného rodičům dle § 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Sociální pracovník nezodpovídá za obsah návrhu, poskytuje rodiči pomoc při zpracování tohoto podání, s nimiž dále disponuje výhradně rodič. Stává se poměrně často, že rodič si věc rozmyslí a návrh nepodá a druhého rodiče o svém záměru neinformuje. Druhou variantou je, že rodič s návrhem seznámí druhého partnera a tato okolnost vyústí v následnou dohodu a snahu obou o nápravu narušených vztahů, aniž by byl návrh soudu doručen. Některý rodič použije sepsaný návrh jako vzor, který dostatečně zcela přepracuje a k soudu odešle jinou verzi. Praxe proto potvrzuje, že zdrženlivý postup sociálního pracovníka, který z vlastního podnětu neinformuje druhého rodiče, je tedy zcela na místě. Svou intervencí by mohl negativně ovlivnit vztahy mezi rodiči. Dále tento postup v souladu se zásadou procesní ekonomie. Návštěva sociálního pracovníka může být zcela formální a nadbytečná. Z uvedeného důvodu zahajuje OSPOD úkony až na základě usnesení o ustanovení opatrovníka. Vy-otec jste jako účastník řízení měl možnost podat odvolání, jestliže jste nebyl spokojen s průběhem soudního řízení a způsobem dokazování. Paní Chalupová jako opatrovník dětí se zabývala posouzením vztahů v rodině a výchovných kompetencí rodičů, nikoliv materiálním zázemím. Vy poukazujete na jedné straně na okolnost, že svým působením Vám paní Chalupová zničila funkční rodinu, svými vyjádřeními však tuto funkčnost zcela popíráte (chováním matky, vydírání a krádeže Barbory, tyranie a manipulace ze strany Tomáše (14), zanedbávání domácnosti matkou apod.). Řešením, které jste považoval za optimální (odchodem syna z domu), se naopak zahájila destrukce rodiny.
KrÚ pro srovnání uvádí definici funkční rodiny:
„Ve funkčních rodinách jejich členové na sebe berou ohledy a respektují se. Tyto rodiny jsou charakteristické pevnou aliancí mezi rodiči, kterou žádný vnější vliv nedokáže trvale ohrozit. V rodině je jasná hierarchie odpovědnosti. Jedinečnost jednotlivců je hodnocena pozitivně. Ve funkčních rodinách je živá, aktivní komunikace, je v ní hodně dialogů a hodně humoru. Lidé dávají najevo potěšení ze vzájemného kontaktu.“ (Matoušek Oldřich: Rodina jako instituce a vztahová síť, Praha, SLON 2003, str. 149-150)

Pracovníci KrÚ souhlasí s Vašim stanoviskem, že opatrovník by si měl ověřit skutečný stav věci.KrÚ jako metodický orgán vždy doporučoval, aby v případě sporu o děti bylo dokazování doplněno vyžádánímzpráv ze škol, od obecního úřadu, případně od dětského lékaře. Důvody, proč tak OSPOD v případě dětí Klušákových neučinil, byly vysvětleny v dostatečně podaném stanovisku. Je zřejmé, že OSPOD posuzoval optimální výchovné prostředí pro děti nikoliv z hlediska materiálního zabezpečení, ale z hlediska toho, jak rodiče přihlížejí k potřebám dětí, jak respektují druhého rodiče a jeho práva. Hodnotil tedy výchovné kompetence podle schopnosti rodiče zmírnit důsledky narušeného soužití. OSPOD však nevyužil všechny možnosti, které může uplatnit dle zákona č. 359/1999 Sb. Ke zjištění výchovných poměrů dětí dle § 52 a § 53 zákona č. 359/1999 Sb. (návštěva školy, vyžádání zprávy od obecního úřadu apod.). V tomto směr může být Vaše stížnost považována za částečně důvodnou. Na druhé straně lze souhlasit s OSPOD, že zcela odlišný postoj obourodičů k řešení výchovy dětí měl zásadní vliv na jejich konečný návrh k soudu. Dle krajského úřadu jste se zavržením syna Tomáše
(15) zcela vyloučil z možností vychovávat své dcery. Následný vývoj prokázal správnost stanoviska OSPOD podaného soudu a skutečnost, že jeho postupem nebyl vývoj dětí narušen:
- Nejmladší Vendula se v péči matky dobře vyvíjí (resp. Po dvou letech samostatné výchovy matky tomu tak bylo).
- Matce se podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. Bezproblémové soužití všech zjištěné v r. 2009 v rámci soudního řízení o změně výchovy Venduly může vést k závěru, že problém s Tomášem (16) jste měl pouze Vy.


Vaše stížnost na nezpůsobilost matky vychovávat děti je v rozporu s Vašim malým zájmem o děti,
se zjištěnými uváděnými v dalších soudních řízeních o tom, v jak dobrých podmínkách nyní Vendula vyrůstá.
- Vy svým webem www.klusak.info stigmatizujete své děti a potvrzujete, že návrh na svěření dětí do péče matky vyl podán oprávněně.

Pracovníci MěÚ, Psychocentra, ani nikdo jiný by nebyli schopni způsobit zánik funkční rodiny. Návrh na rozvod podala manželka a na základě této její vůle bylo manželství rozvedeno. Nejedná se tedy o důsledek manipulace ze strany Tomáše (17), ale o setrvalý postoj Vaší manželky. Jednou ze skutečností, které tento postoj mohly způsobit, je pravděpodobně i nezvládnutí rodičovské role otce vůči Tomášovi (18) a jeho nucený odchod z domu. Po všem, co se v rodině Klušákových podle Vašeho popisu odehrálo, již nebyla možnost, aby sociální pracovnice nebo terapeuti rodinu stmelili. Vy sám jste mohl  i po rozvodu  snažit o udržení vztahu s dcerami nebo alespoň s mladší z nich. Této šance jste nevyužil a s dcerami jste se po jejich odstěhování téměř nestýkal (resp. V r. 2009 tomu tak bylo, jak vyplývá z odůvodnění soudního rozhodnutí). Uvedený nezájem a laxní přístup k uplatňování rodičovských práv je v přímém rozporu s tvrzeními, které uvádíte ve svých stížnostech. Pokud považujete za oběť šikany, týrání nebo jiné nelegální činnosti ze strany dospělých dětí nebo manželky, není v kompetenci krajského úřadu, aby taková tvrzení prošetřil. K šetření tohoto jsou určeny orgány činné v trestním řízení a na ty jste se mohl kdykoliv obrátit.
Tolik tedy mé sdělení k Vaší stížnosti, kterou tím považuji za vyřízenou.

 

 

 

 

 

Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop