www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 1

Sociální odbor uvádí, že se na sociální odbor dostavila manželka.  
A že ji paní Chalupová okamžitě pomohla sepsat návrh soudu a ten ihned i odeslali. 
O otci neuvedla vůbec nic špatného.
Soudu uvedli, že je manžel odstěhovaný, že manželství je jen formální, tedy vůbec nic špatného.
A sociální pracovnici matka prý uvedla, že prý je na tom s otcem domluvena.


Tedy že rodiče se doma domluvili, že jejich manželství je jen formální. 
To znamená, že otec matce uznal, že nic nedělá, že se o nic nestará, nepodílí se, neplni si své povinnisti, o ničem nerozhodiuje, že je mu rodina, děti lhostejní, že je odstěhovaný, že si žije svým životem a oni že si dělají, co chtějí. 
Toto tvrdila dle sociálního odboru matka o otci, neb z toho jejího tvrzení vznikl na OSPOD MB nábvrh soudu takový, jaký vznikl.

 

 

Co se vlastně stalo, co nám to oznamuje sociální odbor?

 

Že si na jejich úřed jen tak přišla žena, kterou vůbec neznají. Dle návrhu soudu, který si tam hned stořili je jisté, že o manželovi nim tam neřekla vůbec nic špatného. Jen to, že není, že neexistuje, že manželství je jen formálním svazkem. 
Sociání odbor si vůbec nic neověřoval, druhého rodiče ani neinformoval, oni názor otce na tvrzení matky nepotřebovali a ihned už učinili praktické kroky které vedli už jen k rozbití
rodiny. 
Vůbec nic je nezajímalo o tom formálním otci. Jak to vlastně je, jak otec fungue, jak a co dál zamýšlí ....
Jestli není možné rodinu zachránit, když rodiče nemají mezi sebou konflikty, hádky ...
A něčem takovém se nikde nic nedozvíme a nic takového ani nebylo.

 

Nebudeme si namlouvat, že by bylo možné aby na sociální odbor přišla neznámá žena, uvedla jim, že manžel je odstěhovaný, že anželství je jen formálním svazkem a že by sociální odbor okamžitě konal, okamžitě pomáhal s psaním návrhu soudu.
To je nesmysl.
Maqnželka nepřišla na úřad je o něco žádat. Oni si ji tam pozvali, oni od ní potřebovali aby podepsala návrh soudu, který jí tam připravili a aby jej ihned odeslala soudu. 

Sociální odbor chrání rodinu, neb rodina je pod ochranou zákona.
To znamená, že bez dokonalé znalosti situace, tedy bez řádného prošetření situace v rodině, a dokud nevyslechnou otce ve věci, tak sociální odbor ani nesmí konat.
A už vůbec nesmí podporovat matku v rozbíjení rodiny, natož ji k rozbíjení rodiny poskytovat servis.


Uvádí, že s manželem je dohodnutá - ale na čem je dohodnutá?
Podle návrhu soudu se mnou mohla být dohodnutá pouze na tom, že jsem odstěhovaný a že manželství je jen formálním svazkem. Na tom.
Ale to si odporuje.
S odstěhovaným, s formálním se ani neměla na čem domlouvat. Rodiče se nemohou domlouvat, zda mají formální manželství. Buď je formální a nebo není formální. V našem případě je to všechno zjevný podvod, křivé tvrzení, křivé obvinění, záměrné uvádění soudu v omyl.

 

Jak to tvrzení, že manželství je jen formálním svazkem, tak tvrzení, že se mnou byla na něčem takovém domluvena.

Přece od samého počátku proti tomu návrhu soudu protestuji, bojuji. I v této zprávě se o tom mém postoji k jejich návrhu píše.

Je to nesmyslný návrh soudu, křivé obvinění, záměrné uvedení soudu v omyl a hlavně - předem a od všeho vylučuje otce. Proto s manželem ani nemohla být dohodnutá. Manžel o likvidaci rodiny sociálním odborem neměl ani ponětí. A sociální odbor to ví. I krajská kontrola to ví. Proto v celé krajské zprávě o tom jejich návrhu, o těch jejich důvodech z něho, v celé zprávě neuvedli ani písmenko.


Kdyby byla s manželem dohodnutá, pak by nemělo smysl, žádat sociální odbor o nějakou pomoc. Jakou by asi mohla chtít pomoc pro rodinu?

 

Ale protože o pomoc žádala, tak ani nemohla být na ničem domluvená, protože sama ještě nevěděla, za jakého důvodu vlastně rozbije rodinu.


Proto na úřad přece šla.

Přece uvádí, že sociální odbor ji pomohl sepsat návrh soudu.

 

2. Jediné, s čím ji mohla úřednice pomoci bylo, aby se v návrhu uvedly důvody, které si sociální odbor bez problémů protlačí přes soud.
Když do návrhu uvedou, že je manžel odstěhovaný, že manželství je jen formální, jistě ji k tomu ještě poradili, že s manželem nemá nic řešit, na ničem se domlouvat, že oni už se o všechno postarají.


Hlavně o to, aby neměla problémy za záměrného uvedení soudu v omyl, za křivý návrh soudu, za podvod, za zločin na dětech, za odvrhnutí dítěte.
Proto tam přece šla.


Aby se spolu domluvili na tom, co bude pro soud průchodné a jak toho druhého rodiče spolehlivě odstavit z dění v rodině.

 

To dá rozum, že kdyby jim cizí ženská skutečně řekla, že je manžel odstěhovaný, že manželství je jen formální, že by jistě ihned nerozbíjeli rodinu. Ani by o tom neinformovali soud. To by je v takové situaci bez druhého rodiče ani nemohli. Museli by informovat policii, protože kdyby to byla pravda, pak už by se mohlo jednat o několik trestných činů ze strany takového otce. Protože otec má povinností ze zákona. Například vyživovací.


Už jen v tomto prvním odstavečku z jejich zprávy je důkazů o jejich zneužití moci, o záměrném uvedení soudu v omyl, o křivém obvinění o křivé výpovědi ... tedy o zločinech z moci úřední na rodině, na dětech více jak dost.

A to teprve začínáme.
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop