www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 3

Další důkazy, že sociální odbor měl od otce přesné informace, že všechno věděli.

Věděli, kdo se stará, kdo připravoval prvňáčka do školy, kdo se s dětmi učí ... 
I to, že matka nevaří, nepolízí, nestará se, že je doma neuvěřitelný bordel a smrad ...
A hlavně - sami sebe svědčují z jejich zneužívání moci k podvodům, ke zločinům na dětech, k křivým výpovědím pro soud ...


 

Začít musíme od základu, tedy od nezpochybnitelných faktů. 

A náš základ v případu je, že sociální odbor uvedl soudu, že otec je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem.


Všechny ty pindy o otci v kraské zprávě jenom potvrzují, že to tak nebylo.


A sociální odbor si toho byl plně vědom, neb:

od prvopočátku se řešilo, kdo se vlastně stará o prvňáčka, kdo ho budí a připravuje na autobus do Moravských Budějovic, když matka to být ani nemohla, neb už několik let před pátou hodinou raní odcházela z domu.

To je také nezpochybnitelný fakt.
A dle sociálního odboru to nemohl být ani otec, protože byl odstěhovaný, manželství bylo jen formálním svazkem.

To je také fakt.


A jsme u podstaty zločinu.
Kde je tento zjevný rozpor vyřešený, popsaný, jak to tedy u nás bylo?


Lhal o tom otec, že se stará, budí, připravuje, vyprovází, učí se ...
a nebo podváděl a lhal a křivě informoval soud sociální odbor?

Jaké jsou závěry sociálního odboru v této věci?
Jak to, že tak zásadní věc se z krajské zprávy nedovíme?


Jak chce sociální odbor rozhodovat o dětech, když nemá jasné ani v tom, kdo ráno budí, připravuje a vyprovází prvňáčka, kdo jej vítá když jako přijela v jednu hodinu ze školy, kdo se o ní stará, učí se, než přijela matka z práce a ta mnohdy přijela až o půl sedmé večer. ...

Jaklý lepší důkaz o podvodech, křivých výpovědích pro soud, o záměrném poškozování otce, jenom aby se mu co nejvíce uškodilo .... chcete?


Sociální odbor moc dobře věděl, jak to je. Nemohli přímo napsat, že to byly matka. To by pro ně bylo příliš nebezpečné, když nebyla doma. Proto o tom v krajské zprávě nenejdete vůbec nic. Až dál. Že prý to tvrzení otce dcery popřely.

Další důkaz, jak sociální odbor nutil děti, naváděl je ke křivým výpovědím o otci pro soud, jenom aby otci co nejcíce uškodily.
Takto sociální odbor zneužívá své moci, aby naváděl děti, prvňáčka k podvádění, ke lhaní, k pomlouvání, ke křivým výpovědím o otci pro soud.
Matka to být nemohla a tak otcovy zásluhy odrovnali tím, že uvedly, že to děti popřely.


A jsme zase na začátku.

Tak kdo se tedy staral o prvňáčka, když doma v ten čas, kdy se budila, kdy vstávala, snídala, kdy se připravovala a odcházela byla doma jenom s otcem?

 

Jaký lepší důkaz o tom, že sociální odbor nucením dětí ke křivým výpovědím o otci tímto záměrně vede děti k nenávisti otce chcete?

----------------------

Otec prý bydlí v přístavbě, které prý patří zahradnictví.

Další nesmysl, další blbost, další křivá výpověď, která má zamaskovat, že zahradnictví bylo něco mimo rodinu, cizí, ne naše.

 

Nic nepatří zahradnictví, neb celé zahradnictví, každý skleník, každý květináč, každá rostlinka je naše, společná. Tedy obou rodičů. Nic nikdy nebylo jen moje.


Při dělení majetku to tak bývalka uvedla soudu a soud nám to potvrdil rozsudkem.

Nic ze zahradnictví při dělení majetku nebylo z dělaní vyjmuto. Všechno na půl. I ta přístavba.
Takže byla společná a nepatřila nějakému zahradnictví.

Opět - další křivé tvrzení sociálního odboru.


Jak vidíte, sociální odbor se pořád plete, ale vždy jen jedním směrem.

Aby se soud vůbec nic nedozvěděl.

A aby neuvedli vůbec nic dobrého o otci.

--------------------------

Otec prý přiznal, že je na děti přísný.

 

Otec nic takového nepřoinal a navíc, takto podané, tedy nijak nevysvětlené to vypadá, že byl otec na děti zlý. Když o té přísnosti nic nevíme .... takto to můžeme hodit na kohokoliv.

To přece může být i vynikající pro děti. Protože ukazuje, že otec je přímý, zásadový, sebevědomý, dítě vede cíleně ... 
Přehoďme to na učitele. Který má pro děti větší hodnotu?
Který je přísný a nebo který je nepřísný, tedy kterému je všechno jedno?
Proto je špatné, že to sociální odbor nijak nevysvětlil.


Otázkou není, jaký byl ve výchově otec.
Otázkou je, jaká byla ve výchově matka při řešení konkrétních problémů o kterých sociální odbor věděl.


Tomáš mě od 16 let nadával, řval na mě, byl na mě sprostý, ponižoval mě a urážel před vše,i ... a hlavně - před všemi mi opakovaně hrozil fyzickou likvidací. Manželka jako i ostatní členové rodiny se před Tomášem krčily v koutě a modlili se, aby Tomáš otce nezabil, aby otec Tomášovi zase a ve všem ustoupil. A tak i bylo. Tomáše chránilo pouze to, že mu ještě nebylo 18 let.  Ale jen šestnáct.
Matka při těchto útocích Tomáše nedělala vůbec nic, ta z něj byla posraná.
Nidy se mu nepostavila a později jej dokonce v takovém jednání proti otci podporovala. A hlavně, vždy ho kryla.

Barbora mě od patnácti let za navádění matky vydírala, hrozila mi sebevraždou, pokud ji neustoupím poikud nebude po jejím. V tomto ji přímo naváděla, v tomto ji zcela podporovala matka.


Kdyby Tomáš a Barbora neměli v matce a později v sociálním odboru takovou podporu nikdy by soi to nemohli na otce dovolit.

Sociální odbor o těchto incidentech v rodině věděl a oni se za takové jednání dětí s otcem zcela postavili. A naváděli i prvňáčka, Vendulku, aby i ona se přidala na stranu sourozenců a podporovala je v takovém jednání s otce.


Sociální odbor to všechno věděl. Přece jsme to řešili s od borníky.
To je zřejmě ten důvod, proč mě museli obejít a od dění v rodině izolovat. Aby se ty hrůzy ututlaly, aby se nikdy neřešily.

Ab to duševně nemocná manželka, kterou děti zcela ovládali, nemusela vysvětlovat.


Ale takový přístup matky a pak sociálního odboru k tomu, to už jsou trestné činy.
Matka nemůže krýt, tedy prakticky podporovat šestnáctiletého syna, aby hrozilo oci jeho zavražděním, pokud se mu nepodřídí, pokud mu neustoupí.

Matka nemůže navádět šestnáctiletou dceru, aby vyhrožovala, vydírala otce hrozbou sebevraždy, pokud jí neustoupí, pokud se jí nepodřídí.


To není nějaké mé tvrzení navíc po bitvě ... Kdepak.

Sociálnímu odbor to tajil, nekompromisně se postavil za děti a otce od rodiny odehnal. Jen proto se nic z tohi tehdy neřešilo.


Ale řešilo se to a u soudů, jen o několik let později.

A dvěma našim dětem, Tomášovi i Barboře bylo u různých soudů s okamžitou platností zrušeno výživné.

Právě i z důvodů, že mi vyhrožoval fyzickou likvidací,
že mě vydírala hrozbou sebevraždy.

Takže ty skutky jsou i soudně potvrzené a soudně potrestané.

Víte, když soud dítěti s okamžitou platností zruší výživné, pak  muselo být jednání dětí s otcem skutečně brutální.

 

A když pak zde čtu, že otec byl přísný na děti - musím se tomu smát.
Na takové děti ani být přísný nemůžete, ty by si vás hned postavili do latě. 
jen připomenu jak mi Barbora deset dní tvrdila, jak nse vůbec nic neděje, jak je všechno v nejlěpším pořádku a přitom už dávno pod vedením sociálního odboru už rozbíjeli rodinu.


Ale co je veledůležité

jak to, že nikde není, jak se v takových situacích chovala matka?

Koho a jak podporovala v takových situacích, jak se k tomu stavěla?

To je přece to nejdůležitější.

To je přece ta praktická výchova.


V rodině se léta dějí takévé věci, které se léta řešily s odborníky, a nikde se o tom nic nedozvíme.

A sociální odbor se ještě chlubí, jak prý v rodině prováděl šetření.

 

Jen to dokládá, že si sociální odbor na nás všechno jen vymyslel, protože realita a takový otec se mu do jejich plánů vůbec nehodily.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop