www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě potřebují zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do ridiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí sepsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. A ještě ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila. Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak douho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.
Vysvětlení:

 

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava. 
A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy 
Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úředniuckou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Jako jednotlivý - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se žádná sourozenecká skupina odvrhnutím Jakuba ani nemohla obnovit.
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody.
A že nelze zjevné pomluvy a lži nekomu vnucovat a to ještě přes soudy a léčbu.
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny.
A že nejde z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nende osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodo duševné poruchy, která nikde není řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucocat občanovi, zlikvidovat mu něktará základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
A to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákoností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás. A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného. A nikdy ani neuvidí. To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení potřebuji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsme se museli podřídit, tak ať už mi ho konečně řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychaietrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 3

Další důkazy, že sociální odbor měl od otce přesné informace, že všechno věděli.

Věděli, kdo se stará, kdo připravoval prvňáčka do školy, kdo se s dětmi učí ... 
I to, že matka nevaří, nepolízí, nestará se, že je doma neuvěřitelný bordel a smrad ...
A hlavně - sami sebe svědčují z jejich zneužívání moci k podvodům, ke zločinům na dětech, k křivým výpovědím pro soud ...


 

Začít musíme od základu, tedy od nezpochybnitelných faktů. 

A náš základ v případu je, že sociální odbor uvedl soudu, že otec je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem.


Všechny ty pindy o otci v kraské zprávě jenom potvrzují, že to tak nebylo.


A sociální odbor si toho byl plně vědom, neb:

od prvopočátku se řešilo, kdo se vlastně stará o prvňáčka, kdo ho budí a připravuje na autobus do Moravských Budějovic, když matka to být ani nemohla, neb už několik let před pátou hodinou raní odcházela z domu.

To je také nezpochybnitelný fakt.
A dle sociálního odboru to nemohl být ani otec, protože byl odstěhovaný, manželství bylo jen formálním svazkem.

To je také fakt.


A jsme u podstaty zločinu.
Kde je tento zjevný rozpor vyřešený, popsaný, jak to tedy u nás bylo?


Lhal o tom otec, že se stará, budí, připravuje, vyprovází, učí se ...
a nebo podváděl a lhal a křivě informoval soud sociální odbor?

Jaké jsou závěry sociálního odboru v této věci?
Jak to, že tak zásadní věc se z krajské zprávy nedovíme?


Jak chce sociální odbor rozhodovat o dětech, když nemá jasné ani v tom, kdo ráno budí, připravuje a vyprovází prvňáčka, kdo jej vítá když jako přijela v jednu hodinu ze školy, kdo se o ní stará, učí se, než přijela matka z práce a ta mnohdy přijela až o půl sedmé večer. ...

Jaklý lepší důkaz o podvodech, křivých výpovědích pro soud, o záměrném poškozování otce, jenom aby se mu co nejvíce uškodilo .... chcete?


Sociální odbor moc dobře věděl, jak to je. Nemohli přímo napsat, že to byly matka. To by pro ně bylo příliš nebezpečné, když nebyla doma. Proto o tom v krajské zprávě nenejdete vůbec nic. Až dál. Že prý to tvrzení otce dcery popřely.

Další důkaz, jak sociální odbor nutil děti, naváděl je ke křivým výpovědím o otci pro soud, jenom aby otci co nejcíce uškodily.
Takto sociální odbor zneužívá své moci, aby naváděl děti, prvňáčka k podvádění, ke lhaní, k pomlouvání, ke křivým výpovědím o otci pro soud.
Matka to být nemohla a tak otcovy zásluhy odrovnali tím, že uvedly, že to děti popřely.


A jsme zase na začátku.

Tak kdo se tedy staral o prvňáčka, když doma v ten čas, kdy se budila, kdy vstávala, snídala, kdy se připravovala a odcházela byla doma jenom s otcem?

 

Jaký lepší důkaz o tom, že sociální odbor nucením dětí ke křivým výpovědím o otci tímto záměrně vede děti k nenávisti otce chcete?

----------------------

Otec prý bydlí v přístavbě, které prý patří zahradnictví.

Další nesmysl, další blbost, další křivá výpověď, která má zamaskovat, že zahradnictví bylo něco mimo rodinu, cizí, ne naše.

 

Nic nepatří zahradnictví, neb celé zahradnictví, každý skleník, každý květináč, každá rostlinka je naše, společná. Tedy obou rodičů. Nic nikdy nebylo jen moje.


Při dělení majetku to tak bývalka uvedla soudu a soud nám to potvrdil rozsudkem.

Nic ze zahradnictví při dělení majetku nebylo z dělaní vyjmuto. Všechno na půl. I ta přístavba.
Takže byla společná a nepatřila nějakému zahradnictví.

Opět - další křivé tvrzení sociálního odboru.


Jak vidíte, sociální odbor se pořád plete, ale vždy jen jedním směrem.

Aby se soud vůbec nic nedozvěděl.

A aby neuvedli vůbec nic dobrého o otci.

--------------------------

Otec prý přiznal, že je na děti přísný.

 

Otec nic takového nepřoinal a navíc, takto podané, tedy nijak nevysvětlené to vypadá, že byl otec na děti zlý. Když o té přísnosti nic nevíme .... takto to můžeme hodit na kohokoliv.

To přece může být i vynikající pro děti. Protože ukazuje, že otec je přímý, zásadový, sebevědomý, dítě vede cíleně ... 
Přehoďme to na učitele. Který má pro děti větší hodnotu?
Který je přísný a nebo který je nepřísný, tedy kterému je všechno jedno?
Proto je špatné, že to sociální odbor nijak nevysvětlil.


Otázkou není, jaký byl ve výchově otec.
Otázkou je, jaká byla ve výchově matka při řešení konkrétních problémů o kterých sociální odbor věděl.


Tomáš mě od 16 let nadával, řval na mě, byl na mě sprostý, ponižoval mě a urážel před vše,i ... a hlavně - před všemi mi opakovaně hrozil fyzickou likvidací. Manželka jako i ostatní členové rodiny se před Tomášem krčily v koutě a modlili se, aby Tomáš otce nezabil, aby otec Tomášovi zase a ve všem ustoupil. A tak i bylo. Tomáše chránilo pouze to, že mu ještě nebylo 18 let.  Ale jen šestnáct.
Matka při těchto útocích Tomáše nedělala vůbec nic, ta z něj byla posraná.
Nidy se mu nepostavila a později jej dokonce v takovém jednání proti otci podporovala. A hlavně, vždy ho kryla.

Barbora mě od patnácti let za navádění matky vydírala, hrozila mi sebevraždou, pokud ji neustoupím poikud nebude po jejím. V tomto ji přímo naváděla, v tomto ji zcela podporovala matka.


Kdyby Tomáš a Barbora neměli v matce a později v sociálním odboru takovou podporu nikdy by soi to nemohli na otce dovolit.

Sociální odbor o těchto incidentech v rodině věděl a oni se za takové jednání dětí s otcem zcela postavili. A naváděli i prvňáčka, Vendulku, aby i ona se přidala na stranu sourozenců a podporovala je v takovém jednání s otce.


Sociální odbor to všechno věděl. Přece jsme to řešili s od borníky.
To je zřejmě ten důvod, proč mě museli obejít a od dění v rodině izolovat. Aby se ty hrůzy ututlaly, aby se nikdy neřešily.

Ab to duševně nemocná manželka, kterou děti zcela ovládali, nemusela vysvětlovat.


Ale takový přístup matky a pak sociálního odboru k tomu, to už jsou trestné činy.
Matka nemůže krýt, tedy prakticky podporovat šestnáctiletého syna, aby hrozilo oci jeho zavražděním, pokud se mu nepodřídí, pokud mu neustoupí.

Matka nemůže navádět šestnáctiletou dceru, aby vyhrožovala, vydírala otce hrozbou sebevraždy, pokud jí neustoupí, pokud se jí nepodřídí.


To není nějaké mé tvrzení navíc po bitvě ... Kdepak.

Sociálnímu odbor to tajil, nekompromisně se postavil za děti a otce od rodiny odehnal. Jen proto se nic z tohi tehdy neřešilo.


Ale řešilo se to a u soudů, jen o několik let později.

A dvěma našim dětem, Tomášovi i Barboře bylo u různých soudů s okamžitou platností zrušeno výživné.

Právě i z důvodů, že mi vyhrožoval fyzickou likvidací,
že mě vydírala hrozbou sebevraždy.

Takže ty skutky jsou i soudně potvrzené a soudně potrestané.

Víte, když soud dítěti s okamžitou platností zruší výživné, pak  muselo být jednání dětí s otcem skutečně brutální.

 

A když pak zde čtu, že otec byl přísný na děti - musím se tomu smát.
Na takové děti ani být přísný nemůžete, ty by si vás hned postavili do latě. 
jen připomenu jak mi Barbora deset dní tvrdila, jak nse vůbec nic neděje, jak je všechno v nejlěpším pořádku a přitom už dávno pod vedením sociálního odboru už rozbíjeli rodinu.


Ale co je veledůležité

jak to, že nikde není, jak se v takových situacích chovala matka?

Koho a jak podporovala v takových situacích, jak se k tomu stavěla?

To je přece to nejdůležitější.

To je přece ta praktická výchova.


V rodině se léta dějí takévé věci, které se léta řešily s odborníky, a nikde se o tom nic nedozvíme.

A sociální odbor se ještě chlubí, jak prý v rodině prováděl šetření.

 

Jen to dokládá, že si sociální odbor na nás všechno jen vymyslel, protože realita a takový otec se mu do jejich plánů vůbec nehodily.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, soudní znalci, ambulantní doktoři, advokáti


Strůjce a koordinátor mé likvidace, ochránce úřednic:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákonné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Bezcharakterní ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Vyčůraní doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,


Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízenímzatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už máme září 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop