www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 8

Sociální odbor si právě z otce udělal prdel.

Poučili ho, že za výchovu dětí jsou zodpovědni oba rodiče.

Přitom soudu uvedli, že otec se na výchově nepodílí, protože je odstěhovaný, protože manželství je jen formálním svazkem. 
Tak co je pravda? Pořád se zamotávají do svých podvodů a lží a křivých výpovědí.


 

Otci bylo vysvětleno, že za výchovu jsou zodpovědni oba rodiče, a nemoho svalovat vinu jeden na druhého.

 

Pročpak to sociální odbor neřekl matce našich dětí?

Že nesmí tajně někam vodit děti, prvňáčka a přitom šestileté dítě nutit, aby to doma otci neříkala, aby otci lhala, přetvařovala se, tajila mu to, takto jej už jako šestiletá podváděla ...
Jak pak může být zodpovědnost společná když matka takto ohrožuje mravní vývoj dítěte, když učí děti podvádět a lhát, když takto vede děti k nenávisti k otci, když jim prakticky předvádí, jak otec nemá v rodině žádnou funkci, práva, nic. Jak vše rozhodue a řídí en matka?

Jak asi za takovou výchovu může otec, když o tom neví?
Jak je možné, že sociální odbor takové jednání matky neodsoudil, řádně nevyšetřil, a případně nenahlásili polacii ale naopak - Jak to, že to ještě podporuji?

 

Sociální odbor se tajně domlouvá jen s jedním rodičem a to pouze na to, jak nejlépe rozbít rodinu, jak toho druhéího obějít, jak jej z procesu vyloučit ... A otec o ničem nemá ani ponětí.
A ještě se mi posmívají, jak prý za dění v rodině, tedy za výchovu mohou oba rodiče.

Jak prý nelze svalovat vinu jeden na druhého.


Kurňa - když se matka a dcery doma tváří, jak je všechno nejlepším pořádku, ubezpečují otce, jak se nic neděje, matka přijímá dárky od otce k narozeninám ... přitom před nekolika dny už tajně byla na sociálním odboru, tajně s nimi sepsali zjevně křivý návrh soudu a ten ihned odeslali soudu ... A i se sociálním odborem to před otcem tají ....
Tak mi pak nepoučute, jak za dění v rodině jsou zodpovědni oba rodiče, jak nemohou svádět vinu jeden na druhého.

Po tom všem, po takovém řádění v naší rodině si z nás ještě nedelejte takovou srandu.


Tady vidíte dvě tváře sociálního odboru.


Sociální odbor otce školí, jak za dění v rodině mohou oba rodiče ... 
ale soudu v návrhu poslali pravý opak.
Že prý je otec odstěhovaný, že prý manželství je je formálním svazkem.

 

Saqmi soudu poslali, že v rodině neproběhne žádné šetření, nic se nebude zjišťovat, protože už je předemn rozhodnuto.
V rodině funguje jen jeden rodič, jen matka, takže ani není co řešit. Sodu oznamují, že to bude jen formalita.


A přesně tak to i u soudu dopadlo. Prakticky jedno stání a žádné výpovědi a tak ani nevíme, proč se rozbila rodinba a ni kdo za to nese zodpovědnost.


Tady vidíte, jak jen dle potřeby na sociálním odboru manipulují, podvádějí a lžou.

Chovají se, jako by byl v rodině jen jeden rodič a ještě toho druhého rodiče buzerují, jak za všechno mohou oba rodiče. Jak prý nelze svádět vinu na druhého.


Já za nic nemohu.
Já o tom, co vypovídala matka či dcery na sociální odbor nemohu, nic nevím, mě si na probírání toho sociální odbor nikdy nepozval, se mnou to nikdy neprobírali.

Proto nic z toho nemůže platit, když to nekonzultovali s druhým rodičem.

Protože sociální odbor nemůže vědět, zda se to vůbec stalo, když nemají výpovědi, vyjádření se k tomu od toho druhého.

V rodině rozhodují dva rodiče a proto se ve věsci i dva musí vyjádřit. Jinak je jejich tvrzení neplatné.

To je úplný základ demokracie.


V celé rajské zprávě nenejdete vůbec nic od otce k tvrzením matky či dětí.

Dokonce je nezajímalo ani to, co říká otec na návrh soudu, jak i v tomto sociálnímu odboru stačil jen jeden rodič.


Co tedy mají od toho druhého rodiče? Kde to je?
Krajská zpráva nám jasně ukazuje, že druhý rodič, otec - se nestaral, neposdílel, pro rodinu, pro děti nikdy nic neudělal.

Proto se přece rozbila rodina.
Otec byl odstěhovaný, manželství bylo jen formálním svazkem.


Takto nám to sociální odbor zařídili a ještě se mi posmívají - jak prý oba rodiče ....

 

Prý mají odpovědnost ona rodiče ....

Jak si v takové situaci může sociální odbor zahájit rozbíení rodiny,
když jim matka vypověděla, že otec o ničem nemá ani ponětí?

Když jim dokonce oznámila, že s ním nemá ani žádné problémy?

To všechno sociální odbor věděl a přesto a ihned konal.

Přece - otec e odstěhovaný, manželství e jen formální.

Takže jim muselo být jasné, že otec o ničem neví.


Rozbíjení rodiny nezačalo v době, až kdy jim na úřad přišel návrh soudu.

Rozbíení rodiny započalo, když se vytvářel návrh soudu, který se hned soudu odelal. A to bylo 11. dubna 2007.


A je prokázané,

je sociálním odborem v krajské zprávě přiznané,

že sociální odbor poprvé mluvil s otcem až o více jak dva týdny po tom, co už se s matkou obrátili na soud.

Takže se ten akt ani nedá považovat za dílo obou rodičů.


Rozbíjení rodiny nespustili rodiče, nebo jen jeden rodič.

Ale rodič, matka a sociální odbor Moravské Budějovice.

A v utajení před tím druhým rodičem, před otcem.


Na tomto přece už ani nelze a nikdy nic změnit.
To oni mohou za rozbití rodiny. Ne otec.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop