www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 9

Další velesilný a nezvratný důkaz, že sociální odbor záměrně naváděl a štval prvňáčka proti otci,
že v prvňáčkovi záměrně vyvolávali strach z otce a nenávist vůči němu, že záměrně nutili prvňáčka ke křivým výpovědím o otci, jenom aby tímto způsobem otci co nejvíce uškodili. Aby tak sociální odbor vedl soudní jednání dle jejich představ zájmů.


 

Když na otce nic není, tak se něco vymyslí a přes prvňnáčka se to předhodí soudu.

 

Sociální odbor soodu přes matku a návrh soudu předložil, že rodiče nemají vůbec žádné problémy, hádky, konflikty .... protože otec není
A ten samý sociální odbor přes šestileté dítě soudu předložil, že rodiče měli doma hádky, kionflikty že se vlastně hádali pořád.

 

 

Vendulka vítá změnu bydliště, nikdo se nyní doma nehádá ....


Další štěk od sociálního odboru, o kterém se nic nedozvíme, ale máme si domyslet.

Vendulka soudu uvádí, jak je to nyní všechno krásné a bez hádek. Ale tím zcela popírá jejich návrh soudu. Přece otec byl odstěhovaný, formální ....


Nikdo, vůbec nikdo z rodiny žádné hádky mezi rodiči ani nezmiňuje. Nikdo. Ani matka, ani děti a otec vždy hádky mezi rodiči popíral. Nikdo nikdy nebyl svědkem nějaké hádky rodičů, protože neexistovali. Dokonce to tak bylo i v manželské poradně. I tam oby rodiče uvedly, že žádné hádky mezi rodiči nesou. A dokonce i potom a u soudů oba rodiče uváděli, že žádné hádky mezi rodiči nikdy nebyly.

Nikdo nikdy nebyl svědkem nějaké hádky rodičů, protože hádky mezi rodiči nebyly.


A ejhla - najednou šestiletá dcera prvňáček vznese tak fatální obvinění rodičů


Sociální odbor věděl, že matka není duševně na takové úrovni, aby byla hádky schopna. Proto to zařídili takto. Matka to uvést nemohla, protože by se to mohlo řešit u soudu. Barbora z hádek obvinit otce nemohla, protože by se to mohlo řešit u soudu. A když by nikdo z nich nedokázal popsat ani jedn jedinou hádku ...

A tak to hodili na prvňáčka s tím, že už se to nikdy řešit nebude, a tak to křivé obvinění otce pro soud od vlastní šestileté dcery už tak a na věky zůstane.


Když šestileté dítě pro soud křivě obviňuje vlastního otce, tak to pro to dítě nikdy není nic dobrého. A ona pro soud obvinila vlastního otce způsobem, avby to vypadalo, že otec způsoboval hádky, že otec byl v rodině problém, že je hádkama mezi rodiči vinen.
Přitom žádná hádka mezi rodiči neexistovala a ani nemohla existovat.

Žáádní se proto ani nikde neuvádí, nepopisuje.
Tady vidíte, jak sociální odbor použil dítě.


A přitom o tom hádání, ze kterého šestiletá dvera obviňue otce vůbec nic nevíme.
Ani proč měla být, k vůli čemu, co kdo hádkou prosazoval, jak se to řešilo, kdo musel ustoupit .... Vůbec nic o tom nevíme. Jen si máme domyslet, že otec dělal doma zle, že se hádal a jen díky rozbití rodiny hodky skončili.

 

realita je úplně jiná. 
Jen co odešli, bydlení se tu změnilo k nepoznání. Vše čisté, poklizené, voňavé a vůbec žádná hádka. Otec už 25 let povniká, obchoduje, takže umí jednat s lidmi. Zahradnictví poskočilo do předu o takový kus, že to jen ukazuje na krutost matky, která jen tak děti o tak úžasného otce připravila a s tím je i připravila o značný majetek.

Ale u nich, v Lukovanech jim nastalo peklo.
Nekončící hádky Tomáše, který měl zájem pouze o to, aby mu matka přepsala dům. Neustálé hádky mezi sourozenci které vyvrcholily útěkem těhotné dcery Barbory, která před Tomášem nalezla ochranu a úkryt v azylovém domě ve Zbýšově.


S manželkou jsme se nikdy nehádali.

Ona byla duševně nemocná, ona hádání se fyzicky ani nebyla schopná.

Toho zneužíval Tomáš, ten když na ni zařval, tak se z toho posrala, a ne že by mu něco řekla, či snad s ním ša do sporu. On ji řekl že je kráva a ona byla porichu, aby se nemusela hádat. Ona se nehádala, neb nikdy o nic neusilovala, takřže ani nemela oč se hádat. Jediné co chtěla, aby nic nemusela a mela klid. Takže jakýkoliv důvod na hádání se u ni nikdy ani neexistoval.

A otec, tedy já se s ní také nehádal, neb je duševě nemocná a bylo nemožné očekávat, že by něco pochopila. Já byl pořád doma, já pořád pracoval, podnikal, já se o všechno staral, já se staral o prvňáčka .... tak probůh, proč bych si k tomu měl ještě přidávat komplikase s hádáním se s člověkem, který je duševně nemocný, který ani nechgápe základní souvislosti? Přece se to řešilo s odborníky, léčilo, přece brala léky na hlavu.


Ze zvukových záznamů od soudu o majetek můžeme zistit, že k soudnímu odhalení ejí duševní nemoci dostal soudce při dělení majetku. Ona už automaticky vypověděla, že otec týral Tomáše. Tak to vykládá pořád, tak na to byla zvyklá, tak to řekla i u soudu. A že se to řešilo v  manželské poradně v Třebíči s doktorkou Mlejnkovou. Takto to má naučené, takto to pořád papouškuje a tímto to pro ni skončilo.
Jenže soudce šel dál a chtěl vědět, jak se to řešilo. A ona nic. Tak to z ní páčil a ona pořád nic. Nakonec u soudu vypověděla, že se to řešilo tak, že ji doktorka Mlejnková dala děníček, aby žsi do něj zapisovala, kdkdy a kde byla, co nakoupila a kolik to stálo.

To bylo celé.

Není divu, že to soudce z prorokolu vymazal. Ale nemohl to vymazat ze zvukového záznamu, který mám.

A je tam i moje otázka, aby popsala poslední naši hádku.

U toho soudu uvedla, že si na žádnou hádku nepamatuje.

Taková je pravda a proto se rodiče nikdy nejenže nehádali, ale ani se hídart nemohli.

 

To je přehršel důkazů o tom, že šestiletí Vendulka o otci křivě vypovídala pro soud a že to hned sociální odbor použil.

A jako vždycky - nikde k tomu nemají vyjádření od otce a ani to nim nevadilo.

 

Matka se domnívá, že

otec bude trvat na vypracování znaleckého posudku

 

Zde je důkaz, že otec trval, požadoval vypracování znaleckého posudku. A že sociální odbor to moc dobře věděl.

Místo aby to podporovali, upozornili na to soud, tak se v součinnosti se soudcem postarali, aby nic takového nebylo.


Protože soudce uvedl - že žádné testy nebudou, nejsou potřeba, protože už má v případu jasno.

A už jsme u podstaty zločinu z moci úřední napáchaného na naší rodině, na našich dětech.


Co tedy sociální odbor dodal soudu, že soudce už měl v případu tak jasno,

že testy rodičů odmítl?


Přece měl jen návrh soudu, že je otec odstěhovaný, že manželství je jen formální.

Co tedy sociální odbor podstrčil o otci soudu?


Nikdy se to nedozvíme.

Nikdy se nic nedozvíme.


Takto se tu s rodinou zachází. Jako se stádem dobytka.
Vůbec nemáte šanci se dozvědět, co o vás sociální odbor uvedl soudu.

Takto se sociální odbor posmívá našim právům, rodině, rodičům, dětem.

Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop