www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 9

Další velesilný a nezvratný důkaz, že sociální odbor záměrně naváděl a štval prvňáčka proti otci,
že v prvňáčkovi záměrně vyvolávali strach z otce a nenávist vůči němu, že záměrně nutili prvňáčka ke křivým výpovědím o otci, jenom aby tímto způsobem otci co nejvíce uškodili. Aby tak sociální odbor vedl soudní jednání dle jejich představ zájmů.


 

Když na otce nic není, tak se něco vymyslí a přes prvňnáčka se to předhodí soudu.

 

Sociální odbor soodu přes matku a návrh soudu předložil, že rodiče nemají vůbec žádné problémy, hádky, konflikty .... protože otec není
A ten samý sociální odbor přes šestileté dítě soudu předložil, že rodiče měli doma hádky, kionflikty že se vlastně hádali pořád.

 

 

Vendulka vítá změnu bydliště, nikdo se nyní doma nehádá ....


Další štěk od sociálního odboru, o kterém se nic nedozvíme, ale máme si domyslet.

Vendulka soudu uvádí, jak je to nyní všechno krásné a bez hádek. Ale tím zcela popírá jejich návrh soudu. Přece otec byl odstěhovaný, formální ....


Nikdo, vůbec nikdo z rodiny žádné hádky mezi rodiči ani nezmiňuje. Nikdo. Ani matka, ani děti a otec vždy hádky mezi rodiči popíral. Nikdo nikdy nebyl svědkem nějaké hádky rodičů, protože neexistovali. Dokonce to tak bylo i v manželské poradně. I tam oby rodiče uvedly, že žádné hádky mezi rodiči nesou. A dokonce i potom a u soudů oba rodiče uváděli, že žádné hádky mezi rodiči nikdy nebyly.

Nikdo nikdy nebyl svědkem nějaké hádky rodičů, protože hádky mezi rodiči nebyly.


A ejhla - najednou šestiletá dcera prvňáček vznese tak fatální obvinění rodičů


Sociální odbor věděl, že matka není duševně na takové úrovni, aby byla hádky schopna. Proto to zařídili takto. Matka to uvést nemohla, protože by se to mohlo řešit u soudu. Barbora z hádek obvinit otce nemohla, protože by se to mohlo řešit u soudu. A když by nikdo z nich nedokázal popsat ani jedn jedinou hádku ...

A tak to hodili na prvňáčka s tím, že už se to nikdy řešit nebude, a tak to křivé obvinění otce pro soud od vlastní šestileté dcery už tak a na věky zůstane.


Když šestileté dítě pro soud křivě obviňuje vlastního otce, tak to pro to dítě nikdy není nic dobrého. A ona pro soud obvinila vlastního otce způsobem, avby to vypadalo, že otec způsoboval hádky, že otec byl v rodině problém, že je hádkama mezi rodiči vinen.
Přitom žádná hádka mezi rodiči neexistovala a ani nemohla existovat.

Žáádní se proto ani nikde neuvádí, nepopisuje.
Tady vidíte, jak sociální odbor použil dítě.


A přitom o tom hádání, ze kterého šestiletá dvera obviňue otce vůbec nic nevíme.
Ani proč měla být, k vůli čemu, co kdo hádkou prosazoval, jak se to řešilo, kdo musel ustoupit .... Vůbec nic o tom nevíme. Jen si máme domyslet, že otec dělal doma zle, že se hádal a jen díky rozbití rodiny hodky skončili.

 

realita je úplně jiná. 
Jen co odešli, bydlení se tu změnilo k nepoznání. Vše čisté, poklizené, voňavé a vůbec žádná hádka. Otec už 25 let povniká, obchoduje, takže umí jednat s lidmi. Zahradnictví poskočilo do předu o takový kus, že to jen ukazuje na krutost matky, která jen tak děti o tak úžasného otce připravila a s tím je i připravila o značný majetek.

Ale u nich, v Lukovanech jim nastalo peklo.
Nekončící hádky Tomáše, který měl zájem pouze o to, aby mu matka přepsala dům. Neustálé hádky mezi sourozenci které vyvrcholily útěkem těhotné dcery Barbory, která před Tomášem nalezla ochranu a úkryt v azylovém domě ve Zbýšově.


S manželkou jsme se nikdy nehádali.

Ona byla duševně nemocná, ona hádání se fyzicky ani nebyla schopná.

Toho zneužíval Tomáš, ten když na ni zařval, tak se z toho posrala, a ne že by mu něco řekla, či snad s ním ša do sporu. On ji řekl že je kráva a ona byla porichu, aby se nemusela hádat. Ona se nehádala, neb nikdy o nic neusilovala, takřže ani nemela oč se hádat. Jediné co chtěla, aby nic nemusela a mela klid. Takže jakýkoliv důvod na hádání se u ni nikdy ani neexistoval.

A otec, tedy já se s ní také nehádal, neb je duševě nemocná a bylo nemožné očekávat, že by něco pochopila. Já byl pořád doma, já pořád pracoval, podnikal, já se o všechno staral, já se staral o prvňáčka .... tak probůh, proč bych si k tomu měl ještě přidávat komplikase s hádáním se s člověkem, který je duševně nemocný, který ani nechgápe základní souvislosti? Přece se to řešilo s odborníky, léčilo, přece brala léky na hlavu.


Ze zvukových záznamů od soudu o majetek můžeme zistit, že k soudnímu odhalení ejí duševní nemoci dostal soudce při dělení majetku. Ona už automaticky vypověděla, že otec týral Tomáše. Tak to vykládá pořád, tak na to byla zvyklá, tak to řekla i u soudu. A že se to řešilo v  manželské poradně v Třebíči s doktorkou Mlejnkovou. Takto to má naučené, takto to pořád papouškuje a tímto to pro ni skončilo.
Jenže soudce šel dál a chtěl vědět, jak se to řešilo. A ona nic. Tak to z ní páčil a ona pořád nic. Nakonec u soudu vypověděla, že se to řešilo tak, že ji doktorka Mlejnková dala děníček, aby žsi do něj zapisovala, kdkdy a kde byla, co nakoupila a kolik to stálo.

To bylo celé.

Není divu, že to soudce z prorokolu vymazal. Ale nemohl to vymazat ze zvukového záznamu, který mám.

A je tam i moje otázka, aby popsala poslední naši hádku.

U toho soudu uvedla, že si na žádnou hádku nepamatuje.

Taková je pravda a proto se rodiče nikdy nejenže nehádali, ale ani se hídart nemohli.

 

To je přehršel důkazů o tom, že šestiletí Vendulka o otci křivě vypovídala pro soud a že to hned sociální odbor použil.

A jako vždycky - nikde k tomu nemají vyjádření od otce a ani to nim nevadilo.

 

Matka se domnívá, že

otec bude trvat na vypracování znaleckého posudku

 

Zde je důkaz, že otec trval, požadoval vypracování znaleckého posudku. A že sociální odbor to moc dobře věděl.

Místo aby to podporovali, upozornili na to soud, tak se v součinnosti se soudcem postarali, aby nic takového nebylo.


Protože soudce uvedl - že žádné testy nebudou, nejsou potřeba, protože už má v případu jasno.

A už jsme u podstaty zločinu z moci úřední napáchaného na naší rodině, na našich dětech.


Co tedy sociální odbor dodal soudu, že soudce už měl v případu tak jasno,

že testy rodičů odmítl?


Přece měl jen návrh soudu, že je otec odstěhovaný, že manželství je jen formální.

Co tedy sociální odbor podstrčil o otci soudu?


Nikdy se to nedozvíme.

Nikdy se nic nedozvíme.


Takto se tu s rodinou zachází. Jako se stádem dobytka.
Vůbec nemáte šanci se dozvědět, co o vás sociální odbor uvedl soudu.

Takto se sociální odbor posmívá našim právům, rodině, rodičům, dětem.

Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je březen 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop