www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 10

Zločin na rodině, na dětech z moci úřední i soudní je dokonán.Podívejte se, jak si sociální odbor a soudce s naší rodinou, s právy rodičů i dětí vytřeli zadek.
Seznamte se s tím, jak to pro ně bylo jednoduché. Seznamte se s tím, jak jsme odkázaní na jejich zvůli.
Seznamte se s tím, jak s jejich běsnění v naší rodině nešlo vůbec nic dělat.

 

 

 


 

Od února 2007 do dubna 2007 navštěvujeme manželskou poradnu Třebíč z důvodů, že se manželka vůbec nestará, nepodílí, nepoklízí, nevaří, že navádí a štve děti proti otci, že navádí a podporuje šestnáctiletou dceru, aby otce vydírala a vyhrožovala mu hrozbou spáchání sebevraždy.

Po celou dobu těch terapií manželka a ani Barbora a ani Tomáš o mě nevypověděli vůbec nic špatného, nic takového se ani nezmiňovalo a tedy ani neřešilo. 
Takže proto manželovi prokazatelně vůbec nic neměla.


11. dubna jde tajně manželka na sociální odbor a tam tajně sepisují a ihned soudu oznamují, že otec je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem.

Před otcem a synem Jakubem všechno tají.

Od 16 - 22. dubna mě manželka a dcera Barbora ujišťují, že se nic zvláštního neděje, že je všechno v nejlepším pořádku

23. dubna mi oznámí - Na ledničce máš papír, přečti si ho. Byl to jejich návrh soudu, s naprosto nesmyslnými důvody, podvodný, křivý, který už byl dávno odeslaný soudu.

O rozbíjení rodiny rodiče spolu nikdy ani nehovořili, nikdy to neřešili.


24. dubna mi telefonovali ze sociálního odboru, že k nám přijedou na kontrolu bydlení a zázemí dětí.

26. dubna se dostavila paní Stanislava Chalupová ze sociálního odboru, prohlédla si bydlení, prodejnu i celé zahradnictví. To trvalo asi 10 minut.

Nic se mnou neprojednávala na nic se neptala, neustále mi opakovala, že ona nic neřeší, nechce slyšet, nechce vědět, že to všechno se bude řešit až u soudu. Že ona se jen přišla podívat na bydlení a zázemí detí.

A už si mě nikdy nepozvala.
Jen tech 10 minut na prohlídku bydlení ji na otce v rodině stačilo.

Se mnou sociální pracovníci vůbec nic neřešili, na nic se neptali, nic je nezajímalo.
Za celou dobu na me němeli ani jednu jedinou otázku

 

20. června. proběhlo první jednání u soudu. Soudce mi nedovolil o rodině vypovídat, nic nechtěl vědět, na nic se ohledně rozbíjení rodiny neptal, a dovolil mi pouze 1 otázku.
Matka nic o rozbíjení rodiny nevypovídala, vůbec ten návrh soudu nevysvětlovala, sopudce to nezajímalo.

Požadoval jsem testy rodičů, neb i já žádal o dcery.

Soudce testy slíbil, to že se domluví příště, 1. srpna.

1. srpna se soudce opět rodičů na nic ohledne soužití, důvodů rozbíjení rodiny na nic neptal, nic ho nezajímalo. Oznámil, že už v případu už má jasno a že za dva dni vyhlásí rozsudek.

3. srpna vyhlásil rozsudek a bylo hotovo.

 

Jak vidíte, vše začalo tajně, na základě zjevně křivého návrhu soudu stvořeném na sociálním odboru.
Otce si předem odstavili a za celý proces až do vyhlásení rozsudku mu nedovolili  ypovídat. Otec se k ničemu nemohl vyjadřovat, na nic se ho neptali, nic mu neuznali.
Nikdy ani nevysvětlili ten návrh soudu, jistě proto, že je zcela kreténký, zjevně křivý.

 

Takovou má v naší zemi pro sociální odbor hodnota rodiny, takto se zde zachází s rodiči, s dětmi. 
Rozbíjení rodiny je výhradně záležitost a práce sociálního odboru, otec do toho nesmí vůbec zasahovat.

To je náš případ.

Rodina, rodiče i děti nejsou v této zemi pod ochranou zákona,

ale jsou maetkem sociálního odboru, který si s ními může zacházet,

jako v otrokářké společnosti.

----------------------

K péči matky o děti nebyly vzneseny žádné námitky.


Tak se na tu matčinu péči trochu podíváme.

 

Matka má jen základní vzdělání a její plat byl vždy jen kolem minimální mzdy.

U Tomáše si poslední rok gymplu neplnila vyživovací povinnost a to žádnou formou.

O tomto trestném činu sociální odbor věděl a matka jej později i u soudů i přiznala.

 

Tomáš bežně matce říkal krávo, Barboře děvko, Vendulce prase ...
Otci od šestnácti let vyhrožoval fyzickou likvidací, pokud se mu neustoupí, pokud nebude po jeho.

Toto všechno matka kryla a Tomáše proti otci vždy a zcela podporovala.

Sociální odbor i toto věděl a přesto se zcela za Tomáše a matku postavili, tedy sociální odbor považuje takové jednání proti otci za problém.


Barbora otci za navádění a podpory matky a před šestiletou Vendulkou říkala, že se mě štítí, že mě nesnáší, nenávidí, a za podpory a navádění matky mě vydírala, nutila k ústupkům hrozbou sebevraždy, že skočí v Třebíči z mostu.

Matka Barboru naváděla, aby otci kradla peníze. Že prý jak je to správé a dobře, že když otci peníze ukradne, že alespoň nejsou žádné problémy. To bylo Barboře 15 let a takto ji matka naváděla.

 

To všechno má matka za sebou.

A o tom všem sociální odbor věděl, neb se to všechno řešilo s odborníky.

Proto se tak báli otce a jeho vypovídání, a proto otec nikdy nevypovídala a proto se tak báli testů rodičů.

 

Důkazů o těch skutcích je více jak dost.

Ty excesy v rodině řešili:

Manželská poradna Jihlava

Manželská poradna Třebíč

Školnní psycholog Moravské Buědjovice

Třídní učitel gymnázim Moravské Budějovie.

A to všechno se událo ještě před rozbíjením rodiny.

 

Při rozbíjení rodiny matka mimořádně krutě, zcela nekompromisně odkopla syna Jakuba jako prašivinu a prakticky ho už 10 let ho neviděla.

Přitom stále nedokáže vysvětlit, proč jej vlastně odkopla.


Ale tu situaci před rozpadem rodiny řešili i soudci při výživném.

 

A Tomášovi za mimořádně kruté chování k otci, za jeho sprostoty na otci, za podvody a lži, nebylo jen sníženo výživné, jak jsem požadoval. Ale bylo mu výživné s okamžitou platností zrušené se slovy soudkyně, že s tak krutou tyranii vlastního otce se už dlouho nesetkala.

Ale ta tyranie byla hlavně z doby, když jsme ještě byly rodina.

 

Batrboře bylo také na můj návrh soudně a okamžitě zrušeno výživné.
U soudu před tím o výživné jen slyšela, že nemá vůbec žádné vychování, že nemá vůbec žádno slušnost. A následují soud ji taktéž okamžitě zrušil výživné.

 

Takže není potřeba nic z toho, co zdě tvrdím, nějak dokládat, dokazovat, bojovat o to. Na to je tolik důkazů, že při těch soudech mi vždy všichni dali za pravdu a tak jsem snadno všechno vyhrával.

 

A nyní se podívejte, jak tu tyranii otce posuzoval sociální odbor. Jak nejen matku ale i Tomáše zcela podporovali, a hlavně, jak to všechno před soudem kryli.

 

Prý proti matce nebyly vznešeny žádné námitky ...

A jak by mohli být vzneseny, když o všem věděli a proto mi nikdy nedovolili vypovídat?

 

Tady vídíte, co všechno se u nás událo, a jak to další soudy potrestali.

A to jsou další a nezpochabnitelné důkazy o tom, jak sociální odbor nehorázně podváděl a lhal, jak tajil realitu.
Jak si na otce vymysleli plno křivých udání, které nutili přijmout a dál šířit i naše děti.

 

Ty důkazy jsou tak jasné, že jasnější být už snad ani nemohou.

A jen opakuji - o tom všem sociální odbor všechno věděl.
A řešil to tak, že tyranii otce ututlal a přidal se na stranu tyranů, a donutil i prvňáčka Vendulku, aby i ona se k nim přidala a společně s nimi do otce kopala.


Taková je pravda o sociálním odboru Moravské Budějovice.
Takto zneužívají své moci k navádění a štvaní dětí proti otci.
Důkazů je k tomu přehršel.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop