www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě chtějí zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 14

Přiznání se sociálního odboru Moravské Buějovice ke zločinu na naší rodině, ke zločinům na našich dětech je třeba i zde:


 

Zvažovali jsme vyžádání zprávy ze škol a obecního úřadu, od těchto zpráv jsem nakonec ustoupili, protože nemohli ovlivnit naše stanovisko.


Sociální odbor se na svůj zločin dokonale připravil a nic nenechali náhodě.


Věděli, že matka každý den ráni jezdí v 5 do Moravských Budějovic, tedy že ona se starat o prvňáčka ani nemůže.
Věděli, že o to všechno se stará a tp zajišťuje otec. Včetně učení se.

Jakub by mohl vykládat, jak jsem nad ním strívil tisíce hodin, Matka ani jednu.


A bylo jim jasné, že by na to škola přišla, neb Vendulka mě tam neustále chválila.

Víte, když děti ve škole mluvili o rodičích, tak vždy mluvili či malovali jenom otce.
Protože jen otec se staral, otec podnikal, otec pořád něco dělal a oni pořád byli u toho, u něho .... Proto ve škole vždy jen chválili a vždy jen mluvili o otci. Včetně Tomáše až do jeho asi 15 let.

 

Proto zpráva ze školy by jim jejich rozbíení rodiny mohla ohrozit.

Proto se rozhodly takto podvádět i v tak jasných faktech.

Když nebude žádná zpráva, tak si o tom mohou uvést, co potřebují.

A také to tak dopadlo.

 

Sledujte to zrůdné a naštěstí k tomu tak usvědčující zneužívání moci.

Otec sociálnímu odboru uvedl, že jen on se stará.

 

Sociální odbor to věděl a tak vyjádření matky k tomu nemají, protože nemohly uvést, že to byla ona, když vůbec nebyla doma.

Nemají vyjádření k tomu ani Barbory, neb už jako šestnáctiletá takto přímo lhát nemohla.

A Tomáš se k ničemu nevyjadřoval.

A s Jakubem nikdy nemluvili, toho ani neviděli.

Takže nemáme od nikoho jiného uvedeno kdo se staral a kdo připravval prvňáčka.

Tady to nejdůležitější v celé zprávě vůbec nenajdete.

Je jen informace, že otec tvrdil, že to byl on. A to tvrzení otce už nešlo popřít.

A tak sociální odbor zplodil jednu z nějvětších prasáren.

Sociální odbor Moravské Budějovice to, že se stará jen otec, nechali popřít prvňáčkem.
Výsledek?

Nemáme kdo se staral, ale máme, kdo se určite nestaral. A nestaral se otec.

 

Další jasný důkaz, jak se na tom úřadu podvádí a lže.

Jak záměrně křivě informují soud.

Nejde o to, že by matka memusela dostat děti.

O to vůbec nejde.

Jde o to, že kdyby sociální odbor uvedl pravdu, tak by se zcela jistě nerozbila rodina.

Tady vidíte, jak si sociální odbor předem odboural všechno, co by mohlo ohrozit rozbití rodiny.

 

To samé platí o tom, proč se nedotazovali na poměry u Klušáků ani obecního úřadu.
Ti by o nás nemohli uvést vůbec nic špatného. Nebylo co.
A naopak - uvedli by, že jsou v šoku z toho, že se rozbíjí rodina, když manželé se nikdy nehádali, neřešili závažnější problémy, a žijí spolu v naprosto nekonfliktním manželství.
Že je to pro ně šok, protože nikdo netuší, proč se něco takového dětem děje.


Takovo zprávu sociální odbor nemohl potřebovat.

A kdyby jim k tomu poslali i návrh soudu, že mankta se rozvádí, rozbíjí rodinu, odkopává Jakuba enom proto, že prý je otec odstěhovaný, že prý je manželství jen formální, pak by jim odepsali, že jsou grázlové, že se jich bojí, když tak závažnou věc pro děti řeší takovým křivým obviněním, takovým nesmyslem, který je jednou doběhne.

Že stači jeden třívteřinový pohlad na naše zahradnictví a musí jim to bý jasné.

Nic jiného by jim ani nemohli napsat.


Víme to já, ví to každý člen naší rodiny, ví to celá obec a všichni, ci nás znají a ví to i sociální odbor.

Sociální odbor nám předvedl, že tu nejsou proto, aby chránili rodiny, aby chránily děti.

Sociální odbor předvedl, že kašle na to aby děti měli rodinu, oba rodiče.

Sociální odbor v našem případě záměrně rozbíjel rodinu.

A když neexistovali k tomu dlvody, tak si je vymysleli.

A všechno, co by při tom mohlo jejich rozbíjení rodiny ohrozit si ze své moci - odbourali.

Zpráva z obecního úřadu či ze školy by jejich bourání rodiny mohla zkomplikovat, nebo nedej Bůh, zhatit. A to nemohli přiipustit.

Proto nemají žádné vyjádření ani ze školy ani od obecného úřadu.

Záměrně. Právě proto, že ví, jak by to dopadlo.


A nyní si zkompletueme zločin z moci úřední od sociálního odporu Moravské Budějovice.


Co tedy mají, z čeho vycházeli?


Otce si ani ednou nepozvali, s ním ohledně rodiny nemají nic. Nikdy se ho na nic neptali, nemají od nej vůbec žádné vyjádření se k nečemu a vůbec nic z toho, co jim tvfrdil mu neuznali.

 

Od matky mají jen neuvěřitelné kraviny, totální nesmysly, které zjevně dokládají nejen to, že to nemá v hlavě v pořádku ale hlavně to, že duševně nemocnou matku někdo řídi.

Vypovědět na sociálním odboru, že matka rozbíjí rodinu, aby obnovila sourozeneckou skpinu - když se stal pravý opak - když mimořádně krutě odkopla Jakuba a tím na věky zdevastovala souroenecko skupinu - Když na toto odvrhntí dítěte matkou a sourozenci dostala od sociálního odboru požehnání - že prý se matce podařilo obnovit souriozeneckou skupinu .....

Z toho je zjevné, že matka také na sociálním odboru ani nemohla vypovídat, neb takové nesmysly tam ani uvést nemohla. To by je sociální odbor ihned odhalil. Přece pořád prováěli a důkladné šetření, takže museli vědět, kolik mají rodiče dětí- A kór když se tmelila sourozenecká skupina.


Jakub 20 let, ten nikdy nevypovídal, toho dokonce ani neviděli, topho vůbec neznají a přitom zde bydlel s námi.

 

Tomáš 19 let se prý vůbec k ničemu nevyjadřoval, to samiuvádí ve své zprávě, tak od něj také nic nemohou vědět.

 

Prokazatelně rodiče v případu nevypovídali,

a ani jeden syn v případu nevypovídal.

Od úřadu ani od školy nemají žádné vyádření ...

To je zjevné, to není problém prokázet.

Stačí se bývalky zeptat, zda je pravda to, co o ni tvrdí sociální odbor ve své zprávě že prý u nich vypověděla a byly by usvědčeni.


Tak od koho mají informace o nás?

 

Už jen zbývaí šestnáctiletí Barbora a šestiletá Vendula.

Pokud je pravda, že vypovídaly to, co je od nich uvedeno v krajské zprávě, tak jsou to snadno prokazatelné křivé výpovědi, které jdou vždy jedním směrem. Aby lehce prokazatelné otcovy zásluhy popřely, a aby pomluvami a křivým obviněním otci co nejvíce uškodily.

O ničem jiném ty jejich výpovědi nejsou.

 

Takže jak vidíte, sociální odbor žádné šetření neprováděl, ba naopak.
Všemu se bránil, všechno blokavali.
A to vše jenom proto, aby si do případu dodali to, co oni potřebovali.


A v prvé řadě potřebovali si odstavit oba rodiče.

Otce vyloučili předem

a od matky jim postačil jeden jediný podpis pod zcela křivým návrhem soudu, který si na nás vymysleli na jejich úřadu.

A pod který z ní vymámili podpis zcela pokoutným, nezákonným způsobem.

Ani ji nedali čas, ani neměla možnost se před podpisem poradit s otcem dětí. Ani to nám nedovolili..

 

Už jen v tomto článečku je usvědčujících důkazů o zneužívání moci sociálního odboru Moravské Budějovice ke zločinům na dětech více jak dost.

A jsou tak silné a tak zjevné že jsou nezpochybnitelné.

 

A to ještě nejsme ani v polovine krajské zprávy.


 

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je říjen 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop