www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 14

Přiznání se sociálního odboru Moravské Buějovice ke zločinu na naší rodině, ke zločinům na našich dětech je třeba i zde:


 

Zvažovali jsme vyžádání zprávy ze škol a obecního úřadu, od těchto zpráv jsem nakonec ustoupili, protože nemohli ovlivnit naše stanovisko.


Sociální odbor se na svůj zločin dokonale připravil a nic nenechali náhodě.


Věděli, že matka každý den ráni jezdí v 5 do Moravských Budějovic, tedy že ona se starat o prvňáčka ani nemůže.
Věděli, že o to všechno se stará a tp zajišťuje otec. Včetně učení se.

Jakub by mohl vykládat, jak jsem nad ním strívil tisíce hodin, Matka ani jednu.


A bylo jim jasné, že by na to škola přišla, neb Vendulka mě tam neustále chválila.

Víte, když děti ve škole mluvili o rodičích, tak vždy mluvili či malovali jenom otce.
Protože jen otec se staral, otec podnikal, otec pořád něco dělal a oni pořád byli u toho, u něho .... Proto ve škole vždy jen chválili a vždy jen mluvili o otci. Včetně Tomáše až do jeho asi 15 let.

 

Proto zpráva ze školy by jim jejich rozbíení rodiny mohla ohrozit.

Proto se rozhodly takto podvádět i v tak jasných faktech.

Když nebude žádná zpráva, tak si o tom mohou uvést, co potřebují.

A také to tak dopadlo.

 

Sledujte to zrůdné a naštěstí k tomu tak usvědčující zneužívání moci.

Otec sociálnímu odboru uvedl, že jen on se stará.

 

Sociální odbor to věděl a tak vyjádření matky k tomu nemají, protože nemohly uvést, že to byla ona, když vůbec nebyla doma.

Nemají vyjádření k tomu ani Barbory, neb už jako šestnáctiletá takto přímo lhát nemohla.

A Tomáš se k ničemu nevyjadřoval.

A s Jakubem nikdy nemluvili, toho ani neviděli.

Takže nemáme od nikoho jiného uvedeno kdo se staral a kdo připravval prvňáčka.

Tady to nejdůležitější v celé zprávě vůbec nenajdete.

Je jen informace, že otec tvrdil, že to byl on. A to tvrzení otce už nešlo popřít.

A tak sociální odbor zplodil jednu z nějvětších prasáren.

Sociální odbor Moravské Budějovice to, že se stará jen otec, nechali popřít prvňáčkem.
Výsledek?

Nemáme kdo se staral, ale máme, kdo se určite nestaral. A nestaral se otec.

 

Další jasný důkaz, jak se na tom úřadu podvádí a lže.

Jak záměrně křivě informují soud.

Nejde o to, že by matka memusela dostat děti.

O to vůbec nejde.

Jde o to, že kdyby sociální odbor uvedl pravdu, tak by se zcela jistě nerozbila rodina.

Tady vidíte, jak si sociální odbor předem odboural všechno, co by mohlo ohrozit rozbití rodiny.

 

To samé platí o tom, proč se nedotazovali na poměry u Klušáků ani obecního úřadu.
Ti by o nás nemohli uvést vůbec nic špatného. Nebylo co.
A naopak - uvedli by, že jsou v šoku z toho, že se rozbíjí rodina, když manželé se nikdy nehádali, neřešili závažnější problémy, a žijí spolu v naprosto nekonfliktním manželství.
Že je to pro ně šok, protože nikdo netuší, proč se něco takového dětem děje.


Takovo zprávu sociální odbor nemohl potřebovat.

A kdyby jim k tomu poslali i návrh soudu, že mankta se rozvádí, rozbíjí rodinu, odkopává Jakuba enom proto, že prý je otec odstěhovaný, že prý je manželství jen formální, pak by jim odepsali, že jsou grázlové, že se jich bojí, když tak závažnou věc pro děti řeší takovým křivým obviněním, takovým nesmyslem, který je jednou doběhne.

Že stači jeden třívteřinový pohlad na naše zahradnictví a musí jim to bý jasné.

Nic jiného by jim ani nemohli napsat.


Víme to já, ví to každý člen naší rodiny, ví to celá obec a všichni, ci nás znají a ví to i sociální odbor.

Sociální odbor nám předvedl, že tu nejsou proto, aby chránili rodiny, aby chránily děti.

Sociální odbor předvedl, že kašle na to aby děti měli rodinu, oba rodiče.

Sociální odbor v našem případě záměrně rozbíjel rodinu.

A když neexistovali k tomu dlvody, tak si je vymysleli.

A všechno, co by při tom mohlo jejich rozbíjení rodiny ohrozit si ze své moci - odbourali.

Zpráva z obecního úřadu či ze školy by jejich bourání rodiny mohla zkomplikovat, nebo nedej Bůh, zhatit. A to nemohli přiipustit.

Proto nemají žádné vyjádření ani ze školy ani od obecného úřadu.

Záměrně. Právě proto, že ví, jak by to dopadlo.


A nyní si zkompletueme zločin z moci úřední od sociálního odporu Moravské Budějovice.


Co tedy mají, z čeho vycházeli?


Otce si ani ednou nepozvali, s ním ohledně rodiny nemají nic. Nikdy se ho na nic neptali, nemají od nej vůbec žádné vyjádření se k nečemu a vůbec nic z toho, co jim tvfrdil mu neuznali.

 

Od matky mají jen neuvěřitelné kraviny, totální nesmysly, které zjevně dokládají nejen to, že to nemá v hlavě v pořádku ale hlavně to, že duševně nemocnou matku někdo řídi.

Vypovědět na sociálním odboru, že matka rozbíjí rodinu, aby obnovila sourozeneckou skpinu - když se stal pravý opak - když mimořádně krutě odkopla Jakuba a tím na věky zdevastovala souroenecko skupinu - Když na toto odvrhntí dítěte matkou a sourozenci dostala od sociálního odboru požehnání - že prý se matce podařilo obnovit souriozeneckou skupinu .....

Z toho je zjevné, že matka také na sociálním odboru ani nemohla vypovídat, neb takové nesmysly tam ani uvést nemohla. To by je sociální odbor ihned odhalil. Přece pořád prováěli a důkladné šetření, takže museli vědět, kolik mají rodiče dětí- A kór když se tmelila sourozenecká skupina.


Jakub 20 let, ten nikdy nevypovídal, toho dokonce ani neviděli, topho vůbec neznají a přitom zde bydlel s námi.

 

Tomáš 19 let se prý vůbec k ničemu nevyjadřoval, to samiuvádí ve své zprávě, tak od něj také nic nemohou vědět.

 

Prokazatelně rodiče v případu nevypovídali,

a ani jeden syn v případu nevypovídal.

Od úřadu ani od školy nemají žádné vyádření ...

To je zjevné, to není problém prokázet.

Stačí se bývalky zeptat, zda je pravda to, co o ni tvrdí sociální odbor ve své zprávě že prý u nich vypověděla a byly by usvědčeni.


Tak od koho mají informace o nás?

 

Už jen zbývaí šestnáctiletí Barbora a šestiletá Vendula.

Pokud je pravda, že vypovídaly to, co je od nich uvedeno v krajské zprávě, tak jsou to snadno prokazatelné křivé výpovědi, které jdou vždy jedním směrem. Aby lehce prokazatelné otcovy zásluhy popřely, a aby pomluvami a křivým obviněním otci co nejvíce uškodily.

O ničem jiném ty jejich výpovědi nejsou.

 

Takže jak vidíte, sociální odbor žádné šetření neprováděl, ba naopak.
Všemu se bránil, všechno blokavali.
A to vše jenom proto, aby si do případu dodali to, co oni potřebovali.


A v prvé řadě potřebovali si odstavit oba rodiče.

Otce vyloučili předem

a od matky jim postačil jeden jediný podpis pod zcela křivým návrhem soudu, který si na nás vymysleli na jejich úřadu.

A pod který z ní vymámili podpis zcela pokoutným, nezákonným způsobem.

Ani ji nedali čas, ani neměla možnost se před podpisem poradit s otcem dětí. Ani to nám nedovolili..

 

Už jen v tomto článečku je usvědčujících důkazů o zneužívání moci sociálního odboru Moravské Budějovice ke zločinům na dětech více jak dost.

A jsou tak silné a tak zjevné že jsou nezpochybnitelné.

 

A to ještě nejsme ani v polovine krajské zprávy.


 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop