www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 15

Pořád jen lež a lež a lež.

Něco tvrdí, ale nedokážou to ničím doložit. Proto je jejich tvrzení i protichůdné, tedy lžou sami sobě.

Proto oni tvrdí A, ale i B , i když si to odporuje.
Takže když je potřeba, tvrdí A a když je potřeba, tvrdí B.

A když se dá A a B vedle sebe, další důkaz o jejich zločinech je na světě.


 

A protože na ně nikdo nemá, nemáte proti tomu takovým šanci, nic s tím nenaděláte a proto jsme v jejich moci.

Přitom je jasné, že nemůže platit A a zároveň i B.

Může to paltit pouze z moci úřední. A to je ten úřednický teror.


Všichni vědí, že tvrdí nesmysly, ale nedá se s tím nic dělat. Poto pořád musí platit A, ale musí platit i B, přesto že si to zjevně odporuje.


Takže pro soud platí jejich návrh soudu, na základě kterého se vše spustilo a dokonalo.

To ale platí jen pro soud.

Pro ostatní ten návrh spoudu neplatí, pro ostatní platí tato krasjká zpráva.

Přitom je zjevné, že jejich krajská zpráva, jejich návrhu soudu zcela odporuje.


Takové voly z rodin, z rodičů i z dětí dělají. A nejenže dělají.
Nutí nás to i přijmout a nutí nás se tomu i podřídit.

Nás všechny. Všechny občany této země.
Pro všechny přece platí, že odkopnutím dítěte matka tmelila sourozeneckou skupinu. To, ae i to ostatní platí pro všechny.


To už jsou zločiny proti základním lidským hodnotám, proti základům rodiny a proti normálním lidským vztahům a vazbám.

To si nedovolí ani v mnohých totalitách, co si zde běžně dovolí sociální odbor, tato nadřazená rasa na občany, na rodiny na děti na všechny občany této země.


Pokud platí jejich návrh soudu,

že prý byl otec odstěhovaný, že prý bylo manželství jen formální ....

Pak nemůže nic platit z krajské zprávy, neb by to návrhu soudu odporovalo.

 

K podání návrhu na svěření děvčat do péče matky jse dospěli na základě výpovědí obou rodičů a děvčat.

Chaaaa cháááááááááá

 

Takto kryjí svoje zločiny na dětech. Obecná věta, která se uvádí vždycky. Takto končí úplne všechny jejich závěry.

K podání návrhu na svěření xxxx do péče xxxx jsme dospěli na základě výpovědí obou rodičů a jejich xxxx.

Co by také jiného mohli uvést?

 

Tak si to nyní rozebereme a opět tvidíte, jak jenom podvádějí a lžou.
Jak jen ze své moci páchají zločiny na rodinách, na dětech.


Vše se spustilo na základě jejich návrhu soudu a důvodu v něm uvedeným.

Neexistovali, nebylo nic jiného.
Nic jiného neřešil ani soud, jak je zjevné z rozsudku, který byl vydán na základě onoho návrhu soudu. Rozsudek ten návrh sodu zcela akceptoval, zcela mu vyhověl a zpečetil ho rozsudkem jménem repuvbliky.

To jsou fakta.

Chce snad někdo zpochybnit návrh soudu

Chce snad někdo zpochybnit soudní proces?

Chce snad nekdo zpochybnit rozsudek jménem republiky?


Jistě že ne.
A protože nic jiného není, neexistuje, bývalka  a ani děti nemají a ani já bych neměl,  proto musí platit pouze ten návrh soudu a rozsudek k němu vydaný.


To znamená, že rodiče ale i dcery musely vysvětlovat a vypovídat prakticky jenom o důvodech rozbití rodiny, které jsou uvedené v návrhu soudu.
To je základ všeho. Ten návrh soudu je už úřední dokument, neb neco spustil a dokonal,
je závazný pro všechny členy rodiny, pro sociální odbor, ale i pro soud.

 

Když sociální odbor rozhodl na základě výpovědí rodičů i dcer,

tak musí mít od nich výpovědi a názory k důvodům rozbitíjení rodiny, které jsou uvedeny v návrhu soudu.

Co jiného by posuzovali, než důvody rozbíjení rodiny uvedené soudu?


A kdepak to je? Nebo snad sociální odbor nezajímá, neřeší dovody rozbíjení rodiny? Takto že by pracovali?

Ale jak pak chtějí rozhodovat, když ani netuší, kdo způsobil rozbití rodiny, kdo a co bylo za problém?

-------------------

Co víme, co je nezpochabnitelné?

Matka se k tomu návrh soudu nikdy nevyjadčřivala, ta jej nikdy nemusela vysvětlovat. To mu ani nerozumí, doposud jej nedokáže vysvětlit. A u dalších soudu jej zcela popřela.

Otec od prvopočátku tvrdí a dokládá, že ten návrh soudu e zcela nesmyslný, křivý.

Jakub nikdy nic nevypovídal, toho nikdy ani neviděli, o něm ani neveděli, že existuje. Ten dodnes tomu návrhu nerozumí, označuje ho za křivý, za nesmyslný.

Tomáš se prý k ničemu nevyjadřoval, tvrdí sociální odbor, jeho názor na ten důvod není znám.

Barbora o 4 roky později u soudu o výživné soudu uvedla, že neví, že netuší, proč se rodiče rozvedli, že ten návrh soudu je křivý, nesmyslný, ale že to byla věc rodičů.

A Vendulka se k návrhu soudu také nikde nevyjadřovala a zřejmě i ona mu nerozumí.

A sociální pracovnice, která zde byla na kontrole, i ta ten návrh soudu oznečila za nesmyslný.

A soudce? Ten nic. Ten ten důvod z návrhu soudu nejenže neřešil, nejenže ani řešit nedovolil, ale ani nizmiňoval. Jako by se ho bál.


Jak zjevné, nikdo se k rozbíení rodiny nejenže nevyjadřoval,
ale nikdo tomu důvodu ani nerozumí,
nikdo jej nedokáže vysvětlit
a prakticky všichni ho považují za křivý.

 

Tak co tedy sociální odbor v naší rodině šetřil, co zjišťoval?

Kde je to popsané, kde je alespoň nějaké vyjádření členů rodiny alespoň k něčemu?

Nic nebylo, nic se neřešilo a tedy ani nešetřilo, a proto nikde nic není.

Jen obecné, holé věty, jen takové bla bla bláááá o ničem a nikde nic konkrétního.


Tak krutý je k rodinám sociální odbor a zde e o tom důkazů více jak dost.

Sami si všechno na nás vymysleli, jen tak hodili na rodinu, přitom to všichni odmítají.


Přesně takto sosiální odbor dohání k zoufalým činů rodiče, ale i děti.


A jak vidíte, každý, kdo nás zná, každý, kdo se seznámil s našim případem těm všem jsou zločiny sociálního odboru jasné. A když vidí, jak snadno nám sociální odbor rozbil rodinu, nic nevysvětlili a jak s tím nikdo nic nenadělá, musí se bát takového sociálního odboru.

Protože pro sociální odbor existuje jen jedno jediné ptravidlo, jedo jediné právo, jeden jediný zákon, jedna jediná ustava a jedno jediné rodinné právo a jedno jediné mezinárodní právo dětí, a to je - že sociální odbor má vždycky pravdu.

A jak to zneužívají, to dokládá náš případ.


Proto je tu tolik zoufalých činl, a sebevražd rodičů i dětí.

To oni a přesběně takové jejich zločiny za to mohou.

Nikdo jiný, jen oni.

Díky své moci, své nadřazenosti nad všechno a nad všechny.
A jen díky tomu, že ani nic nemusí vysvětlovat.


Na nás si úplne všechno vymysleli.
Oni jsou nejen v pohodě, ale i po takových zločinech na svých postech pořád. To znamená pro rodiny, tedy pro rodiče i pro děti stupeň nejvyššího ohrožení. Protože kdo ví, co si vymyslí na ně, k jakým svým záměrům znásilní duše jejich dětí.

Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop