www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 18

Další výsměch sociálního odboru naší rodině, našim dětem.

 

Další důkazy o tom, že sociální odbor Moravské Budějovice dělali všechno jenom pro to, aby způsobili co největší nenávist dětí vůči otci.

I vůči sourozenci Jakubovi.

Tak zločinný, tak nesmírně krutý je ten úřad. Zde je opět důkazů více jak dost.

 

 

 


 

Matka nadále dbala na to, aby děvčata zůstala s otcem v dobrém vztahu.

U matky jsem si proto byli jisti, že nebude dcery popouzet proti otci.

 

Sociální odbor něco tvrdí a je v tom nekompromisní.
U matky jsme si jisti ....
Takže opět otec nemá s ničím šanci.


Co všechno věděl před svým hodnocením sociální odbor o tom, jak vede matka děti k otci, jak se děti chovají k otci?

Co konkrétně sociální odbor ve vztahu děti - otec podporoval, za co dával matce tak nekompromisní záruku?


Co uvedu, to není nic nového.
Vše se řešilo s odborníky a to ještě dávno před tím, než do naší rodiny pronikl sociální odbor.
A protože se to řešilo s odborníky, proto je k tomu, mnoho důkazů.
A dokonce pouzději se to všechno řešilo i u soudů a máme k tomu rozsudky.

A právě proto, že je k tomu všemu plno důkazů, tak právě proto nic z toho ani matka, ani Tomáš a a ani Barbora nikdy nepopřely. Ve všem mi daly za pravdu a proto jsem později všechny ty soudy hladce vyhrál.

 

O co tedy jde?

Sociální odbor Moravské Budějovice nejenže kryl, když Tomáš v záchvětech vzteku a nenávisti řval na otce a před všemi mu vyhrožoval fyzicou likvidací, on ho v tom zcela podporoval. A nejen to. Sociální odbor dokonce k podpoře takovému jednání Tomáše s otcem naváděl či nutil i dcery, dokonce i prvňáčka.

Když se agrese a nebezpečnost Tomáše pro celou rodinu řešila, když odborníci na vztahy v rodině Tomášovi doporučili, aby z rodiny co nejdříve odešel než spáchá něco hrozného - tak sociální odbor se tomu řešení nejenže vysmál, ale on takové řešení dokonce hodil na otce a hned za to otce odsuzovali.

Proto i matka se zcela postavila za Tomáše, a zcela ho v takovém jednání proti otci, podporovala.

Sociální odbor Moravské Budějovice i s matkou zcela podporovali Tomáše, když on otce už od šestnácti let vydíral, byhrožoval mu hrozbou fyzické likvidace.

 

Celá krajská zpráva je z absolutní podpory Tomáše a tedy i z toho, jak se k nám, k otci choval, usvědčiuje.

Sociální odbor nevidí nic špatného na tom, když šestnáctiletý Tomáš za podpory matky vyhrožoval otci hrozbou fyzické likvidace, když se mu otec nepodřídí, když mu otec neustoupí.


Šestnáctiletá Barbora za plné podpory a navádění od matky otci běžně říkala, že se ho štítí, že ho nenávídi, že ho nesnáší. A podřízenost otce za navádění matkou si vynucovala vydíráním, vyhrožováním otci sebevraždou.

I to jsme řešili s odborníky a i to ještě dávno předs tím, než k nám pronikl sociální ordbor.


Sociáolní odbor to všechno věděl a takovou matku a takové jednání proti otci zcela podporoval.
Ba co více, nutili i prvňáčka, aby i ona se přidala na stranu takového jednání s otcem a nurtili ji o otci křivě vypovídat, jenom aby otci co nejvíce uškodila. Důkazů na to je v této zprávě dost.


Sociální odbor o tom všechno věděl. O čem jiném bych jim také vypovídal než o tom, co se u nás dělo a co řešilo s odborníky.

A jak takové jednání dětí s otcem za podpory a navádění matky ohodnotili?


U matky jsem si byli jisti, že nebude dcery popouzet proti otci.


A přitom takové hrůzy se nejenže u nás děly, ale se i řešili s odborníky.

Proto je o tom všem důkazů více jak dost.

Až pak, až potom k nám pronikl sociální odbor, který se zcela postavil za Tomáše ... za matku, za Barboru a za všechno, co otci provedli.

A za půl roku bylo rozsouzeno.

Pak už jsem se dětmi prakticky nesetkal.

Až o pár let později, a to u soudů, kde se řešilo právě to,

jak se ke mě chovali, když jsme ještě byli rodina.

Ty soudy řešili,

že mě Tomáš od svých šstnácti let vyhrožoval, když mě vydíral hrozbou fyzické likvidace, když se mu nepodřídím, když mu neustoupím ...

že mě Barbora vydírala, vyhrožovala sebevraždou, když se jí nepodřídím, když ji neustoupím ... A i to, jak mi tajila, že už se dávno rozbíjí rodina. To všechno u soudu přiznala.

 

Soudci byli zděšeni, jak se ke mě děti chovali, co všechno mi provedli. A oběma dětem bylo i za to okamžiotě zrušeno výživné.

 

Takže jak vidíte, důkazů o takových činech dětí vůči otci je více jak dost. I od odborníků, i od soudů, i od aktérů toho všeho.

 

 

V zemi se řeší, jak selhalo vedení průmyslovnky na Třebešíně, jak prý věděli a kryli týrání ... a jaká je to hrůzná věc.


Ale náš případ je ještě o level výše.

 

Sociální odbor Moravské Budějovice týrání otce jeho dětmi nejen kryl, ale on je dokonce podporval, on dokonce k němu naváděl a on dokonce nutil i prvňáčka Vendulku, aby ty hrůzy vůči otci kryla a aby křivě vypovídala o otci pro soud.

A to už nejsou žádné srandy.

To jsou zločiny jak prase.

A když se takto ze své moci chová sociální odbor ...

To jsou tak hrůzné zločiny, které dříve či později budou muset být vyšetřeny.

 

Není možné, aby šestnáctiletý syn vyhrožoval, vydíral otce hrozbou jeho fyzické likvidace ...

není možné, aby šestnáctiletá dcera otve vydírala vyhrožováním mu spáchaníní sebevraždy ....

Ale toto všechno sociální odbor věděl, kryl a tím pádem i podporoval.

Jen se podívejte do kraské zprávy, jak se k tomu stavěli, jak to řešili.


U matky jsem si byli jisti, že nebude dcery popouzet proti otci.

Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop