www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 20

Zde jsou další jasné důkazy, že sociální odbor Moravské Budějovice zneužil děti, dokonce prvňáčka ke křivým výpovědím o otci pro soud.

A to už je několik trestných činů. 
A když se páchají z moci úřední, a na dětech, dokonce na prvňáčkovi, je to společnosti mimořádně nebezpečné jednání.


 

Přesto že otec uváděl, že děti vyprovázel do školy a učil se s nimi,

výpovědi dětí vypovídaly o opaku.


A je to, a je hotovo a toto platí ... a nic s tím nenaděláte.

Je to jako bych jim měl vysvětlit, že nejsm černosch. Oni potřebují ke svým plánům černocha, tak si z člověka vyrobí černocha a je čenoch. A nic s tím nenadělá. Přitom každý vidí, jaký je to nesmysl - ale platí to od úředníků.

A nic s tím neneděláte.

To je zneužívání moci jako vyšité. Zvůle úředníků a občan nemá šanci, přesto že je to takový nesmysl, přesto že je tolik důkazů.

 

 

Manželka několik posledních let pracovala v Drůbežářských závodech Moravské Budějovice. A tam se dělalo vždy jen na ráno. Od šesté. Proto několik posledních let odcházela ve tři čtvrtě na pět na autobus.

Jakub jezdil na týden do Brna, po škole také jezdil vě tři čtvrtě na pět do Moravských Budějovic.

Tomáš doma ten poslední rok nebydlel.

Barbora jezdila celý rok do Třebíče. Ta odcházela z domu před půl sedmou. A to Vendula ještě spala.

Doma jsem zůstal jenom já a Vendula.

Jen já ji budil, jen já ji připravoval.
Nasnídala se a každý den jsme ještě šli do obchodu pro základní nákup a pro případný vitamín či sladkost, kterou si brala sebou do školy.
Každý den.

A ve čtvrt na osum šla na autobus.

Návrat ze školky, či později ze školy to bylo to samé.

Zase nikdo jiný doma nebyl. Jenom já.

Takže když se vrátila  v poledne domů, tak zase byla jenom se mnou.

S nikým jiným být ani nemohla.

Tak to bylo celou školku i celou první třídu.


Je možné, že by si to Vendula nepamatovala?

Je možné, že by na to sociální odbor nerpřišel, a kór když měl takovou informaci od otce?
Přece pořád uvádí, jak jen prošetřovali, ptali se, řešili ... a vypadá to že ani ten základ nevědí.

Není to možné.

Už jen otázka, a okdo ji tedy budí a připravuje, když to nebyl otec by je usvědčily k navádění dítěte ke křivým výpovědím pro soud.


Vendula křivě vypovídala.
Vendulka záměrně poškodila otce, ale i celou rodinu.

Protože kdyby tak nelhala, kdyby křivě nevypovídala, kdyby křivě neobviňovala vlastního otce, tak by se určitě rodina nerozbila.

To není výmluva a hledání viníků.

To je realita.

O prvňáčkovi Vendule se zde píše třikrát.


Vendula soudu dodala, že po odjezdu od otce přestaly hádky.

Hádky, které nikdo nikdy neviděl, neslyšel, ale které se hodily na otce.

Vendulka soudu dodala, že za Tomášem chodila tajně.
Opět to má navodit dojem, že otec byl grázl a oni s ním museli jednat tak, že mu všechno tajili, jak se ho zřejmě báli.

A nyní ta škola.

Vendulka udělala z otce podvodníka a lháře. Jak si přivlastňuje zásluhy ve výchově, ale není to pravda. Otec se nestaral, nebudil ji do školy, nepřipravoval ji, nevyprovázel, neučil se s ní ...


Všechny tři věci, křivá obvinění si na mě vymysleli.
Všechno je to pomluva, lež, podvod, křivé obvinění s jediným cílem,
za každou cenu rozbít rodinu a ještě to hodit na otce.


A k tomu sociální odbor zneužil dítě.
Bez toho zrůzného zneužití prvňáčka proti rodině by ani nemohli rozbít rodinu.

To sociální odbor ze zločinů na rodině, ze zločinů na dětech,

jednoznačne usvědčuje.


Oni naváděli Vendulu a oni přes prvňáčka rozbili rodinu.


Co by se asi stalo, kdyby Vendulka uvedla pravdu?


1. Otec se stará, otec je se mnou, otec mě každý den budí, připtavuje, vyprovází, učí se se mnou, já jsem s ním v prodejně pořád

2. Rodiče se nikdy nehádali, nevím ani o jediné jejich hádce.

3. Za Tomášem jsme chodili, kdy jsme chtěli a s otcem jsem si pak o té návštěvě vždy povídali.


To to měla vypovědět Vendula, protože tak to i bylo a je k tomu přehršel důkazů.

Co by se asi tak stklo, kdyby to tak vypověděla?

Celý sociální odbor by byl s rozbíením rodiny v prdeli.

 


Proto je správné jejich akci, jejich navádění prvňáčka ke křivým výpovědím pojmenovat brutálním zločinem na dětech, které v demokracii nemají obdoby a ani místo.

Jen to ukazuje nadřazenost sociálního odboru nad všechno a nad vcšechny a jejich pohrdání rodinami, rodiči, dětmi.

Podobně se chová nadřazená rasa ke stádu dobytka.

Dobytek nemá na nic nárok.
Ani na řádnou odpověď, ani na řádné vysvětlení.


A co dál?

Jaký po tomto zločinu na dítěti může mít otec vztah s takovým dítětem?
A jaký sourozenci, třeba Jakub?


Takové zrůdné chování, samé křivé výpovědi proti rodině, poroti otci má na trikusociální odbor. Nikdo jiný.
I to, že právě to křivé obviňování otce způsobilo rozbirtí rodiny.

 

Důkazy Vendulu na věky z křivých výpovědí vlastního otce usvědčují.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop