www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 23

Další jednoznačný a nezpochabnitelný důkaz, že si na nás sociální odbor všechno jen vymyslel.

Že v případu nevypovídsal ani jeden rodič.Matka s dcerami se s Tomášem scházely tajně, bez vědomí otce.

 

Potřebovali něco hodit na otce, a když nic nebylo, tak si vymysleli tento nesmysl. A ten už budou dále rozvíjet. Přitom je to bez vysvětlení, odůvodnění a to od žádného člena rodiny. Proto o tom vůbec nic nevíme. Nevíme, proč se scházeli tajně. Co je k tomu vedlo.

A nemáme k tomu vyjádření otce. Takže ani nemůžeme vědět, zda to vůbec byla pravda. Takže opět to nemůže platit, když k tomu nemáme vyjádření toho, kterého obviňují.

 

Sociální odbor soudu poslal, že otec je odstěhovaný, že manželství je jenom formálním svazkem ... a nyní na mě hází takovou věc, která jejich návrhu soudu zcela odporuje.

 

Je to nesmysl, je to křivé obvinění a to opět z důvodu, aby si takto legalizovali rozbirí rodiny, aby to zase mohli hodit na otce, když už s tím odstěhovaným, formálním otcem jim to nevyšlo.


Matka i dcery si chodily za Tomášem kdy chtěli.

Dokonce jsem je za ním i sám posílal.

Dokonce je tam na moji přímluvu na sobotní výlet vezl bratr Josef.

Dokonce s Tomášem matka byla i na zábavě a dokonce u něj i spala, zatím co já se doma staral o prvňáčka.

Důkazů je k tomu více jak dost.

I od soudů, protože o několik let se i toto žešilo u soudu a Barbora to popřela.

Víte, pokud jste pořád doma a pokud se pořád staráte o prvňáčka, který vám každý den přijede v jednu hodinu ze školy, tak zbystříte, když nepřijede.

Takže věřte, i kdybych nechtěl, tak stejně bych věděl o každé jejich cestě za Tomášem. Právě proto, že jsem byl pořád doma. To je co se Venduly týče.

 

Barbora jezdila do Třebíče takže se nemohla vrátit s matkou, a s Vendulou, kteří byli za Tomášem v Budějovicích.

Barbora si dělala co chtěla, byla na otce sprostá, domů si mnohdy ani nepřišla, někdy až po třech let a otci místo vysvětlení se jen posmívcala ... bylo by divné, že si může dělat, co chce ale za Tomášem se bála. Ta se otce nebála, ta se otci posmívala. Taky ji za to soud o několik let později potrestal.

 

A je tu ještě jedna věc.

V rodině žije ještě i Jakub. A už se dostáváme do problémů.

Tajili to všechno a všichni i před Jakubem a nebo Jakub o jejich prý tajných cestách za Tomášem věděl, či dokonce chodil s nimi?

Protože kdyby to tajili i před Jakubem, opět by za to matka měla jít na psaychiatrické vyšetření, když takto zachází s vlastními dětmi proti vlastnímu dítěti.

 

Pokud by to byla pravda, tak co nám sociální odboř říká?

Že matka navádí šestileté díte, aby otci lhala, aby ho podváděla, aby mu neříkala, co se v rodině děje, co s odstěhovaným Tomášem chystají, zatím co otec a Jakub neměli o ničem ani ponětí.

Ale to už by bylo několik trestných činů. Matka si ani nemůže dovolit takto vychovávat děti, že je učí podvádět, lhát, přetvařovat se a to už od první třídy.

Matka nemůže dítěti předvádět, že otec nemá v rodině žádnou hodnotu, že jim má pohrdat a nebrat otce vážně.

 

Tady vidíte, jak sociální odbor podporuje matku, která navádí, štve děti, už i prvňáčka, proto otci.

A pak se divíme, že šestnáctiletý syn vyhrožuje otci fyzickou likvidací, když se mu nepodřídí,
že šestnáctiletá dcera vydírá otce hrozbou sebevraždy, když jí neustoupí ...


A to všechno matka i sociální odbor nejenže kryli, oni to i podporovali.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop