www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 28

Krásná ukázka toho, že cokoliv, jakoukoliv informaci dokážeš sociální odbor zmanipulovat, pokroutit, překroutit jenom aby tím podpořili svoje zájmy proti zájmům rodiny, proti zájmům dětí.
Další důkaz o tom, jak snadno zneužívají své moci.


 

Vůbec se nedozvíte, proč jsem psychocentrum požádal o pomoc.

Ale už si tam zamontovali, že oni nerozhodují o rozvodu, jako by se tam něco takového řešilo.

A že terapie nezajistila tmelení rodiny, proto došlo k rozvodu.

Že když jsou vztahy příliš narušené, nelze dosáhnout nápravy.


To jsou prostě hovada, zrůdy ....

 

Já jsem se na manželskou poradnu obrátil ihned po tom, co matka šestnáctiletou Barboru naváděla a podporovala v tom, aby otci vyhrožovala, aby ho vidírala hrozbou sebevraždy, piokud po ní otec bude neco chtít.

 

Proto jsem se obrátil na manželskou poradnu. 
Jenom proto.

Jenom z důvodů, jak matka a k čemu navádí šestnáctiletou dceru.

 

A nyní se podívejte, jak to popisje sociální odbor a poznáte tu zrůdnost, podlost, zákeřnist, s jakou s námi zacházejí.

 

O rozvodu tam nepadlo ani slovo, to se vůbec neřešilo a ani nebylo proč to řešit.

Manželka na těch terapiích o otci neřekla vůbec nic španého, neměla k němu ani jednu výhradu, žádné připomínky, vůbec na nic si ohledně manžela nestěžovala. Kdyby něco takového bylo, určitě by to bylo v zápisu.

A naopak.

A se vším, co jsem tam vypověděl, o tom, jak se nestará, nepodílí se, nepoklízí, nevaří, nežehlí, jaký je doma neuvěřitelný bordel a smrad - to vše tam manželka ale i Barbora přiznaly.

A na to jim doktorka Mlejnková řekla, že kdyby ty podmínky zjistil sociální odbor, že nám děti odeberou.

O tom byly ty terapie, to se tam řešilo.

A hlavně to, jak matka navádí a podporuje Barboru v ohavnostech úproti otci. A že ji učí krást peníze.

A matka i Barbora slíbili, že to přestane a že to doma dají do pořádku.

A obědy že si objednáme.

Takže se tam všechno vyřešilo.

 

Proto byl pro mě, prop všechny takový šok, že jen pár dní po tom, co se v manželské poradně vše vyřešilo šla na sociální odbor a stvořili si tam návrh soudu na rozbití rodiny.

 

Při těch terapiích nepadlo ani slovo o rozvodu, či o tom, že by něco mohlo ohrozit rodinu.

Z těch terapií mám zápis od doktorky, tím se to dá doložit.

Ale mám i další důkazy. A mám i zvukové záznamy.

 

Do pychocentra jsem nás objednal ihned, snad 10 minut po tom, co mi šestnáctiletá dcera Barbora začala za navádění a podpory natkou vyhrožovat, vydírat mi sebevraždou, když jsem chtěl, aby si spravila pětku na vysvětčení.

 

A jak vidno z tvrzení sociálního odboru, takové věci nelze řešit, nelze zjednat nápravu, při takových problémech se tajně rozbíjí rodiny.

Takto to vidí sociální odbor.
To je náš výsledek.

 

I toto se o několik let později řešilo u soudu při řešení výživného u Barbory. Babora všechno přizala a soudce byl z takového jednání v šoku.

Takže důkazy o tom je opět více jak dost.

Uvědomte si, že i já jsem žádal o děti. Tak proč bych to měl tajit? Přece se to stalo a přece to řešili odborníci.

 

Kdyby se tam skutečně řešil rozvod, pak by tam jistě manželka musela uvést důvod ... A dle sociálního odboru by ten důvod byl, že je manžel odstěhovaný, že je manželstí je jen formálním svazkem ...
Toto přece vypověděla asi deset dní po těch terapiích ...

Pořád se do svých podvodů, lži a křivých obvinění zamotávají. Každou větou.


Sociální odbor to všechno věděl.
I jak mě šestnáctiletá dcera Barbora vydírala, vyhrožovala spácháním sebevraždy, i jak ji matka k tomu přímo naváděla, jak ji v tom matka podporovala. Včetně toho, jak matka učila Barboru krást peníze.

A že jsme právě toto řešili v psychocentru. '
A nyní se podívejte, jak to všechno sociální odbor krásně zamaskoval, kryje, místo aby všechno řádně vyšetřili.

Tak přesně takto oni pracují.

Ze své moci kryjí trestné činy páchané matkou na dětech.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop