www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 30

Opět kličkování sociálního odboru a opět svádění všeho na toho, toho, který byl z procesu a předem odstraněn..... jestliže jste nebyl spokojen s průběhem soudního řízení a způsobem dokazování


Nejde o mě, já se v tom nevyznám. Já byl u takového soudu poprvé.
A já se choval tak, jak mi soudce dovolil. Jinak to ani nejde.

Jde o sociální odbor, jde o Stanislavu Chalupovou, zda ona byla se soudním procesem spokojena. Ta přece ví, jak to u soudu chodí.

Ona ví, že nám soud takřka okamžitě rozbil rodinu.

Ona ví, že to bylo na základě zcela debilního návrhu soudu.

Ona ví, že soudce vůbec neřešil, proč se rozbíjí sodina ani kdo za to může.

Ona ví, že soudce o rodičích nezjišťoval vůbec nic a nic nedovolil říci.

Ona ví, že nám soudce nedovolil žádné otázky.

Ona ví, že se ptala, proč jsem dům čistil, až když odešli a už na nic jiného.

Ona ví, že jsem požadovaz testy rodičů a že nám je soudce slíbil.

Ona ví, že nám je soudce nedovolil.

 

Když ona za sociální odbor byla se vším spokojena, pak nic nesvádějte na otce. Pak je vše v pořádku. Otec se musí podřídit. To oni vědí, jak to u soudu chodí. Přece je to jejich práce.
A když to takto praktikují pořád, tak jakékoliv odvolávání nemá smysl.

Takto přece funguje náš právní systém a spolupráce soudců se sociálními odbory.

A proti tomu, že někdo ze své moci podvádí, křivě obviňuje, záměrně uvádí soud v omyl, manipuluje, zatajue skutečnosti, nutí děti ke křivým výpovědím .... proti tomu se nedá odvolat.

Na to se musí upozornit orgány činé v trestním řízení a předat jim k tomu dostatek důkazů. A to jsem udělal.


A pořád dokola obecná fráze bez jakéhokoliv vysvětlení, doložení.


Paní Chalupová ... zabývala posouzením vztahů v rodině ....

 

Celá krajská zpráva ji usvědčuje, že podvádí a lže.

 

Jen dva dni po obdržení návrhu soudu sem přijela na prohlídku bydlení a to tu byla asi jen deset minut.

A už si mě ani jednou nepozvala.
Tak co a hlavně kdy asi by se mnou mohla něco řešit?


Celá krajská zpráva uvádí, že manželka proti mě nic neměla, že jsme neměli žádné konflikty, hádky, že rodiče neměly spolu po jednání v manželské poradně žádný problém. Ani jeden se zde nezmiňuje. Přece jen obnovovala sourozeneckou skupinu a to se jí i podařilo. Takže - žádný problém s manželem.

S Jakubem nikdy nemluvili, toho nikdy ani neviděli.

Tomáš se k ničemu nevyjadřoval, to se uvádí v této krajské zprávě.

Děvčata proti otci nic neměli, nebyli k otci negastivické se v krajské zprávě přímo píše.

A co tvrdí o otci a o jeho starání se o prvňáčka, tak to všechno jsou řivé výpovědi.

 

To všechno sem tu a mnohokrát dokázal, a většinu tvrdí krajská zpráva. Takže vlastně nejsme v konfliktu s tvrzením. Já vycházím z krajské zprávy.

A o všech to tak uvádí a ani jeden problém s otcem nikdo nezmiňuje a ni jeden jsem se sociálním odborem neřešil.

 

Proto je mi záhadou, co za vztahy vlastně paní Chalupová posuzovala, když žádný člen rodiny nic problematického proti otci neudával a když s otcem vůbec nic neřešila.

 

 

Takto jsem možné řešení problémů v rodině dle sociálního odboru popsal v blogu a to přesně vystihuje, jak si s námi, s našími dětmi paní Chalupová jen vytřela prdel.

Jak prostě ani nemohla s námi nic řešit.

Jak si to všechno na nás jen vymysleli:

 

Jak by asi vypadalo šetření situace v rodině s otcem na základě toho, co uvedli v krajské zprávě o situaci v rodině?

1. Pane Klušáku, co říkáte na to, že vaše paní v návrhu soudu uvedla, že vaše manželství je jen formální?  
Že je duševně nemocná a vy krávy, když se takovým nesmyslem zabýváte.

2. Pane Klušáku, co říkáte na to, že matka od vás odchází i s dětmi, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu?    
Že je duševně nemocná a vy kráva, když jste nerozpoznala nesmyslnost takového tvrzení.

3. Pane Klušáku, co říkáte na to, že by vaše paní nikdy neodvrhla dítě?  
Že je duševně nemocná a ty krávo, ty už mě s těmi nesmysly pěkně sereš.

4. Pane Klušáku, co říkáte na to, že se vaší paní podařilo obnovit sourozeneckou skupinu? 
Že je duševně nemocná a ty krávo pitomá ty mozková impotentko, ty už táááááhni do prdele i s těma svýma kreténskýma nesmyslama.


Jinak by to totiž ani probíhat nemohlo, kdyby se mnou skutečně řešili to, z čeho mě obviňují, co o nás tvrdí.
Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop