www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě chtějí zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 32

I to jediné možné řešení snadno sociální odbor dokázal použít proti otci.

Podívejte se, jak nekompromisně se staví za tyrana.


 


Řešením,, které jste považoval za optimální (odchodem syna z domu) se naopak zahájila destrukce rodiny.


Co radí v takových situacích v rodinách,

co radí rodičům sociální odbor?


Tak jen ve zkratce:

Agresivita, vstek a bájné lhaní se u Tomáše začaly projevovat už od školky.

Proto jej nikdy nechtěli ani jedni prarodiče a nikdy k nim sám nesměl.
Že to bude vážný problém bylo jasné už od jeho 10 let. Také se to řešilo s několika odborníky. Proto o tom, co všechno rodině napáchal, jak se to řešilo i jak se k tomu Tomáš stavěl, je důkazů plný kufr.
I později od soudů, kteří to pak také řešili.

A vždy to bylo stejné.
Zděšení z toho, co nám všechno Tomáš prováděl - a obdiv a pochvala otci, jak výborně to řešil.

A Tomáš vždy se vším, co jsem o něm u soudu vypovídal souhlasil.

A nikdy nic špatného proti otci neměl, nic takového se nikdy neřešilo.

Tak to prostě bylo, je, a už na věky i zůstane.


Teror nastal, když už si vydobil nějakou tu pozici na gymplu. Neskuečně se za rodinu, především za matku styděl, a dával jí to řádně sežrat.

On, ve škole takový génius, v elitní třídě takový oblíbenec, a má matku krmičku prasat. To ji nikdy neodpustil. Matka byla pro něj byla jen kráva, častěji - padlá kráva- a vyrobil si z ni služku. Je zajímavé, že jí to nevadilo. Dá se dokonce říci, že mu ráda sloužila. A vše potvrzovala.

Tomáš už jako sedmnáctiletý se nešel napít. On zařval pít a matka letěla, div se nepřerazila. A ještě ji nadal, že to nebylo dost rychlé ...
Matka k vůli takovému, jenom k vůli Tomášovi nevídaně sprostým způsobem odkopla Jakuba. A přišla o značná majetek i jistoty rodinné firmy. Po odchodu pak jediné, co po ní chtěl, bylo, aby mu matka přepsala dům. A protože tak zřejmě neučinila, dělal jí doma neskutečné peklo.


Patnáctileté Barboře běžně říkal děvko a pětileté Vendule prase.

Oni vůbec s ním nebyly doma. Ony byly pořád zde v prodsejně se mnou, jak se ho bály a jak on se s nimi nesnesl.

Obě sestry Tomáš připravil o otce, o sourozence, o značný majetek, o zázemí a jistoty, o možnosti realizace v rodinné firmě ....
A když odešly, tak těhotná Barbora před ním musela utéci do Zbýšova do azylového domu, kde před ním našla ochranu.


Jakuba, toho nikdy nebral vážně, ti spolu ani moc nekomunikovali.

Ale Tomášovy podrazácká akce v rodině, jeho brutální odkopnutí Jakuba a vedení i ostatních, aby ho taktéž obdobně sprostě odkopli ...

To už se přece stalo.

Všichni se ho bály. Psaly mu zoufalé dopisy, ža kdyby se cokoliv stalo, aby byly o tom eho teroru důkazy.


Já mu nemohl pořád ustupovat. Když už bylo příliš zle, musel jsem se mu vzepřít.

A na to on čekal, v tom liboval. Protože mu nebylo 18 a věděl, že kdyby si na něj něco otec dovolil, hned by jako umíral, hned by se musela volat sanitka a pak by to otec schytal i s úrokami.

Proto se mu nikdy nic nestalo, proto se mu nuselo jen ustupovat, proto to řešilo tolik odborníků.

A protože to řešilo gymnázium, jak to řešilo, agrese Tomáše se moha jen zvyšovat.

A ona se zvyšovala.


Když jsem se mu postavil, tak on celý zrudl, začal se třepat, a řvááááát. Vůbec nebyl schopen koordinovat své jednání. A jen řval a řval a řval ...

Tady brzy poteče krev, to byl jeho oblíbený slogan. Tak na mě řval a se zaťatými pěstmi postupoval ke mě s tím, že mě zmlátí, že mě zabije.

Matka se modlila skrčená v rohu, Barbora byla vyděšená a také skrčená v rohu. A Vendula z toho měla záchvaty, a tak řvala, co to jen šlo. Až se ze stracho z Tomáše počůrala.

Tak přesně takto s námi Tomáš s oblibou jednal a takové to mělo následky.

Takto si v rodině udržoval domimanci.


A protože se to stupňovalo, a už mu bylo 18 let, musel z domu.
Jinak by nás vyzabíjel.

Na tom jsme se všichni shodly v psychocentrumu v Jihlavě.

A tak se i stalo.

Odchod z domu Tomáš sám popisuje soudu a je to v kapitole Důkaz o zločinech OSPOD 1.

 

A nyní by mě hodně zajímalo,

jak jsme to měli dle sociálního doboru řešit?
Ať nám sociální odbor předvede, ať předvede celému národu, že když se takové věci
dějí v rodině,

jak se má postupovat?

 

Mě celou krajskou zprávu buzerují, jak já to řešil blbě, špatně,

a to dokonce tak špatně, až to spustilo destrukci rodiny ...


Už chápete, proč sociální odbor ve zprávě uvedl, že neřešili, že neví, proč Tomáš odešel z domu?

Protože to moc dobře věděli a potřebovali to ututlat.

 

 

A ještě toto:

Tomáš z domu odsešel velice rád. On se na to těšil. Mockrát nám tvrdil, jak nejkrásnějším jeho dnem bude, až odejde z rodiny, až se nás zbaví.

To nám opakoval nespočetněkrát.

Takže by ho ani nešlo přemlouvat, aby neodcházel. Byl plnoletý a bylo to jeho rozhodnutí, jak řešit jeho teror proti ostatním. Jinak by to řešila policie. A Tomáš to věděl.

Tomášovi se právě plnil sen. On byl z odchodu z domu nadšen, v hodinu odchodu byl nejšťastnějším člověkem na zemi.

S nikým se nerozloučil, nikomu neřekl kam jde, nikomu nic neřekl.

I to dokládá, že s nikým doma nebyl v nějakém bližším vztahu, že na všechny kašlal.


Jistě mu brzy došlo, že takto sice lehce přečká poslední rok na gymplu, ale co potom?
Přece chtěl jít ve škole dál, přihlásil se na vysokou, ale přitom neměl vůbec nic. Ani bydlení, ani peníze ani žádné zázemí. Vůbec nic.
A to měl jít do úplně cizího města, do Brna.


A to vědělo i gymnázium. A to věděl i sociální odbor.

A tak se o Tomáše postarali, jak se postarali.
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je říjen 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop