www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 35

Jako klíště se drží stejného scénáře.

Trvale z něčeho obviňovat a přitom nelze zjistit, z čeho se cvlastně obviňuje.

Proti tomu nenexistuje obrana.

Nemůžete se bránit proti něčemu, když netušíte, proti čemu, co je za problém.

Přesně takto si vypomáhá sociání odbor.


 

 

..... zmírnit důsledky narušeného soužití.


Pořád si na nás něco vymýšlí a nikdy se o tom nic nedozvíme.

Tak jak je to s tím narušeným soužitím?


Od února 2007 do dubna 2007 jsme chodily do manželské poradny z důvodů, jak se ke mě chová Barbora. To bylo spouštědlo k tém návštěvám.

Byli jsme tam asi 4x. Za za tu dobu manželka a ani Barbora a pak ani Tomáš proti mě neuvedli vůbec nic špatného.

Manželka neměla ke mě žádné výhrady, nic nežádala, na nic si nestěžovala, se vším byla maximálně spokojena. Nebylo ve směru ke mě co řešit, nebylo co zlepšovat, když ničeho nepožadovala.
A zcela určitě tam nepadlo ani slovo o rozvodu, či že by snad něco ohrožovalo rodinu, neb to by musela přijít s nějakým problémem.

Je o těch terapiích i zápis, který to všecno potvrzuje. Ona proto mě nic neměla, já měl toho proti ní plno. Ale to je jiná věc.

Prokazatelně manželka neměla s manželem vůbec žádný problém, vůbec nic takového se v manžeské poradně do koncfe, do začátku dubna 2007 neřešilo.

A přesto, asi o deset dní později jde tajně na sociální odbor, ale ani tam neuvádí vůbec nic španého o manželovi.

Jen to, že není, že neexistuje.
Že je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem.


A tento rodinný problém společně se sociálním odborem sepisují a ihned odesílají soudu.

S otcem se netřeba o tom bavit, i když je jisté, že otec ničem neví. Přece je odstěhovaný, formální, tak o tom ani nemůže vědět.


Tak doprdele, proč na nás pořád sociální odbor hází něco o nějakém narušeném soužití?

Co to má znamenat?

Že podvedli soud, že jej záměrně uvedly v omyl?

Já netuším, co narušovalo soužití, když se o tom nikde nepíše, když se nikdy nic takového neřešilo.

A když ani sociální odbor soudu o tom vůbec nic nenapsal ani v návrhu, ani pak nezmiňoval v procesu.

U soudu se jen ptali, proč jsem opravoval dům o prázdninách. Nic jiného je nezajímalo, ani nějaké soužití rodičů. Takže o něm ani nemohou nic vědět.


Tady vidíte, jak pracuje sociální odbor. Něco si na rodinu na rodiče vymyslí, jen obecnou větu, aby nemohl být problém. Nikde to nevysvětlí, s nikým to neřeší, nikdo tomu nerozumí, nikdo o tom nic neví ... A co je nejhorší, nedá se s tím nic dělat.


To jen dokazuje, že rodina, rodiče a ani děti nemají proti jejich zvůli šanci.

Oni mají vždycky pravdu.

I když tu svoji pravdu sami nedokážou vysvětlit, i když prokazatelně křivě informovali soud, tak přesto mají vždycky pravdu.

To je přece naprosto šílené.

Mít takovou moc a takto ji zneužívat proti rodině.


A pokud by si sociální odbor myslel, že narušené vztahy byly proto, že manželka chtěla tmelit sourozeneckou skupinu, a proto rozbila rodinu, no tak pak je to ještě horší. Ale k tomu se ještě dostaneme.


Tak co narušilo naše soužití, v čem byl problém?

Dozví se to někdy rodiče, naše děti?


Nebo sociální odbor už pracuja až tak zrůdně, že na to odpověď nikdy nedostaneme? Až takovou má moc až takto ji zneužívají?

Podvádí soud, podvádí rodiče, podvádí děti ...

Ať nám vysvětlí alespoň ten základ, alespoň to, co si máme pod tím jejich tvrzením o našem narušeném soužití konkrétně představit.

 

Je smutné, že po tom všem já to pořád nevím. A ještě smutnější je, že to neví nikdo.

Takto pracuje sociální odbor,

takto chrání rodiny.
Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop