www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 37

Zde uvidíte, jak snadno dokáže sociální odbor dohnat rodiče k zoufalému činu,

klidně i k sebevraždě.


 

Jen jediná jediná věta sociálnímu odboru na celý případ stačí.

Ta věta má všechno vysvětlovat.

A nic s tou větou nenaděláte.
Nemáte nárok ani na něčeho vysvětlení z toho tak fatálního obvinění.
A nemáte šanci se jí ani zbavit.

Takto to už musí zůstat a na věky.

Takto zločinný, takto krutý je tento úřad k rodině, k rodičům, k dětem.


Dle krajského úřadu ste se zavržením syna Tomáše zcela vyloučil z možnosti vychováva své dcery.


1. Co je sociálnímu odboru po tom, jaký měl otec vztah s plnoletým synem? Přece uvádí, že Tomáš nebyl účastníkem řízení.

2. Jak je možné, že sociální odbor zařazení plnoletého do sourozenecké skupiny nadřazuje pro prvňáčka nad to, mít otce, mít oba rodiče?

 

3. Jak je možné, že sociální odvor si může jednoho účastníka řízení jen tak vyloučit a a nejenže to vyloučení s vyloučeným ani neprojedná, ale ani mu to neoznámí? Jako by měli strach, aby v tom nemohl nic udělat, aby se nemohl bránit?

4. Vůbec nevíme, odkud se to tvrzení vzalo, ani kdo z toho otce viní.

Matka jim to oznámit nemohla, neb ta jim uvedla, že asi 5 měsíců před odchodem Tomáše z domu byl jeho otec odstěhovaný, formální.

Od Tomáše to vědět nemoou, neb Tomáš se prý k ničemu nevyjadřoval. Navíc vědí, že Tomáš soudu oznámil přesně toto:
Psycholog mi doporučil, abych se v zájmu zachování dobrých vztahů mezi rodiči a sourozenci co nejdříve odstěhoval.

Tedy, že ze všemi byl na tom tak zle, že už to přesáhlo únosnou mez a proto musel z domu.

Od otce to také nemají. Otec jim k odchodu Tomáše předal právě ten Tomášův návrh soudu, takže od Tomáše přes otce vědí přesně, proč odešel z domu i koho to byl nápad.

Kdo otce křiě obvinil z tak hrůzného skutku sociálnímu odboru udal se nedozvíme. Vímě jen, kdo to nemohl být.

 

5. Nikde se nedozvíte, co se vlastně stalo. Víme jen z této zprávy, že proč odešel Tomáš z domu sociání odbor nezajímalo, to neřešili, neb jak uvádí, Tomáš nebyl účastníkem řízení. Takže to sociální obor ani od nikoho nezjišťovali.


6. Vůbec nic o tom "odvržení" se nedozvíte, takže ani netušíte, co si vlastně pod tím pojmem máme představit za skutek, co se vlastně stalo.

7. Neexistuje k tomu vyjádření a to ani od jednoho člena z rodiny.

8. A neexistue k tomu vyjádření ani od otce, neb s otcem něco takového nikdy neřešili.
Sociální odbor obviňuje, ale to obvinění nikdy neřešil s obviněným.

 

Sociální odbor prokazatelně rozhodoval pouze na základě důvodu, o kterém nikdo z rodiny nic neví.
Nikdo ho nepotvrdil a nikdo se k němu nevyjadřoval.
A který před otcem sociální odbor i soud tajili.

A přesto ten důvod nejenže otce z procesu vyloučil, ale vlastně i rozbil rodinu

 

Realita

Otec Tomáše neodvrhl.
N
eexistuje ani jeden jediný člověk, který by to o otci tvrdil.

Proto to ani nemůže platit.


Dokonce se stal pravý opak.

Tomáš odvrhl otce a to přímo u soudu dva roky po rozbití rodiny a je to uvedeno v návrhu soudu.
Stalo se to ihned po tom, co se Tomáš dozvěděl, že už od otce nedostane ani korunu. Pak ho okopl se slovy - že už s otcem nechce mít vůbec nic společného a přesně tak je to i uvedeno v rozsudku jménem republiky.

 

Otec byl předem a zcela z procesu vyloučen na základě zneužití moci socilním odborek ke křivému obvinění otce ..... jenom aby si sociální odbor zajistil rozsudek k obrasu svému.

 

 

To, co si sociální odbor vymyslel na otce bylo proto, aby tím zamaskovali, že matka za navádění sociálním odborem bezdůvodně a zcela nekompromisně odkopla syna Jakuba jako prašivinu.


A ještě za to byla sociálním odborem odměněna tím, že ji byly takřka ihned svěřeny dcery do výchovy.
A k tomu ještě obdržela od sociálního odboru pochvalný list, jak by prý nikdy neodvrhla dítě, a jak se jí prý podařila obnovit sourozenecká skupina.

A k tomu ještě obdržela od sociálního odboru tak kritické hodnocení otce i s obviňěním ho z odvrhávání dětí, že ji každý musí litovat a obdovovat zároveň.

 

Všichni, kdo nás či tento případ znají se musí sociálního odboru a jejich moci bát. Nejen k vůli tomu, co se nám stalo. Ale hlavně proto, jak s tím nelze nic dělat.

V takové situaci má už otec právo na zoufalé činy i na sebevraždu z důvodů úřednické zvůle, z kriminalizování otce a z navádění matky sociálním odborem k rozbití rodiny, k rozbití sourozenecké skupiny, k odkopnutí dítěte.

 

Podal jsem z důvodů tohoto křivého obvinění, pomluvy, zneužití moci, křivých výpovědí .... trestní oznámení na neznámého pachatele.

Policie to odložila.


A to už něco signalizuje o našem státě.

Jednak nám policie potvrdila, že takové jednání s rodinami, s dětmi, s rodiči je u nás nejen naporsto běžné, normální, ale pro sociální odbor i legální.

A policie nám k tomu ještě i potvrdila, že s tím nelze nic dělat.


Tedy - buď si to člověk nechá líbit, dožije někde v kanále a nebo ať se zabije.

Jiný způsob, jak se těch křivých úřednických obvinění zbavit - neexistuje.

 

Ale ani to není všechno.

Případ prošetřovai i další.

A jak vidíte, ty podvody a zločiny na naší rodině jsou tak zjevné a těch důkazů k tomu je tolik, že aby ty zločiny mohli vyšetřující ze svých pozic krýt, musely by ze sebe udělat totální pitomce a totálně svůj úřad zesměšnit.

A totální pitomce ze sebe všichni udělali.

 

Ombucmanští, RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv ČR, JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR, a Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv ČR, tak primitivně podváděli a likvidovali důkazy, že ke všemu, co tvrdí sociální odbor jak v návrhu soudu, tak i v krajské zprávě se chovali tak, jako by to nikdy ani neexistovalo. Takže o nějakém formálním manželství, o odvrhnutém dítěti a ani o sourozenecké skupině ani nepípli. A klidně si jen tak vymysleli úplně jiný důvod rozbití rodiny. To je hnůůůůůůj od toho úřadu co?

Ombudsmanským vůbec nešlo o práva rodiny, rodičů a ani dětí, přesto že je to jejich posláním. S našimi právy si vytřeli zadek.
Šlo jim pouze o to, aby to papírově sedělo. A papírově jim to sedí.

Ale nejenže by takový důvod před zákonem neobstál, ale dostatečně je to usvědčuje ze zneužívání úřadu ombudsmana na krytí řednických zločinů na mých dětech.


Ministrině Marksová mi, tedy naší rodině, našem dětem slíbila, že případ prošetří, a že se všechno vyjasní. Po ročním bádání na ministerstvu práce a sociálních věcí mi Mgr. Kateřina Šlesingerová, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV posměšně odepsala, že prý se mám jít léčit. Taková je kvalifikované odpovědi pro mě, pro naše děti od toho úřadu k tomu, co se nám stalo.

 

Policie se domnívala, že případ zametou pod koberec tím, že si ze mě vyrobí duševně nemocného. A tak si vymysleli, že prý jim někdo telefonoval, že prý Klušák chce spáchat sebevraždu.

Policie zneužila své moci k podvodu o volání jim, ke zneužití rychlé záchranky i ke zneužití hasičů jenom proto, aby si mohli uvést do zápisu, že Klušák je duševně nemocný. Tedy že co tvrdí, že se nemá brát vážně. Aby tím odůvodnili proč ty zločiny nikdy nevyšetřovali, proč je pořád kryjí.

Klušák je podle policie duševně nemocný, když tvrdí, že nikdy neodvrhl Tomáše, a když tvrdí dokonce opak, že prý Tomáš odvrhl jeho, otce.
Klušák je duševně nemocný, když nedokáže přijmout, že jeho bývalka by nikdy neodvrhla dítě, že jeho bývalka rozbitím rodiny obnovila sourozeneckou skupinu.

Takové má závěry policie v našem případu.


O tom všem jsem informoval vládu ČR, takže se o tom všechno dozvíte zde, z připravovaných kapitol Zpráva vládě ČR.


Já tím chci demonstrovat, že jsme v rukou teroristů a plně odkázaní na to, co si na nás ve své milosti vymyslí. A sociální odbor si na každého může vymyslet cokoliv, s nikým to neřešit, nijak to nevysvětlit a přesto to bude platit. A jen na základě toho, tedy jsjich zvůle rozbít rodinu a dokonce si i vyloučit jednoho rodiče z procesu.

Takovou mají moc, takto ji zneužívají a takto je v tom všichni podporují.

 

Naprosto stejný článek bych mohl napsat o tvrzení sociální odboru v návrhu soudu, že prý jsem odstěhovaný, že prý je naše manželství je formálním svazkem. To je obdobná kravina, ke které se nikdy nikdo nehlásil a taktéž hladce prošla celým procesem a pořád platí.

To přece ani nemůže být náhoda.


A nyní se dostáváme k tomu nejzávažnějšímu.


Když si všechno na naší rodinu, na otce jen tak vymysleli, a jsou to takové hnusy na rodiče, jak asi takový sociální odbor vysvětloval nutnost rozbíjení rodiny i toho, že otec nemůže dostat děti, vysvětlovali prvňáčkovi?

A jsme u dalšího zneužívání moci a dalších zločinů na dětech.

Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení přímo podíleli či ještě podílejí:
OSZ Třebíč, OS Třebíč, psychiatři soudní znalci i ambulantní doktoři, advokáti

Křivé trestním oznámení:
Ing. Vlastimil Bařinka,
Ing. Jana Loiblová,
a Dis Stanislava Chalupová

Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Ivo Hrbáček

Nezákonné zastavení trestního stíhání:
JUDr. František Sochor, advokát ex offo
Nezákonná léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo,
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník

OS Třebíč, soudci:
JUDr. František Frula,
JUDr. Helena Tomková, Ph. D

Vyšší soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová,
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková

Psychiatři znalci:
MUDr. David Neubauer,
PhDr. Jaroslav Veselý,
a MUDr. Petr Hromada

Ambulantní psychiatři:
MUDr. Petr Pokorný,
a MUDr. Libuše Kabátková

Doktoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Policie:

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil,

Státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná,
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
a JUDr. Jiří Hajda,

 

Tito mě tak brutálně od roku 2017 podráželi, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.
Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby nemohl do řízení zasahovat, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu informovat o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech veřejnost i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje. Aby se občané na takové situace a úřeníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já.
To se stalo mým posláním.
Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvcrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit. To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.


Už máme září 2020

a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platností, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.
Jistě už jen proto, aby mě tím dohnali ke spáchání čehokoliv, nejlépe definitivy.
Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a psychiatrii než právě to, že se mi ty úřednické nesmysly o nás pořád vnucují,
si ani nelze představit.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop