www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Důkaz o zneužívání moci OSPOD 45

Další ukázka, jak žádné špíny vůči rodiči se neštítí.

Když nic není, tak pro ně není problém si vymyslet.

A zase aby se rodič věšel ...


 

 

Po všem, co se v rodině Klušákových podle Vašeho popisu odehrálo již nebyla možnost rodinu stmelit.

 

Co na takovou prasárnu říci?

Opět obecná věta jenom aby to navodilo dojem, že i otec popisoval situaci v rodině tak hrůzně, že už rodinu ani nešlo zachránit.

Za taková křivá tvrzení úředníka by se mělo popravovat.


Přece jim pořád tvrdím, že u nás problémy nebyly. A oni si to takto na mě narafičí. Opět bez jakéhokoliv vysvětlení, z čeho konkrétně vycházejí ....

Takže máme problémy, o kterých prý vypovídal otec, ale o kterých nikdo nic neví, nikdo se k nim nevyjadřoval a dokonce ani otec netuší, o co jde. 
Jak matka tvrdila, že tmelí sourozence, stejně tak otec tvrdil, že už nešlo zachránit rodinu....

Takto si za oba rodiče vymýšlí, jen aby svůj zločin na rodině okecali.

 

Tomáš byl problém. Obrovský. Trvale se řešil s odborníky a postupovalo tak, jak nám odborníci radili. Až dospěl do plnoletosti. A odešel z domu. 
Odchodem Tomáše z domu, 31. srpna 2006 tento problém zmizel, už neexistoval už jej nikdo neřešil.


Matka od prosince 2006 naváděla dceru Barboru proti otci, nestarala se, nepodílela, nevařila, doma byl nehorázný bordel a smarad.

To se řešilo v manželské poradně od února 2007 do dubna 2007. A všechno tam matka i Barbora přiznaly a i to se tam vyřešilo.

Proti mě - ani dcera Barbora, ani manželka a ani Tomáš, který tam chodil tajně, vůbec nic špatného neuvedli, neměli, nic jim na mě nevadilo, nic po mě nežádali, z ničeho mě nevinili.

Nic takového tam nebylo, nezaqznělo, se neřešilo.

Kdyby něco bylo, muselo by to být někde uvedené. Ale nikde nic není.

A nikde nic není, protože se nikdy nic takového neřešilo.


Začátkem dubna 2007 rodina neměla, neřešila vůbec žádný problém.

Vše bylo vyřešené. V manželské poradně.

A vše bylo u nás, co se vztahů týče,  v pořádku.


Zcela určitě se tam neřešilo nějaké rozbíjení, či jen ohrození rodiny.

Nic takového nebylo, neexistovalo.

To všechno lze lze lehce prokázat.

Rodinu nic neohrozovalo, rodině neměla žádné problémy ba naopak. Situace se podstatně vylepšila a to jenom proto, že matka a Barbora slibovali nápravu.

Otec nic nemusel slibovat, k němu nic špatného nebylo, on nemusel nic měnit, jinak se chovat.


A nyni podívějte, jak si to sociální odbor zmanipuloval, jak křivě vypovídá a ještě jim není hanba to házet na otce, jak prý on tvrdil, že byl takové problémy, že už ani nešlo zachránit rodinu.

Jaké problémy, když se pořád nikde žádné neuvádí?

Nic na nás nebylo, nebyl, neexistoval důvod rozbíjet rodinu.

To bylo začátkem dubna 2007.

Nikdo z rodiny Kušákových neoznamoval, neřešil nějaký problém ohledně fungování rodiny.
Ba naopak prokazatelně aý do 22 dubna Nsrbora a manželka otce ubezpúečují, že je všechno v nejlepším pořádku, že se nemusím ničeho obávat.

To vše už se několikrát prokázalo a u několika soudů.

Nikdo nikdy netvrdil, že to bylo jinak. Těch důkazů je tolik, že to ani nejde.

 

Ani sociální odbor na žádný problém u nás nepřišel. Ale když potřebovali Tomáše začlenit ....


Proto si sociální odbor vypomohl tím, že si vymysleli a soudu dodali vlastní tvrzení, o kterém věděli, že si jej snadno protlačí celým procesem, že jej soudce nebude zkoumat a že zaručeně rozbije rodinu.


Soudu v návrhu dodali, že prý je otec odstěhovaný, že prý manželství je je formálním svazjkem.

A až do konce procesu na tom nic nezměnili.


Tedy sám sociální odbor uvedl soudu, že rodiče vůbec žádný problém mezi sebou nemají. Ani ten nejmenší.
Jediný problém u Klušáků je ten, že otec není, neexistuje, protože je odstěh

ovaný, manželství je jen formálním svazkem.

Soudu tím návrhem uvedli, že otec o ničem neví, do ničeho nezasahuje a o ničem nerozhoduje, protože je odstěhovaný, protože manželství Klušáků je jen formálním svazkem.
Sodu tím návrhem oznámili, že to bude jen formalita, proto se nebude nic řešit, zjišťovat, ověřovat, nebudou se žádat posudky, dokonce se otec ani nebude otec na sociální odbor.

A přesně takto to i bylo.

Kdyby na otce něco bylo, zcela určitě by soudu neposlali,

že otec je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem.


S otcem poprvé mluvili, poprvé ho viděli až o 15 dní později. A to jenom asi deset minut, když šli posuzovat zázezemí dětí, jak vysvětlovali svoji návštěvu.
Otce si nikdy nepozvali, takže otec ani netuší, zda na úřadu vůbec někdo vypovídal, ani to, co vypovídal.
Sociální odbor nikdy nic s otcem neřešil, už ani nemeli kdy. 
Kdyby něco s otcem řešili, museli by mít jeho názory na jejich otázky.
Ale nic takového nemají, protože nic takového neexistuje.


Další důkazy o praktikých a podvádění a křivých obviňování od tohoto úřadu, že každý občan musí mít hrůzu z praktik těch úředníků.

A občan nemá proti nim ani ti nejmenší šanci, ať si na něj vymyslí, co si bvymyslí. A když ta první křivá obvinění padnou, nevadí. Nahradí je klidně ještě křivějšími a otec, rodina, děti nemají žádnou šanci.


Právě proto je ti tolik sebevražd a to i sebevražd dětí.

Přesně takové jednání s rodiči, s dětmi je k tomu dohánějí. Ta beznaděj z těch křivd, podvodů, to ponížení, pohrdání všemi, to je zaručený spouštěč čehokoliv. Ta bezmoc s tím cokoliv udělat.
A jak se vám ještě posmívají ...

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop