www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Tomáš soudu popisuje proč musel z domu

Čas před odchodem Tomáše z domu se nesl v naprosté pohodě. Už měsíc se na něj těšil, konečně se plnil jeho sen. Odchází z rodiny, kterou tak nenáviděl, kterou tak pohrdal. A my se také těšili.
Tyranie Tomáše jeho tyranie celé rodiny se řešila a už i vyřešila a to pod dohledem odborníků. A tak, jak jsem se všichni domluvili. Tomáš byl plnoletý, tak ať si jde.


 

Tomáš soudu píše,
Už delší dobu přetrvávají problémy mezi otcem a mnou. Neustále se hádáme, což narušuje soužití celé rodiny.

Tomášovi bylo v ten čas 18 let a 5 měsíců. Takže je jasné, že on nebude určovat, jak to v rodině bude fungovat, kdo bude rozhodovat, řídit. A kór, když v rodině bylo šestileté dítě a ještě k tomu se přímo doma podnikalo. V takové situaci se Tomáš ani neměl proč hádat. O co by se asi tak mohl hádat, copak se po něm asi tak mohlo chtít, když se na ničem nepodílal a dělal si co chtěl? Co tedy bylo důvodem těch hádek, co měly změnit? 
On se hádal, protože byl nepřízpusobivý, nic nerespektobval, ničeho si nevážil. On chtěl jen poroučet a všechny si podmaňoval. proto se hádal, protože jsem mu v terorizování rodiny bránil. Proto byly hádky. Nechtěl jsem, aby například matce říkal krávo.

A jak ji mám říkat? Vždyť je to kráva.
A už bylo po jeho a už neustoupil. On nikdy neustoupil. Proto byly hádky a proto musel z domu.


Přece sám soudu píše - že to jeho hádání s otcem narušuje soužití celé rodiny - Proto musel z domu.
Otec nemusel nic.
Otec se choval perfektně, jemu nikdo nikdy nic nevyčítal, neb jsem postupoval tak, jak nám doporučovali v rodinné poradně. Tomáš soudu neuvádí, že by otec něco špatně dělal, špatně se k nemu choval, on o těch hádkách neuvádí vůbec nic ze tří  důvodů.
Aby se nic neřešilo, aby se otec nemohl bránit.
Vůbec nic proti otci neměl, jak se pak ukázalo u dvou soudů.

V naději, že si soudce automaticky doplní, jaký on byl chudák a otec ras.

 

„Pokud se pravidelně s otcem hádám, má to značný vliv na celou rodinu.“
Soudu opět uvádí, že jeho hádání se ničí rodinu. 
Uvědomte si, že doma bylo dítě, které chodilo do školky a přímo doma se podnikalo. Takže jeho hádání se bylo obvzlášztrě kruté, ničilo nejen rodinné vztahy, tedy vztahy všech s ním. Nás to naopak upevňovalo, neb on byl společný nepřítel pro všechny. A ničilo to i ekonomiku rodiny. 
A už byl nebezpečný, neb ty hádky končili, že mi vyhrožoval před celou rodinou fyzickou likvidací. A když na vás řve, když má z toho šestileté dítě záchvat hrůzy, tak to nejsou žádné randy. Musel z domu. 
Jinak by ho vyvedla policie. 
A on to věděl. Ale on by se nezměnil. nemohl. Příliš všemi pohrdal. Proto volil odchod z rodiny. 
A udělal to tak, jak to udělal. 
A pak, než pro něj sociální odbor rozbil rodinu, se pořád jen přetvařoval.   
Až když se pro nej rozbila rodina, pak se předvedl v plné parádě.  
Později soudkyně byla z děšena z toho, jak bezcitně krutý byl a okamžitě mu zrušila výživné.

 

A podívejte, jaký nám sociální odbor Moravské Budějovice nutí pohled na Tomáše.
Jak si z něho vytvořili svatouška, milovaného matkou, Barborou a Vendulou.
Přece jejich popis vztahu otec - Tomáš je usvědčují nejen z krytí a podpory tarana, ale i z navádění dalších dětí, dokonce prvňáčka, aby se přidali na stranu teroru a tyranie a společně s Tomášem kopali do otce a křivě ho obvnovali pro jejich zájmy.
Takové zákeřně a nesmírně krutě pracuje sociální odbor Moravské Budějovice. Není divu, že to totálně zničilo rodinu a všechny rodinné vztahy. a vazby. Tady i vztahy a vazby mezi sourozenci.
To záměrně spáchal na naší rodině sociální odbor, neb takto zrůdně ke svým zájmům, k postarání se o Tomáše, zneužil děti., zneužil tehdy dokonce prvňáčka.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop