www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Výpověď otce k odchodu Tomáše z domu

Tahle výpověď byla učiněna u soudu, měsíc po odchodu Tomáše z domu. U soudu vypovídám, jak Tomáš podvádí a lže, křivě obvinil otce, jak na něj nalíčil past, jenom aby ho mihl udat soudu.  
A hlavně - nikde nic nezaznělo o nějakém odvrhnutí někoho někým. 
Zde je další důkaz, že si to všechno na nás sociální odbor jen vymyslel.


 

Tohle přesně zaznělo u soudu. Mám zvukový záznam, tohle je jeho opis

Soudkyně: Takže vy chcete ještě něco doplnit
Otec
:

Ano.
Soudkyně
:  Žalovaný pan Jiří Klušák ve své účastnické výpovědi ze dne 19. Září 2006 po opětovném poučení, že musí mluvit pravdu a nic nezamlčet uvedl:
Otec:
Budu se vyjadřovat k penězům. Takže už 20. srpna ani bych tušil nebo věřil tomu, že odejde z domu, dostal Tomáš  810 korun. Bylo to již 20. srpna. Pak jsem poštou poslal 1000 Kč, ta složenka mi přišla domů, to bylo 21. září. Teď mu ji mohu předat.  A druhou složenku jsem mu poslal 2. října, také 1000 korun, a tu si také nepřevzal. Je to prostě zaplacený, je to pryč.
810 korun, opakuji, již 20. srpna, aniž jsem měl jistotu, že odejde z domu.  Já jsem tušil od Tomáše nějakou kulišárnu, tak jsem řekl: „příspěvek si nech a použij si ho pro vlastní potřebu“.  A peníze jsem mu dal, ať si je vezme, takže je už dostal.
Další peníze mu nebylo ani kam dát. Neuvedl adresu, no ostatně, to už jsem říkal minule.
Ale ty peníze dostal, a pokud uvádí že si neplním vyživovací povinnost, taj je to prostě nesmysl. Já jsem platil, já chci platit, a když už mě udal soudu, chci vědět kolik, a pokud možno určit do kdy a já jsem spokojen. Ale je to nesmysl, že si dobrovolně… - tak jak žaluje, to je prostě blbost.
Já jsem mu nemohl platit, nevěděl jsem ani kam, nic. Prostě on si odešel a schovával se. Proto také nesouhlasím s žádnými dohodami.
Tomáš si od září nikdy pro žádné peníze nepřišel, nikdy si od září o žádné neřekl.
Nemám ani adresu, číslo konta, nic takového neposkytl. Nepřišel si, neřekl: nech to na dvoře pod kamenem, nic. Doma ty peníze jsou. Já jsem je poslal poštou na jeho adresu.
V podstatě dal žádost k soudu a snažil se penězům vyhnout, před penězi utíkal, aby mohl být soud. Tak tady je soud.


Tomáš:
Já bych se chtěl nejprve soudu omluvit, že jsem si neuvědomil ty peníze. Já jsem na to zapomněl, nebyl to úmysl.
Dále bych chtěl říci, že já nemám vůbec potřebu, řešit něco soudní cestou. Já už mám i tak starostí nad hlavu. Už tak, tak že to stíhám a opravdu soud je opět něco, co mě přitěžuje a co mě prostě zabírá minimum toho času, co mám.  Takže s toho důvodu jsem nechtěl nic řešit soudní cestou. Bohužel celý prázdniny jsem se nesetkal vůbec s nějakým kladným postojem bavit se o výši výživného. Vždycky to bylo jenom, že nic nedostanu, to je celý. Prostě.
Najednou tady slyším něco jinýho. To, že nějaké platby byly v září a říjnu, to bohužel, bylo, ale už to bylo u soudu, takže nechtěl jsem právě nic řešit. Takhle předčasně. Nějakými dílčími platbami.


Otec:  Já jsem skutečně dopředu nemusel a neměl povinnost platit. Jak Tomáš odešel koncem srpna, prakticky od té doby jsem ho neviděl. Takže kdybych měl nějakou povinnost, tak by zřejmě byla od 1. září.Ale nebylo platit komu a kam. Čili podle mě se řeší něco, co já ani neumím pojmenovat.Kdyby řekl, kdyby přišel, kdyby cokoliv, ale až od 1. září, tak to chápu, že jsem něčím povinen. Ale řeší se, že si neplním vyživovací povinnost a s tím se prostě nemůžu a nesmířím se s tím. Já si povinnosti chci plnit, já bych si je plnil, ale musí mě to být alespoň slušnou cestou umožněno.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop