www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


I. Zločiny na dětech, které kryje MPSV

Seznamte se se zločiny na rodinách, na dětech, které kryje ministerstvo Michaely Marksové, které kryje nejvyšší státní právní jistota dětí v této zemi, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV Mgr. Kateřina Šlesingerová.
Zde vám doložím, jak ve zločinech na dětech vládnoucí nadřazená rasa perfektně spolupracuje. 
Mafie by to nedokázala lépe.


Já jsem jen zahradník. Takže je jasné, že se v právech, v zákonech nemohu vyznat jako ti, kteří se živí výkladem práva, v našem případě - ochranou a právy dětí.
Já se mohu mýlit. Já jsem jen zahradník.
Ale MPSV, ředitelka ochrany úpráv dětí se mýlit nemůže, nesmí.

 

Dítě má právo na oba rodiče.
V rodině rozhodují oba rodiče.

 

Ještě ani nic nezačalo, otec a Jakub neměli o ničem ani ponětí a sociální odbor Moravské Budějovice (dále už jen OSPOD MB) už tajně našim dětem, dokonce prvňáčkovi Vendulce tloukli do hlavy,
že se MUSÍ ROZBÍT RODINA, že už neexistuje jiná možnost,
protože otec v rodině nefunguje, nijak se nepodílí, nestará, nerozhoduje ....
protože je odstěhovaný

protože manželství rodičů je jen
formálním svazkem.

To tloukli do hlavy jak dětem, tak přes návrh soudu i soudu.

Ještě nic nezačalo otec a Jakub o ničem nemají ani ponětí a OSPOD MB už našim dětem vtloukal do hlavy, že nemají, že neexistuje jiná možnost, než odejít s matkou.

 

Ještě nic nezačalo a OSPOD MB už tloukli prvňáčkovi do hlavy, že má prakticky jen jednoho rodiče, že už je tedy rozhodnuto,  
že musí odejít z Martínkova s matkou.

 

Zrůdnost postupu OSPOD MB spatřuji v tom, že tak nerozhodli na základě nějakého šetření, protože v této věci OSPOD MB žádné šetření neprováděl a s otcem důvody rozbití rodiny, které si na nás vymysleli, nejenže nikdy neřešili, ale dokonce to před ním záměrně tajili.
Rozhodli ihned a pouze na základě křivého tvrzení o naší rodině, které si na nás do návrhu soudu vymysleli na OSPOD MB.
A protože to bylo až tak moc křivé tvrzení, tak to před otcem nejprve tajili, a pak jej z procesu vyloučili, jen aby jim ten křivý návrh snadno prošel přes přes celý proces a hlavně přes soud.

Takže se rodina nerozbila na základě nějakého SKUTKU,
protože žádný skutek se neřešil.
Proto k tomu důvodu v návrhu soudu nemáme žádný popis, žádné vysvětlení a dokonce se k němu nevyjadřoval ani jeden rodič a ani jedno dítko.
A ani sociální odbor. Prostě - vůbec nikdo.
A u soudu se ten důvod ani nezmiňoval.
To znamená jediné:

Rodina se rozbila na základě TVRZENÍ vzniklého na OSPOD,

a k tomu tvrzení se nevyjadřoval ani jeden rodič, a ani jedno dítko, nikdo.

 

Rodina se rozbila pouze a jen na základě návrhu soudu který vznikl na OSPOD MB jako kvalifikovaná pomoc tohoto odboru naší rodině.
V návrh soudu mu oznamovali,
že otec dětí se odstěhoval, že naše manželství bylo jen formálním svazkem.

Nic jiného nebylo, nic jiného neexistovalo.

Soud ten návrh soudu bez připomínek, vysvětlení, doplnění, bez úprav v celém znění akceptoval a matce dle toho návrhu soudu - zcela vyhověl.

 

To nám rozbilo rodinu.

Až rozsudkem jménem republiky vydaného na základě informací dodaných v návrhu soudu sepsaného na OSPOD MB se rodina stala formální. 
Až tím rozsudkem, který matce, jejímu návrhu zcela vyhověl.

 

11. dubna 2007 na OSPOD vznikl onen návrh soudu, před otcem jej tajili.
23. dubna 2007 se otec poprvé dozvídá, že matka rozbíjí rodinu i z jakého důvodu ji rozbíjí.

24. dubna 2007 obdržel návrh soudu OSPOD MB.

26. dubna 2007 se u nás uskutečnila asi desetiminutová návštěva OSPOD MB, ale ne proto, aby zjistili pravdivost z návrhu soudu, ale proto, aby zjistili, v jakých podmínkých děti žijí.

Otce už si nepozvali, s otcem už nic nechtěli řešit a nic s ním neřešili.

Proto - všechno to, co vypovídala matka, či děti nemůže platit, protože nic z toho OSPOD MB neprojednávali s otcem. K ničemu z těch výpovědí nemají názor od druhého rodiče. To je jasný důkaz, že nic nešetřili, proto nic z toho jejich obviňování otce ani nemůže platit.

 

20. června 2007 proběhlo první soudní jednání.

Otec soudu uvedl, že ten návrh soudu je zcela křivý, nesmyslný, podvodný.

Že i on požaduje děti do své péče.

Že požaduje, aby Barbora vypovídala u soudu.

Že požaduje testy rodičů.

 

1. srpna 2007 proběhlo druhé, prakticky jen formální soudní jednání.

Soudce všechno otci zamítl s tím, že ničeho z toho není potřeba, protože on už má v případu zcela jasno. A že za dva dni vyhlásí rozsudek.

 

3. srpna 2007 soudce vyhlásil rozsudek.
Návrhu soudu matky zcela vyhověl.

To je celé.

 

Z toho je zjevné, že rodina se rozbila pouze a jen z důvodu, který vznikl na OSPOD MB, a ve kterém se soudu oznamuje, že otec je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem.

 

To znamaná, že když po takovém rozhodnutí soudu, když po tak jasném soudním procesu a rozsudku uvede úředník, kontrola či vyšetřovatel jiný důvod rozbití rodiny, než ten, který je v onom návrhu soudu - zneužívá svého postavení k podvádění, k falšování, ke záměrně křivým závěrům, snaží se ze své pozice manipulovat, podvádět v soudním procesu ....
Nic jiného n
ež ten návrh soudu a důvody v něm uvedené
né při rozbíjení rodiny nebylo. Proto nic nemůže být ani pak, neb nic z toho neprošlo soudním procesem.
Pokud by úředníci, vyšetřovatelé či kontroly uváděli jiné důvody rozbití rodiny, znamenalo by to, že ten návrh soudu i celý proces byl podvod, a oni to vědí, proto se jej jinými důvody rzbití rodiny ze svých pozic snaží krýt.

Tím rozsudkem, až 3. srpna 2007 se stala naše rodina jen formální. Za to může pouze a jen ten návrh soudu vzniklý na OSPOD MB.
Nic jiného.

Respektujte soudní proces, tedy návrh soudu a rozsudek k němu vydaný.
To jsou dvě spojené nádoby. Nemůže být jedno bez druhého.

 

Dovětek.
Až 3 měsíce po tom rozsudku o děti, až 25. října 2007 podala manželka návrh na rozvod. Ale to už jsme dávno se sociálním odborem neměli vůbec nic společného, protože to už jsme nebyli rodina. To už šlo pouze o rozvod. Rozsudek na návrh soudu, že je otec odstěhovaný, že je naše manželství jen formálním svazkem ten rodinu zničil.
A jen tři měsíce po tom rozsudku z důvodů, že je otec odstěhovaný, a proto naše manželství je jen formálním svazkem ......

A jen tři měsíce po tom v návrhu soudu na rozvod uvedla soudu pravý opak, než se uvedl soudu o děti.
To znamená, že sama manželka návrhem soudu o rozvod prakticky potvrdila, že předtím ten návrh soudu o děti byl křivý, nesmyslný, prolhaný.

25. října 2007 manželka soudu v návrhu uvádí, že to ona odešla ze společné domácnosti.

Dvěma různým soudům bývalka popisuje v návrhu stejnou situaci zcela obráceně. A oba soudy bez problému vyhrála. 
To není nic o tom, co tvrdím já.
To je o tom, co tvrdili matka a sociální pracovnice v návrhu prvnímu soudu a o tom, co pak tvrdila bývalka v návrhu druhému soudu.
Stačí si jen ty dva návrhy soudu porovnat a podvod, křivá obvinění, křivé výpovědi, křivé svědectví, záměrné uvádění soudu v omyl .... tedy zneužívání moci k takovému konání .... je zcela evidentní.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop