www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


I. Zločiny na dětech, které kryje MPSV

Seznamte se se zločiny na rodinách, na dětech, které kryje ministerstvo Michaely Marksové, které kryje nejvyšší státní právní jistota dětí v této zemi, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV Mgr. Kateřina Šlesingerová.
Zde vám doložím, jak ve zločinech na dětech vládnoucí nadřazená rasa perfektně spolupracuje. 
Mafie by to nedokázala lépe.


Já jsem jen zahradník. Takže je jasné, že se v právech, v zákonech nemohu vyznat jako ti, kteří se živí výkladem práva, v našem případě - ochranou a právy dětí.
Já se mohu mýlit. Já jsem jen zahradník.
Ale MPSV, ředitelka ochrany úpráv dětí se mýlit nemůže, nesmí.

 

Dítě má právo na oba rodiče.
V rodině rozhodují oba rodiče.

 

Ještě ani nic nezačalo, otec a Jakub neměli o ničem ani ponětí a sociální odbor Moravské Budějovice (dále už jen OSPOD MB) už tajně našim dětem, dokonce prvňáčkovi Vendulce tloukli do hlavy,
že se MUSÍ ROZBÍT RODINA, že už neexistuje jiná možnost,
protože otec v rodině nefunguje, nijak se nepodílí, nestará, nerozhoduje ....
protože je odstěhovaný

protože manželství rodičů je jen
formálním svazkem.

To tloukli do hlavy jak dětem, tak přes návrh soudu i soudu.

Ještě nic nezačalo otec a Jakub o ničem nemají ani ponětí a OSPOD MB už našim dětem vtloukal do hlavy, že nemají, že neexistuje jiná možnost, než odejít s matkou.

 

Ještě nic nezačalo a OSPOD MB už tloukli prvňáčkovi do hlavy, že má prakticky jen jednoho rodiče, že už je tedy rozhodnuto,  
že musí odejít z Martínkova s matkou.

 

Zrůdnost postupu OSPOD MB spatřuji v tom, že tak nerozhodli na základě nějakého šetření, protože v této věci OSPOD MB žádné šetření neprováděl a s otcem důvody rozbití rodiny, které si na nás vymysleli, nejenže nikdy neřešili, ale dokonce to před ním záměrně tajili.
Rozhodli ihned a pouze na základě křivého tvrzení o naší rodině, které si na nás do návrhu soudu vymysleli na OSPOD MB.
A protože to bylo až tak moc křivé tvrzení, tak to před otcem nejprve tajili, a pak jej z procesu vyloučili, jen aby jim ten křivý návrh snadno prošel přes přes celý proces a hlavně přes soud.

Takže se rodina nerozbila na základě nějakého SKUTKU,
protože žádný skutek se neřešil.
Proto k tomu důvodu v návrhu soudu nemáme žádný popis, žádné vysvětlení a dokonce se k němu nevyjadřoval ani jeden rodič a ani jedno dítko.
A ani sociální odbor. Prostě - vůbec nikdo.
A u soudu se ten důvod ani nezmiňoval.
To znamená jediné:

Rodina se rozbila na základě TVRZENÍ vzniklého na OSPOD,

a k tomu tvrzení se nevyjadřoval ani jeden rodič, a ani jedno dítko, nikdo.

 

Rodina se rozbila pouze a jen na základě návrhu soudu který vznikl na OSPOD MB jako kvalifikovaná pomoc tohoto odboru naší rodině.
V návrh soudu mu oznamovali,
že otec dětí se odstěhoval, že naše manželství bylo jen formálním svazkem.

Nic jiného nebylo, nic jiného neexistovalo.

Soud ten návrh soudu bez připomínek, vysvětlení, doplnění, bez úprav v celém znění akceptoval a matce dle toho návrhu soudu - zcela vyhověl.

 

To nám rozbilo rodinu.

Až rozsudkem jménem republiky vydaného na základě informací dodaných v návrhu soudu sepsaného na OSPOD MB se rodina stala formální. 
Až tím rozsudkem, který matce, jejímu návrhu zcela vyhověl.

 

11. dubna 2007 na OSPOD vznikl onen návrh soudu, před otcem jej tajili.
23. dubna 2007 se otec poprvé dozvídá, že matka rozbíjí rodinu i z jakého důvodu ji rozbíjí.

24. dubna 2007 obdržel návrh soudu OSPOD MB.

26. dubna 2007 se u nás uskutečnila asi desetiminutová návštěva OSPOD MB, ale ne proto, aby zjistili pravdivost z návrhu soudu, ale proto, aby zjistili, v jakých podmínkých děti žijí.

Otce už si nepozvali, s otcem už nic nechtěli řešit a nic s ním neřešili.

Proto - všechno to, co vypovídala matka, či děti nemůže platit, protože nic z toho OSPOD MB neprojednávali s otcem. K ničemu z těch výpovědí nemají názor od druhého rodiče. To je jasný důkaz, že nic nešetřili, proto nic z toho jejich obviňování otce ani nemůže platit.

 

20. června 2007 proběhlo první soudní jednání.

Otec soudu uvedl, že ten návrh soudu je zcela křivý, nesmyslný, podvodný.

Že i on požaduje děti do své péče.

Že požaduje, aby Barbora vypovídala u soudu.

Že požaduje testy rodičů.

 

1. srpna 2007 proběhlo druhé, prakticky jen formální soudní jednání.

Soudce všechno otci zamítl s tím, že ničeho z toho není potřeba, protože on už má v případu zcela jasno. A že za dva dni vyhlásí rozsudek.

 

3. srpna 2007 soudce vyhlásil rozsudek.
Návrhu soudu matky zcela vyhověl.

To je celé.

 

Z toho je zjevné, že rodina se rozbila pouze a jen z důvodu, který vznikl na OSPOD MB, a ve kterém se soudu oznamuje, že otec je odstěhovaný, že manželství je jen formálním svazkem.

 

To znamaná, že když po takovém rozhodnutí soudu, když po tak jasném soudním procesu a rozsudku uvede úředník, kontrola či vyšetřovatel jiný důvod rozbití rodiny, než ten, který je v onom návrhu soudu - zneužívá svého postavení k podvádění, k falšování, ke záměrně křivým závěrům, snaží se ze své pozice manipulovat, podvádět v soudním procesu ....
Nic jiného n
ež ten návrh soudu a důvody v něm uvedené
né při rozbíjení rodiny nebylo. Proto nic nemůže být ani pak, neb nic z toho neprošlo soudním procesem.
Pokud by úředníci, vyšetřovatelé či kontroly uváděli jiné důvody rozbití rodiny, znamenalo by to, že ten návrh soudu i celý proces byl podvod, a oni to vědí, proto se jej jinými důvody rzbití rodiny ze svých pozic snaží krýt.

Tím rozsudkem, až 3. srpna 2007 se stala naše rodina jen formální. Za to může pouze a jen ten návrh soudu vzniklý na OSPOD MB.
Nic jiného.

Respektujte soudní proces, tedy návrh soudu a rozsudek k němu vydaný.
To jsou dvě spojené nádoby. Nemůže být jedno bez druhého.

 

Dovětek.
Až 3 měsíce po tom rozsudku o děti, až 25. října 2007 podala manželka návrh na rozvod. Ale to už jsme dávno se sociálním odborem neměli vůbec nic společného, protože to už jsme nebyli rodina. To už šlo pouze o rozvod. Rozsudek na návrh soudu, že je otec odstěhovaný, že je naše manželství jen formálním svazkem ten rodinu zničil.
A jen tři měsíce po tom rozsudku z důvodů, že je otec odstěhovaný, a proto naše manželství je jen formálním svazkem ......

A jen tři měsíce po tom v návrhu soudu na rozvod uvedla soudu pravý opak, než se uvedl soudu o děti.
To znamená, že sama manželka návrhem soudu o rozvod prakticky potvrdila, že předtím ten návrh soudu o děti byl křivý, nesmyslný, prolhaný.

25. října 2007 manželka soudu v návrhu uvádí, že to ona odešla ze společné domácnosti.

Dvěma různým soudům bývalka popisuje v návrhu stejnou situaci zcela obráceně. A oba soudy bez problému vyhrála. 
To není nic o tom, co tvrdím já.
To je o tom, co tvrdili matka a sociální pracovnice v návrhu prvnímu soudu a o tom, co pak tvrdila bývalka v návrhu druhému soudu.
Stačí si jen ty dva návrhy soudu porovnat a podvod, křivá obvinění, křivé výpovědi, křivé svědectví, záměrné uvádění soudu v omyl .... tedy zneužívání moci k takovému konání .... je zcela evidentní.
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop