www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


II. Zločiny na dětech, které kryje MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitelka odboru ochrany práv dětí Mgr. Kateřina Šlezingerová ze svého postu nejenže kryla letité tyrání v rodině, ale ona kryla i úředníky navádějící i ostatní dětí, dokonce prvňáčka, aby i ony kryly tyrana, tyranii. Aby dokonce podporovali tyrana a to tak, aby za tyrana v rodině a za strůjce problémů a hádek doma označovali otce. A to už jsou trestné činy.


Stačí si vzpomenout na tyranii na průmyslovce Na Třebešíně.

To bylo siĺných slov a rázných prohlášení.

Přitom náš případ je podstatně horší. A všichni se tváří, jako by neviděli, neslyšeli.

Dokonce i ti, kteří by to měli řešit. Tedy i MPSV.


Plnoletý syn Tomáš před celou rodinou a opakověně vyhrožoval otci fyzickou likvidací, pokud se mu nepodřídí způsobem, že z toho měla pětiletí Vendula nervové záchvaty.

Všichni mu ustupovali, schovávali se před ním, až tolik se ho báli. Nejvíce matka. Když zde Tomáš řval, matka ani nedýchala.


To je fakt už tolikrát vyřčený a tolikrát řešený s odborníky a dokonce i u soudu, že je k tomu tolik důkazů, že už to ani nelze zpochybnit.

S odborníky se to vyřešilo tak, že Tomáš musí odejít z domu.

A proto z domu také odešel.

To vše je popsané v kapitole Fakta o odchodu Tomáše z domu.

http://www.klusak.info/54--dukaz-o-zlocinech-ospod

 

A o asi 3 roky později bylo Tomášovi za krutosti a za šikanu otce soudně zrušeno výživné. Bylo toho tolik, že tehdy soudkyně prohlásila, že s takovou krutostí, s jakou se choval Tomáš k otci, že se už dlouho nesetkala.

A proto mu bylo okamžitě zrušeno výživné.

Takže je soudně potvruzené, že Tomáš šikanoval, týral otce a to tak krutě, že mu za to bylo soudně zrušeno výživné.

 

A po tom, co už toto všechno proběhlo, tedy je odhalené .....

Ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV Mgr. Kateřina Šlesingerová, místo aby takové jednání Tomáše odsoudila a otce za řešení situace pochválila, tak i ona se zcela postavila za tyrana. I ona ze svého postu kryla tyranii v rodině a podporovala, když i ostatní děti se postavili na stranu tyrana, a z problémů v rodině ve vztahu k Tomášovi vinily otce.

 

To už je zneužití moci, neb otcovo oznámení soudu na Tomáše, vyjádření se k tomu Tomáše u soudu a soudní jedníní a rozhodnutí jasně a na věky stanovilo, kdo byl tyran a kdo oběť tyrana, tyranie.

Ale jak vidíte, MPSV se to nehodí a tak si skutečnosti upravují k obrazu svému. Jako že čekají na vyjádření sociálního odboru ....

Nechápu, na co k tomu potřebovali vyjádření sociálního odboru.

Soudní rozhodnutí, rozsudek, je platný i pro sociální odbor,

i pro MPSV i pro Mgr. Kateřinu Šlesingerovou.


Ale MPSV a Mgr Kateřina Šlesingerová se postavili za sociální odbor, za krajskou zprávu, tedy i za to, že to otec se špatně choval k Tomášovi.
A z toho je zjevné, že se na tyranii svojí podporou a krytím Tomáše nejen OSPO0D MB, ale i MPSV přímo i podílí.

 

A je tu ještě další věc.
Těsně před jejich návrhem soudu mě šestnáctiletá Barbora vyhrožovala, vydírala hrozbou sebevraždy, pokud ji ve všem neustoupím, či pokud budu po ní něco požadovat. A matka ji k tomu nejenže naváděla, ona ji v tom vydírání otce dokonce zcela podporovala.
A protože se to stalo těsně před tím, než se obrátili na soud s návrhem soudu o mém údajném odstěhování, jsem přesvědčen, že k takovému vydírání otce od dcery byla vedena přímo sociálním odborem.
Nutně potřebovali něco na otce a tak se spoléhali, že při takovém jednání dcery otec na dceru nastoupí a to bude jeho konec. Prostě - cílená provokace.

Kam se na nás hrabe průmyslovka Na Třebešíně.

Ale otec nenastoupil, protože když dceru v takovém jednáni podporovala a naváděla matka, vždy by si vše vzájemně dosvědčily. Proto jsem to neřešil.

I toto jednání barbory na můj návrh soudu o několik let řešil soud. Prokázalo se to, a i proto bylo dalšímu dítěti, Barboře soudně a předčasně zrušeno výživné.

Takže MPSV mělo další důkaz od soudu o tom, jak další dítě pod vedením a naváděním matky jednalo s otcem.

 

Právě proto, že sociální odbor věděl, jak se děti k otci chovají a potřebovali rozbít rodinu a toto ututlat, právě proto si vymysleli návrh soudu, kterým si otce z procesu a předem zcela odstranili.
Aby se ta tyranie nikdy neřešila, nikdy ani nezmiňovala. Přitom sociální odbor musí vědět, že taková výchova dětí proti otci je zločin ohrožení mravní výchovy dítěte. A to nezmiňuji, jak matka učila patnáctiletou dceru krást peníze.

Ale sociální odbor toto všechno věděl a proto se postaral jak se postaral, jen aby se z toho nikdy nic nezeznělo, neřešilo se, jako by nebylo.

 

Podívejte se v krajské zprávě, jak po takvém jednání dětí s otcem podporované matkou sociální odbor hodnotí matku, děti a otce a máte o těch zločinech na dětech přímo řízených sociálním odborem více jak dost.


A všechno o tyranii, o takové chování dětí k otci věděla a máme i od soudu doložené a od obou dětí přiznané i ředitelka odboru ochrany práv dětí Mgr. Kateřina Šlezingerová z MPSV.

A i ona to všechno ze své pozice kryla.
Kam se na nás hrabe tyranie, krytí tyranie Na Třebešíně.


Přece výsledky MPSV jsou - že prý se mám jít léčit.

A proč?

Přece abych pochopil, že já jsem tyran, že já ubližoval Tomášovi, já nezvládl výchovu se v krajské zprávě píše.
A protože to nechápu, proto se mám jít léčit.


Takto si případ uzavřelo, takto krylo, podporovalo tyranii v rodině MPSV, konkrétně ředitelka odboru ochrany práv dětí - Mgr. Kateřina Šlesingerová.

Když je v rodině takto týrán otec, pak jsou samozřejmě týrání i ostatní členové rodiny, pokud jsou na straně otce. A když nejsou na jeho straně, pak jsou na straně tyrana a teroru.

Ale když jsou na straně tyrana a když jim ještě není 18 let, pak je to mravní ohrožení vývoje dítěte i s příslušnou trestní sazbou.
Přece v rodině bylo dítě, prvňáček.

Ale to všechno přece na MPSV vědí.
A kór jejich ředitelka.

 

A zeptejte se ji, jak tyranii v našem případě posoudila?

Podstatně hůře, než onehdá vedení průmyslovky Na Třebešíně.
Protože vedení školy jen dělalo, jako že nic neví.
Zatímco MPSV nejenže o všem vědělo, mělo dokonce už i soudně potvrzené, proto se na tyranii svým odkopáváním otce, že prý se má jít nléčit - přímo aktivně podílejí. 
Protože jejich závěry jsou - že otec je ten špatný, že děti mu nic špatného nedělaly.
Otec přece nic neprokázel.

Otec se má léčit.
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop