www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


II. Zločiny na dětech, které kryje MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí, ředitelka odboru ochrany práv dětí Mgr. Kateřina Šlezingerová ze svého postu nejenže kryla letité tyrání v rodině, ale ona kryla i úředníky navádějící i ostatní dětí, dokonce prvňáčka, aby i ony kryly tyrana, tyranii. Aby dokonce podporovali tyrana a to tak, aby za tyrana v rodině a za strůjce problémů a hádek doma označovali otce. A to už jsou trestné činy.


Stačí si vzpomenout na tyranii na průmyslovce Na Třebešíně.

To bylo siĺných slov a rázných prohlášení.

Přitom náš případ je podstatně horší. A všichni se tváří, jako by neviděli, neslyšeli.

Dokonce i ti, kteří by to měli řešit. Tedy i MPSV.


Plnoletý syn Tomáš před celou rodinou a opakověně vyhrožoval otci fyzickou likvidací, pokud se mu nepodřídí způsobem, že z toho měla pětiletí Vendula nervové záchvaty.

Všichni mu ustupovali, schovávali se před ním, až tolik se ho báli. Nejvíce matka. Když zde Tomáš řval, matka ani nedýchala.


To je fakt už tolikrát vyřčený a tolikrát řešený s odborníky a dokonce i u soudu, že je k tomu tolik důkazů, že už to ani nelze zpochybnit.

S odborníky se to vyřešilo tak, že Tomáš musí odejít z domu.

A proto z domu také odešel.

To vše je popsané v kapitole Fakta o odchodu Tomáše z domu.

http://www.klusak.info/54--dukaz-o-zlocinech-ospod

 

A o asi 3 roky později bylo Tomášovi za krutosti a za šikanu otce soudně zrušeno výživné. Bylo toho tolik, že tehdy soudkyně prohlásila, že s takovou krutostí, s jakou se choval Tomáš k otci, že se už dlouho nesetkala.

A proto mu bylo okamžitě zrušeno výživné.

Takže je soudně potvruzené, že Tomáš šikanoval, týral otce a to tak krutě, že mu za to bylo soudně zrušeno výživné.

 

A po tom, co už toto všechno proběhlo, tedy je odhalené .....

Ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV Mgr. Kateřina Šlesingerová, místo aby takové jednání Tomáše odsoudila a otce za řešení situace pochválila, tak i ona se zcela postavila za tyrana. I ona ze svého postu kryla tyranii v rodině a podporovala, když i ostatní děti se postavili na stranu tyrana, a z problémů v rodině ve vztahu k Tomášovi vinily otce.

 

To už je zneužití moci, neb otcovo oznámení soudu na Tomáše, vyjádření se k tomu Tomáše u soudu a soudní jedníní a rozhodnutí jasně a na věky stanovilo, kdo byl tyran a kdo oběť tyrana, tyranie.

Ale jak vidíte, MPSV se to nehodí a tak si skutečnosti upravují k obrazu svému. Jako že čekají na vyjádření sociálního odboru ....

Nechápu, na co k tomu potřebovali vyjádření sociálního odboru.

Soudní rozhodnutí, rozsudek, je platný i pro sociální odbor,

i pro MPSV i pro Mgr. Kateřinu Šlesingerovou.


Ale MPSV a Mgr Kateřina Šlesingerová se postavili za sociální odbor, za krajskou zprávu, tedy i za to, že to otec se špatně choval k Tomášovi.
A z toho je zjevné, že se na tyranii svojí podporou a krytím Tomáše nejen OSPO0D MB, ale i MPSV přímo i podílí.

 

A je tu ještě další věc.
Těsně před jejich návrhem soudu mě šestnáctiletá Barbora vyhrožovala, vydírala hrozbou sebevraždy, pokud ji ve všem neustoupím, či pokud budu po ní něco požadovat. A matka ji k tomu nejenže naváděla, ona ji v tom vydírání otce dokonce zcela podporovala.
A protože se to stalo těsně před tím, než se obrátili na soud s návrhem soudu o mém údajném odstěhování, jsem přesvědčen, že k takovému vydírání otce od dcery byla vedena přímo sociálním odborem.
Nutně potřebovali něco na otce a tak se spoléhali, že při takovém jednání dcery otec na dceru nastoupí a to bude jeho konec. Prostě - cílená provokace.

Kam se na nás hrabe průmyslovka Na Třebešíně.

Ale otec nenastoupil, protože když dceru v takovém jednáni podporovala a naváděla matka, vždy by si vše vzájemně dosvědčily. Proto jsem to neřešil.

I toto jednání barbory na můj návrh soudu o několik let řešil soud. Prokázalo se to, a i proto bylo dalšímu dítěti, Barboře soudně a předčasně zrušeno výživné.

Takže MPSV mělo další důkaz od soudu o tom, jak další dítě pod vedením a naváděním matky jednalo s otcem.

 

Právě proto, že sociální odbor věděl, jak se děti k otci chovají a potřebovali rozbít rodinu a toto ututlat, právě proto si vymysleli návrh soudu, kterým si otce z procesu a předem zcela odstranili.
Aby se ta tyranie nikdy neřešila, nikdy ani nezmiňovala. Přitom sociální odbor musí vědět, že taková výchova dětí proti otci je zločin ohrožení mravní výchovy dítěte. A to nezmiňuji, jak matka učila patnáctiletou dceru krást peníze.

Ale sociální odbor toto všechno věděl a proto se postaral jak se postaral, jen aby se z toho nikdy nic nezeznělo, neřešilo se, jako by nebylo.

 

Podívejte se v krajské zprávě, jak po takvém jednání dětí s otcem podporované matkou sociální odbor hodnotí matku, děti a otce a máte o těch zločinech na dětech přímo řízených sociálním odborem více jak dost.


A všechno o tyranii, o takové chování dětí k otci věděla a máme i od soudu doložené a od obou dětí přiznané i ředitelka odboru ochrany práv dětí Mgr. Kateřina Šlezingerová z MPSV.

A i ona to všechno ze své pozice kryla.
Kam se na nás hrabe tyranie, krytí tyranie Na Třebešíně.


Přece výsledky MPSV jsou - že prý se mám jít léčit.

A proč?

Přece abych pochopil, že já jsem tyran, že já ubližoval Tomášovi, já nezvládl výchovu se v krajské zprávě píše.
A protože to nechápu, proto se mám jít léčit.


Takto si případ uzavřelo, takto krylo, podporovalo tyranii v rodině MPSV, konkrétně ředitelka odboru ochrany práv dětí - Mgr. Kateřina Šlesingerová.

Když je v rodině takto týrán otec, pak jsou samozřejmě týrání i ostatní členové rodiny, pokud jsou na straně otce. A když nejsou na jeho straně, pak jsou na straně tyrana a teroru.

Ale když jsou na straně tyrana a když jim ještě není 18 let, pak je to mravní ohrožení vývoje dítěte i s příslušnou trestní sazbou.
Přece v rodině bylo dítě, prvňáček.

Ale to všechno přece na MPSV vědí.
A kór jejich ředitelka.

 

A zeptejte se ji, jak tyranii v našem případě posoudila?

Podstatně hůře, než onehdá vedení průmyslovky Na Třebešíně.
Protože vedení školy jen dělalo, jako že nic neví.
Zatímco MPSV nejenže o všem vědělo, mělo dokonce už i soudně potvrzené, proto se na tyranii svým odkopáváním otce, že prý se má jít nléčit - přímo aktivně podílejí. 
Protože jejich závěry jsou - že otec je ten špatný, že děti mu nic špatného nedělaly.
Otec přece nic neprokázel.

Otec se má léčit.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop