www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Třetí dopis pro MPSV

Po půl roce šetření, když jsem od nich neměl žádné zprávy, tak jsem se MPSV připomněl.

23. srpna 2015 jsem MPSV poslal dalším dopis, další popis. 
Pořád dokolola, pořád jedno a to samé a jim to bylo úplně jedno.
Oni vůbec nic nešetřili, protože moc dobře věděli, že kdyby případ otevřeli, byl by to obrovský průser.


Předem bylo rozhodnuto, ať jsem jim dokládal a popisoval cokoliv a jakkoliv. Je to nezajímalo. Oni už dávno měli hotovo. Jen si potřebovali ten jejich výsledek, to jejich krytí zločinů na dětech páchané jejich úředníky nějak odůvodnit.
*********************

 

pro:  MPSV, Mgr. Marta Miklušáková od: Jiří Klušák 23. 8. 2015

Na Poříčním právu  1 Martínkov 105

128 01  Praha  2                             675 44 Lesonice

 

Před více jak půl rokem jsem vám poslal popis zločinů sociálního odboru Moravské Budějovice napáchaných na mě, na mé rodině, na mých dětech. Půl roku uběhlo – a nic. Přece jsem vám poslal podrobný popis i jejich výpovědi, jejich přiznání se, jasné důkazy z krajského šetření, které je zjevně a nezvratně z podvodů, ze záměrného uvádění soudu v omyl, z křivých výpovědí, z navádění dětí ke křivým výpovědím, z vedení dětí k nenávisti k otci … prostě – ze zneužívání moci - usvědčují.
Pokud je z něčeho nekalého byť jen podezřelý rodič, tak se koná v minutách, maximálně v hodinách. Ale když a ze své moci páchají nevídané, neslýchané zločiny na dětech sociální pracovníci … Půl roku uběhlo – a vůbec nic se neděje. Klidně si mohou páchat zločiny na dalších rodinách, na dalších rodičích, na dalších dětech. Proto se po půl roce ještě tímto popisem situace připomínám, abych doložil, že dle mého přesvědčení je situace vážná, že rodiny a děti jsou ve velkém nebezpečí od takových úředníků.

Krajským vyšetřováním a navíc i šetřením úřadu ombudsmana bylo zjištěno, že rodina se rozbila kvůli třetí osobě, kvůli devatenáctiletému Tomášovi.

Že rodiči, jejich vztahem, starostmi, problémy se sociální odbor vůbec nezajímal. Šlo jim pouze o třetí osobu, o začlenění Tomáše. Prý o obnovení sourozenecké skupiny. O Tomášovi je celá krajská zpráva.

O obnovování sourozenecké skupiny, o začleňování plnoletého. Nešlo jim o vztah či o problémy rodičů, či neplnoletých dětí. Šlo jim pouze a jen o vztah rodičů k plnoletému a z domu již dávno odstěhovanému Tomášovi. Ale otec se při tom k ničemu nemohl vyjadřovat, jeho se na nic neptali, s ním nic neřešili, jemu ale také vůbec nic neuznali. Byl to jen útok na otce, bez vysvětlení a řádného popisu, bez možnosti obrany.

Začalo to tím, že na sociálním odboru a tajně sepsali soudu zjevně křivý, zjevně nesmyslný návrh, že prý se otec odstěhoval, že prý manželství je jen formálním svazkem. A že prý pracuje v zahradnictví.

Ten křivý, ten bizardní návrh soudu jsem vám přece poslal. Ten je snad jasným důkazem, že si sociální odbor všechno jen vymyslel, že záměrně uvedli soud v omyl a to jenom proto, aby mohli rozbít rodinu.

Právě takovým návrhem soudu, že prý je otec odstěhovaný, že prý manželství jen formálním svazkem, tím si jen tak odstavili z rozhodování o rodině, o dětech nejen otce, ale i matku. Soudu tím jejich návrhem oznamují, že s otcem nejednali a ani jednat nebudou, že otec o ničem neví. Že o ničem nerozhoduje, že je mimo dění v rodině, neb dle jejich šetření je manželství jen formálním svazkem a proto je to bez něho.

A že tedy není ani třeba, aby vypovídala matka dětí. Protože když je otec odstěhovaný, když je manželství jen formálním svazkem, netřeba nic šetřit, zjišťovat, případ je zcela jasný a je už předem rozhodnutý.

A tak to i bylo. V rozsudku o rozpadu rodiny ani o tom, jak se kdo staral, podílel, co kdo už dokázal, zná a umí, o tom tam není vůbec nic. Rozhodlo se pouze a jen na základě návrhu soudu, že je otec odstěhovaný že manželství je jen formálním svazkem. Soudce nic ohledně toho návrhu soudu, o údajích v něm uvedených nezjišťoval, na nic se neptal, nic nedovolil říci, nic neopravil, nic nezměnil. Žádný, natož pak jiný důvod tedy ani nebyl, nebyl potřeba. Vůbec nic se ohledně rozpadu rodiny neřešilo. Případ byl přece předem zcela jasný. Všechno se nechalo přesně tak, jak si na sociálním odboru Moravské Budějovice vymysleli, na rodinu jen tak hodili a v utajení před otcem ihned odeslali soudu. Nejšílenější na tom je, že ani vyjádření otce k tomu jejich návrhu nepotřebovali, jak si byli jistí, že jim to všechno a hladce projde.

Prostě, otec je odstěhovaný, manželství je jen formálním svazkem. Pouze z toho důvodu se rozbila rodina.
Máme platný návrh soudu a za sebou soudní proces, který ten jejich zjevně křivý, zjevně nesmyslný návrh soudu bez výhrad, bez doplnění či nějakých změn, upřesnění potvrdil rozsudkem jménem republiky.

A nešlo s tím nic dělat. A kdo by co dělala? Otec byl přece od děje v jeho vlastní rodině izolován tajným postupem sociálního odboru a vzápětí z procesu předem a zcela vyloučen. Nejprve byl vyloučen jejich návrhem soudu, a když to padlo, tak to krajští kontroloři nahradili tvrzením, že prý otec odvrhl dítě.

Na tom není co šetřit, to je přece zdokumentovaná a ukončená akce. Důkazy ani jiný výklad neumožňují.


Jejich návrh soudu tajně sepsaný a ihned soudu odeslaný prošel celým soudním procesem a byl posvěcen a to bez uvedení v odůvodnění rozsudku a tedy bez jakéhokoliv vysvětlení rozsudkem jménem republiky.

Ze zločinů napáchaných sociálním odborem Moravské Budějovice na naší rodině, na našich dětech na mě je usvědčuje jejich vlastní výpověď učiněná při krajském šetření. Z ní je zjevné jak podvádí, jak lžou, jak pomlouvají, jak si vymýšlí, jak zneužívají své moci. Jak své původní lži a podvody vytloukají ještě ohavnějším lhaním, ještě bizardnějšími, ještě křivějšími výpověďmi, přímo likvidačním pomlouváním.

Je nad slunce jasné, že pouze a jen ten jejich návrh soudu, ty jejich vymyšlené důvody všechno spustil, ten rozbil rodinu, ten mě od děje izoloval. Nic se neřešilo, nešetřilo, nesměla se zachraňovat rodina. Otec byl dle sociálního odboru ale i dle soudu prý odstěhovaný, manželství bylo prý jen formálním svazkem.

Nelze ten platný návrh soudu měnit, nelze jej dokonce nahrazovat zcela jinými důvody.

Lze jej pouze označit za zcela v pořádku, bezchybný a za správně popisující tehdejší situaci.

Nebo jej lze označit za podvod, za křivou výpověď, za záměrné uvádění soudu v omyl … tedy za zločin na dětech, za zločin na rodině, za zločin na otci záměrně spáchaným úředníky sociálního odboru.

Není možné, aby po procesu úředníci měnili své vlastní důvody rozbití rodiny. Přesto při krajském šetření sociální odbor Moravské Budějovice včetně jeho šéfové se najednou tváří, jako by ten návrh soudu nebyl, neexistoval, přitom jej sami stvořili a drželi se ho jako klíště, nešlo s tím nic dělat. A najednou si jej nahradili úplně jiným odůvodněním. To je jasný důkaz, že záměrně podvedli soud, že si všechno jen vymysleli a že už by ty svoje křivé tvrzení neobhájili. Tedy, že si jsou toho svého podvodu, zločinu na dětech plně vědomi.

Proto se už k tomu svému návrhu soudu neznají a proto jej nahradili zcela jiným nesmyslem.

Pokud budeme brát vážně to, co sociální odbor vypověděl při krajském šetření, tedy nejvyšší kontrole, tak dle výpovědi sociálního odboru Moravské Budějovice se událo přesně toto:

Bývalka šla tajně na sociální odbor a dle výpovědi sociálních pracovníků jim tam vypověděla, že prý chce obnovit sourozeneckou skupinu.

A sociální odbor naší rodině, našim dětem kvalifikovaně pomohl a to přesně tak, že aniž by něco zjišťovali, šetřili, aniž by informoval druhého rodiče, tak ihned a na svém úřadu sepisují návrh soudu na rozbití rodiny ale s odůvodněním, že prý se otec odstěhoval, že prý manželství je jen formálním svazkem. Z obého popisu vyplývá, že rodině zcela jistě nic nehrozilo, nebyly konflikty, nebylo proč s řešením spěchat. Všechno se mohlo řádně prošetřit a pak vyhodnotit. Přesto že sociální odbor jednal pouze s jedním rodičem a ještě poprvé v životě, tak ihned, už po pár minutách rozhodli a v tak zásadní věci.

Sociální odbor rozhodl tak, že bez vědomí otce záměrně křivě informovali soud. A okamžitě konali proti otci, tedy proti rodině, proti dětem. A jak jsem psal v úvodu – oni ihned, ale vy už to šetříte půl roku, a nic.

Vy na tom postupu, na té „kvalifikované“ pomoci sociálního odboru naší rodině, našim dětem, na záměrném utajení soudu skutečného důvodu ještě nevidíte nic divného, nezákonného, podvodného, nic zločinného? Takto sociální odbor podvádí soud, podvádí rodiče, podvádí děti, podvádí všechny běžně?

Přece – případ je zcela jasný. Dle krajského šetření matka prý tmelila sourozence, ale záměrně a něco zcela jiného poslali v návrhu soudu. To je jasný podvod, jasný zločin, jasné záměrné uvedení soudu v omyl

Úředníkům na tak zásadní rozhodnutí stačilo pár minut, vám na posouzení toho nestačilo ani půl roku.

Podvody, zločiny páchané sociálním odborem byly jasné i úřadu ombudsmana. A protože se rozhodli ten původní důvod, ten návrh soudu ale i ten následný důvod uvedený krajské kontrole, to tmelení sourozenců ze svých pozic zlikvidovat, neposuzovat, ututlat, proto ty nesmysly nahradili zcela jiným odůvodněním.
Dle jejich závěrů se rodina rozpadla, neb prý manželka a dcery prý chodily tajně za Tomášem. Samozřejmě, nijak to nevysvětlili, takže nikdo ani nemá tušení, jestli a proč vlastně chodily za Tomášem tajně. A vyjádření otce k tomu nepotřebují, nemají, s ním to nikdy nikdo neřešil. To zjevně křivé obvinění má jen jeden účel - má navodit dojem, jaký byl otec zrůda, jak byl krutý ke všem, jak jej dokonce i děti obvinily, jak před ním museli konat v tajnosti, jen aby se nic nedozvěděl. Tak zneužili dokonce prvňáčka.

Kdyby to byla pravda, jak potom vysvětlit, že když byl takový důvod, tak proč napsali soudu, že je manžel odstěhovaný, že manželství jen formálním svazkem? Přece ten jejich důvod zcela odporuje návrhu soudu. Když byl manžel odstěhovaný, formální, pak si jistě za Tomášem mohly chodit, co hrdlo ráčí.

Co jsme to za stát, když v něm nejvíce a navíc naprosto primitivně podvádí úřad ombudsmana a to jenom proto, aby svým podváděním zamaskoval, zakryl zrůdné zločiny páchané úředníky na dětech?

Co má v situaci plné křivých, nepodložených obvinění dělat úřednická oběť a úředníky ožebračené děti?

Sociální odbor Moravské Budějovice neježe kryl rodinného tyrana Tomáše, oni jej zcela podporovali a dokonce naváděli i další děti k jeho podpoře a tím i k odsuzování otce, ke křivým výpovědím o otci, k nenávisti otce. K tomu nutili dokonce prvňáčka. Takových zrůdností na dětech se dopouští sociální odbor.
To je mimořádně závažné obvinění sociálního odboru Moravské Budějovice. Proto je nyní vysvětlením.

Tomáš musel z domu, neb jinak by nás vyzabíjel. Na jeho odchodu z domu jsme se shodli v manželské poradně v Jihlavě, to nám navrhl, poradil psycholog. A Tomáš z domu jako plnoletý skutečně odešel. Musel odejít, neb už mu nebylo kam ustupovat a jeho agrese se zvyšovala. Poslušnost si vynucoval tím, že už mi a před celou rodinou vícekrát hrozil fyzickou likvidací, kdybych mu neustoupil, kdyby nebylo po jeho.
Jeho odchod z domu bylo v té těžké situaci pro všechny to nejlepší, vlastně jediné možné řešení. Přece agresoři jsou vždy vykazování z domů, z bytů. Na to je dokonce zákon. A on byl mimořádně brutální tyran celé rodiny. A jeho agresivita se stupňovala, až byla neúnosná a už nám byla nebezpečná.

Proto odešel, proto musel odejít. Jak jinak řešit agresivního, plnoletého tyrana?  Museli jsme se chránit.

To se stalo rok před rozpadem rodiny.
A jen dva roky po rozbití rodiny mu bylo za podvody a lži, za šikanu a týrání otce okamžitě soudně zrušeno výživné. V polovině druhého ročníku studování na VŠ. A to jsem žádal jen snížení výživného. Takže jeho krutosti, podvody a lži, jeho šikanu a tyranii otce potrestal soud okamžitým zrušením výživného.

Krajská zpráva usvědčuje sociální odbor Moravské Budějovice, že tohoto nebezpečného, krutého, prolhaného, tyrana celé rodiny zcela podporovali. I z toho, že na základě pomluv a lží vedli i ostatní děti k podpoře Tomáše, k nenávisti k otci, jenom aby se ututlala letitá tyranie Tomáše i jeho podpora matkou.

Prvky pronásledování, tyranie otce, vedení dětí k nenávisti otce najdete prakticky v celé krajské zprávě.

Stačí se podívat do krajské zprávy, jak oni popisují odchod Tomáše z domu, a jak za to kriminalizují otce.
Se mnou sociální odbor nejednal, se mnou nic neřešili, mě nic neuznali … Všechno si to na mě vymysleli.

Přesto že jsem byl dle sociálního odboru odstěhovaný, formální … vždy jsem měl „rodinnou“ adresou bydliště, i místa podnikání … V celé krajské zprávě nenajdete vůbec nic dobrého o otci. Ani to nejmenší.

Přitom tak ohromné dílo pro rodinu je za mnou. Ale o otci – vůbec nic dobrého. Prý pracuji v zahradnictví. Zatajili soudu, že jsem byl již 17 let podnikatel, obchodník, že jsem pro ně a přímo doma vybudoval rodinnou firmu, zahradnictví, které nás živilo. Pět skleníků, obchod … suroviny, zboží … jistota, majetek …

To všechno, ta obrovská hodnota pro rodinu, pro děti, to zázemí, ta jistota, to všechno se soudu zatajilo.

Svedli na otce i to, že matka nepoklízela, nestarala se, nepodílela … I za to prý může otec.
Manželka si neplnila ani základní povinnosti, nestarala se, nepoklízela, nevařila, to už museli přiznat. Ale místo výtek k matce, tak to ihned svedli na otce, který si své povinnosti plnil mírou vrchovatou. A matku ještě vychválí, jak zřejmě byla obětí manžela a proto si nemusela plnit své základní povinnosti vůči dětem.

Takto sociální odbor řeší, když si matka zjevně neplní své povinnosti, přitom otec si je plní vzorově.

Svádění chyb a neplnění si povinností matky na otce jsou prvky tyranie, šikany, diskriminace, má to v sobě prvky otročení. Matka nic nemusí, otec měl dělat všechno. A když takto hodnotí situaci sociální odbor …

Jejich křivé výpovědi mají groteskní vyústění.

Otec byl dle nich prý odstěhovaný, formální, matka se nestarala, nepoklízela, nepodílela se … Tak kdo se tedy staral o děti, o prvňáčka, když to dle sociálního odboru nebyl otec, ale dle nich ani matka?

Stejně tak tvrzení sociálního odboru, že prý děti popřely, že je jen otec připravuje do školy. Otec děti tedy nepřipravoval, to prý děti popřely. Ale jejich matka odjížděla každý den a už dva roky v pět ráno do práce. Kdo tedy v sedm ráno připravoval prvňáčka na autobus, když otec to nebyl a matka to být ani nemohla? Takto se likvidují prokazatelné zásluhy otce, aby na něj nebylo vůbec nic dobrého. Klidně se zneužijí děti k tomu, aby lhaly, aby křivě vypovídaly proti vlastnímu otci, aby ho co nejvíce poškodily.

Otec se staral, připravoval, vyprovázel každý den. Nejprve do školky, pak i do první třídy. A výsledkem je, že za to z otce sociální odbor přes děti, dokonce přes prvňáčka udělal podvodníka a lháře.


Takto se pod taktovkou sociálního odboru vychovávají děti k nenávisti k otci. Už od první třídy. Takto se zde už děti vedou k tomu, jak úředník může všechno, jen je potřeba řádně podvádět a lhát. Přesně takto se vychovává k úplatkářství. Už od první třídy. Úředník může všechno. Jen ho je potřeba něčím motivovat.

I za chování Tomáše – i za to dle sociálního odboru může otec, který prý nezvládl výchovu. Jen otec.
Opět – matka za nic nemůže, o ni směrem k Tomášovi nenajdete ani tu nejmenší výtku. Za všechno může otec. Opět si nás takto účelově rozdělili k obrazu svému. Tomáš se choval zrůdně ke všem členům rodiny, matka jej v tom zcela podporovala, ale může za to otec, protože to otec nezvládl výchovu. Jen otec.
Kuriózní je, že zatím co otce kvůli Tomášovi kamenují, tak otec si vůči Tomášovi vzorně plnil vyživovací povinnost, ale matka se na něj vykašlala, ta si u něj celý rok vyživovací povinnost neplnila a to žádnou formou. A sociální odbor to věděl, neb jsem jim to oznamoval. Proto ten trestný čin matky páchané na Tomášovi a o kterém moc dobře věděli, maskovali falešným vychvalováním matky a křivým obviňování otce. Přesně takto pracuje sociální odbor Mor. Budějovice. Kryli trestný čin matky tím, že kamenovali otce.
Co tedy dělala matka? Jak přiznal sociální odbor – nepoklízela, nestarala se, nepodílela, nevěděla ani, že má doma manžela a zahradnictví, takže v něm také nic … nemůže ani za výchovu Tomáše, nemůže tedy za výchovu dětí … Tak co dělala, za co zodpovídala? A to se ani neptám, co dělala dobře?

I za rozbití rodiny může otec. I za jeho vyloučení z procesu si může otec. Za všechno může otec.

Ten otec, který o ničem nevěděl, neměl ani tušení, který byl od děje v jeho vlastní rodině izolovaný a z procesu vyloučený. Kdy oni vše započali tajně a kde jen podváděli a lhali. Tak i za to dle nich může otec.

1. Nejprve na nás hodili, že prý je otec odstěhovaný, že prý je manželství jen formálním svazkem.

2. Pak na mě hodili, že prý jsem odvrhl dítě, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla.

3. Nakonec na mě úřad ombudsmana hodil, že prý za Tomášem chodili tajně a to prý rozbilo rodinu.

Jen na tomto úřednickém kličkování, měnění odůvodnění je vidět, jak je brutální tato společnost, jak záměrně křivými výpověďmi dohání rodiče k zoufalým činům a mnohdy i k sebevraždám.
Všechny tři body mají tyto společné rysy: Všechny jsou totální hovadiny, nesmysly, křivá tvrzení. Jsou tak křivá, že nikde ani není jejich popis, jejich vysvětlení. Žádný bod se mnou nikdo nikdy neřešil, na mě ty jejich bizarnosti jen tak hodili a tím to pro ně skončilo. Proto se nikde a k ničemu neuvádí mé vyjádření. Ono není, to nepotřebovali. Přece dle nich otec je odstěhovaný, manželství je jen formálním svazkem, netřeba ničeho od otce. Jim stačil jen jeden rodič. Takto jsou krutí k rodinám, k rodičům, k dětem.

Nejbrutálnější a zároveň i nejzákeřnější diskriminace, jakou si lze jen představit. To dokáže jen úředník.

Když nebyl důvod na rozbití rodiny, tak si jej na sociálním odboru vymysleli. Když pak padl, vymysleli si na sociálním odboru jiný. Když i ten jiný padl, tak si na úřadu ombudsmana vymyslel zase úplně jiný.
Když nebyl důvod na odstranění otce z procesu, tak si důvod na sociálním odboru vymysleli. A když padl, tak si na sociálním odboru vymysleli úplně jiný důvod. Takto pracuje sociální odbor Moravské Budějovice.

Izolovali mě od děje v mé rodině a vyloučili z procesu tak, že mě pro soud  označili za odstěhovaného, manželství za formální svazek. A ani k tomu nepotřebovali mé vyjádření, já je nezajímal, jako bych nebyl.
Krajské kontrole přiznali, už museli přiznat, že jsem nebyl odstěhovaný, formální, i to, že jsem byl z procesu vyloučený. Proto museli změnit i důvod mého vyloučení z procesu. Proto si vymysleli, že prý jsem odvrhl dítě, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla. A další hnusné, zjevně křivé obvinění otce od sociálního odboru je na světě a nelze s tím nic dělat.

Taková práce sociálního odboru, takové jejich výmysly a nesmysly, takové sprosté zneužívání moci dohání rodiče k sebevraždám. Přece tolik obvinění otce a z takových hrůz a nikde nenajdete nějaké vyjádření od otce. To je přece naprosto šílené, jak jen na otce kydají hnusy jeden za druhým a je jim úplně jedno, co na to otec. Přece ty jejich podvody, křivárny, sprosťárny, ty mají své důsledky pro rodinu, ale hlavně pro děti.

Tak jaký právní stát, jaký spravedlivý proces, jaké rovné šance, když sociální odbor se chová jako nadřazená rasa, pro kterou nic neplatí a která všechno může? Kteří pohrdají rodinou, rodiči, dětmi?

Kteří pohrdají zákony, ústavou, lidskými právy, právy občanů? Kteří mají takovou averzi k otci v rodině?

Kteří si klidně podsouvají soudu i naprosto totální nesmysly, dokonce zjevně nereálné krávoviny?

Podal jsem ve věci, - že prý jsem odvrhl dítě -  trestní oznámení za křivou výpověď, pomluvu, za záměrné uvedení soudu v omyl, za diskriminaci, podvod, zneužití moci … A nic. Křivárny zůstaly.

Přece realita je zcela jiná a je lehce prokazatelná. To musí být každému s IQ nad 70 jasné.
A jasné je to všem, nejasné je to jen všem těm kontrolám, a všem těm policejním vyšetřovatelům.

A že jich bylo. 22 různých kontrol, 12 trestních oznámení a nespočet zoufalých činů. A pořád nic.

Ne otec, ale matka odvrhla dítě, a to obzvláště odporným způsobem. To oni odvrhli Jakuba.
To sourozenci, pod vedením a naváděním sociálního odboru Moravské Budějovice odkopli sourozence Jakuba nebývale odporným způsobem a tím totálně a na věky zdevastovali sourozeneckou skupinu.

Ale dle vyjádření sociálního odboru se tím obnovila sourozenecká skupina. A matka by prý dítě nikdy neodvrhla, matce se prý dokonce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.
I taková kokotina nadpozemských rozměrů z nich vypadla a zcela hladce prošla a nic jsem s tím nenadělal.
A ta nadpozemská kokotina stvořená sociálním úřadem Moravské Budějovice platí doposud.
Závěr ze sociálního odboru Moravské Budějovice?
Oni brutálně odkopli Jakuba, zcela v tom odvrhávání dítěte podporovali matku a naváděli k tomu i sourozence, dokonce i prvňáčka. Ale otce sociální odbor z procesu vyloučil z důvodů, že prý on odvrhl dítě.

Takto se to dělá, takto se podvádí a lže a i ty nejbizardnější, naprosto nesmyslné nesmysly, totální krávoviny jim zcela snadno projdou. Prostě – mohou si vymyslet cokoliv. A když to padne, nic se neděje. Tak si vymyslí něco úplně jiného. A když i to padne, žádný problém. Tak se vymyslí zase něco jiného.

Právě takovým křivým tvrzením o otci záměrně vyvolávají v dětech nenávist vůči otci i vůči sourozenci.

A otce takovým křivým obviněním, takovými podvody dohánějí k zoufalým činům, i k sebevraždám.

Můj případ to jasně dokládá a se vším všudy.

A protože s tím až doposud nešlo nic dělat, přitom tolik šetření už proběhlo, tolik trestních oznámení jsem podal, výsledek je jasný. Takový sociální odbor už ani není schopný normálně fungovat.

Tolik zločinů, tolik jasných důkazů je o jejich zločinech, a všechny ty kontroly i policie je podržela. Dokonce i úřad ombudsmana je ve zločinech na dětech, v totální diskriminaci otce - podržel.
Všem musí být zavázání až za hrob, proto už ani nemohou normálně fungovat. Přesně takto vzniká vrstva nadlidí, pro které nic neplatí, kteří se nemusí ničím řídit, nic dodržovat, mohou si dělat, co chtějí, bez ohledu na cokoliv. Kteří dokonce ve zločinu na dětech spolupracují a proto občan, jejich oběť, nemá šanci.

Je nezajímala rodina, rodiče, děti, jejich vztahy, zázemí, majetek dětí ... Oni rozbíjeli rodinu pro třetí osobu.

Doposud všechny ty jejich podvody, pomluvy a lži a křivé výpovědi platí a nelze s tím nic dělat.

To jen ukazuje pravou tvář tohoto systému a totální zneužívání moci úředníků, jejich nadřazenost nad lidmi i nad zákony. A nikomu to nevadí, jak dokládá můj případ. Nikdo na tom dokonce nevidí ani nic divného.
To už není vizitka sociálního odboru Moravské Budějovice. To je vizitka této země a jejich praktik.
Máme zákony, práva, ústavu, máme právo i na odpověď. I na řádné vysvětlení.
Garantuje se, že rodina je pod ochranou zákona, že v rodině rozhodují oba rodiče, že i děti jsou pod ochranou zákona, že děti mají právo na rodinu, na oba rodiče, že stát chrání majetek dětí ….

Jak vidno, nic z toho v našem případě neplatilo. Přitom - tolik kontrol a šetření proběhlo a nikdo si ničeho závadného, divného, nevšiml. To znamená jediné. To není náhoda a to není ojedinělý případ. Jinak by se už dávno případ, mé stížnosti uzavřely, respektive, jinak by už dávno bylo všechno řádně vysvětlené.
Ale čím více šetření, tím více výmluv a dalších křivých závěrů, které jen situaci více zkomplikovaly.
A vždy s dovětkem – Už jsme vám odpověděli a už se k tomu nebudeme vyjadřovat, už na vás nebudeme reagovat. Přitom – co vlastně platí, co ještě platí a co už neplatí? Kdo se v tom vyzná?

Oni jsou spokojeni. O to jde. Aby ta novodobá nadřazená rasa byla spokojená. A občan, když se mu to nelíbí, tak ať se třeba oběsí. My už jsme mu všechno a řádně a opakovaně vysvětlili, my jsme spokojeni.

Půl roku šetříte u vás – a nic.

Jako bych uváděl jen nějaké prkotiny, jen nějaké zcela nepodstatné maličkosti. Jako by vůbec o nic nešlo.

Jako by takové postupy sociálního odboru byly u nás normální, běžné. Jen Klušák je takový vůl, že mu to ještě nedošlo, že to ještě nepochopil a proto pořád otravuje. Proto není porucha u nás, porucha je u Klušáka. Ale má to marné. Už na něj reagovat nebudeme. On je přece pro tuto zemi odstěhovaný, on je jen formální. On tu nemá žádná práva ani nárok na něco. Ani na řádnou odpověď, ani na řádné vysvětlení. Jinak si závěry úředníků a všech těch kontrol a vyšetřovatelů ani nedají vysvětlit.

No a co, že se odkopnutím dítěte nemůže tmelit sourozenecká skupina? No a co? Nám je to jedno.

Mohl bych pokračovat a dodávat další a další důkazy o podvodech na sociálním odboru Mor. Budějovice.

Sociální odbor zneužil špatný duševní stav manželky, její snadnou manipulovatelnost i to, že ji Tomáš zcela ovládá.
Jim šlo pouze o to, že měla v Lukovanech prázdný domek a že Tomáš neměl kam jít. Proto konali, jak konali, jen aby se postarali o Tomáše. Přece – kvůli plnoletému Tomášovi se rozbila rodina.

Na sociálním odboru si vymysleli, že prý je otec odstěhovaný a že prý je manželství jen formální svazek. Přitom ten důvod nikdy nikdo ani nevysvětlil, dokonce nikdo jej už ani nedokáže vysvětlit. Proto zmizel.

To je ta naše demokracie - poslat návrh soudu na rozbití rodiny a u soudu jej vůbec nepotvrdit, nevysvětlit, neřešit, ba ani nezmiňovat. Pikantní je nejen to, že by jej bývalka nedokázala vysvětlit, ona jej ani nikdy nikde nevysvětlovala, jak mu nerozumí. Ale hlavně to, že ona jej u dalších soudů dokonce sama popřela.

Jen dva měsíce po tom, co získala děti, neb prý se manžel odstěhoval ….napsala návrh na rozvod a v něm soudu uvádí pravý opak. Že prý ona odešla ze společné domácnosti
Takže žádné, že otec se odstěhoval, že manželství bylo jen formální … ale že jsme měli společnou domácnost a to až do doby, než ona odešla. Ale ona odešla ze společné domácnosti hned po tom, co soudu uvedla, že já jsem odstěhovaný. Ona odešla, přitom v tom čase soud soudil, že prý já jsem odešel. Chápete to? Ona si odešla 30. června 2007, soud o děti, že prý jsem se odstěhoval, rozhodl 3. srpna 2007.

Není už jen toto jasný důkaz o podvodu, o zločinu na rodině, o zločinu na dětech i o tom, že manželka vůbec nerozumí tomu, co vlastně za pečlivého dohledu sociálního odboru poslala soudu?

Při dělení majetku taktéž uvedla, že ne manžel, ale že ona odešla.
A ze všeho, tedy i z mého podnikání, z našeho zahradnictví dostala polovinu. Ze všeho dostala polovinu. To znamená, že pořád jsem byl a pracoval doma a všechno bylo jen pro rodinu. Tedy, že jsem nikdy ani nemohl být odstěhovaný, formální. To tvrzení bývalky u soudu a výsledky soudu o majetek zcela vylučují.

Soudce v rozsudku o majetek uvedl i důvod rozbití rodiny prý si manželka odešla jen tak, neb prý chtěla žít jinak. Smiřte se, podřiďte se soudnímu procesu, jeho závěry, rozsudku jménem republiky.
To bývalka si z domu a jen tak odešla a to jen proto, že chtěla žít jinak. To jsou platné závěry soudu.

I z toho je nad slunce jasné, že sociální odbor věděl a zneužil její špatný duševní stav pro rozbití rodiny pro třetí osobu. Duševně nemocnou zneužili a otce od dění v jeho rodině izolovali. Proto se jim všechno a tak snadno a tak rychle povedlo, přesto že soudu podstrčili totální nesmysly, zcela nereálné bludy.

A kdo by se jim vzepřel, kdo by jejich plány zhatil?

Duševně nemocná matka, kterou tak zneužili pro své zájmy, která ani nerozumí důvodům rozbití rodiny? Vyloučený a od všeho izolovaný otec? Ale rodiče přece sociální odbor vůbec nezajímali, vůbec neřešili.

Bylo to rozbíjení rodiny pro třetí osobu při obejití obou rodičů. Ani jeden se nikdy k důvodům uvedených v návrhu soudu nijak nevyjadřoval, nevysvětloval jej, to se nikdy neřešilo. Bývalky se na nic neptali a mě nedovolili cokoliv říci. Proto se jim to tak snadno a rychle povedlo. A proto nelze nic vysvětlit.

Půl roku vašeho šetření uběhlo – a nic.

Něco je snad nejasného, mám něco doplnit, dovysvětlit? A co?

Prostě - nikdy jsem se neodstěhoval a zcela určitě jsem nebyl jen formálním. Odkopnutím dítěte se nemůže tmelit sourozenecká skupina. A odkopnutý byl Jakub. Matkou i sourozenci.

Co mám na tom vysvětlit, doložit?

Já jsem nikdy nic špatného neudělal. Všechno si to na mě sociální odbor vymyslel a ze mě dělají lidskou zrůdu, která za všechno může, která nikdy neudělala nic dobře, správně, která dokonce odvrhává děti.

Za dobu vašeho šetření, za půl roku se udály dvě věci.

Bývalka žádala soud o zvýšení výživného na dítě o cca tisíc korun. A k tomu ještě žádala doplatek.
Doplatek ji neuznali a zvýšení bylo o 300 Kč. To se jí nelíbilo a odvolala se.
Tak jsem soudu k odvolání napsal, jakých zločinů se na rodině, na dětech dopustila. A žádal jsem vyšetřit její zdravotní stav. To jsem žádal už asi pátý soud.

Nikdo nikdy se jejím duševním stavem nezabýval, neb je příliš zjevné, že je na tom duševně velice špatně.

Když nedokáže vysvětlit, proč rozbila rodinu, proč odkopla dítě, když tvrdí, že se jí manžel odstěhoval, že prý manželství bylo jen formální, že se jí podařilo obnovit sourozeneckou skupinu, když tvrdí, že by nikdy neodvrhla dítě … A co pak, co kdyby se prokázal její špatný duševní stav? To se nesmí riskovat.

Neobstojí, že si to třeba sociální odbor vymyslel za ní, že o tom ani neví. Ona je duševně nemocná. Protože … Kopie krajské zprávy jsem jí několikrát poslal. Takže o tom všechno a přesně ví. Ví přesně, co prý vypověděla na sociálním odboru. Ale já nevím o tom, že by se proti něčemu ohradila, s něčím nesouhlasila, proti něčemu protestovala. Jí nevadí, co o ní uvedl sociální odbor. Ona s tím tedy souhlasí.
Je docela možné, že to tam skutečně při manipulaci úředníků vypověděla, neb úředníci to tak potřebovali. Přece věděli, že je duševně nemocná. Jinak by takové kraviny přece ani nemohli poslat soudu.
Už jen to jsou jasné důkazy, že to nemůže mít v hlavě v pořádku a že to sociální odbor moc dobře věděl.

Ze strachu z toho, jak by za ty výsledky ve výchově dětí dopadla, a z toho, že by ji poslali na vyšetření k psychologům, raději vzala své odvolání zpět. To se přece bezdůvodně neděje.

Utíkala od soudu, jak jen nejrychleji mohla, jen aby nemusela vypovídat, jak se bála. Tím útěkem od soudu mi prakticky ve všem dala za pravdu.

Tomáš o pár let dříve u soudu slyšel, že s tak krutým jednáním s otcem, s takovou sprostotou a falší se už dlouho nesetkala. A soudkyně mu okamžitě zrušila výživné a to jsem požadoval jen snížení výživného.

Barbora u soudu slyšela, že nemá žádné vychování, že je k otci bezcitně krutá a následný soud ji taktéž předčasně zrušil výživné.

Všichni tři utíkali od soudů jako spráskaní psi, ty soudy jsem zcela a drtivě vyhrál. Ve všem mi dali za pravdu. Jak soudci, tak souzení. A nic špatného o mě nikdy neuvedli, nic takového se nikdy neřešilo.

Jaké další důkazy o tyranii a o podpoře, o navádění k tyranii otce sociálním odborem chcete?

Sociální odbor je vychvaluje, všechno svádí na otce, ale civilní soudy jsou zděšeny z toho, jak krutí byli k otci, jak podvádějí a lžou. Ale to přece po nich sociální odbor požadoval, aby mohli začlenit Tomáše.

Přibylo zájemců, kteří netrpělivě čekají, jak můj případ dopadne. Zda má otec vůbec nějakou šanci, když si na něj sociální pracovníci vymyslí absolutní krávoviny. Zda má cenu bojovat anebo je rozumnější se raději hned pověsit a mít pokoj, neb stejně není šance něčeho proti mocným dosáhnout, když tak „spolupracují.“

Příběh a důkazy jsou pořád stejné. Jste poslední, kdo můj případ prošetřuje a kdo tedy ještě může případ vyřešit a konečně za ním udělat tečku. A tím možná i zachránit zemi před nebývalou ostudou, co se nad ní vznáší. Takové hrůzy vám popisuji, dodal jsem i nezvratné důkazy. A půl roku pryč, a nic.

Pokud se případ nevyřeší, pokud se vše neobjasní, ty pomluvy a lži, ty křivé výpovědi nezmizí, dořeším to já. Oslovím vládu a učiním jim nabídku, kterou konečně a definitivně udělám tečku za mým případem.

Věřte, nabídku, kterou připravuji učinit vládě, ta bude nepřehlédnutelná. A je dost možné, že při ní vyletí celá vláda z kůže.

Mou nabídku na ukončení případu bych vládě učinil již dávno, čekám pouze na vaše závěry. Ministryně vašeho resortu mi slíbila, že se vše řádně prošetří, řádně vyjasní. Proto čekám. Zatím to vypadá, že jsem jen přišel o půl roku času. A stále nic. A kdo ví, kolik času mě to ještě bude stát. A co bude na konci? Zase jen veliké nic? Zase jen groteskní obhajoba zločinců, kteří jiné svými podvody dohání k sebevraždám?

Tolik šetření, tolik trestních oznámení a vůbec nic se neobjasnilo, vůbec nic se nevyřešilo.

Ty podvodné, ty nesmyslné pomluvy a lži, ty zjevné křivé výpovědi, ta křivá obvinění platí pořád.

Takový je náš prý právní stát, takovou moc má sociální odbor a tak zrůdně ji zneužívá. Dokonce ani nic vysvětlovat nemusí. Jako by zde otec neměl žádná práva, neměl žádnou hodnotu. Ale proč se rozbila rodina, to je přece důležitá informace pro všechny, nejen pro otce. A po tom všem - ani na to není odpověď

No ale – hlavně že se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. O to přece šlo sociálnímu odboru, a to se přece matce i podařilo. A také - otec prý odvrhnul dítě, zatím co matka by prý dítě nikdy neodvrhla.

To jsou závěry krajského šetření a ty jejich totální nesmysly přece platí pořád.

Pak se ale nedivte zoufalým činům rodiče, když i toto prošlo a doposud to platí a nelze s tím nic dělat.

Jiří Klušák

Martínkov 105

675 44 LesoniceVsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop