www.klusak.infoAktuálně

Proč mě likvidují, proč mě chtějí zabít:

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Šestý dopis pro MPSV

Opět jsem jim psal, opět popisoval, opět vysvětloval, opět dokládal, že v mém případu jde o úřednické zločiny spáchané na mých dětech ...

Pořád dokola jedno a to samé ....

Opět na jejich pár řádků o ničem jim posílám celé stránky vysvětlení,
opět žádám prosím, žebrám, ponižuji se ....
Dopis je z 15 února


**********************

Vážená paní Mgr. Kateřino Šlezingerová,                       15. února  2016          2015/76266-23

Po vašem ročním šetření je výsledkem, že nevíte, co po vás chci. Ale to přece vůbec nevadí. Problém by byl, kdybyste něčemu z toho mého popisu případu nerozuměli, potřebovali doložit a podobně. Ale to není. Všechno víte, všemu rozumíte, v tom mém sdělení žádný problém není. Nemáte nic ani proti tomu, že postup sociálního odboru nazývám zločiny na rodině, zločiny na dětech. Ale nejde o to, jak já to nazývám. Jde o to, jak vy to posoudíte. Každopádně, ty zločiny na rodině, na dětech, ty jsem vám popsal i doložil. A s tím problém není. Jen je potíž v tom, že nevíte, co já vlastně chci.

Nelze OPAKOVANĚ prošetřit postup sociálního odboru Moravské Budějovice, protože jejich úřední prošetření již proběhlo. Sociální odbor už se pro stát, ale i pro mě, vyjádřil. Už by přece ani nemohli svůj postup popsat, vysvětlit jinak.
A výsledky toho šetření, jejich výpovědi a ke všemu, jsem vám a opakovaně poslal. To je ta Krajská zpráva z prosince 2011. Z té se musí vycházet. Té zprávě se musíme podřídit všichni. I vy. I úřadu ombudsmana stačila. Podle ní posuzovali.

Ta krajská zpráva je popis našeho případu těmi, kteří ten úřednický úkon řídili, konali. Není třeba jejich další vyjádření.

Je třeba, aby se ke krajské zprávě konečně vyjádřil i druhý rodič. To je pro případ zcela zásadní. A kór, když vám trvale píšu a dokládám, že si úředníci výpovědi za ni vymysleli. Pokud vám jde o děti, pokud chcete mít k úřednickému postupu další důkazy, pak jistě to její vyjádření máte. Pokud se mají krýt mimořádně závažné zločiny na dětech páchané z moci úřední vašimi podřízenými, tak vyjádření matky dětí nikdy požadovat nebudete. Protože moc dobře víte, jak by to dopadlo. Odkopnutím Jakuba se přece nemůže obnovovat sourozenecká skupina. To je snad jasné i vám. Proto se vše pořád řeší bez rodičů. Klušákovi nic neuznat, vyjádření od Klušákové v žádném případě nepožadovat. A pokusit se to nějak jinak okecat, jen aby se Klušák mohl odkopnout. Přesně tak to udělali všichni ti před vámi. Pořád je to … O nás. - Bez nás.
Takto se zde jedná s rodiči i s dětmi. Od prvopočátku, od tajného proniknutí do rodiny … až do dnes … O nás. - Bez nás.
Nejprve - otec se odstěhoval, manželství je jen formální. Potom se prý tmelila sourozenecká skupina. Nakonec prý tajně chodili za Tomášem a to jim kazilo mravní vývoj. Nikde nic konkrétního, nikde nic vysvětlené, popsané a hlavně - nikde žádné vyjádření k tomu a to ani od jednoho rodiče. Přitom všichni vědí, je zjevně z návrhu soudu, je dokonce v krajské zprávě uvedeno, že otec byl z procesu a předem vyloučen. Všichni vědí i to, dostatečně jsem prokázal, že za matku i za děti si na nás úředníci všechno vymysleli. A přesto to nikomu nevadí. Vůbec nikomu. A to už proběhlo  22  různých šetření.
Od prvopočátku až do konce:   O nás – Bez nás.   Totální úřednická onanie.

Já vám zcela jistě neurčuji, jak máte postupovat, a hlavně - co a po kom máte požadovat, jak z vašeho dopisu cítím.
Pokud je pro vás důležité nějaké opětovné vyjádření sociálního odboru k věci, tak si je klidně vyžádejte. Pokud bude v rozporu s tou původní zprávou, bude to jen další důkaz proti všem. Tedy už i proti vám.

I kdyby se Krajská zpráva nahradila úplně jiným tvrzením úředníků, tak to vůbec nic neřeší. Protože nejde o to, aby se zase vymyslel nějaký nový, jistě zase zcela bizardní odůvodnění rozbití rodiny a izolace otce od všeho, jen aby to nějak sedělo. Nejde o to, jak se ten úřednický úkon okecá. Jde o postup úředníků v našem případu. Jde o posouzení jejich postupu.

Přece nám všem jde o to, aby byl POSTUP sociálního odboru v souladu se zákonem.

To by přece měl být i váš nejvyšší zájem. Zákonný postup vašich podřízených k rodinám, k dětem. A o to mi pořád jde. Proto vám pořád dokola vysvětluji, pořád dokola opakuji, co a jak nám úředníci provedli.

Byl jejich postup v našem případu dle zákona? Já tvrdím, že nebyl. Že byl dokonce tak nezákonný, podvodný, zločinný, že byl tak zrůdný, že vykazuje prvky obchodu s dětmi. A jak vy posuzujete ten jejich postup? Kde je na to odpověď?

Opět pro vás, a to už asi po páté, a pořád dokola, pořád to samé o zločinech úředníků na naší rodně, na našich dětech:

Sociální odbor tajně pronikl do naší rodiny. Otce od děje v jeho rodině předem a zcela izolovali. Otci nic neuznali, jeho práva, důležitost pro rodinu, jeho zásluhy, všechno to, co už pro rodinu udělal, vybudoval, to popřeli. Nikde a k ničemu není nějaké jeho vyjádření. A za matku, ale i za děti si výpovědi vymysleli sami. To jsem jistě dostatečně doložil.
Ihned, po jejich prvním a ještě k tomu tajném setkání s matkou našich dětí si na svém úřadu vymysleli a ihned odeslali návrh soudu, který je tak nesmyslný, že jej nejenže nelze vysvětlit, ale nelze jej ani pochopit. A otce o tom kroku proti rodině ani neinformovali. Rodina se nerozbíjela z důvodů, že by rodiče měli nějaké konflikty, hádky, neřešitelné problémy. Nic takového se ani nezmiňovalo, rodiče se vůbec neřešili. Rodiče sociální obor vůbec nezajímali.

Rodina se rozbíjela pro třetí osobu, pro plnoletého, který ani s námi ani nežil ve společné domácnosti.  
Přesně takto přece probíhá obchodování s dětmi.
Odstaví se oba rodiče, děti se vytrhnou ze svého prostředí, zázemí a na věky se připraví o domov, rodiče, sourozence, majetek, všechno to se jim zničí, o vše se připraví - a to všechno pouze a jen pro zájmy, pro prospěch třetí osoby.
A protože obchodování s dětmi, respektive rozbíjení rodiny pro třetí osobu u nás není legální, tak si úředníci vymysleli důvod, kterým si odstavili oba rodiče. A který doposud nikdo ani nedokáže pochopit, natož pak vysvětlit.

A jakpak ten úřednický úkon, to rozbíjení rodiny pro třetí osobu, posoudíte vy? O to přece jde.

Já po vás chci, abyste posoudili takový postup úředníků v našem případě.
Co a jak se stalo, proč, kvůli komu, čemu … to jsem vám já již několikrát vysvětlil a dostatečně i doložil. Je mi divné, že, to posouzení tak jasného případu ještě není. V čem je problém? Co mám vysvětlit, co mám doložit? Nebo vy nevíte, vy nerozumíte tomu, jaké jsou u nás zákonné postupy? Vy nevíte, jaké mají rodiče práva, jakou má rodina a děti ochranu?
Tak se podívejte do Ústavy ČR. Tam je to v zákonech uvedené.


Pokud byl postup úředníků nezákonný, pak je to dobré. Lehce se udělají opatření, aby tací fanatičtí děckofilocvé, nepřátelé státu, rozbíječi rodin pro své vlastní zájmy, aby už nikdy nikomu z moci úřední nemohli škodit. Aby již nikoho svými podvody, křivým obviněním, aby už tím nikoho nedoháněli k zoufalým činům. A je vyřízeno.

Pokud je takový postup úředníků v pořádku, podle zákona, pak je potřeba na takové úředníky, na takové postupy trvale a co nejhlasitěji upozorňovat. Aby pak rodiče a děti ze zoufalství z toho, jak se s nimi, s jejich rodinami, s jejich dětmi jedná, aby pak z toho nepáchali zoufalé činy, či dokonce sebevraždy. A to se stává i díky mému příběhu a důkazům k němu, mými zkušenostmi s tím, díky všem těm odpovědím o ničem, mým celoživotním posláním.
Takové postupy nedohání k sebevraždám jen rodiče, otce, ale jistě i děti. To je důvod, proč po tom tak jdu. Aby sociální pracovníci nenaváděli, nenutili děti ke křivým výpovědím, k nenávisti rodiče, aby pak později, třeba až v dospělosti, až pochopí důležitost rodiny, cenu rodiče, neměly z toho trauma. Aby pak že zoufalství z toho, nepáchaly třeba i sebevraždy.

Podívejte, co úředníci provedli Jakubovi a jak se mu ještě vysmáli. A co všechno úředníci hodili na prvňáčka. A pochopíte.
Přece, to prvňáček Vendulka může za rozbití rodiny. Vendulka si přála sourozeneckou skupinu více jak rodinu, otce. Vendulka si přála nechodit za Tomášem tajně. Vendulka tvrdila, že ji otec nebudil, nepřipravoval do školy, nestaral se …  

To se jim přece stalo. To jsem vám doložil. A tento úřednický postup, i to sprosté zneužití dětí chci od vás pro ně posoudit.


Já od vás požaduji mít srozumitelně napsané, jak ten úřednický postup hodnotíte. Abychom předešli možným problémům typu, že jste nevěděli, netušili, nerozuměli …. Jak prý vlastně ani nevíte, co ten Klušák chce. To už jste mi přece napsali.

Klušák chce, abyste posoudili úřednický postup v našem případě, který jsem vám již několikrát podrobně popsal. A doložil.
Šetřit nic nemusíte, protože vyšetřeno už je dávno. Proto je úřednický postup tak dobře popsaný, a výborně doložený. Proti tomu mému popisu úřednického postupu nikdo nikdy protestovat nebude. Ani nemůže. Důkazy to nikomu totiž ani nedovolí.

Nemohu a nebudu na to vaše posouzení čekat věčně. Po půl roce, konce srpna 2015 jsem vám psal, že na vaše závěry a posouzení postupů počkám rok. To je do konce února, a to už se blíží. Případ je zcela jasný, je dostatečně doložený výpověďmi úředníků. Musíte všemu rozumět, musí vám být všechno jasné, když jste neměli žádnou otázku, nežádali doplnění, důkazy k něčemu. Proto šlo posoudit případ v řádu v hodinách, maximálně v několika málo dnech. A vy o těch zločinech úředníků víte všechno a už rok, vy už to rok posuzujete - a nic.
Nebo je snad něco nejasné? A co je nejasné? Nebo mám dodat další důkazy? A co je málo doložené?

Rok vašeho šetření končí a žádné posouzení postupu úředníků, nějaké vysvětlení něčeho, se neblíží. Přichází čas, obrátit se s mým příběhem na vládu ČR s mojí nabídkou na udělání tečky za tím vším. Vláda bude mít stejný příběh i stejné důkazy tak, jako jste měli i vy. K tomu vládu seznámím i s postupy a výsledky šetření všech těch kontrol a vyšetřovatelů. I s vašimi. Opakovaně jsem vám popisoval a dokládal zločiny sociálního odboru, které napáchali na naší rodině, na našich dětech. A vy jste mi po tom všem sdělení po roce napsali, že nevíte, co po vás vlastně chci.

Vašim posouzením, ale dost možná že i neposouzením postupu sociálního odboru, nic nekončí. To ani nejde. Že prý nevíte, co že to po vás vlastně chci. Přitom takové hrůzy napáchané na dětech vám oznamuji ... Nevadí. Brzy už to bude jedno.
Asi za čtrnáct dní vám napíšu, že už po vás nic nechci. Vůbec nic. Že s vámi končím. Takže 14 dní vydržte a budete mít od případu, od Klušáka, pokoj. A můžete si oddechnout a slavit, jak jste ty společnosti nanejvýš nebezpečné zločiny páchané na dětech z moci úřední vašimi podřízenými, jak jste to hezky po roce posuzování, vyřešili.

Všechno ohledně mého případu už léta zveřejňuji. I tento dopis bude zveřejněn na mém blogu v novém článku pod názvem Totální úřednická onanie 106. Proč to zmiňuji? Koncem listopadu 2015 jsem na mém blogu psal, co od vás bude následovat. Že příště mi napíšete, že jako nevíte, že vlastně ani netušíte, co že to po vás chci. Je to v článku MPSV 104. Takže mě vaše odpověď vůbec nepřekvapila. Proto to zmiňuji. O všem a všechno víte, a to má přece také svoji hodnotu. Víte i to, že pokud se nic nevysvětlí, nevyřeší, obrátím se s nabídkou na udělání tečky za případem na vládu ČR. Víte i, jaká ta má nabídka vládě bude. A přesto, že všechno víte, tak takový je váš přístup k nám.

Ještě pár slov k vašemu poslednímu dopisu. K tomu, jak už mnozí věc šetřili, tedy - k těm jejich závěrům.

Zmiňujete se o již uskutečněných šetřeních. Ty zásadní jsou tři. Ke které verzi se vy přikloníte?

1. Věc byla řešena nadřízenými sociálního odboru. Ale oni jen podváděli a lhali, proto se vůbec nic nevysvětlilo, na nic neodpovědělo, nic se neopravilo. Jen potvrdili, že prý jsem byl odstěhovaný, že prý manželství bylo jen formální. A opět to nijak nevysvětlili. Jiný důvod neuvedli. S takovou pomluvou, lží, křivým tvrzením, s takovým nesmyslem, podvodem jsem se přece nemohl smířit. Tak jsem přece musel jít pro odpovědi, pro pomoc, jinam. Na kraj, ke krajské kontrole.

3

2.  Věc byla šetřena krajským úřadem. Ale celá zpráva je totálně nesmyslná, bizardní … Když s těmi nesmysly nešlo nic dělat, když to tak muselo zůstat, dobrá. Celá krajská zpráva slouží jako hlavní důkaz, který usvědčuje úředníky ze zneužívání moci, ze zločinů. Na základě té zprávy jsem podávat na úředníky trestní oznámení. A když se hned odkládala, nic se nevyšetřovalo, nic se nevyřešilo, neobjasnilo, neopravilo, tak jsem musel dál. Přece jsem se nemohl podřídit křivému tvrzení úředníků, jak jsem prý odvrhl dítě. A jak se prý matce podařila obnovit sourozenecká skupina …. To jsou tak křivá tvrzení, takovou hrůzu v rodině způsobili, že kdo si je vymyslel, ten už by měl být za to dávno v kriminálu. Přece to tvrzení rozbilo rodinu, a mě vyloučilo z dění v mé rodině. Nemohu za to, že to policie odkládala. Proto jsem musel dál, jinam.

3.  Věc byla řešena úřadem ombudsmana, ale jejich závěry na nic neodpověděli, nic nevyřešili. Prakticky vůbec nic neposuzovali. Ani mé vyloučení z procesu, ani ten křivý návrh soudu, ani to křivé obviněné z odvrhnutí dítěte, ani to komické chválení matky, jak prý se ji podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. Oni si vymysleli úplně jiné vysvětlení. A co bylo předtím, to jakoby neexistovalo. Ombudsman se rozhodl ze svého postu krýt úřednické zločiny tím, že dokonce neváhal hodit rozbití rodiny na děti, dokonce na prvňáčka. Že prý prvňáček Vendulka nechtěla rodinu, otce, Jakuba  … že prý tajně chodila za Tomášem. Nešlo jim vysvětlit, že je to nesmysl, že si za ním chodili, kdy chtěli. Že jsem je za ním dokonce posílal. Že s Tomášem matka byla i na zábavě, že u něj i spala, zatím co já se doma staral …. Je to nezajímalo.


a, Všechny tři verze jsou tak nesmyslné, že se ani u jedné z nich se nedozvíte nic podrobného. Dokonce ani kdo si to na nás vymyslel, ani jak to vlastně mělo prakticky probíhat. Jenom obecná, takřka holá věta o tom. Jenom jedovatá slina. A ani přes to všechno šetření jsem se nedoprosil k objasnění, k vysvětlení jejich obvinění, k vysvětlení aspoň něčeho.
b, Ani k jedné verzi není, neexistuje vyjádření k věci. A to dokonce ani od jednoho rodiče.

c, A nejpikantnější na tom je, že ty verze si vzájemně zcela odporují. To znamená, že pokud je nějaká verze platná, pokud se za nějakou postavíte, pak ty druhé dvě musí být neplatné. Tedy podvodné, křivé, nesmyslné ….
A kdyby ani toto nestačilo …

d, Všechny verze jsou totálně nesmyslné, bizardní i z toho důvodu, že ani jedna nepočítá s existencí Jakuba. Podle první verze by musel být odstěhovaný, formální i on. Podle druhé verze sice tmelili sourozence, dokonce se jim to i podařilo, ale bez Jakuba. A podle třetí verze, oni prý chodili za Tomášem tajně, ale Jakub chodil s nimi. A to zcela netajně.


Co tedy platí a co už neplatí?  Kdo na to dokáže odpovědět? V této zemi - vůbec nikdo.  Protože:

Pokud platí první verze – pak podváděl sociální obor při krajské kontrole. A podváděl i úřad ombudsmana.

Protože když byl otec odstěhovaný, formální, pak nemohli tmelit sourozence, jak uváděl sociální odbor. A už vůbec nemohli chodit za Tomášem tajně, jak tvrdili ombudsmanové. Obé návrh soudu zcela vylučuje.
Pokud platí druhá verze – pak sociální odbor křivě informoval soud o mém odstěhování se, i o formálnosti manželství. Pak záměrně uvedli soud v omyl, a záměrně soudu zatajili skutečný důvod rozbíjení rodiny.
A podváděl i úřad ombudsmana. Protože se tmelili sourozenci. A jinak, než rozbitím rodiny to prý nešlo. To byl důvod rozbití rodiny. Takže ani náhodou, že by za někým chodili tajně. To dle sociálního odboru určitě rodinu nerozbilo.
Pokud ke třetí verzi, pak sociální odbor lhal všem a úplně ve všem. Křivě informoval soud, záměrně jej uvedl v omyl, a záměrně soudu zatajili skutečný důvod rozbíjení rodiny. A sociální obor podváděl i při krajském šetření. Rozbíjení rodiny nebylo ani z důvodů, že se otec odstěhoval, že manželství bylo jen formální, ale ani z důvodů tmelení sourozenců, na kterém pak vše postavili. Rodina se dle ombudsmana rozbila pouze a jen proto, že prý chodili za Tomášem tajně. Tímto tedy oba dva důvody sociálního důvodu padly. A jiný už sociální odbor - nedodal. 
Veřejný ochránce práv všechno postavil na důvodu, který by žádný soudce ani nemohl uznat. Tak jaká, čí práva ochraňuje?

Za kterou verzi se postavíte vy? Která ještě platí? Žádná. A klidně se s vámi vsadím o co chcete. Protože:

Všechny verze jsou nesmyslné, prolhané, křivé. A vy to moc dobře víte. Proto se ani za jednu nepostavíte. Protože když se postavíte za kteroukoliv verzi, vždy by to znamenalo, že tím ty další dvě budou neplatné, tedy podvodné, křivé.
Totální úřednická onanie. Hází na nás jednu špínu za druhou, chovají se k nám jako nadřazená rasa k otrokům.
Nevymýšlejte další, čtvrtou verzi. Protože k ní by patřilo, že všechny ty tři verze jsou až tak podvodné, křivé, že už jsou neobhajitelné. A proto se musela na ministerstvu vymyslet další, čtvrtá verze. A k těm předchozím se tvářit, jako by nebyly, neexistovaly. Jako že neexistuje návrh soudu, krajská zpráva, ani závěry ombudsmana. To by znamenalo, že by nic z toho už neplatilo. Ale já už nechci další bludy od sociálního odboru, ke kterým zase nebude vyjádření ani od jednoho rodiče.

Proč se všichni a na tak významných postech rozhodli zneužít úřadu a tak primitivně podvádět?

Kdybych popisoval prkotiny, tak by určitě nikdo nepodváděl. Nebylo by proč. Prkotina by se vysvětlila, vyřešila, a hned by se sprovodila ze světa … Pro děj by neměla větší význam, neměla by na nic vliv. Prostě, občas se něco nepovede přesně. Tak proč to nepřiznat, proč to nepřijmout, nepřekousnout, z života odepsat, vytěsnit a neukončit to?

Protože já nepopisuji prkotiny. Já popisuji nevídané, neslýchané zločiny napáchané z moci úřední na naší rodině, na našich dětech. Sociální odbor rozbil rodinu pro 19 letého tyrana Tomáše a to jenom proto, aby mu tím vyřešili bydlení a zázemí. A všichni ti vyšetřující to moc dobře ví. Když všem a pořád dokola popisuji a dokládám takový zločin na rodině, na dětech, takové úřednické, tedy státní zrůdnosti, tak to už je řádný důvod, aby se podvádělo, falšovalo, zneužívalo moci, vyráběla falza, tvářilo se, že se neví, co že to chci … Přece je to služba republice, je to chránění dobrého jména země. To si zřejmě všichni myslí. Oni konají dobro. Ale i komunisté konali jen dobro. I teroristé jsou přesvědčeni, že konají dobro. V tom jsou stejní. I v tom, jak a kolik hrůz, neštěstí a tragédií, kolik mrtvých za nimi při tom jejich konání dobra zůstanou. A to jen proto, že mocní neuznávají zákony, zákonné postupy, že kašlou na práva občanů i na práva a ochranu dětí. Jejich moc a zvůle je nad tím vším. A komu se to nelíbí, tak má smůlu. Ať si klidně páchá zoufalé činy jeden za druhým, alespoň jej prohlásíme za duševně nemocného, co společnost jen otravoval. Nebo lépe, ať se oběsí. Jediný co my mocní úředníci v tomto státě chceme, aby už nás přestal otravovat, aby už držel hubu. Aby už někam zalezl. Nebo ať se zabije.

Opět jsem se vám všechno podrobně popsal a vysvětlil. I když se pořád jen opakuji. Nebo máte pocit, že jsem vám oznámil něco nového, co jste ještě nevěděli? Kdepak. Pořád je to dokola, pořád je to jedno a to samé.

Dělám to jenom proto, abych nemusel jít s mojí nabídkou na vládu ČR. Ne že bych nechtěl či se něčeho bál. Naopak. Těším se. Konečně už nebudu v roli ponižujícího se, žebrajícího individua, které dle vás ani neví, co vlastně chce. To už si pak nikdo nedovolí. Protože zároveň s vládou oslovím, požádám o podporu, pomoc i sdělovací prostředky. A co nešlo léta, co vy jste ani za rok nepochopili, to třeba bude vyřešeno raz, dva.
Pokud ne, tak ne. Jedno je jisté. Pokud  neudělám za případem tečku, tak není konec. Ani nemůže být. Tečka může být, až se vše vyřeší, vyjasní. A až se ty pomluvy a lži z případu odstraní. A mé jméno se očistí. To je jediná možnost. Protože i případný můj konec za případem tečku neudělá. Případ zde bude pořád. A k němu již neoddělitelně patří, jak se k němu všichni stavěli, jak věc vyšetřovali. I to, za čím si tak neochvějně stáli. Přece – po tom všem šetření se nikdy nic nevyřešilo, nevysvětlilo, na nic se doposud nenašla odpověď. Jen se vymýšleli další nesmysly a bludy, jen aby se Klušák mohl odkopnout. A právě takové jednání úředníků, takové primitivní podvádění ve vzájemné spolupráci, a ta bezmoc proti tomu úřednickému běsnění, to všechno mému případu zaručuje nesmrtelnost.

S pozdravem     Jiří Klušák
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je říjen 2020
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop