www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Sedmý dopis pro MPSV

Tohle je můj závěrečný dopis, aby v budoucnu nemohlo být pochyb, že na MPSV o zločinech na mých dětech věděli všechno. A že všechno měli i dostatečně podložené. 
Přece už nic po mě nežádali, jak jim všechno bylo jasné.
Všechno věděli a měli dostatečně doložené a to už od února 2015.


A všechny ty zločiny na dětech ze svých postů kryly.
Proto tomu nelze nic namítat. Jejich odpovědi je usvědčují.

Zde jsem to Mgr Kateřině Šlezingerové napsal a zcela otevřeně.

**********************

Paní Mgr. Kateřino Šlesingerová,

přesně takové odpovědi úředníků dohánějí občany k zoufalým činům i k sebevraždám. Vy snad máte pocit, že po vašem ročním bádání jste něco vyřešili, že jste nám na něco odpověděli? Přece na řádné vysvětlení tak fatálního úřednického úkonu na mé rodině, na mých dětech máme právo a je to vaše povinnost. Jakpak tedy posuzujete postup sociálního odboru v našem případu?

Sociální odbor tajně pronikl do naší rodiny, otce od děje v jeho rodině ihned a zcela vyloučili a za matku si výpovědi vymysleli sami. A to všechno pro rozbíjení rodiny pro třetí osobu, pro plnoletého Tomáše, aby se mu tím zajistilo bydlení a zázemí.

A kdepak je na to odpověď?

Z vašich odpovědí se nelze dozvědět ani to, proč jsem se na vás obrátil, co jste vlastně šetřili. Ani na co jste odpovídali.

Před rokem jsme začali tím, že jsem vám poslal dokumenty s nadpisem:

Popis zločinů OSPOD Moravské Budějovice napáchaných na naší rodině, na našich dětech.

A po roce jsem vám poslal už čtvrtý popis zločinu sociálního odboru s názvem: Popis obchodování s dětmi v ČR.

Uvádíte, že sociální odbor má omezené možnosti. Kdyby to tak bylo i v praxi, kdyby je nepřekračovali, tak není co řešit. Ale věřte, tajně proniknout do rodiny, odstavit si oba rodiče a rozbíjet rodinu pro třetí osobu, to jistě do jejích omezených možností nepatří.

Jistě že viním sociální obor ze záměrného rozbití naší rodiny a ještě k tomu pro třetí osobu.


Rodiče rodinu ani nemohou rozbít.

To jim zákony nedovolí. Rodina je totiž pod ochranou státu. Ne rodič, to stát, úředník až po šetření v rodině rozhoduje o tom, co dál s rodinou.

Rodič může jen podat návrh k soudu. Tím to pro něj končí. Pak celou věc přebírají úředníci a soudci. Proto úředníci jsou povinni vysvětlit, doložit a obhájit, nejen proč se rozbila rodina, nejen kdo za to může, ale třeba i to, že neexistovalo jiné řešení. To úředníci musí projednat a vysvětlit rodiči, dětem, o jejichž rodinu se jedná.  Ne rodiče, ale úředníci musí podat takové informace.

Protože každý rodič si může rozbití rodiny vysvětlovat tak, jak chce. Je běžné, že verze otce se od verze matky liší. To je jejich věc. Ale úředník musí mít jen jednu jedinou verzi pro všechny. Úředník rozbití rodiny musí oběma rodičům, ale i dětem, do statistiky, prostě komukoliv, všem, vysvětlovat stejně. Musí vysvětlit a musí obhájit svůj postup a závěry v každém případě.

Rozbití rodiny je úřední úkon a každý úřední úkon, a kór tak fatální pro děti, musí mít zákonný postup, zákonné odůvodnění a zákonné řešení.

A kdepak máme to jejich, úřednické vyjádření, to jejich vysvětlení, ten oficiální důvod rozbití rodiny?


Nechcete mi snad nakukat, že sociální odbor nemusí vědět, proč se rozbíjí rodina. Že je to výhradně věcí rodičů. Že když úředníkům matka například uvede, že otec dětí je sněhulák, v létě rozpuštěný a proto ona chce děti do své péče, že se jí vyhoví

Ona na sociálním odboru neuvedla, že jsem sněhulák, ona uvedla daleko větší pitomosti. A těch pitomostí dokonce byla celá řada.

Rodič nemá předepsáno, s čím může za úředníky. Rodič k úředníkům může kdykoliv a uvést jim cokoliv. To je vizitka toho rodiče.

To úředník má předepsáno, co je kvalifikovaný důvod a jaký je zákonný postup v takových případech.

Proto v našem případě mohou za rozbití rodiny ti, kteří ten nesmyslný důvod akceptovali, respektive si stvořili.

Matka si může uvést, co chce, to ale úředník nesmí. Úředník zodpovídá za to, že ten důvod je pravdivý a zákonný.

Proto probíhá šetření, aby se tvrzení rodiče potvrdilo. Nemluvě o tom, že v takových věcech se radí, rozhodují, k tomu důvodu se nejprve vyjadřují oba rodiče, až pak rozhodne sociální odbor o dalším postupu. Jenom takový postup je v pořádku, dle zákona a tomu se musí podřídit oba rodiče. Ale čemu se mají podřídit, jaký je důvod rozbití rodiny, když to neví ani sociální odbor a ani vy?

Matka úředníkům odeslala návrh soudu. Jak vznikl, a co vlastně oznamuje soudu, to ji usvědčuje z vážné duševní choroby.

A když vznikl v utajení před otcem a ještě k tomu na sociálním odboru jako kvalifikovaná pomoc naší rodině, pak je to důkaz o zločinném jednání tohoto úřadu jak proti druhému rodiči, tak proti dětem. A dokládá to, že záměrně křivě informovali soud.

A pokud vy z tak jasných důkazů na takovém postupu úředníků nevidíte nic divného, nic z něho nedokážete vysvětlit, když ho dokonce nejste schopna ze své pozice ani posoudit, tak se přímo na tom zločinu podílíte. Pak je to zjevné zneužití moci za účelem ze své pozice, že své moci krýt i tak zrůdné, hrůzné zločiny, jaké se sociální odbor dopustil na naší rodině, na našich dětech.

Paní Šlesingerová, pročpak ve své odpovědi uvádíte, že rodiče měli nějaký spor? O co své tvrzení, tu lež, tu pomluvu opíráte?

Vy se sice schováváte za 22 šetření, ale přitom právě takovým obviněním rodičů jdete proti všem jejich závěrům a dokonce jdete i proti soudcům a rozsudkům. A to jenom proto, že jste si jen tak vycucala alespoň nějaké obvinění rodičů. Rodiče přece mívají konflikty, tak je i Klušákovi museli mít. A je to, že? Přitom nedokážete ani jeden uvést, popsat, ale to vám nevadí. Přitom je to základ. Nebo vy už automaticky víte, že když mají rodiče konflikty, že je to výhradně chyba otce? Takto vy selektujete rodiče?

Vy jste přišla se zcela novým, už čtvrtým vysvětlením. Já vás před tím varoval. Podle toho nejenže platí úplně všechno, co se o nás, o mě napsalo. Ale od vás k tomu přibylo ještě i to, že rodiče měli spory, i když nevíte, nemůžete vědět ani o jednom.
Když jste si jako jediná stvořila spory mezi rodiči, tak kde je jejich popis, vysvětlení, vyjádření se k tomu alespoň od jednoho rodiče? Kde je popsaná nebo zmiňovaná alespoň jedna jediná hádka? Nikde.

Tak se podívejte, co všechno vás usvědčuje z podvodu, z pomluvy, z křivého obviněné těch, kterým jste měla pomoci.

Rodiče nejenže neměli spory, ale dokonce je mít ani nemohli.

Návrh soudu od manželky, který vznikl na sociálním odboru a který sociální odbor zcela podporoval, jakékoliv spory rodičů vylučuje

Sociální odbor po celou dobu řešení případu žádné spory rodičů nezmiňoval, žádné spory rodičů nikde neuvedl, se neřešili.
V celé krajské zprávě nenajdete ani písmenko o tom, že by byly, natož pak že by se řešily nějaké spory mezi rodiči.
Otec s Tomášem ani nemohl mít nějaké spory, protože před posláním návrhu soudu otec s Tomášem už přes půl roku vůbec nebyli v kontaktu. Naposledy jsme spolu mluvili v říjnu u soudu a tam Tomáš plakal a omlouval se. A vůbec nic proti otci neměl.

Soudce o děti žádné spory rodičů ani nezmiňoval, žádné se neřešili. Manželka soudu písemně uvedla, že vůbec žádné spory, problémy s manželem nemá. Proto se ani v návrhu soudu ale ani v rozsudku jménem republiky žádné spory ani nezmiňují.

V žádosti o rozvod žádný spor, konflikt mezi rodiči od manželky není uveden a žádný se po celý rozvod ani nezmiňoval. Proto ani žádný není uveden a to už ve druhém rozsudku jménem republiky.

Při dělení majetku soudce do třetího rozsudku přímo uvedl, že já popisuji manželství za klidné, bez hádek.

Tak proč si na nás vymýšlíte, že byly rodičovské spory?  To se nebojíte takto si vymýšlet a jít s tím proti úplně všem?

Tak ještě takto:

Všechno začalo tím, že manželka uvedla soudu o děti, že s manželem nemá vůbec žádné problémy, že nemáme žádné hádky, konflikty, prostě – že proti manželovi nemá vůbec nic.

Rozvodovému soudu manželka také neuvedla žádné problémy s manželem, žádné spory, hádky, konflikty. Nic o nějakých sporech mezi rodiči není uvedeno ani v rozsudku.

A všechno skončilo tím, že v rozsudku o majetek soudce přímo uvádí, že jsem s bývalkou neměl vůbec žádné problémy, hádky, konflikty, že manželství bylo klidné a bez hádek.

Oba rodiče o tom druhém a dokonce u tří soudů vypověděli, že neměli vůbec žádné konflikty, hádky, že neměli žádné problémy. To je uvedeno v návrzích soudů i v rozsudcích. To jsou úřední dokumenty, tedy nezvratná a lehce prokazatelná fakta.

Kdo tedy může za rozbití rodiny, co rozbilo rodinu, když máme dokonce od tří různých soudů potvrzené,

že oba rodiče a u tří různých soudů uvedli, že s tím druhým neměli, nemají, ani ten nejmenší problém?

Pokud jste přesvědčená, že i když rodiče nemají vůbec žádný problém, oba to oznámí a to dokonce u všech soudů, že i v takovém případě lze rozbít rodinu, tak to je o vás zajímavá informace. Ale - vy jste v tom odbornice, vy tomu rozumíte, vy se správným vyhodnocováním situací živíte. Já jsem jen zahradník, já se mohu mýlit. Přesto na to mám zcela opačný názor, než vy.

Já jsem přesvědčen, že v takové situaci ani není možné rozbít rodinu.

A to už třeba jenom z toho důvodu, že děti mají právo na oba rodiče. A rodič má právo podílet se na výchově dítěte.

Proto nemohou děti jen tak přijít o rodiče a proto nemůže rodič jen tak přijít o dítě. Proto to bez mimořádně závažného důvodu, kterým zpravidla bývá fatální selhání jednoho rodiče, a k tomu ještě když se nedá očekávat náprava, ani nemůže jít.

A aby se to nemohlo stát, aby jeden rodič nemohl poškodit toho druhého, aby nemohl poškodit děti, právě proto je tu sociální odbor a soudce. Ti chrání rodinu, děti, ti jsou garantem zákonného postupu v tak fatální věci pro děti.

Proč tedy sociální odbor na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si sami sobě vymysleli tak usilovně rozbíjel rodinu?

Existuje jen jediné možné vysvětlení, které ale potvrzuje i krajské šetření i úřad ombudsmana.

Sociální odbor rozbíjel rodinu pro třetí osobu.

Jenom v takové případě se obejdou oba rodiče, ti jsou nadbyteční, není potřeba výpověď a to ani od jednoho z nich. A děti se zneužijí ke křivým výpovědím, k navádění, ke štvaní proti tomu rodiči, kterého sociální odbor potřebuje z procesu odstranit.

Úředníci konají pouze a jen ve prospěch třetí osoby, která je zadavatelem zakázky.

Která je mimo tu rodinu a nutně to potřebuje ve svůj prospěch změnit.

A protože zvolili ten nejodpornější způsob, kterým dokonce donutili sestry a matku k odkopnutí Jakuba, a to pouze pro zajištění třetí osoby, které si před tím sám svoji tyranií zničil, vznesl mezi sourozence trvalou nevídanou, neslýchanou nenávist. To všechno se stalo. Tomáš zvolil tak zrůdno.křivácký způsob, ze kterého by měli mít všichni ti, kteří mu tak ochotně sloužili, kteří ho tak ochotně podporovali, kryli, kteří kvůli němu trvale odsuzovali a odkopávali jeho otce, celoživotní trauma. A že už jich je.

Sociální odbor se v celé krajské zprávě chlubí tím, jak rozbíjeli rodinu pro Tomáše. A také se chlubí, že otce z procesu předem a zcela vyloučili, protože prý byl odstěhovaný, formální, respektive, protože odvrhl dítě.

A vychvalují matku, jak se ji prý podařila obnovit sourozenecká skupina. Jak by prý matka nikdy neodvrhla dítě. Tímto vše maskují.
Z toho se dá vydedukovat, že rozbití rodiny umožnilo tomu, kdo v ní nebyl, se do ní vrátit. Aby tím získat i bydlení, zázemí, prostě celý servis, který by jinak neměl. Pouze o to šlo, pouze proto se rozbila rodina. Aby se do ní dostal, ten, který v ní nebyl. Aby se přesně tímto způsobem vyřešila jeho zoufalá situace. Jinak by byl v řiti.

Jaké jsou tedy SKUTEČNÉ výsledky po vašem ročním šetření?

Otci se jako vždy - vůbec nic neuznalo.
A od matky žádné výpovědi nejsou, neexistují, a to proto, že je po ní nikdo nikdy nechtěl.

Co prý vypověděla, to už úředníci zrušili, či u jiných soudů sama popřela. Proto už žádná výpověď od matky neexistuje.

Lze snadno prokázat, že při rozbíjení naší rodiny ani jeden rodič u sociálního odboru nevypovídal, sociální odbor nemá výpověď ani od jednoho rodiče. A od dětí si vymámili jen křivá obvinění pro soud na svého vlastního otce, aby mu co nejvíce uškodili.

To znamená jediné – všichni jste vycházeli pouze z toho, co si na rodiče, na rodinu, vymyslel Tomáš.

Devatenáctiletý, prolhaný, bezcitně krutý, Tomáš, který léta terorizoval celou rodinu. Tomáš vše naplánoval, řídil, ten u všeho byl.
Tomáš si zaúkoloval sociální odbor, aby pro něj rozbili rodinu. Potřeboval si matku odtáhnout do Lukovan, kde měla domek. Aby tak získal bydlení, zázemí, aby bylo o něj postaráno. Bez toho by byl v řiti. Proto si Tomáš pro sebe zaúkoloval sociální odbor.

A sociální odbor skákal, jak Tomáš pískal. I všichni ti ostatní, co to pak prošetřovali, či jen posuzovali, skákali podle toho, co Tomáš nakukal sociálnímu odboru. I vy jste při posuzování našeho případu vycházeli pouze z toho, co si vymyslel Tomáš. Jiné výpovědi nejsou. Neexistuje ani popis něčeho, ani vyjádření ke skutkům popisovaným v krajské zprávě a to ani od jednoho rodiče.

Existují jen pomluvy, lži a křivá tvrzení o tom, jak jsem prý byl formální, odstěhovaný, jak jsem prý odkopl dítě, zatím co matka by prý dítě nikdy neodkopla. Pořád platí, jak se prý matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. Za tím si přece pořád stojíte, to přece platí pořád. Po tom všem si i nadále stojíte za těmi nesmysly, co si na nás Tomáš jen tak vymyslel.
Všem vám byli lhostejní rodiče, rodina, děti, ale i to, co a jak se naší rodině stalo.


Od prvopočátku, od tajného proniknutí do naší rodiny až do dnešního dne, jste všichni jen otroci Tomáše.

Tomu sloužíte, toho chráníte. Ne rodiny, ne děti. Ale třetí osobu, Tomáše, mimořádně krutého bezcitného tyrana celé rodiny.

Na MPSV děláte všechno jenom proto, aby to tak a na věky zůstalo. Aby ty zločiny na rodině, zločiny na dětech, zůstaly ututlány.

Protože kdyby padl Tomáš, tak padnete i vy, pak by padli všichni.

Škoda, že jste si neuvědomila důsledky takového konání. Protože když i toto sociálnímu odboru prošlo, pak už jim nejenže projde všechno, pak je to i mimořádně posílilo. A ti úředníci, co z úřední moci si z procesu odstraňují oba rodiče, kšeftují s dětmi, kteří rozbíjejí rodiny pro třetí osoby, ti jsou na svých postech pořád. Po tom všem šetření jsou ještě silnější, ještě mocnější. Protože už mají jistotu, že je všichni podrží. Už musí. Protože stejné případy už musí posuzovat stejně.

A oni si budou moci dál z procesů jen tak odstraňovat rodiče. Zásadní je, aby za nimi rodič přišel tajně a nějak se s nimi domluvil, nějak si je naklonil, případně koupil. A úředníci už se o všechno postarají. Přece o tom je náš případ.

A jako v našem případě, jeden rodič nebude mít o ničem ani ponětí, a druhý rodič ve spolupráci ze sociálním odborem už budou mít hotovo. A po celou dobu budou z dětí a z toho druhého rodiče dělat voly.

Opět jsem vám všechno a podrobně vysvětlil. Řešíte náš případ, přesto vás vůbec nezajímá, co vám oznamuji. Nevadí vám, že ani od matky nemáte k věci vůbec žádné vyjádření. Že neexistuje k ničemu popis. A přesto máte hotovo. Na to je jediné vysvětlení.

I vy pracujete výhradně v zájmu oné třetí osoby. Té, pro kterou se rozbíjela rodina.

I vy poskakujete podle toho, jak to tenkrát mimořádně krutý tyran celé rodiny sociálnímu odboru nalajnoval. Ty kraviny, co jim tam uvedl, ty přece platí pořád. Jenom ty kraviny. Nic jiného není. Otci jste přece vůbec nic neuznala a od matky nic není.

Jsou jen bláboly a nesmysly od Tomáše.

A vaše krytí toho všeho.

Už je konec. Už mi nemusíte odpovídat. Já už od vás nic nepotřebuji. Všechno je přece úplně jasné. Důkazy ani jiný výklad, než je ten můj, neumožňují. Nakonec, ani vy jste proti tomu popisu nic neměla. Ani žádnou otázku jste neměla, jak jste všemu rozuměla.

A já nepotřebuji další dopisy typu – Už jsme vám odpověděli, už jsme se ke všemu vyjádřili, už se k tomu nebudeme vyjadřovat. A na vaše případné další dopisy už nebudeme reagovat. Takto to přece u všech těch před vámi skončilo a tak by to jistě skončilo i u vás. Už to přece k takovému závěru směřuje. Vy už máte hotovo, už je jen potřeba Klušáka odehnat.

Na naší korespondenci je zjevná arogance moci, nadřazenost nad všechno a bezmocnost úřednických obětí. Jak si nadřazená rasa jen vytírá zadek s tím, s čím se na ně občan obrací jako na poslední naději. O to je to krutější. Oběť úřednického běsnění vám všechno trpělivě a opakovaně a tak srozumitelně vysvětluje, dokládá, že by tomu rozumělo i pětileté dítě. A vy mě jen odkopáváte zprávami, které jsou absolutně o ničem. Které dokonce nemají ani s tím, co máte posoudit, vůbec nic společného. To přesně vysvětluje, proč je tu tolik sebevražd a to i dětí. Jenom loni jich bylo 50, v tom v Evropě vedeme. Prý z rodinných důvodů, prý za to mohou rodiče, nevšímavost okolí ... Ne rodič, ne rodina, ale přesně tací všemocní úředníci za to mohou. Důkazem toho je můj případ, moje popisy zločinů a důkazy, jak sociální pracovníci ničí vazby, nutí děti, už i prvňáčka, křivě vypovídat, podvádět, lhát …

Případ přebírám do svých rukou.

21. března 2016 odešlu vládě moji nabídku na udělání tečky za případem. A nejen jim.

I vaše výsledky šetření a tento dopis k tomu bude přiložen.

Příběh i důkazy jsou pořád stejné. Ale už jen nabízím způsob, jak za případem udělat alespoň důstojnou tečku.

A to už je bez vás.

Na nic jste řádně neodpověděla, nic se nevysvětlilo, nevyřešilo, ty pomluvy a lži zůstaly a platí dál.

Proto to musím jít dořešit jinam.

Ale i o tom jste přece věděli. A přesto vám to bylo úplně jedno.

Ale věřte, pod tím vším křivým obviněním, pod těmi pomluvami já žít prostě nebudu.

 

s pozdravem

Jiří Klušák
Martínkov 105

675 44 LesoniceVsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop