www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


1. MPSV, 10. 2. 2015

Přesně takto to začalo.
Z dopisu z MPSV je zjevné, že celou záležitost jsem měl předjednanou s ministryní Michaelou Marksovou.

Přímo ministryně mě vyzvala, že jim mám všechno sepsat a poslat, že pak se případem budou zabývat.

Já je poslechl a výsledek? Ministryně včetně jejího ministerstva si nejen ze mě, nejen z dětí, ale i ze zločinů na dětech udělala jen srandu.


 

Tímhle mým emailem z 22. ledna 2015 pro ministryní Marksové to začalo. 
Jasně jsem jí hned v prvním emailu psal o zločinech OSPOD MB.
A naváděl ji na stránky, kde zločiny OSPODU MB páchané na dětech popisuji.


Hned druhý den mi odepsala. 
A já vykonal, oč mě žádala.

 

 

Já ji celý případ popsal a poslal. 
A ona mi odepsala, slíbila, že se na případ podívají.

Přímo ministryně Marksová mi to slíbila. Asi neměla jinou možnost, když jsem ji psal, že OSPOD MB páchá zločiny na dětech. Takové obvinění přece musí nechat řádně prošetřit. 
A na mé tvrzení pak dát řádnou odpověď.

 

A po více jak roce jejich šetření - zde je poslední jejich odpověď, která je zcela o ničem.
Přesně také odpovědi dohánějí občany do zoufalých situací, a od nich je už jen krůček k páchání zoufalých činů, mnohdy i k sebevraždě.

Přesně taková odpověď dokládá, jak dokonce ředitelka odboru ochrany práv dětí na ministerstvu práce a sociálních věcí zneužívá své moci ke krytí zločinů na dětech páchané úředníky sociálního odboru.

Ta ředitelka, ta nejvyšší osoba co se týče ochrany práv dětí v ČR kryje ze svého pracovního zařazení zločiny na dětech.

Co nám oznamuje po více jak ročním šetření našeho případu?

Že nemůže potvrdit to, co tvrdím.

Že tedy pro MPSV, pro OSPOD MB, ale i pro mě, pro naše děti, pro všechny platí, že manželka rozbila rodinu, mimořádně brutálně odkopla dítě, Jakuba, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu.

Tohle nás nutí přimout a smířit se s tím.
To přece není žádná ochrana práv dětí, to je masakr dětí.
To je mimořádně brutální útok na práva dětí zasazený MPSV, její ředitelkou.
Takové hovadiny, nechť si říká doma svým dětem, podkud k tomu bude mít odvahu a jistotu, že jí za takové nesmysly vlastní děti nepošlou do prdele.

Něco takového nám tvrdit, dokonce nutit nás přijmout to je jasný důkaz o jejím zneužívání moci. A o jejich podvodech v případu z důvodů krytí zločinů OSPOD na rodině, na dětech.

 

 

Co nám oznamuje po více jak ročním šetření našeho případu?
Že nemůže potvrdit, to co tvrdím.

To ale platí i naopak.

Oznamuje nám, že všechno mám tak dobře popsané a dokonale doložené, že nic z toho mého nemůže vyvrátit. A také z toho nic nevyvrátila.

Takže veškeré mé obvinění OSPOD MB se vším všudy platí pořád, vůbec nic z toho mého nevyvrátila, ba ani nerozporovala.

A dále už si zcela odporuje.
Oznamuje nám, že MPSV nemůže řešit konkrétní situace .....

aby si udělali alibi, že o zločinech na dětech nic nevědí, tak uvádějí, že vlastně nic neřešili. To jim má zajistit, že jako nic neví, když to neřešili.

A pak nám oznamují, že mají jen kontrolní činnost.
Ale čeho kontrolní činnost? Přece konkrétních případů. Co by jiného kontrolovali?

Takové z nás dělají voly a přesně toto dohání občany k sebevraždě.

Protože taková odpověď je vlastně jen výsměchem dětem a zločinům, co se na nich z moci úřední napáchaly. Výsměchem a to dokonce ředitelkou ochranou práv dětí MPSV Mgr. Kateřinou Šlesingerovou.

 

Protože co nám přesně odpověděla?
Začalo to tím, že jsem jim měl poslat konkrétní stížnost.
A tu jsem jim poslal. A perfektně doložil.

A jejich odpověď?

Nic se nepotvrdilo, protože jsme nic nešetřili. A nic jsme nešetřili, protože nemáme ve své náplni - řešení konkrétních situaci.

Máme sice kontrolní činnost, ale nic jsme nekontrolovali, protože nemáme ve své náplni kontrolovat konkrétní situaci.

To je odpověď, co?
Nic nekontrolovali, protože to nemají v náplni práce.
Ale jsou si jistí, že se nic z toho mého nepotvrdilo.
Jak to mohou tvrdit, když to neprošetřovali? 
Už jen toto stačí, aby Kateřinu vyhnali z ředitelské pozice a uvrhli ji za mříže.

 

Takto se zneužívá moc, přesně takto se kryjí zločiny na dětech páchané z moci úřední. Přesně takto se dohání rodiče ale i děti k sebevraždám a to přímo MPSV, přímo ředitelkou odboru ochrany práv dětí MPSV Mgr. Kateřinou Šlesingerovou.

 

Může být pravda, že nic z toho mého se nepotvrdilo.
Ale také je pravda, že o těch zločinech na dětech ví úplně všechno, neb jsem jí to několikrát a velice podrobně popisoval a několikrát i doložil.
O tom, že by něčemu nerozuměla, o tom nemůže být ani řeči. Všemu co jsem ji oznamoval a dokládal perfektně rozuměla, když případ uzavřela.
To je pravý výsledek jejicho šetření. 

Že o těch zločinech na dětech ví úplně všechno. A že je všechny ze své pozice záměrným přehlížením - kryje.


V odpovědích uváděla, že prý se čeká na vyjádření od OSPOD MB, ale jen podváděla a lhala. Jsem přesvědčen, že o žádné vyjádření ani nežádala, neb z důkazů jí muselo být jasné, že všechny ty zločiny z moci úřední se staly.
A přesně tak, jak jsem ji popsal a doložil. Přece nic z mého neoznačila za lež, nepravdu, že se nestalo či že se stalo jinak. S mým popisem tedy souhlasí. Musí. jinak by mě musela obvinit z podvodu, z křivých obvinění a podobně. Ale ani to nebylo, púrotože tomu mému nešlo nic vytknout. Proto to tak bylo. Proto mi píše, že vlastně nic neřešili, aby přesně takto ze své pozice ty zločiny na dětech kryje.

A je to.

Nic z mého se prý nepotvrdilo - ale také, nic z mého se neoznačilo za lež, neprevdu, že se nestalo, či že se stalo jinak. Takže se sice nepotvrdilo, ale pořád a všechno platí i na dále, co to prošlo rukama ředitelky na MPSV.

Sice mi psala, že si vyžádala vyjádření OSOD, to jo. Ale nakonec mi napsala, že jim vlastně  nepřísluší konkrétní situace přešetřovat.
A takto má to všechno skončit.
Jenom srandu si z nás a ze zločinů na našich dětech udělala.

 

Ale to samé nám provedla i policie a to na všech stupních: 
Setřili jsem velice pečlivě, ale nic závadného jsme neobjevili, protože jsme vlastně nic nešetřili, protože nám to nepřísluší.


Máme zákony, ústavu, práva, mezinárodní dohody ... ale jsou to jen prázdné deklarace, které v praxi nic neznamenají, protože zde nikomu nepřísluší kontrolovat jejich dodržování.
Sociální pracovníci si mohou dělat co chtějí a nikdo na ně nemá. Tak krutý, tak zločinný je tento stát k rodinám, k dětem.

Podívejte se, jaké zločiny zde popisuji a dokládám a jak se k tomu staví mocní, jak ve zločinech na dětech perfektně spolupracují.

 

Policie na všech stupních a už i MPSV se o sebe postarali. Uvedli, že jim to nepřísluší, tedy mají krytí, že když jim to nepřísluší, že nic neprošetřovali, že tedy o ničem neví.

Jsem si jist, že kdyby potřebovali, tak jistě uvedou například, že Klušák požadoval, aby změnili rozhodnutí soudu ..... a to přece není možné. Ale když to takto podají - pak samozřejmě mají pravdu.

Jenže Klušák nechtěl nic, co se týče soudů.
Klušák jim popisoval a perfektně dokládal, že OSPOD MB obchoduje s dětmi. Že si odstavili oba rodiče a že si za ně a na ně všechno vymysleli.
Že co tvrdí, že to všechno jsou tak křivá obvinění, tak křivá, zjevně nereálná tvrzení, že to není problém prokázat.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop