www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


1. MPSV, 10. 2. 2015

Přesně takto to začalo.
Z dopisu z MPSV je zjevné, že celou záležitost jsem měl předjednanou s ministryní Michaelou Marksovou.

Přímo ministryně mě vyzvala, že jim mám všechno sepsat a poslat, že pak se případem budou zabývat.

Já je poslechl a výsledek? Ministryně včetně jejího ministerstva si nejen ze mě, nejen z dětí, ale i ze zločinů na dětech udělala jen srandu.


 

Tímhle mým emailem z 22. ledna 2015 pro ministryní Marksové to začalo. 
Jasně jsem jí hned v prvním emailu psal o zločinech OSPOD MB.
A naváděl ji na stránky, kde zločiny OSPODU MB páchané na dětech popisuji.


Hned druhý den mi odepsala. 
A já vykonal, oč mě žádala.

 

 

Já ji celý případ popsal a poslal. 
A ona mi odepsala, slíbila, že se na případ podívají.

Přímo ministryně Marksová mi to slíbila. Asi neměla jinou možnost, když jsem ji psal, že OSPOD MB páchá zločiny na dětech. Takové obvinění přece musí nechat řádně prošetřit. 
A na mé tvrzení pak dát řádnou odpověď.

 

A po více jak roce jejich šetření - zde je poslední jejich odpověď, která je zcela o ničem.
Přesně také odpovědi dohánějí občany do zoufalých situací, a od nich je už jen krůček k páchání zoufalých činů, mnohdy i k sebevraždě.

Přesně taková odpověď dokládá, jak dokonce ředitelka odboru ochrany práv dětí na ministerstvu práce a sociálních věcí zneužívá své moci ke krytí zločinů na dětech páchané úředníky sociálního odboru.

Ta ředitelka, ta nejvyšší osoba co se týče ochrany práv dětí v ČR kryje ze svého pracovního zařazení zločiny na dětech.

Co nám oznamuje po více jak ročním šetření našeho případu?

Že nemůže potvrdit to, co tvrdím.

Že tedy pro MPSV, pro OSPOD MB, ale i pro mě, pro naše děti, pro všechny platí, že manželka rozbila rodinu, mimořádně brutálně odkopla dítě, Jakuba, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu.

Tohle nás nutí přimout a smířit se s tím.
To přece není žádná ochrana práv dětí, to je masakr dětí.
To je mimořádně brutální útok na práva dětí zasazený MPSV, její ředitelkou.
Takové hovadiny, nechť si říká doma svým dětem, podkud k tomu bude mít odvahu a jistotu, že jí za takové nesmysly vlastní děti nepošlou do prdele.

Něco takového nám tvrdit, dokonce nutit nás přijmout to je jasný důkaz o jejím zneužívání moci. A o jejich podvodech v případu z důvodů krytí zločinů OSPOD na rodině, na dětech.

 

 

Co nám oznamuje po více jak ročním šetření našeho případu?
Že nemůže potvrdit, to co tvrdím.

To ale platí i naopak.

Oznamuje nám, že všechno mám tak dobře popsané a dokonale doložené, že nic z toho mého nemůže vyvrátit. A také z toho nic nevyvrátila.

Takže veškeré mé obvinění OSPOD MB se vším všudy platí pořád, vůbec nic z toho mého nevyvrátila, ba ani nerozporovala.

A dále už si zcela odporuje.
Oznamuje nám, že MPSV nemůže řešit konkrétní situace .....

aby si udělali alibi, že o zločinech na dětech nic nevědí, tak uvádějí, že vlastně nic neřešili. To jim má zajistit, že jako nic neví, když to neřešili.

A pak nám oznamují, že mají jen kontrolní činnost.
Ale čeho kontrolní činnost? Přece konkrétních případů. Co by jiného kontrolovali?

Takové z nás dělají voly a přesně toto dohání občany k sebevraždě.

Protože taková odpověď je vlastně jen výsměchem dětem a zločinům, co se na nich z moci úřední napáchaly. Výsměchem a to dokonce ředitelkou ochranou práv dětí MPSV Mgr. Kateřinou Šlesingerovou.

 

Protože co nám přesně odpověděla?
Začalo to tím, že jsem jim měl poslat konkrétní stížnost.
A tu jsem jim poslal. A perfektně doložil.

A jejich odpověď?

Nic se nepotvrdilo, protože jsme nic nešetřili. A nic jsme nešetřili, protože nemáme ve své náplni - řešení konkrétních situaci.

Máme sice kontrolní činnost, ale nic jsme nekontrolovali, protože nemáme ve své náplni kontrolovat konkrétní situaci.

To je odpověď, co?
Nic nekontrolovali, protože to nemají v náplni práce.
Ale jsou si jistí, že se nic z toho mého nepotvrdilo.
Jak to mohou tvrdit, když to neprošetřovali? 
Už jen toto stačí, aby Kateřinu vyhnali z ředitelské pozice a uvrhli ji za mříže.

 

Takto se zneužívá moc, přesně takto se kryjí zločiny na dětech páchané z moci úřední. Přesně takto se dohání rodiče ale i děti k sebevraždám a to přímo MPSV, přímo ředitelkou odboru ochrany práv dětí MPSV Mgr. Kateřinou Šlesingerovou.

 

Může být pravda, že nic z toho mého se nepotvrdilo.
Ale také je pravda, že o těch zločinech na dětech ví úplně všechno, neb jsem jí to několikrát a velice podrobně popisoval a několikrát i doložil.
O tom, že by něčemu nerozuměla, o tom nemůže být ani řeči. Všemu co jsem ji oznamoval a dokládal perfektně rozuměla, když případ uzavřela.
To je pravý výsledek jejicho šetření. 

Že o těch zločinech na dětech ví úplně všechno. A že je všechny ze své pozice záměrným přehlížením - kryje.


V odpovědích uváděla, že prý se čeká na vyjádření od OSPOD MB, ale jen podváděla a lhala. Jsem přesvědčen, že o žádné vyjádření ani nežádala, neb z důkazů jí muselo být jasné, že všechny ty zločiny z moci úřední se staly.
A přesně tak, jak jsem ji popsal a doložil. Přece nic z mého neoznačila za lež, nepravdu, že se nestalo či že se stalo jinak. S mým popisem tedy souhlasí. Musí. jinak by mě musela obvinit z podvodu, z křivých obvinění a podobně. Ale ani to nebylo, púrotože tomu mému nešlo nic vytknout. Proto to tak bylo. Proto mi píše, že vlastně nic neřešili, aby přesně takto ze své pozice ty zločiny na dětech kryje.

A je to.

Nic z mého se prý nepotvrdilo - ale také, nic z mého se neoznačilo za lež, neprevdu, že se nestalo, či že se stalo jinak. Takže se sice nepotvrdilo, ale pořád a všechno platí i na dále, co to prošlo rukama ředitelky na MPSV.

Sice mi psala, že si vyžádala vyjádření OSOD, to jo. Ale nakonec mi napsala, že jim vlastně  nepřísluší konkrétní situace přešetřovat.
A takto má to všechno skončit.
Jenom srandu si z nás a ze zločinů na našich dětech udělala.

 

Ale to samé nám provedla i policie a to na všech stupních: 
Setřili jsem velice pečlivě, ale nic závadného jsme neobjevili, protože jsme vlastně nic nešetřili, protože nám to nepřísluší.


Máme zákony, ústavu, práva, mezinárodní dohody ... ale jsou to jen prázdné deklarace, které v praxi nic neznamenají, protože zde nikomu nepřísluší kontrolovat jejich dodržování.
Sociální pracovníci si mohou dělat co chtějí a nikdo na ně nemá. Tak krutý, tak zločinný je tento stát k rodinám, k dětem.

Podívejte se, jaké zločiny zde popisuji a dokládám a jak se k tomu staví mocní, jak ve zločinech na dětech perfektně spolupracují.

 

Policie na všech stupních a už i MPSV se o sebe postarali. Uvedli, že jim to nepřísluší, tedy mají krytí, že když jim to nepřísluší, že nic neprošetřovali, že tedy o ničem neví.

Jsem si jist, že kdyby potřebovali, tak jistě uvedou například, že Klušák požadoval, aby změnili rozhodnutí soudu ..... a to přece není možné. Ale když to takto podají - pak samozřejmě mají pravdu.

Jenže Klušák nechtěl nic, co se týče soudů.
Klušák jim popisoval a perfektně dokládal, že OSPOD MB obchoduje s dětmi. Že si odstavili oba rodiče a že si za ně a na ně všechno vymysleli.
Že co tvrdí, že to všechno jsou tak křivá obvinění, tak křivá, zjevně nereálná tvrzení, že to není problém prokázat.

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop