www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


III. Nejzrůdnější zločiny na dětech, které kryje MPSV

My se pořád točíme jen kolem té formální části úkonu, o tom nesmyslném návrhu soudu.
Ale to s námi sociální odbor ani soud nikdy neřešili. To si na nás jen vymysleli, hodili na nás a papírově jim to perfektně sedí.

Nic jiného je nazajímalo. Jenom to, aby jim to papírově sedělo.
Ale je tu ta zásadní, ta praktická část života.


Nějak se rozbití rodiny musí vysvětlit příbuzným, známým, sousedům ... prostě všem.
A u nás to bylo o to horšní, neb otec byl pořád doma a pořád doma pracoval. Čili pořád zvyšoval rodinný majetek. Přímo doma a z ničeho vybudoval rodinnou firmu, zahradnictví, které nás dobře živilo. A do kteréh mse sjíždějí lidé z celého okolí. Čím dál více lidí nechápe, proč se tak rychle a snadno rozbila rodina, čím dál více lidí se mocných v tomto státu bojí. 
Přece zde každý vidí mé dílo.

Zahradnictví, to je úžasné zázemí pro rodinu, majetek a jistota pro všechny. Možnost realizace a růstu v mnoha oborech, neb jsme měli a máme i internetový obchod, tedy množství prácě na počítači, grafika, focení ... Jmes specializovaní na léčvé rostliny a v tom se dá také různě realizovat. A máme prodejnu. Takže jsou už od mala v prodejně, sledují jednání se zákazníky .... a to všechno je přece obrovská životní škola, kterou ani zdaleka nemá každý. Spíše naopak. takové možnosti má jen velice omezená skupina dětí.
A také - které dítě má pořád doma otce? 
A oni si jen tak rozbili rodinu a o to všechno přišli. 
Oni dokonce rozbili sourozeneckou skupinu a jen tak matka odkopla dítě.

To všechno se přece stalo. Zahradnictví JIKL přece existuje a Jakub také. 
Svůj odchod od toho všeho musí nějak vysvětlovat.

Normální matka se přece jen tak nezbaví takového majetku, takové jistoty práce i příjmů, takového zázemí a životních možností pro děti, normální matka přece jen tak neodkopne dítě a další, prvňáčka nepřipraví o otce.

Ale toto všechno se přece stalo.

Je nad slunce jasné, že oni, že dokonce nikdo nemůže tvrdit, co tvrdil sociální odbor ve svém návrhu soudu - že byl otec odstěhovaný, že naše manželství bylo jen formálním svazkem.
To platilo jen pro úředníky a pro soud, aby jim to papírově sedělo. Aby si mohli při vyloučení otce snadno rozbít rodinu.

Jenže ten důvod, to křivé tvrzení o formálním manželství, ten nesmysl nelze použít v praktickém životě. Když ale potřebovali rozbít rodinu a když na otce nic špatného nebylo, ba naopak ... když už za ním bylo tak ohromné dílo pro rodinu, pro děti ...


A právě se ukazuje ta zrůdnost, krutost, s jakou zde s dětmi OSPOD MB zachází. Ne podle práv a zájmů dětí. Kdepak.
Podle všivých zájmů úředníků. Takto zneužívají své moci.

Celá krajská zpráva a v ní hodnocení otce moje slova dostatečně potvrzují.
Celá zpráva je jen negavistický popis otce bez možnosti otce na to reagovat.
Ani slůvko v jeho prospěch, ani slůvko pochvaly, ocenení alespoň něčeho. 
Kdepak.

OSPOD MB tak záměrně vedl manželku a k nenávisti manžela.
Jak vlastně manžel nefunguje, nestará se, jenom dělá problémy ...
jak ona se o všechno stará, jak bude všem bez manžela lépe,
jak musí pomoci, musí zachránit Tomáše, kterému otec tolik ubližoval, kterého odvrhl ...

A takto zmanipulovaná, sociálním odborem až do nebes vychválená duševně slabá manželka udělala, co úředníci potřebovali.

A oni potřebovali pouze to, aby jim hned na té první schůzce podepsala jejich zcela nesmyslný návrh soudu, kterému nikdy ani nerozuměla a doposud nerozumí, který nikdy nemusela vysvětlovat, natož pak obhajovat.
A ona okamžitžě a v utajení před manželem podepsala. A aby s tím nešlo nic dělat, aby ten důvod ani nemohla probrat s manželem, tak jej kamžitě odeslali soudu. A před otcem všechno záměrně tajili, jak se v krajské zprávě ještě chlubí.

Přesně takto ji využili, takto zneužili její špatný duševní stav.
Úplně o všechno už se postarali sami. Stačil jim jeden jediný podpis, který na ni takto pokoutně a v utajení před manželem získali.
A pak ještě zneužili naše děti, především prvňáčka.
OSPOD MB také záměrně vedl naše děti k nenávisti otce.
OSPOD MB záměrně nutil děti, aby pro soud o otci křivě vypovídaly.
OSPOD MB nutil naše děti ty křivé výpovědi o otci dál šířit.
Pouze a jen a trvalý negativismus vůči otci.
Jenom negativismus.
Jen aby se děti otce co nejvíce bály, aby ho nenáviděly.

 

Takto zrůdně se k nám zachoval OSPOD MB. 
A o několik let později v tom pokračoval i OSPOD Rosice u Brna.

.

Záměrně a trvale otce prezentovali a doposud prezentují pouze a jen negativně. Čím větší sprosťárnu si na něj vymysleli, tím pro ně lépe. A těch sprosťáren je plná krajská zpráva. Tolik toho hnusu na otce hodili a vůbec k ničemu z toho alespoň nějaké vyjádření otce.
Všechno na něj jen vymýšlí, svádí, jak prý za všechno může otec.
OSPOD MB i OSPOD Rosice u Brna dělali vždy všechno jenom pro to,
aby se děti otce co nejvíce bály, aby děti vlastního otce nenáviděly.

A naopak.

Úředníci doufali, že když děti se takto budou chovat k otci, když se neustále bude otci vsugerovat, jak on za všechno může, jak on rozbil rodinu, jak on je ten špatný ... že z toho otec dříve či později spáchá sebevraždu.

 

Takové jsou praktiky OSPOD MB
a MPSV to všechno moc dobře ví.
A ze svých postů - to kryjí.

Já jiří Klušák je z toho veřejně obviňuji a mohu to dokázat desítkami důkazů.

Jen v kapitole - 47 důkazů o zločinech OSPOD je jich ... 47
Jen se podívejte, jak tam do mě buší a ani nedovolí, abych se bránil.

Ale otec má tolik důkazů o tom všem, že se tomu musel vzepřít.

Už dvěma dětem bylo za ty pomluvy a lži a křivé výpovědi, které už dva soudy vyhodnotili za bezcitně kruté, okamžitě zrušeno výživné.

 

Jsem si jistý, že kdyby děti v takovém nepřípustném konání vůči otci neměli takovou podporu sociálních odborů, takovou jistotu, že se jim za ty křivé výpovědi nic nemůže stát, že by se tak ani nemohly chovat.

To sociální odbory za to mohou, ty je k tomu nutili.
Děti jen plnily přání a potřeby OSPOD MB i Rosice u Brna.

 

Já celou školku a celou první třídu ráno připravoval Vendulku. Jen já.
Dva roky. Matka doma nebyla. Celé dva roky, kařdý den jenom já.

Není možné, vylučuji, aby to šestiletá Vendula či šestnáctiletá Barbora či matka nevěděly. A přesto i takové nezpochybnitelné otcovy zásluhy pro soud popřely. A smozřejmě - to jejich platí, ne co tvrdil otec. 
To je to vedení dětí přes křivé výpovědi o otci k nenávisti otce. A k bání se ho. Protože až se to otec dozví ... A Jakub ...

To jsou výsledky záměrně křivých výpovědí dětí o otci pro soud, které tolik potřebovalo OSPOD, jenom aby děti otci co nejvíce uškodily. Aby si otce v procesu mohli takovým způsobem, takovou manipulací, předem odstavit.

A protože sociální odbor znal pravdu, která se jim zjevně nehodila, proto děti ke křivým výpovědím pro soud přemluvili, či je dokonce donutili.

 

Důkazů o tom je celá krajská zpráva a realita v případu.

Takové ohromné dílo pro rodinu, pro děti je za otcem ... a nikde o otcových zásluhách nenejdete ani písmenko.
Tolik jsem se toho naučil, umí, udělal, dělá a nikde o tom ani písmenko.

Celá krajská zpráva je jen o tom, jak byl otec zrůdný.

Otec odvrhl dítě.
Otec rozbil sourozeneckou skupinu.
Otec mohl za to, že prý za Tomášem chodily tajně.
Otec může za to, že mu děti musely lhát.
Otec narušoval morální vývoj dcer.
Otec způsoboval doma hádky a konflikty.
Otec nezvládl výchovu Tomáše.
Jen otec měl problémy s Tomášem.
Otec může za to, že si matka neplnila ani základní povinnosti.
Otec může za nepořádek a smrad doma
Otec lže, že prý budil, připravoval a vyprovázel prvňáčka.
Otec lže i v tom, že prý se doma nevařilo.

Já mít otce, jakého v krajské zprávě popisuje sociální obor, tak už se z těch jeho exesů dávno pověsím.

Přesně takto mě mým dětem a vlastně všem vykreslil OSPOD MB a po nich OSPOD Rosice u Brna na to stejným způsobem úspěšně navázal.

Jak asi může takového otce vnímat dítě?

A samozřejmě, proti tak zrůdnému otci musel sociální odbor postavit úžasnou matku.

Matka by prý nikdy neodvrhla dítě.
Matka chtěla obnovit sourozeneckou skupinu.
Matce vadilo, že prý za Tomášem musely chodit tajně.
Matce vadilo, že byla donucena navádět děti, aby otci lhaly.
Že takové konání, za které může otec, narušuje morální vývoj dcer.
Matka neměla s Tomášem vůbec žádné problémy.
Matce vadilo, že se otec pořád hádá, že vyvolává konflikty.
Matka by ráda poklízela ale nemohla, neb díky chování otce strádala.
A o tom, kdo připravoval prvňáčka, kdo se s dětmi učil, o tom raději ani slovo.

 

Tak tady máte tu praktickou část rozbíjení rodiny.

Tady máte celou tu hrůzu, ty neuvěřitelně zrůdné zločinné postupy OSPOD MB, které tak statečně kryje dokonce už i MPSV ČR.


Rodina se nerozbila na základě návrhu soudu.
K tomu návrhu se navíc už nikdo ani nehlásí.

Rodina se rozbila na základě vyvolávání nenávisti dětí k otci, na základě jejich zcela křivých výpovědí o naší rodině, o otci pro soud.

To rozbilo rodinu.

Ne že byl otec odstěhovaný, ne že manželství bylo jen formálním svazkem.
Kdepak.
To bylo jen pro soud, aby měli úřednické odůvodnění, aby jim to papírově sedělo a ze své moci mi mpršlo.

Pro rodiče a naše děti platí, že rodina se rozbila, protože byl a je otec zrůda.
A zrůda byl, protože si to na něj sociální odbor všechno jen vymyslel, protože si sociální odbor z otce zrůdu stvořil a takové hodnocení otce nutil přijmout a dále šířit i naše děti.

To je jediný a správný závěr našeho případu.

K němu by jistě došlo i MPSV, kdyby se nerozhodly i tak zjevné a tak zrůdné zločiny spáchané ze své moci sociálním odborem, krýt.

Důkazů o tom všem je přehršel.

A postoj a odpovědi z MPSV dokládají, že všechno moc dobře vědí.
A proto ze svých postů všechno kryjí přesně tak, jak nám v odpovědích o ničem předvedli.
A co s tím?

 

Jak se má otec či Jakub chovat k Vendulce, které bylo tehdy 6 let a
která křivými výpověďmi o otci pro soud způsobila rozbití rodiny?
Která svými výpověďmi dohnala otce už k tolika zoufalým činům? 
Která svými výpověďmi dohnala otce k žádosti o ukončení života?

 

I to je výsledek OSPOD MB v našem případu.

Sociální odbory to mají vyřešené.
Pokud bude dítětem, povedou ji v tom, jaký byl otec zrůda a jaké hrůzy už jsou za ním. A jako dospělá .... ať si dělá, říká, co chce, to už jim bude jedno.

Ale až bude dospělá a její otec, či bratr, či třeba její vlastní děti, prostě kdokoliv jiný ji řeknou, že její křivé výpovědi

že prý ji otec nebudil, nepřipravoval a nevyprovázel do školy,
že prý tvrdila, že chodila za Tomášem tajně,
že tvrdila, že prý otec způsoboval hádky ...

že ty jejich křivé výpovědi rozbily rodinu.

Co pak?

Co s tím, když ona už jako šestiletá, jeji křivé výpovědi a že jich je mají zcela zásadní podíl na tom, že se rozbila rodina ... Její křivé výpovědi o otci ...
To ona za to může ...

 

Takto krutý k dětem je OSPOD MB a OSPOD Rosice u Brna.

 

A MPSV, mgr. Kateřina Šlesingerová toto všechno ví.
Proto už na mě nic nesvádí, z ničeho mě neviní, neb ví, že to všechno bylo na nás jen vymyšlené a hlavně - že už z toho prakticky nic neplatí.
Proto to vyřešila tak, jak to vyřešila.

Ze mě si stvořila duševně nemocného,
který má vyhledat pomoc u odborníků.

Přesně takto to vyřešila ta ministerská ředitelka ochrany práv dětí.
Takto vyřešila tak zjevné a tak perfektně doložené úřednické zločiny na našich dětech.  
Ona neuvedla, že by něco z toho mého nebyla pravda, či se nestalo.
Nic, vůbec nic z toho mého nevyvrátila, proto všechno platí pořád. 
Pravda je tak zjevná, že se ani nesnaží neco vyvrátit, zpochabnit.
Ale potřebovala to nějak uzavřít. 
A tak to ukončila tím, že prý mám vyhledat pomoc u odborníků.

Ta ředitelská pitomina si snad myslí, že když si jen tak a bez vysvětlení ze stěžovatele vyrobí duševně nemocného, že už mu snad nemusí na nic odpovídat.
Že dětem takového otce není třeba vysvětlit, proč se rozbila jejich rodina. Vlastně ji
m to vysvětlila. Protože otec je duševně nemocný a s takovým se přece nejedná, takový nemá nárok na rodinu, děti a ani na nějaké vysvětlení. Takový má jen držet hubu a se vším se smířit. A nebo se léčit.

Takto chápe právo rodiče a práva dětí mgr. Kateřina Šlesingerová, ředitelka na MPSV.
Kolik už takto vyřešila zločinů na dětech páchaných z moci úřední?
Desítky? Stovky? Tisíce?

A kolik se jich z takvého odkopávání pomátlo, kolik to dohnalo k zoufalým činům a kolik k sebevraždě?

 

Opět - kdyby to s tou mou duševní nemocí ta ředitelka myslela vážně, tak mi přece srozumitelně odpoví. Srozumitelně vše vysvětlí. Dle ni jsem přece duševně nemocný.

Ale to ne.
Ona si to jen vymyslela, aby ze své pozice ty úřednické zločiny na rodině, na otci, na dětech tímto sprosto.křivým obviněním otce, všechny ty vyšetřující a kontroly v našem případu - ze svého postu kryla.

 

Tento případ je tak jasný a je podložen tolika a tak silnými důkazy, že každému vyšetřujícímu, kontrole či policistovi bylo ihned jasné, jaké zrůdné zločiny se zde na rodinách, na dětech páchají.
A tak si mysleli, jak státu pomohou, když budou ze svých pozic podvádět a lhát, dělat, jako že nerozumí, neví, nechápu, co že se to po nich chce.
Že nevidí, co jim předkládám .... Všechno jenom proto, aby ty zločiny na rodinách, zločiny na rodičích, zločiny na dětech ze svých postů ututlali.

Proto všichni nechali jen tak zmizet návrh soudu.
Ale ani ne proto, že je tak křivý.
Ale proto, že vznikl na sociálním odboru.
To je jeho největší problém a nejsilnějším důkazem proti nim.
Proto musel zmizet.

Proto tolik podváděla krajská kontrola a proto si vymysleli, co si vymysleli.

A proto nedovolili nějakou změnu v krajské zprávě.
Věděli, že po nich už nikdo nepůjde.
Proto je krajská zpráva, zpráva nejvyššího kontrolního úřadu - plná totálních sraček.

Proto tolik podváděl úřad ombudsmana.
Ale protože je krajská zpráva plná sraček, proto si přišli s vlastní verzí.
A proto na ni nedovolili nic změnit. A všechno to, co bylo před tím jakoby neviděli, jako by nebylo, nikdy neexistovalo.

Proto policie nikdy nic závadného neviděla.
A proto ze strachu o sebe z toho, že tolik zneužívají své pracovní zařazení, se mě pokusili zlikvidovat.

Proto takto podvádělo MPSV, které jistě pořád čeká na vyjádření ze sociálního odboru Moravské Budějovice. A jistě čekají doposud.

Jen kdyby se policie na MPSV pro to vyjádření stavila, tak jistě zjistí, že žádné vyjádření neexistuje. Prostě MPSV jen takto podvádělo, aby z případu uteko a ještě si do otce koplo.


Proto je tu tolik sebevražd.
Proto je tu tolik sebevražd dětí.

Ne proto, že je tu tolik duševně nemocných, jak se nám pořád snaží podsouvat.
Je to proto, že se tu páchají takové zločiny na rodinách, rodičích i na dětech a nelze s tím nic dělat. Jsou to sebevraždy z beznaděje či z hanby z toho, co si na rodiče sociální odbor či jeho vlastní děti vymyslely.
O tom je tento případ


Pokud je dost důkazů, pak je možnost se úřednickým nadlidem alespoň vzepřít tím, že se vše zveřejňuje. A už se jen čeká, až si policie na takového zase něco připraví, vymyslí. Zase ta policie, které nikdy nešlo o to, jaké zločiny byly na nás, na našich dětech spáchány. Policii v našem případu šlo jen o to, jménem zákona zločiny ututlat, všechny úřednické zneužívatele moci ochránit, a oznamovatele zločinů dohnat k jakémukoliv zoufalému činu. Třeba i k sebevraždě. A když ho k ničemu nedoženou, tak se ho pokusí jinak zlikvidovat.

O tom všem je tento případ.
Tím vším jsem si prošel. 
A protože mám tolik důkazů o zločinech na rodině, o zločinech na dětech, a o jejich krytí, proto jsem jejich nepřítel č. 1 i se všemi důsledky, co to pro mě bude mít. Přece ochránit úřednické zločiny na dětech, úžednické zločince, kteří je spáchali je priritou pro vládnoucí nadlidi. Proto tak perfektně spolupracují. A proto do mě pořád jen kopou.

 

Z MPSV mi přece přišlo, že prý jsem nic neprokázal ....
Já neprokázal, že jsem se nikdy neodstěhoval, že jsem nebyl formální.

Já neprokázal, že jsem neodkopl dítě.

Já neprokázal, že byl Tomáš mimořádně krutý a už i nebezpečný tyran.

Já neprokázal, že Jakub existuje.

Já neprokázal, že matka odkopla dítě.

Já neprokázal, že odkpnutím dítěte se nemohu tmelit sourozeneci.

Já nic z toho neprokázal.

Ředitelka z MPSV přece nemůže být tak blbá, abych nic z toho neprokázal.
To je nemožné.
Jsou to jasné důkazy, a je jich tolik, že je to jasné - zneužívá své moci ke krytí úřednických zločinů na dětech.

A tak už to zůstane na věky.

Je jedno, jestli s pravdou prorazím, nyní, za rok, či za dvacet let.

Případ bude pořád stejný, bude máít ty samé důkazy a stejné odpovědi.
I to, že jsem u nikoho neuspěl, nic neprokázal ...

Proto se dá předpokládat, že když nebudu  zločinech na dětech páchané z moci úřední a kryté i těmi nejmocnějšími, že se mě mocní pokusí zlikvidovat.
Protože je to přímo ohrožuje.

Potřebují zlikvidovat tento web, aby národ chránili před svými praktikami.

A vědí, že bez likvidace Klušáka to půjde jen těžko.

Tací teroristé nám vládnu.

A nelze s tím vůbec nic dělat.

Tolik si toho na mě vymysleli, takové jsou to zjevné hovadiny, tolik je k tomu důkazů ... přes 20 různých šetření už proběhlo, 12 trestních oznámení jsem ve věci podal, plno zoufalých činů vykonal ... a přes to všechno - nikomu jsem nic neprokázal ...

Z toho nám plynou dvě věci.

Takto to nemůže zůstat na věky.

Buďto zvítězí pravda a právo občanů, nebo teroristé, kteří všechno způsobili a kteří se ve zločinech na dětech vzájemně podporují a kryjí.
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop