www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


III. Nejzrůdnější zločiny na dětech, které kryje MPSV

My se pořád točíme jen kolem té formální části úkonu, o tom nesmyslném návrhu soudu.
Ale to s námi sociální odbor ani soud nikdy neřešili. To si na nás jen vymysleli, hodili na nás a papírově jim to perfektně sedí.

Nic jiného je nazajímalo. Jenom to, aby jim to papírově sedělo.
Ale je tu ta zásadní, ta praktická část života.


Nějak se rozbití rodiny musí vysvětlit příbuzným, známým, sousedům ... prostě všem.
A u nás to bylo o to horšní, neb otec byl pořád doma a pořád doma pracoval. Čili pořád zvyšoval rodinný majetek. Přímo doma a z ničeho vybudoval rodinnou firmu, zahradnictví, které nás dobře živilo. A do kteréh mse sjíždějí lidé z celého okolí. Čím dál více lidí nechápe, proč se tak rychle a snadno rozbila rodina, čím dál více lidí se mocných v tomto státu bojí. 
Přece zde každý vidí mé dílo.

Zahradnictví, to je úžasné zázemí pro rodinu, majetek a jistota pro všechny. Možnost realizace a růstu v mnoha oborech, neb jsme měli a máme i internetový obchod, tedy množství prácě na počítači, grafika, focení ... Jmes specializovaní na léčvé rostliny a v tom se dá také různě realizovat. A máme prodejnu. Takže jsou už od mala v prodejně, sledují jednání se zákazníky .... a to všechno je přece obrovská životní škola, kterou ani zdaleka nemá každý. Spíše naopak. takové možnosti má jen velice omezená skupina dětí.
A také - které dítě má pořád doma otce? 
A oni si jen tak rozbili rodinu a o to všechno přišli. 
Oni dokonce rozbili sourozeneckou skupinu a jen tak matka odkopla dítě.

To všechno se přece stalo. Zahradnictví JIKL přece existuje a Jakub také. 
Svůj odchod od toho všeho musí nějak vysvětlovat.

Normální matka se přece jen tak nezbaví takového majetku, takové jistoty práce i příjmů, takového zázemí a životních možností pro děti, normální matka přece jen tak neodkopne dítě a další, prvňáčka nepřipraví o otce.

Ale toto všechno se přece stalo.

Je nad slunce jasné, že oni, že dokonce nikdo nemůže tvrdit, co tvrdil sociální odbor ve svém návrhu soudu - že byl otec odstěhovaný, že naše manželství bylo jen formálním svazkem.
To platilo jen pro úředníky a pro soud, aby jim to papírově sedělo. Aby si mohli při vyloučení otce snadno rozbít rodinu.

Jenže ten důvod, to křivé tvrzení o formálním manželství, ten nesmysl nelze použít v praktickém životě. Když ale potřebovali rozbít rodinu a když na otce nic špatného nebylo, ba naopak ... když už za ním bylo tak ohromné dílo pro rodinu, pro děti ...


A právě se ukazuje ta zrůdnost, krutost, s jakou zde s dětmi OSPOD MB zachází. Ne podle práv a zájmů dětí. Kdepak.
Podle všivých zájmů úředníků. Takto zneužívají své moci.

Celá krajská zpráva a v ní hodnocení otce moje slova dostatečně potvrzují.
Celá zpráva je jen negavistický popis otce bez možnosti otce na to reagovat.
Ani slůvko v jeho prospěch, ani slůvko pochvaly, ocenení alespoň něčeho. 
Kdepak.

OSPOD MB tak záměrně vedl manželku a k nenávisti manžela.
Jak vlastně manžel nefunguje, nestará se, jenom dělá problémy ...
jak ona se o všechno stará, jak bude všem bez manžela lépe,
jak musí pomoci, musí zachránit Tomáše, kterému otec tolik ubližoval, kterého odvrhl ...

A takto zmanipulovaná, sociálním odborem až do nebes vychválená duševně slabá manželka udělala, co úředníci potřebovali.

A oni potřebovali pouze to, aby jim hned na té první schůzce podepsala jejich zcela nesmyslný návrh soudu, kterému nikdy ani nerozuměla a doposud nerozumí, který nikdy nemusela vysvětlovat, natož pak obhajovat.
A ona okamžitžě a v utajení před manželem podepsala. A aby s tím nešlo nic dělat, aby ten důvod ani nemohla probrat s manželem, tak jej kamžitě odeslali soudu. A před otcem všechno záměrně tajili, jak se v krajské zprávě ještě chlubí.

Přesně takto ji využili, takto zneužili její špatný duševní stav.
Úplně o všechno už se postarali sami. Stačil jim jeden jediný podpis, který na ni takto pokoutně a v utajení před manželem získali.
A pak ještě zneužili naše děti, především prvňáčka.
OSPOD MB také záměrně vedl naše děti k nenávisti otce.
OSPOD MB záměrně nutil děti, aby pro soud o otci křivě vypovídaly.
OSPOD MB nutil naše děti ty křivé výpovědi o otci dál šířit.
Pouze a jen a trvalý negativismus vůči otci.
Jenom negativismus.
Jen aby se děti otce co nejvíce bály, aby ho nenáviděly.

 

Takto zrůdně se k nám zachoval OSPOD MB. 
A o několik let později v tom pokračoval i OSPOD Rosice u Brna.

.

Záměrně a trvale otce prezentovali a doposud prezentují pouze a jen negativně. Čím větší sprosťárnu si na něj vymysleli, tím pro ně lépe. A těch sprosťáren je plná krajská zpráva. Tolik toho hnusu na otce hodili a vůbec k ničemu z toho alespoň nějaké vyjádření otce.
Všechno na něj jen vymýšlí, svádí, jak prý za všechno může otec.
OSPOD MB i OSPOD Rosice u Brna dělali vždy všechno jenom pro to,
aby se děti otce co nejvíce bály, aby děti vlastního otce nenáviděly.

A naopak.

Úředníci doufali, že když děti se takto budou chovat k otci, když se neustále bude otci vsugerovat, jak on za všechno může, jak on rozbil rodinu, jak on je ten špatný ... že z toho otec dříve či později spáchá sebevraždu.

 

Takové jsou praktiky OSPOD MB
a MPSV to všechno moc dobře ví.
A ze svých postů - to kryjí.

Já jiří Klušák je z toho veřejně obviňuji a mohu to dokázat desítkami důkazů.

Jen v kapitole - 47 důkazů o zločinech OSPOD je jich ... 47
Jen se podívejte, jak tam do mě buší a ani nedovolí, abych se bránil.

Ale otec má tolik důkazů o tom všem, že se tomu musel vzepřít.

Už dvěma dětem bylo za ty pomluvy a lži a křivé výpovědi, které už dva soudy vyhodnotili za bezcitně kruté, okamžitě zrušeno výživné.

 

Jsem si jistý, že kdyby děti v takovém nepřípustném konání vůči otci neměli takovou podporu sociálních odborů, takovou jistotu, že se jim za ty křivé výpovědi nic nemůže stát, že by se tak ani nemohly chovat.

To sociální odbory za to mohou, ty je k tomu nutili.
Děti jen plnily přání a potřeby OSPOD MB i Rosice u Brna.

 

Já celou školku a celou první třídu ráno připravoval Vendulku. Jen já.
Dva roky. Matka doma nebyla. Celé dva roky, kařdý den jenom já.

Není možné, vylučuji, aby to šestiletá Vendula či šestnáctiletá Barbora či matka nevěděly. A přesto i takové nezpochybnitelné otcovy zásluhy pro soud popřely. A smozřejmě - to jejich platí, ne co tvrdil otec. 
To je to vedení dětí přes křivé výpovědi o otci k nenávisti otce. A k bání se ho. Protože až se to otec dozví ... A Jakub ...

To jsou výsledky záměrně křivých výpovědí dětí o otci pro soud, které tolik potřebovalo OSPOD, jenom aby děti otci co nejvíce uškodily. Aby si otce v procesu mohli takovým způsobem, takovou manipulací, předem odstavit.

A protože sociální odbor znal pravdu, která se jim zjevně nehodila, proto děti ke křivým výpovědím pro soud přemluvili, či je dokonce donutili.

 

Důkazů o tom je celá krajská zpráva a realita v případu.

Takové ohromné dílo pro rodinu, pro děti je za otcem ... a nikde o otcových zásluhách nenejdete ani písmenko.
Tolik jsem se toho naučil, umí, udělal, dělá a nikde o tom ani písmenko.

Celá krajská zpráva je jen o tom, jak byl otec zrůdný.

Otec odvrhl dítě.
Otec rozbil sourozeneckou skupinu.
Otec mohl za to, že prý za Tomášem chodily tajně.
Otec může za to, že mu děti musely lhát.
Otec narušoval morální vývoj dcer.
Otec způsoboval doma hádky a konflikty.
Otec nezvládl výchovu Tomáše.
Jen otec měl problémy s Tomášem.
Otec může za to, že si matka neplnila ani základní povinnosti.
Otec může za nepořádek a smrad doma
Otec lže, že prý budil, připravoval a vyprovázel prvňáčka.
Otec lže i v tom, že prý se doma nevařilo.

Já mít otce, jakého v krajské zprávě popisuje sociální obor, tak už se z těch jeho exesů dávno pověsím.

Přesně takto mě mým dětem a vlastně všem vykreslil OSPOD MB a po nich OSPOD Rosice u Brna na to stejným způsobem úspěšně navázal.

Jak asi může takového otce vnímat dítě?

A samozřejmě, proti tak zrůdnému otci musel sociální odbor postavit úžasnou matku.

Matka by prý nikdy neodvrhla dítě.
Matka chtěla obnovit sourozeneckou skupinu.
Matce vadilo, že prý za Tomášem musely chodit tajně.
Matce vadilo, že byla donucena navádět děti, aby otci lhaly.
Že takové konání, za které může otec, narušuje morální vývoj dcer.
Matka neměla s Tomášem vůbec žádné problémy.
Matce vadilo, že se otec pořád hádá, že vyvolává konflikty.
Matka by ráda poklízela ale nemohla, neb díky chování otce strádala.
A o tom, kdo připravoval prvňáčka, kdo se s dětmi učil, o tom raději ani slovo.

 

Tak tady máte tu praktickou část rozbíjení rodiny.

Tady máte celou tu hrůzu, ty neuvěřitelně zrůdné zločinné postupy OSPOD MB, které tak statečně kryje dokonce už i MPSV ČR.


Rodina se nerozbila na základě návrhu soudu.
K tomu návrhu se navíc už nikdo ani nehlásí.

Rodina se rozbila na základě vyvolávání nenávisti dětí k otci, na základě jejich zcela křivých výpovědí o naší rodině, o otci pro soud.

To rozbilo rodinu.

Ne že byl otec odstěhovaný, ne že manželství bylo jen formálním svazkem.
Kdepak.
To bylo jen pro soud, aby měli úřednické odůvodnění, aby jim to papírově sedělo a ze své moci mi mpršlo.

Pro rodiče a naše děti platí, že rodina se rozbila, protože byl a je otec zrůda.
A zrůda byl, protože si to na něj sociální odbor všechno jen vymyslel, protože si sociální odbor z otce zrůdu stvořil a takové hodnocení otce nutil přijmout a dále šířit i naše děti.

To je jediný a správný závěr našeho případu.

K němu by jistě došlo i MPSV, kdyby se nerozhodly i tak zjevné a tak zrůdné zločiny spáchané ze své moci sociálním odborem, krýt.

Důkazů o tom všem je přehršel.

A postoj a odpovědi z MPSV dokládají, že všechno moc dobře vědí.
A proto ze svých postů všechno kryjí přesně tak, jak nám v odpovědích o ničem předvedli.
A co s tím?

 

Jak se má otec či Jakub chovat k Vendulce, které bylo tehdy 6 let a
která křivými výpověďmi o otci pro soud způsobila rozbití rodiny?
Která svými výpověďmi dohnala otce už k tolika zoufalým činům? 
Která svými výpověďmi dohnala otce k žádosti o ukončení života?

 

I to je výsledek OSPOD MB v našem případu.

Sociální odbory to mají vyřešené.
Pokud bude dítětem, povedou ji v tom, jaký byl otec zrůda a jaké hrůzy už jsou za ním. A jako dospělá .... ať si dělá, říká, co chce, to už jim bude jedno.

Ale až bude dospělá a její otec, či bratr, či třeba její vlastní děti, prostě kdokoliv jiný ji řeknou, že její křivé výpovědi

že prý ji otec nebudil, nepřipravoval a nevyprovázel do školy,
že prý tvrdila, že chodila za Tomášem tajně,
že tvrdila, že prý otec způsoboval hádky ...

že ty jejich křivé výpovědi rozbily rodinu.

Co pak?

Co s tím, když ona už jako šestiletá, jeji křivé výpovědi a že jich je mají zcela zásadní podíl na tom, že se rozbila rodina ... Její křivé výpovědi o otci ...
To ona za to může ...

 

Takto krutý k dětem je OSPOD MB a OSPOD Rosice u Brna.

 

A MPSV, mgr. Kateřina Šlesingerová toto všechno ví.
Proto už na mě nic nesvádí, z ničeho mě neviní, neb ví, že to všechno bylo na nás jen vymyšlené a hlavně - že už z toho prakticky nic neplatí.
Proto to vyřešila tak, jak to vyřešila.

Ze mě si stvořila duševně nemocného,
který má vyhledat pomoc u odborníků.

Přesně takto to vyřešila ta ministerská ředitelka ochrany práv dětí.
Takto vyřešila tak zjevné a tak perfektně doložené úřednické zločiny na našich dětech.  
Ona neuvedla, že by něco z toho mého nebyla pravda, či se nestalo.
Nic, vůbec nic z toho mého nevyvrátila, proto všechno platí pořád. 
Pravda je tak zjevná, že se ani nesnaží neco vyvrátit, zpochabnit.
Ale potřebovala to nějak uzavřít. 
A tak to ukončila tím, že prý mám vyhledat pomoc u odborníků.

Ta ředitelská pitomina si snad myslí, že když si jen tak a bez vysvětlení ze stěžovatele vyrobí duševně nemocného, že už mu snad nemusí na nic odpovídat.
Že dětem takového otce není třeba vysvětlit, proč se rozbila jejich rodina. Vlastně ji
m to vysvětlila. Protože otec je duševně nemocný a s takovým se přece nejedná, takový nemá nárok na rodinu, děti a ani na nějaké vysvětlení. Takový má jen držet hubu a se vším se smířit. A nebo se léčit.

Takto chápe právo rodiče a práva dětí mgr. Kateřina Šlesingerová, ředitelka na MPSV.
Kolik už takto vyřešila zločinů na dětech páchaných z moci úřední?
Desítky? Stovky? Tisíce?

A kolik se jich z takvého odkopávání pomátlo, kolik to dohnalo k zoufalým činům a kolik k sebevraždě?

 

Opět - kdyby to s tou mou duševní nemocí ta ředitelka myslela vážně, tak mi přece srozumitelně odpoví. Srozumitelně vše vysvětlí. Dle ni jsem přece duševně nemocný.

Ale to ne.
Ona si to jen vymyslela, aby ze své pozice ty úřednické zločiny na rodině, na otci, na dětech tímto sprosto.křivým obviněním otce, všechny ty vyšetřující a kontroly v našem případu - ze svého postu kryla.

 

Tento případ je tak jasný a je podložen tolika a tak silnými důkazy, že každému vyšetřujícímu, kontrole či policistovi bylo ihned jasné, jaké zrůdné zločiny se zde na rodinách, na dětech páchají.
A tak si mysleli, jak státu pomohou, když budou ze svých pozic podvádět a lhát, dělat, jako že nerozumí, neví, nechápu, co že se to po nich chce.
Že nevidí, co jim předkládám .... Všechno jenom proto, aby ty zločiny na rodinách, zločiny na rodičích, zločiny na dětech ze svých postů ututlali.

Proto všichni nechali jen tak zmizet návrh soudu.
Ale ani ne proto, že je tak křivý.
Ale proto, že vznikl na sociálním odboru.
To je jeho největší problém a nejsilnějším důkazem proti nim.
Proto musel zmizet.

Proto tolik podváděla krajská kontrola a proto si vymysleli, co si vymysleli.

A proto nedovolili nějakou změnu v krajské zprávě.
Věděli, že po nich už nikdo nepůjde.
Proto je krajská zpráva, zpráva nejvyššího kontrolního úřadu - plná totálních sraček.

Proto tolik podváděl úřad ombudsmana.
Ale protože je krajská zpráva plná sraček, proto si přišli s vlastní verzí.
A proto na ni nedovolili nic změnit. A všechno to, co bylo před tím jakoby neviděli, jako by nebylo, nikdy neexistovalo.

Proto policie nikdy nic závadného neviděla.
A proto ze strachu o sebe z toho, že tolik zneužívají své pracovní zařazení, se mě pokusili zlikvidovat.

Proto takto podvádělo MPSV, které jistě pořád čeká na vyjádření ze sociálního odboru Moravské Budějovice. A jistě čekají doposud.

Jen kdyby se policie na MPSV pro to vyjádření stavila, tak jistě zjistí, že žádné vyjádření neexistuje. Prostě MPSV jen takto podvádělo, aby z případu uteko a ještě si do otce koplo.


Proto je tu tolik sebevražd.
Proto je tu tolik sebevražd dětí.

Ne proto, že je tu tolik duševně nemocných, jak se nám pořád snaží podsouvat.
Je to proto, že se tu páchají takové zločiny na rodinách, rodičích i na dětech a nelze s tím nic dělat. Jsou to sebevraždy z beznaděje či z hanby z toho, co si na rodiče sociální odbor či jeho vlastní děti vymyslely.
O tom je tento případ


Pokud je dost důkazů, pak je možnost se úřednickým nadlidem alespoň vzepřít tím, že se vše zveřejňuje. A už se jen čeká, až si policie na takového zase něco připraví, vymyslí. Zase ta policie, které nikdy nešlo o to, jaké zločiny byly na nás, na našich dětech spáchány. Policii v našem případu šlo jen o to, jménem zákona zločiny ututlat, všechny úřednické zneužívatele moci ochránit, a oznamovatele zločinů dohnat k jakémukoliv zoufalému činu. Třeba i k sebevraždě. A když ho k ničemu nedoženou, tak se ho pokusí jinak zlikvidovat.

O tom všem je tento případ.
Tím vším jsem si prošel. 
A protože mám tolik důkazů o zločinech na rodině, o zločinech na dětech, a o jejich krytí, proto jsem jejich nepřítel č. 1 i se všemi důsledky, co to pro mě bude mít. Přece ochránit úřednické zločiny na dětech, úžednické zločince, kteří je spáchali je priritou pro vládnoucí nadlidi. Proto tak perfektně spolupracují. A proto do mě pořád jen kopou.

 

Z MPSV mi přece přišlo, že prý jsem nic neprokázal ....
Já neprokázal, že jsem se nikdy neodstěhoval, že jsem nebyl formální.

Já neprokázal, že jsem neodkopl dítě.

Já neprokázal, že byl Tomáš mimořádně krutý a už i nebezpečný tyran.

Já neprokázal, že Jakub existuje.

Já neprokázal, že matka odkopla dítě.

Já neprokázal, že odkpnutím dítěte se nemohu tmelit sourozeneci.

Já nic z toho neprokázal.

Ředitelka z MPSV přece nemůže být tak blbá, abych nic z toho neprokázal.
To je nemožné.
Jsou to jasné důkazy, a je jich tolik, že je to jasné - zneužívá své moci ke krytí úřednických zločinů na dětech.

A tak už to zůstane na věky.

Je jedno, jestli s pravdou prorazím, nyní, za rok, či za dvacet let.

Případ bude pořád stejný, bude máít ty samé důkazy a stejné odpovědi.
I to, že jsem u nikoho neuspěl, nic neprokázal ...

Proto se dá předpokládat, že když nebudu  zločinech na dětech páchané z moci úřední a kryté i těmi nejmocnějšími, že se mě mocní pokusí zlikvidovat.
Protože je to přímo ohrožuje.

Potřebují zlikvidovat tento web, aby národ chránili před svými praktikami.

A vědí, že bez likvidace Klušáka to půjde jen těžko.

Tací teroristé nám vládnu.

A nelze s tím vůbec nic dělat.

Tolik si toho na mě vymysleli, takové jsou to zjevné hovadiny, tolik je k tomu důkazů ... přes 20 různých šetření už proběhlo, 12 trestních oznámení jsem ve věci podal, plno zoufalých činů vykonal ... a přes to všechno - nikomu jsem nic neprokázal ...

Z toho nám plynou dvě věci.

Takto to nemůže zůstat na věky.

Buďto zvítězí pravda a právo občanů, nebo teroristé, kteří všechno způsobili a kteří se ve zločinech na dětech vzájemně podporují a kryjí.Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop