www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Pátý dopis pro MPSV

20. prosince 2015 jsem jim poslal jako reakci na jejich zprávu ze 4 prosince vysvětlení, že neustále mě jen oblbují, ale že k jádru problému, ke zločinům sociálních pracovníků na mých dětech se pořád nedostáváme.

Pořád plácají všechno možné, jen k tomu, proč jsem se na ně obrátil, se ne a ne dostat.


To je jejich taktika.
Psát krátce, a psát o ničem. A čekat, až se stěžovatel unaví či až spáchá zoufalý čin a bude po případu, tedy po problému.

A úřednické zločiny spáchané z moci úřední na dětech budou na věky ututlány.
Takto pracuje MPSV, přímo ředitelka ochrany práv dětí.
*********************

 

Vážená paní Mgr. Kateřino Šlezingerová,                  2015/70213-23

děkuji za vaší informaci.

Já nepodával stížnost na sociální odbor Moravské Budějovice. Období stížností mám už dávno za sebou.
Já vám oznámil a dostatečně doložil úřednické zločiny spáchané sociální odborem Moravské Budějovice.

První můj dopis pro ministerstvo, pro Mgr. Martu Miklušákovou, měl přece název:
Popis zločinů OSPOD Moravské Budějovice napáchaných na naší rodině, na našich dětech.

Já nepodával a už vůbec ne opakovaně, nějakou stížnost.
Opakovaně a z různých pohledů jsem vám poslal popisy zločinů napáchaných z moci úřední na mé rodině, na mých dětech, na mě.

Žádáte prý vyjádření od úřadu. Ale jejich dvojí vyjádření jsem vám přece poslal.

Je to jejich návrh soudu. Jak vznikl, s kým, a co se v něm tvrdí soudu, to jsou stěžejní důkazy o zločinech sociálního odboru Moravské Budějovice, konkrétně Stanislavy Chalupové, na mé rodině, na mých dětech.

Ze sociálního odboru vám jiný návrh soudu nepošlou. Šetření právě toho návrhu soudu a hlavně toho, jak a kde vznikl, jak mě obešli, o ničem ani neinformovali, jak mě vyřadili, jak si všechno jen vymysleli … to vše už na podzim 2011 prošetřovala ing. Jana Loiblová, vedoucí sociálního odboru Moravské Budějovice. A pak ještě ing. Jana Špačková, tajemnice městského úřadu Moravské Budějovice.

A obě se postavili za ten návrh soudu. Za to, že jsem byl odstěhovaný, že manželství bylo jen formální. I za to všechno ostatní. Že prý je všechno správně a v pořádku. A že tedy sociální odbor nepochybil. Tehdy nic jiného ani nebylo, než jen ten návrh soudů a moje stížnosti na sociální odbor, na Stanislavu Chalupovou.

Až pak, až po jejich odpovědích šetřila krajská kontrola. Až pak se zrodilo ono odvrhávání a tmelení dětí.
A já vám krajskou zprávu poslal. Takže obšírné vyjádření, vysvětlení všeho od sociálního odboru k našemu případu máme. Krajská zpráva šetření postupu sociálního odboru v našem případě přece platí pro všechny. To je to jejich vyjádření se a ke všemu. Proč je potřeba nějaké další jejich vyjádření, když už je máme?
Krajské vyšetřování nemá pro vás žádnou hodnotu? Ale to přece není možné.
Mě z kraje odkopli s tím, že už všechno vysvětlili, že už nejsou žádné nejasnosti. A že už se k tomu nebudou vyjadřovat. Krajské šetření, krajská zpráva prý všechno a řádně vysvětluje. To mám potvrzené od šéfové krajské kontroly i od hejtmana kraje vysočina. To zcela vylučuje jakékoliv jiné závěry. Jiné závěry by usvědčily z podvodu a ze zneužití úřední moci šéfovou krajské kontroly a také hejtmana kraje Vysočina.

Jediné, co po nich lze chtít je, aby své tvrzení soudu a krajské kontrole, aby nám řádně vysvětlili.
Aby vysvětlili onu „formální rodinu“, že tedy otec v rodině nefungoval, že si neplnil svou funkci.

Aby řádně vysvětlili, jak a hlavně - proč došlo k odvrhnutí Tomáše otcem, co se u nás vlastně stalo.
Aby řádně vysvětlili, proč chodili za Tomášem tajně, když byl otec odstěhovaný?

A aby k těm mimořádně závažným obvinění otce poslali i vyjádření otce k tomu všemu.


To přece musí mít, když ty sociálním odborem uváděné skutečnosti nejenže rozbily rodinu, nejenže to otci nedalo šanci chránit svoji rodinu, ale dokonce ho to z dění v jeho vlastní rodině – ihned a zcela vyloučilo.

Na vysvětlení tvrzení sociálního odboru, když to mělo tak fatální důsledky pro rodinu, pro každého člena rodiny, mám právo nejen já, ale na to mají právo i naše děti. Přece i jich se týká, i je musí zajímat, co úřednici evidují, s čím úředníci mezi sebou argumentují, co vlastně šíří o jejich rodině, o jejich otci.

Po domluvě s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou jsem vám popsal a doložil zločiny napáchané sociálním odborem Moravské Budějovice, paní Stanislavou Chalupovou na naší rodině, na našich dětech. Já svůj slib ministryni splnil.

Nežádám další prošetření něčeho. Přece se už vyjádřili. Soudu. A při prošetřování – i krajské kontrole.
Z toho se musí vycházet. Na základě jejich návrhu soudu se nejenže vše spustilo, ale i dokonalo. Tehdy nebylo nic jiného. Jen ten jejich návrh soudu.

A krajské šetření postup sociálního odboru dle kontrolorů prý zcela a již neměně vysvětluje.

Já jsem protestoval, jak nejvíce to šlo, jak jen bylo možné proti jejich křivému návrhu soudu. I u soudu.

Já jsem protestoval, jak nejvíce to šlo, jak jen bylo možné proti nesmyslným výsledkům krajského šetření.
A nic jsem s tím nenadělal. Mě to mělo stačit, mě to mělo všechno vysvětlovat, já se s tím měl smířit, já se s výsledky šetření měl vyrovnat.  Proto i vám ty výsledky šetření krajské kontroly, jejich závěry musí stačit.

Nežádám další šetření. Protože nelze uvést jiný důvod rozbití rodiny, než který oni uvedli v návrhu soudu. Nelze mít jiné závěry než ty, které už se vyšetřily a uvedly v krajské zprávě.
Přece za to, co nám provedli, co se mi tvrdilo a nešlo změnit, za to jsem málem zaplatil svým životem. Naštěstí mě před sebevraždou z toho a na poslední chvíli policie a rychlá záchranka a hasiči zachránili.

A kdyby se najednou objevilo jiné vysvětlení, jiné závěry …. pak by to nutně muselo z těch,

co mě svými najednou křivými závěry šetření takřka dohnali k sebevraždě, muselo udělat mé vrahy. A krajskou zprávu vypracoval přímo hejtman kraje Vysočina a vícekrát ji potvrdila šéfová krajské kontroly.
A za krajskou zprávu se zcela a bez výhrad postavili i zástupkyně ombudsmana a dva ombudsmani.

Ještě jednou vám posílám kopie dokumentů, zjevných důkazů o úřednických zločinech. Jejich návrh soudu a jejich krajskou zprávu. A navíc i moje vyjádření se ke krajské zprávě, které jsem poslal šéfové krajské kontroly, Mgr. Evy Rydvalové. A ještě posílám Tomášův návrh soudu, ve kterém rok před rozpadem rodiny soudu popisuje proč on, Tomáš, musel odejít z domu. Píše v něm soudu i to, kdo nám to poradil.

Nežádám další šetření případu. Protože už je všechno vyšetřeno, už prý všechno víme.

Víme nejen to, co se nám stalo. Ale i o to, jak se to stalo. A proč, kvůli komu se to stalo. To všechno víme. A máme potvrzené krajským šetřením. Prostě – tmelili se sourozenci a matce se to i podařilo. A matka by nikdy neodvrhla dítě, zatím co otec dítě odvrhl. A proto byl za to trestán vyloučením z dění v jeho rodině.

Proto mohu tvrdit, a to klidně i veřejně, že vám popisuji a dokládám zločiny sociálního odboru Moravské Budějovice, zločiny Stanislavy Chalupové spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech, na mě.

K tomu ještě patří, jak jsme léta s odborníky řešili mimořádně kruté týrání celé rodiny od Tomáše. A jak to pak řešil sociální odbor. I to se popisuje v krajské zprávě. Píše se v ní – Tomáš se choval velice korektně, ten se k ničemu nevyjadřoval. A jak víme – otec byl z procesu předem a zcela vyloučen. Takže sociální odbor řešil tyranii v rodině bez Tomáše i bez otce. Jen tak si z otce udělali tyrana a z Tomáše jeho oběť. A křivé obvinění otce a takové krytí a podporu tyrana nutili přijmout a dál šířit i jeho děti, dokonce i prvňáčka.

K tomu ještě patří připomenout špatný duševní stav matky dětí, který se také řešil. Krajská zpráva je jenom o tom, jak byla závislá na Tomášovi a jak toho Tomáš využil. On si ji tajně dotáhl na sociální odbor, on vše spustil na základě návrhu soudu, který ani matka nedokáže vysvětlit. On za záchranu a postarání se o sebe, obětoval všechny. Dokonce donutil matku, aby kvůli němu odkopla dítě. A ona Jakuba ihned a bez zaváhání odkopla. Takovou měl a má nad duševně nemocnou matkou moc. Ale to všechno přece už dávno víte.

S pozdravem

Jiří Klušák
Martínkov 105

675 44 Lesonice


 

Jiří Klušák, odpověď pro MPSV na zprávu ze dne 4. 12 2015        Martínkov, 20. 12. 2015Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop