www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Když chce premiér měnit ministry

to byla opět příležitost se připomenout. A poradit premiérovi nejen to, koho z ministrů vyhodit, ale hlavně uvést, proč mu to navrhuji, co ho ohrožuje. 
Takřka rok po skončení šeření na MPSV jsem poslal na jeho poslaneckou adresu, na jeho tajemníka informace, zprávu, proč by měl vyhodit ministryni Marksovou.


A tu samou zprávu jsem poslal na podatelnu MPSV. 
A ještě na adresu neovlivni.cz, konkrétně na emial Sabiny Slonkové.
To jsem udělal 15. 11. 2016.
Tedy po více jak 7 měsících po té mé velké zprávě vládě ČR.

.

*********************

Pane předsedo vlády ČR, pane Mgr. Bohuslave Sobotko, 15. 11. 2016


je špatně, že jste z vlády nevyhodil Mgr. Michaelu Marksovou -Tominovou, protože ona a její ministerstvo kryje společností mimořádně nebezpečné zločiny spáchané úředníky na rodinách, tedy i zločiny spáchané z moci úřední na dětech. Ona, tedy ministryně Mgr. Michaela Marksová - Tominová a pod jejím vedením i ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV Mgr. Kateřina Šlesingerová. Důkazů o tom je více jak dost.

Já MPSV detailně popsal, tedy řádně vysvětlil a perfektně doložil úřednické zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech. Rok šetřili a jejich odpověď se dá shrnout do tří bodů:

  1. 1. Prý pořád čekají na vyjádření se k tomu OSPOD MB.

Takto se to dělá. Aby se na nic nemuselo reagovat, aby se nemuselo na nic odpovídat, tedy ani nic vyvracet, aby se zločiny z jejich postů ututlaly, tak se jako čeká. Pořád. Takto se nikdy k ničemu nevyjádří, protože pořád čekají …

  1. 2. Prý ministrovo nemá oprávnění, nemůže prošetřovat konkrétní případy.

Další jasný důkaz, jak usilovně se snaží ze své moci ututlat úřednické zločiny na rodině, na dětech. MPSV prý nesmí prošetřovat konkrétní případy Takže to všechno, co jsem jim oznamoval a dokládal, to je vlastně nezajímalo, nic s tím nedělali, protože s tím ani nic dělat nemohou. Takto podvádějí, takto lžou, jenom aby ze své moci ty zločiny na rodině, na dětech ututlali. Aby nemuseli s případem vůbec nic dělat, jako by případ – zločiny na dětech – ani nebyly.

  1. Prý se mám jít léčit.
    A že to myslí vážně, tak mi k tomu přidali ještě i nějaké kontakty.

Prostě – úřednická nadřazená rasa si zde dělá co chce. Jenže takovým pohrdáním rodiče a jeho právy ale i právy dětí, už nejen rodiče, ale už i děti dohání do zoufalých situací, a tedy i k zoufalým činům. Už i děti. Co všechno o otci navykládali pro soud, k čemu je OSPOD donutil, jak zrůdně odvrhli sourozence, s tím si půjdou celým životem.

Jejich návrh soudu a jejich odpovědi v krajské zprávě toto mé obvinění jednoznačně a nevyvratitelně dokládají.

Jen ať se MPSV alespoň vám pochlubí, jaké jsou jejich závěry v našem případě po jejich ročním šetření. Není nic.

Prý se mám jít léčit ….

Já MPSV doložil, dokonce OSPOD MB se přiznal, že do rodiny pronikli tajně, že matku přesvědčili, že kvůli plnoletému Tomášovi musí rozbít rodinu, dokonce i odvrhnout dítě, a odejít do Lukovan, kde měla domek.
Ona už jen podepsala jimi připravený zjevně nesmyslný, totálně křivý návrh soudu, kterému nikdo nerozumí, který nedokáže nikdo vysvětlit. Který dokonce později krajskému šetření zatajili.
O všechno se OSPOD MB postaral sám.
A do nás hustí a musíme se smířit tím, že prý matka rozbila rodinu, odkopla dítě jenom proto, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu. A že se to matce i podařilo. Tohle, takovou hrůzu, takové perverznosti nás státní moc nutí přijmout. To už nejsou úředníci, to už jsou teroristé, kteří se chovají k rodině, k dětem, hůře, než ke stádu dobytka.
OSPOD si z úřednických procesů v rodině vyloučil oba rodiče a všechny výpovědi si za rodiče vymysleli sami.
Všechny výpovědi.
Dokonce nutili děti, aby pro soud o otci křivě vypovídaly, jenom vymyšlená negativa, jen aby mu co nejvíce uškodily. Takto si z otce vytvořili zrůdu. Takto záměrně vedli děti ke strachu z otce, k nenávisti otce.

To všechno jsem MPSV nejenže popsal, ale i dostatečně doložil. OSPODS MB se tím dokonce ve své zprávě – chlubí.

A výsledek z MPSV -  ještě mi po tom úřednickém masakru mé rodiny mi poslali, že prý se mám jít léčit.
Přesně tací úředníci a takové jejich zneužívání moci mohou za to, že se tu páchá tolik a tak zoufalých činů.

Takto se tu žije, takto se tu s občany, s dětmi jedná.
A vy jste ji i při tak jasném krytí úřednických zločinů z moci úřední páchané na dětech jejich úředníky - vy jste si ve vládě ministryni Marksovou podržel.
Věřte - dříve nebo později tuto zemi můj případ a všechno to zvrhlé jednání úředníků s rodičem, s dětmi - dostihne.

Za rok už tam bude jiný ministr. A opět ho budu informovat s tím – jak jeho předchůdkyně i tak zrůdné zločiny páchané ze své moci OSPODem MB na rodinách, na dětech, ze své moci kryla.

Případ je pořád stejný. I důkazy jsou pořád stejné. V mém popisování případu se nikdy nic nezměnilo. A nezmění.

Jen přibývá těch, kteří o zločinech páchaných zde z mocí úředních všechno věděli, ale ze svých postů všechno kryli.

Ale přibývá i těch, kteří se s mým případem seznamují a kteří se takových úředníků čím dál více bojí.
Protože se zajímají, co se nám stalo a hlavně, jak po tom všem bylo jednáno s otcem, jak se do něj jen kopalo.

Každý občan se může kdykoliv o úřednických zločinech na dětech a o krytí těch zločinů dokonce i na MPSV dozvědět úplně všechno: 
http://www.klusak.info/67--nejsprostejsi-na-nas-bylo-mpsv

Jiří Klušák Martínkov 105,  675 44 Lesonice

Kopii této zprávy posílám zároveň i na podatelnu MPSV

*********************

Zasláno na adresy:
Poslanecká kancelář Bohuslava Sobotky, asistent:  malachp@seznam.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí, podatelna:  posta@mpsv.cz

neovlivní.cz:   slonkova@deadlinemedia.cz

------------------------------

email:
datum: 15. 11. 2016, čas 8:58 
od: posta@mpsv.cz
Předmět: Byla prijata vase zprava Elektronickou postou

Vaše podání "Ministryně Marksová a její MPSV kryje zločiny na dětech" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 15. 11. 2016 6:52:34, zaregistrováno bylo dne: 15. 11. 2016 8:55:59 pod číslem jednacím: MPSV-2016/244516. Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.
-------------------------------

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop