www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Když chce premiér měnit ministry

to byla opět příležitost se připomenout. A poradit premiérovi nejen to, koho z ministrů vyhodit, ale hlavně uvést, proč mu to navrhuji, co ho ohrožuje. 
Takřka rok po skončení šeření na MPSV jsem poslal na jeho poslaneckou adresu, na jeho tajemníka informace, zprávu, proč by měl vyhodit ministryni Marksovou.


A tu samou zprávu jsem poslal na podatelnu MPSV. 
A ještě na adresu neovlivni.cz, konkrétně na emial Sabiny Slonkové.
To jsem udělal 15. 11. 2016.
Tedy po více jak 7 měsících po té mé velké zprávě vládě ČR.

.

*********************

Pane předsedo vlády ČR, pane Mgr. Bohuslave Sobotko, 15. 11. 2016


je špatně, že jste z vlády nevyhodil Mgr. Michaelu Marksovou -Tominovou, protože ona a její ministerstvo kryje společností mimořádně nebezpečné zločiny spáchané úředníky na rodinách, tedy i zločiny spáchané z moci úřední na dětech. Ona, tedy ministryně Mgr. Michaela Marksová - Tominová a pod jejím vedením i ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV Mgr. Kateřina Šlesingerová. Důkazů o tom je více jak dost.

Já MPSV detailně popsal, tedy řádně vysvětlil a perfektně doložil úřednické zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech. Rok šetřili a jejich odpověď se dá shrnout do tří bodů:

  1. 1. Prý pořád čekají na vyjádření se k tomu OSPOD MB.

Takto se to dělá. Aby se na nic nemuselo reagovat, aby se nemuselo na nic odpovídat, tedy ani nic vyvracet, aby se zločiny z jejich postů ututlaly, tak se jako čeká. Pořád. Takto se nikdy k ničemu nevyjádří, protože pořád čekají …

  1. 2. Prý ministrovo nemá oprávnění, nemůže prošetřovat konkrétní případy.

Další jasný důkaz, jak usilovně se snaží ze své moci ututlat úřednické zločiny na rodině, na dětech. MPSV prý nesmí prošetřovat konkrétní případy Takže to všechno, co jsem jim oznamoval a dokládal, to je vlastně nezajímalo, nic s tím nedělali, protože s tím ani nic dělat nemohou. Takto podvádějí, takto lžou, jenom aby ze své moci ty zločiny na rodině, na dětech ututlali. Aby nemuseli s případem vůbec nic dělat, jako by případ – zločiny na dětech – ani nebyly.

  1. Prý se mám jít léčit.
    A že to myslí vážně, tak mi k tomu přidali ještě i nějaké kontakty.

Prostě – úřednická nadřazená rasa si zde dělá co chce. Jenže takovým pohrdáním rodiče a jeho právy ale i právy dětí, už nejen rodiče, ale už i děti dohání do zoufalých situací, a tedy i k zoufalým činům. Už i děti. Co všechno o otci navykládali pro soud, k čemu je OSPOD donutil, jak zrůdně odvrhli sourozence, s tím si půjdou celým životem.

Jejich návrh soudu a jejich odpovědi v krajské zprávě toto mé obvinění jednoznačně a nevyvratitelně dokládají.

Jen ať se MPSV alespoň vám pochlubí, jaké jsou jejich závěry v našem případě po jejich ročním šetření. Není nic.

Prý se mám jít léčit ….

Já MPSV doložil, dokonce OSPOD MB se přiznal, že do rodiny pronikli tajně, že matku přesvědčili, že kvůli plnoletému Tomášovi musí rozbít rodinu, dokonce i odvrhnout dítě, a odejít do Lukovan, kde měla domek.
Ona už jen podepsala jimi připravený zjevně nesmyslný, totálně křivý návrh soudu, kterému nikdo nerozumí, který nedokáže nikdo vysvětlit. Který dokonce později krajskému šetření zatajili.
O všechno se OSPOD MB postaral sám.
A do nás hustí a musíme se smířit tím, že prý matka rozbila rodinu, odkopla dítě jenom proto, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu. A že se to matce i podařilo. Tohle, takovou hrůzu, takové perverznosti nás státní moc nutí přijmout. To už nejsou úředníci, to už jsou teroristé, kteří se chovají k rodině, k dětem, hůře, než ke stádu dobytka.
OSPOD si z úřednických procesů v rodině vyloučil oba rodiče a všechny výpovědi si za rodiče vymysleli sami.
Všechny výpovědi.
Dokonce nutili děti, aby pro soud o otci křivě vypovídaly, jenom vymyšlená negativa, jen aby mu co nejvíce uškodily. Takto si z otce vytvořili zrůdu. Takto záměrně vedli děti ke strachu z otce, k nenávisti otce.

To všechno jsem MPSV nejenže popsal, ale i dostatečně doložil. OSPODS MB se tím dokonce ve své zprávě – chlubí.

A výsledek z MPSV -  ještě mi po tom úřednickém masakru mé rodiny mi poslali, že prý se mám jít léčit.
Přesně tací úředníci a takové jejich zneužívání moci mohou za to, že se tu páchá tolik a tak zoufalých činů.

Takto se tu žije, takto se tu s občany, s dětmi jedná.
A vy jste ji i při tak jasném krytí úřednických zločinů z moci úřední páchané na dětech jejich úředníky - vy jste si ve vládě ministryni Marksovou podržel.
Věřte - dříve nebo později tuto zemi můj případ a všechno to zvrhlé jednání úředníků s rodičem, s dětmi - dostihne.

Za rok už tam bude jiný ministr. A opět ho budu informovat s tím – jak jeho předchůdkyně i tak zrůdné zločiny páchané ze své moci OSPODem MB na rodinách, na dětech, ze své moci kryla.

Případ je pořád stejný. I důkazy jsou pořád stejné. V mém popisování případu se nikdy nic nezměnilo. A nezmění.

Jen přibývá těch, kteří o zločinech páchaných zde z mocí úředních všechno věděli, ale ze svých postů všechno kryli.

Ale přibývá i těch, kteří se s mým případem seznamují a kteří se takových úředníků čím dál více bojí.
Protože se zajímají, co se nám stalo a hlavně, jak po tom všem bylo jednáno s otcem, jak se do něj jen kopalo.

Každý občan se může kdykoliv o úřednických zločinech na dětech a o krytí těch zločinů dokonce i na MPSV dozvědět úplně všechno: 
http://www.klusak.info/67--nejsprostejsi-na-nas-bylo-mpsv

Jiří Klušák Martínkov 105,  675 44 Lesonice

Kopii této zprávy posílám zároveň i na podatelnu MPSV

*********************

Zasláno na adresy:
Poslanecká kancelář Bohuslava Sobotky, asistent:  malachp@seznam.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí, podatelna:  posta@mpsv.cz

neovlivní.cz:   slonkova@deadlinemedia.cz

------------------------------

email:
datum: 15. 11. 2016, čas 8:58 
od: posta@mpsv.cz
Předmět: Byla prijata vase zprava Elektronickou postou

Vaše podání "Ministryně Marksová a její MPSV kryje zločiny na dětech" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 15. 11. 2016 6:52:34, zaregistrováno bylo dne: 15. 11. 2016 8:55:59 pod číslem jednacím: MPSV-2016/244516. Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.
-------------------------------

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop