www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Tomáš řídil úřednice OSPOD MB

Celý spis Om 21/2007 je místo o rodičích, tak o úžasném, devatenáctiletém, z domu již dávno odstěhovaném Tomášovi. A jaký má kdo k němu vztah.

A jak k Tomášovi matka a dcery vzhlížejí, nemohou bez něj žít, a to všechno musí před otcem tajit.

Tomáš u všeho byl od začátku.
Otce od rodiny si úřednice ani jednou nepozvali, nikdy nic s ním neřešili.

 


Úřednice se ve spisu chlubí, že rozbíjely rodinu jen k vůli němu, pro devatenácti letého Tomáše. Aby prý matce obnovily sourozeneckou skupinu. Tedy, aby do ní dodaly toho, který v ní nebyl. A v ní nebyl Tomáš.

A nebyl v ní proto, že doma dělal všem ze života takové peklo, že na radu odborníků, psychologů, musel z domu odejít, jinak by nás vyzabíjel.

 

Jakpak to asi na úřadu OSPOD MB pod taktovkou Tomáše probíhalo?

 

 

Kterak se stalo, že OSPOD MB skákal, jak devatenáctiletý Tomáš pískal?

Mám zvukový záznam toho, jak Tomáš v roce 2006 vypovídá u soudu. Je to profesionální výkon špičkového manipulátora, lháře, podvodníka, který posluchače svým příběhem donutí k pláči, až ho musí litovat. A probudí v nich touhu takovému pomoci, zachránit ho, jak je přesvědčivý. Úžasný Tomáš, kterému se tolik ubližuje. Ale je potřeba si uvědomit, co vlastně říká.

U toho soudu o výživné v roce 2006 vysvětluje jeho křivé udání otce soudu, a to zrealizoval ještě tak zákeřnou formou, realizovanou přes past na otce. Všechno si vymyslel, a pak – každou větou u soudu lže, odporuje si, plácá nesmysly, manipuluje a jen lže a lže a lže. Ale lže tak přesvědčivě, že se mu všechno věří či hned promíjí. Přitom peníze na výživné dostal dříve než měl a dokonce více, než pak určil soud. Tak toto je přesný opis jeho celé výpovědi u soudu o výživné v roce 2006:

„Já bych se chtěl nejprve soudu omluvit, že jsem si neuvědomil ty peníze. Já jsem na to zapomněl, nebyl to úmysl. Dále bych chtěl říci, že já nemám vůbec potřebu, řešit něco soudní cestou. Já už mám i tak starostí nad hlavu. Už tak, tak že to stíhám a opravdu soud je opět něco, co mě přitěžuje a co mě prostě zabírá minimum toho času, co mám.  Takže z toho důvodu jsem nechtěl nic řešit soudní cestou. Bohužel celý prázdniny jsem se nesetkal vůbec s nějakým kladným postojem bavit se o výši výživného. Vždycky to bylo jenom, že nic nedostanu, to je celý. Prostě. Najednou tady slyším něco jiného. To, že nějaké platby byly v září a říjnu, to bohužel, bylo, ale už to bylo u soudu, takže nechtěl jsem právě nic řešit. Takhle předčasně. Nějakými dílčími platbami.“

A to vypovídal u soudu, kde se lhát nesmí. A jak mu u soudu nedělalo problém, tak prostoduše lhát. A to se stalo rok před rozbíjením rodiny, v září 2006.

Tomáš výborně znal jak Stanislavu Chalupovou, pracovnici OSPOD MB, tak i její vedoucí, ing. Janu Loiblovou. A oni výborně znali jeho. Ale pouze z toho, co jim řekl. A on je krmil jenom historkami o krvelačném otci a co on si všechno vytrpěl, zkusil, jak už dál nemohl, až ho nakonec otec z domu vyhnal. Jistě jen proto, aby mu bránil ve studování.

Čím nesmyslnějšími historkami je krmil, tím více byly v úžasu s jediným cílem, pomoci, postarat se o toho chudáka, přesto že mu už bylo 19 let a na tom úřadě neměl co dělat.

Podstrčil jim, jak matka má v Lukovanech prázdný domek. A jak se všichni otce bojí, jak se dokonce bojí chodit za ním …

Možná že mu dokonce sami navrhly, že když je to tak hrozný, tak my vám pomůžeme. Ať sem matka přijde a my už se podíváme, co se s tím dá dělat. Ale to bylo pro Tomáše málo. Zásadní bylo, vyloučit otce, protože otec by ho usvědčil ze lží, a to by byl konec. Jako u soudu o výživném. Takže si dovedu představit, jak asi začal plakat s tím, že to asi nepůjde, protože ten tyran otec by jim za to dělal doma peklo. Otec je podvodník a lhář a cholerik a jen by to vedlo k nekonečným hádkám a teroru doma. To by bylo pro ně tak hrozné, a to on nemohl připustit. A opět u úřednic bodoval, a tak se hledalo, jak to vyřešit. A oni, kteří jej prakticky brali jako své dítě, se rozhodli udělat všechno možné i nemožné, jen aby toho zrůdného otce drželi od všeho, co nejdál. A když toto si zajistil, až pak přišla vlastní realizace postarání se o něho.

Tak sem doveď matku, otec ať o tom ničem neví, a my už s tím něco uděláme. Možná rozpoznali, že s duševním stavem matky to nebude žádná sláva, možná i malinko pochybovali o pravdivosti tvrzení Tomáše, proto si od něj nechali slíbit, co potřebovali. A když jim Tomáš slíbil, tak to přece musí být pravda. Chronický lhář a manipulátor by jim v takové situaci slíbil úplně všechno. Ale to je jeho život. Jenom plakat, vzbuzovat lítost a slibovat. A když se mu vyhoví, když získá, co potřebuje, pak je z něho úplně jiný člověk, jak jsem vysvětlil a doložil. Jen ty jeho dopisy otci …

Takový byl výsledek jeho možná až desetiměsíční masáže OSPOD MB.

Zároveň zpracovával i duševně slabou matku, což pro něj nebyl žádný problém.

A když mu na OSPOD MB matka všechno odkývala, byl osud rodiny zpečetěn. Hlavně když jí úřednice ubezpečovali, jak dělá správnou věc, protože obětovat se pro syna, který je v nouzi je její povinnost. Duševně slabá matka musela být v sedmém nebi, jak ji všichni chválí, jak ji obdivují, jak ona zachraňuje děti … Před otcem …

Od matky jim stačil jeden jediný podpis pod návrh soudu, který nikdo nedokáže vysvětlit a už nic. Proto od otce neměli vůbec nic, nikdy se jej na nic neptali, nic s ním neřešili. U Jakuba bylo jasné, že s nimi nepůjde, takže s ním také nikdo o ničem nemluvil. 16letou Barboru tehdy zajímali jen kluci a ne škola. A když půjde s duševně slabou matkou, tak ji to dá absolutní svobodu. A také dalo. Proto hned první rok pod péčí matky měla na vysvětlení 6 pětek a ze školy ji vyhodily. A také i jí za lži a křivé obviňování otce bylo předčasně soudně zrušeno výživné. A sedmiletá Vendulka, ta se na rozbití rodiny vyloženě třepala, jak ji vylíčili krásný a šťastný život v Lukovanech, že se ani nemohla dočkat.

Tomáš úřednicím OSPOD MB jenom lhal, vykládal nesmysly, stavěl se do role oběti, jen aby ho litovali, až je citově ovládal. A pak jimi manipuloval, jak potřeboval.

Úřednice OSPOD MB k němu nepřistupovali jako úřednice k občanovi, ale jako matky k synovi.

Matky, co zachraňují své dítě, které je v nouzi z viny otce. A pro takové matka udělá leccos, i cokoliv. Už se neřídí pravidly a zákony a nejlepším zájmem pro děti, ale konají na základě emocí a citů k plnoletému Tomášovi. A protože ty matky byly zároveň i pracovnice a vedoucí OSPOD MB, a ze svých funkcí měli takové možnosti, tak je zneužili k potřebám svým, a proto se snadno mohlo stát přesně to, co se stalo nám.

Takto to muselo být, protože pouze tento popis všechno a dokonale vysvětluje. Dokud někdo nepřijde s lepším vysvětlením, musíte se všichni sklonit před tímto mým popisem, neb tento je dokonalý, doložitelný, a jiný ani neexistuje.

To se stalo v roce 2007.

A o jen dva roky později, v roce 2009 bylo Tomášovi soudně zrušeno výživné, a to jsem požadoval jenom snížení výživného z důvodů podvodů, lhaní, křivých výpovědí o otci. Soudkyně mu řekla, že s takovou tyranií otce se už dlouho nesetkala. A místo snížení mu výživné ihned a zcela zrušila.

Takže mi přímo u soudu bylo dáno ve všem a zcela za pravdu.

A u toho soudu se mě Tomáš zřekl. Soudu uvedl, že s otcem už nechce mít nikdy nic společného. A soudkyně to uvedla do rozsudku.

I toto dokládá, jaké nesmyly o nás tvrdí úřednice.

Ne otec Tomáše, ale Tomáš odvrhl otce. V roce 2009 a bylo to přímo v soudním řízení. 

Proto to, co o nás tvrdí úřednice je až tak šílené, že to nikdo přijmout ani nemůže. Proto jsem likvidován přes psychiatrii a soudy.

 

 

 

 


Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop