www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Nelidsky krutý státní režim

Tento případ je o tom, jak státní moc záměrně dohání nepohodlné občany k těm nejzoufalejším činům. A je jim úplně jedno, co to bude. Hlavně aby už "to" spáchal, a bylo to tak velké, aby se tím sám zlikvidoval. Takovým způsobem se zde řeší, kryjí zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech, které se nemají nikdy řešit.


Je to nezákonný, nebezpečný postup pro všechny, protože nikdo netuší, k čemu svoji oběť doženou, co z toho spáchá.

Protože se na takovou oběť neustále zvyšuje nátlak v naději, že už konečně z toho spáchá něco pořádného, aby se takto jejich oběť sama zlikvidovala.

A pak se z toho vyzobne, co by se dalo proti tomu zoufalcovi použít. To se upraví, účelově vysvětlí, vymyslí motiv konání k obrazu svému, jen aby na něj takto ještě více zvýšili nátlak v očekávání ještě zoufalejšího činu, nejlépe už toho nejzoufalejšího, definitivy. Proto takovým činem může být cokoliv. Proto je takový postup státní moci pro společnost tak nebezpečný.

A když toto víme, bylo by šílenstvím takovým dát do ruky další důvod, nějaké mé tvrzení, které by hned a s radostí použili proti mně.

Ale já to tu všechno a tak otevřeně mohu popisovat pouze proto, že k mému popisu mám tolik a tak silných důkazů. Proto mohu o tom, jak se tu likvidují nepohodlní občané, zanechat svědectví s nespočtem důkazů.

10 let nahánění mě k "čemukoliv", nikdy se mi nic neuznalo, nikdy nic řádně nevysvětlilo, a okamžitě a všemu jsem se musel podrobit ... A to mě jako reakci na to donutilo k nespočtu stížností a ke spáchaných už přes 40 protestních činů. A to jsou klíčové důkazy v případu.

Když se pro zjednodušení všechno kolem odbourá a soustředíme se pouze na základ problému, pak nám zbyde tvrzení úřednic o nás z ve spisu Om 21/2007 z roku 2011, na základě kterého nám ze své moci zlikvidovaly rodinu:

 

"Že prý jsem odvrhl plnoletého Tomáše a to spustilo destrukci rodiny, protože matka bez Tomáše nemohla žít, normálně fungovat, ona a dcery z toho tak strádaly, až se obrátily o pomoc na OSPOD, protože matka by prý nikdy neodvrhla dítě. Úřednice jim poradily, že jedinou možností, jak obnovit sourozeneckou skupinu je rozbít rodinu, odejít od otce dětí do Lukovan, kde měla prázdný domek.
A protože je poslechla, k vůli Tomášovi rozbila rodinu, proto se ji prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu."

To je tvrzení úřednic o nás. To je celý problém.

Protože - co na to já, jako otec té rodiny?

e tvrzení úřednic o nás jsou pomluvy, lži, je křivé, že jsou to až takové nesmysly, že je přijmout ani nelze. Protože ne já Tomáše, ale matka Jakuba odvrhla jako prašivinu. A tím nejenže na věky a zcela zdevastovala sourozeneckou skupinu, ale na věky přišla i o syna Jakuba."

Takto primitivně jednoduchý je tento případ.
Tvrzení úřednic o nás je ve spisu Om 21/2007, takže nám nikdy nikam neuteče.
A k tomu je moje vyjádření, které je od roku 2012 pořád stejné.

Je to tak jednoduché a tak perfektně doložené, že zjistit policii, kdo má pravdu a kdo pomlouvá, lže a křivě vypovídá - je otázkou několika minut. Několika minut, protože policie přece ví, že ten matkou odkopnutý Jakub existuje a žije tu se mnou. Že tedy nikdy s matkou nikam neodešel, tudíž, že se ani sourozenecká skupina nemohla obnovit. A už je jasno a už mají úřednice co vysvětlovat.

Tak jednoduchý je tento případ.

Ale policie a státní zástupci tento případ o odvrhávání dítěte a o obnovování sourozenecké skupiny řeší už 10 let.
A vypadá to, že se to nikdy nevyřeší, protože i jim je jasné, jak by šetření dopadlo. Proto postupovali, jak postupovali, a to vyrobili tento úžasný příběh:

 

2006 - Syn Tomáš léta terorizoval celou rodinu, jeho agrese a výbuchy vzteku se zvyšovaly a byly čím dál častější, a proto na základě doporučení psychologa musel odejít z domu, jinak by nás vyzabíjel.

2007 - Rodina se rozbila na základě návrhu soudu, že prý jsem opustil společnou domácnost, že prý naše manželství je jen formálním svazkem. A prakticky na jedno stání bylo hotovo.

2009 - Synu Tomášovi bylo za týrání otce, lhaní a křivých tvrzení okamžitě soudně zrušeno výživné. A u toho soudu Tomáš odvrhl otce, a je to uvedeno i v rozsudku.
------------------------------------------------------------------------------------

2011 - Úřednice OSPOD MB důvody rozbití rodiny nahradily úplně jinými důvody. Prý jsem odvrhl dítě, proto nám prý obnovovaly sourozeneckou skupinu a to se jim prý i podařilo. A platný návrh soudu a rozsudek k němu jako by už nebyl, jako by nikdy neexistoval.

2012 - jaro - Podávám několik trestní oznámení na úřednice za pomluvy, lži a křivá tvrzení, na základě kterých nám ze své moci zlikvidovaly rodinu ....

Policie vše odkládá s tím, že na tvrzení či postupu úřednic nevidí nic divného, špatného, natož pak nezákonného. Ale proti mému tvrzením o úřednicích také nic nemá.

2012 - léto - OSZ Třebíč tvrdí, že prý co oznamuji a dokládám, že to jsou rodinné problémy, a všechna tvrzení úřednic a s nimi i všechna má tvrzení o úřednicích, odkládá.

2013 - jaro - Po kolenou lezu na policejní stanici abych upozornil na zločinný postup úřednic OSPOD MB v našem případě, a jak vše policie nekonáním kryje. Opět se sepisuje trestní oznámení na úřednice, a opět se odkládá.

2014 - červen - Oznamuji policii, že když trvale pohrdá tím, co nám ze své moci provedly úřednice i tím, jaké úřednické pomluvy, lži a křivé tvrzení stojí za rozbitím rodiny, a když ty nesmysly o nás platí pořád, a nelze se jich zbavit, pak že mám právo na ukončení života.

2014 - Jedenáct dní se nedělo nic. O 11 dní později mi policie jako jede zachraňovat život s hasiči a rychlou záchrankou. Přitom mi dává najevo, že mi nezbývá, než to ukončit, protože co o nás tvrdí úřednice se nikdy řešit nebude. Takže důvod toho, co jsem policii napsal, co a proč konám, to policie nejenže neřešila, ale pochlubila se mi, že ani řešit nikdy nebude.

2016 - Oznamuji a dokládám vládě ČR, proč pod těmi úřednickými pomluvami, lži a křivým tvrzením o nás nemohu a nebudu žít. A žádám ji o eutanázii. Nikdo tento čin, dokonce ani psychiatři, nikdy neřešil.

2017 - Zahájilo se trestní stíhání, protože prý úřednice pomlouvám, křivě obviňuji, nebezpečně jim vyhrožuji, ale nic konkrétního se neuvedlo.

A místo ochrany a záchrany úřednic - má státní zástupce starost, jestli náhodou nejsem duševně nemocný, když se tolik a tak dlouho bráním úřednickému tvrzení o nás. Abych musel k psychiatrovi. A podsunul mu spis Om 21/2007 jako pravdu o nás. A zatajil jim návrh soudu a rozsudek.

2018 - Není divu, že psychiatři zjišťují, že trpím trvalými, plně rozvinutými bludy, když se tolik bráním tvrzení úřednic, které mě ničí, zabíjejí, jak jsou pomlouvačné, lživé, křivé, jak jsem psal před dvěma roky vládě ČR.

A státní moc se hned postarala, aby se to trestní stíhání v izolování mě od toho zase hned zastavilo, aby se nemohla řešit příčina všeho - tvrzení úřednic o nás, kterému se tolik bráním a co je problém v případu.

2019 - Psychiatr zjišťuje, že co tvrdím o úřednicích, že všechna má podání se nemají brát vážně, protože jsem prý tak zasažen trvalými, plně rozvinutými bludy a paranoidně bludným komplexem, že ani nejsem schopen učinit racionální podání. A ani výpověď na policii, státním zastupitelství, u soudu.

2020 - Po dvou a půl roce léčby mých trvalých, plně rozvinutých bludů se u soudu znalec žádné trvalé, plně rozvinutými bludy nepotvrzuje, žádnými tedy netrpím.

2021 - Psychiatr znalec zjistil, že sice netrpím žádnými duševními nemocemi, ale že moje podání je pokračování páchání trestné činnosti, je společnosti nebezpečné a tak navrhuje soudu ústavní léčbu mých údajných trestných činů. A soud ji potvrzuje. Přitom žádnou trestnou činnost jsem nikdy nepáchal, soud u mě nikdy žádnou neřešil, neprokázal. A já se nikdy k žádné nepřiznal a ani to po mě nikdo nikdy nechtěl.

Tolik se mi toho stalo, už 10 let to trvá, a jak vidno, vždy šlo jen o to, aby se nikdy to, co o nás tvrdí úřednice, neřešilo.
Přitom jen toto, jen ty úřednické pomluvy, lži a křivé tvrzení úřednic o nás je problém. Protože já se tomu úřednickému tvrzení o nás už jen bráním.

A podívejme, jak se státní moc postarala, aby se to nikdy neřešilo.
Jak se ochránily úřednice od vysvětlování svého tvrzení o nás, a jak dopadl oznamovatel toho všeho i s tak silnými důkazy.
Nejde jen o pomluvy, lži a křivá tvrzení o nás. Jde o to, že na základě nich se zlikvidovala rodina, připravily děti o rodiče, jejich výchovu ...
A to už je problém, protože to už není jen pomluva úřednic, ale odhaluje to, že i takové nesmysly si úřednice snadno a rychle protlačily soudním řízením. Tedy, že se zde záměrně rozbila rodina, nebyl k tomu zákonný důvod, dokonce žádný důvod. Jen potřeba úřednic postarat se o zařazení plnoletého Tomáše. A to se musí tutlat, ať to tu rodinu, otce těch dětí, stojí, co to stojí.

Proto tu máme úžasný popis likvidace mé osoby jenom proto, aby úřednice nemusely nic ze svého tvrzení o nás vysvětlovat.

Všechno jenom proto, aby se mi dávalo najevo, že je úplně jedno, co oznamuji a dokládám. I jaká je realita. Pokud budu trvat na tom, že nás úřednice pomlouvají, lžou o nás a křivě vypovídali, tak mě zlikvidují. A podívejte, jak se jim to daří.

Tvrzení úřednic o nás, ta podpora toho od státní moci má pro nás další důsledky.

Od začátku, už od roku 2007 jsou naše děti úřednicemi OSPOD MB vedeni k tomu, aby rozbití rodiny sváděli na otce.
Aby ho ze všeho vinily, protože prý nezvládl výchovu Tomáše, že jen on měl s ním problémy, že mu dokonce ubližoval. Aby za to otce nenáviděly, aby se ho bály, jak lze doložit úřednickým písemným tvrzení o otci, o nás z roku 2011.

O otci vůbec nic dobrého a Tomáš je tam vylíčen, jako to nejúžasnější dítě. A jeho matka jako světice, která by nikdy neodvrhla dítě.

A protože víme, jaká je realita ohledně toho odvrhávání dětí a obnovování sourozenecké skupiny a o Jakubovi, tak je jasné, že naše děti státní moc už 10 let systematicky vede k nenávisti rodičů i k nenávisti mezi sebou navzájem.

Já se to snažím dát dohromady tím, že jim dodám pravdu o rozbíjení naší rodiny, o tom, který rodič selhal a jak. Ale tu nám musí dodat státní moc. Nemůže platit - že státní moci to papírově sedí, ta už s tím nic dělat nebude. A vy se domluvte, jak chcete.

 

Jiří Klušák, otec, bojuji proti tomu pomlouvačnému, lživému, křivému tvrzení úřednic o nás hned od počátku, jak jsem se všechno od úřednic dozvěděl a získal o tom důkazy. Tedy už od roku 2011.

Jakub Klušák, můj syn se ke mně přidal a ve všem mě podporuje od začátku, ale aktivně od soby, kdy se mě státní moc pokusila zlikvidovat přes psychiatrii a soudy, a hlavně od doby, kdy se i jeho pokusila státní moc přímo zneužít, využít proti vlastnímu otci na konci roku 2019.

Barbora Klušáková, moje dcera se ke mně přidala a plně mě podporuje od roku 2021. A též už státní moci písemně uvedla, že co o nás tvrdí úřednice OSPOD MB jsou nesmysly, křivé, lež, pomluva.

A druhá část bývalé rodiny

Matka našich dětí, Blanka, nikdy nic neměla proti tvrzení úřednic o ni, že rozbíjela rodinu jenom proto, aby obnovila sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý rozbitím rodiny se jí podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Tomáš Klušák, nás syn - ten taktéž nemá vůbec nic proti tvrzení úřednic o nás, o mě, o něm. A to přestože ještě dva roky před vznikem spisu Om 21/2007 v roce 2011, už v lednu 2009 - mu bylo za týrání otce okamžitě zrušeno výživné. A že přímo u toho soudu odvrhl otce, a je to uvedeno i v rozsudku. To se stalo už v roce 2009.
A podívejte, co o Tomášovi o dva roky později, v roce 2011 píšou úřednice OSPOD MB. Jak ho oslavují, chválí, a jak se mi, nám všem pořád přes spis Om 21/2007 ten soudem usvědčený tyran vnuceje, jak prý
byl Tomáš úžasný, a otec mu ubližoval.

Tak se podívejte, jak se tady oslavuje a podporuje tak krutý rodinný tyran.

Vendula Klušáková, naše dcera ta doposud také nemá nic proti tvrzení úřednic o nás, o jejím otci. A o Tomášovi.

Není divu, že vztahy a vazby jsou tak narušeny, pořád devastované, že už se nikdy nemohou dostat do nějaké lidské podoby. To je výsledek toho, co mě, a přes mě mým dětem, vnukům vnucují úřednice, soudní znalci, soudy a státní zastupitelství přes spis Om 21/2007, jako pravdu o nás.

To není o tom, že už se to stalo už dávno. Kdepak.

Přece to tvrzení přednic o nás, ten spis Om 21/2007 platí a je mi, je nám všem vnucován pořád. I nyní.

Ty úřednické nesmysly uvedené ve spisu Om 21/2007 se mi vnucují přes znalecký posudek z roku 2018.

A budou pořád, až do doby, než mě tím zabijí.
Přece vědí, že pod těmi úřednickými pomluvami, lži, křivým tvrzením a nesmyly nemohu a nebudu žít, jak jsem uvedl v roce 2016 vládě ČR.

Proto takový postup, tolik se mi toho stalo a nic se z toho nedá vysvětlit.

Protože čím více si toho na mě vymyslí, jen aby mě to už konečně zlikvidovalo, nejlépe zabilo, tím více toho na ně bude.
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop