www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Klíčová stránka 31

Tuto stránku jako jedinou z celé zprávy vládě ČR si našel o rok později okresní státní zástupce. A na základě té, pouze a jen té, se mě pokusil zlikvidovat. Text si , upravil, něco přidal, něco ubral, manipulativně poskládal, jen aby mohl zahájit trestní stíhání za moje pomluvy a lži úřednic a a nebezpečné vyhrožování.


Ale to byla jen zástěrka, protože šlo pouze o to, aby byl důvod odeslat mě psychiatrům a takto, na základě pouze a jen této jediné stránky byla v roce 2018 zahájěna moje likvidace přes psychiatrii a soud.

 

Státní zástupce by měl vysvtlit, jak je možné, že z celé té zprávy ho zajímala pouze tato stránka a z čeho měl pocit, že by autor měl být duševně nemocný, že měl takovou starost o můj duševní stav?

 

Přitom z textu té stránky je to jasné.

 

Já v březnu 2016 popisuji vládě ČR, jaké jsem měl pocity, když jsme se v roce 2011 dozvěděl, jaký podvod, podraz na mě, na nás úžednice spáchaly, jak zneužili duševně slabou matku, jenom aby jim podepsala návrh soudu kterému ani nerozuměla, jen aby se takto postarali o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec.

 

Za moje pocity v roce 2011 uvedené vládě ČR v roce 2016 mě v roce 2017 začala trestně stíhat policie ČR.

 

Jistě že to byla jen taková sranda od policie a státního zástupce, že šlo jen o to, aby se to křivé, účelové trestní stíhání zastavilo, protože bylo zjevně nesmyslné a hned bych to prokázal.

Proto se zastavilo způsobem, že už ti, kteří se o to ze své moci postarali způsobem, který nám dokládá, jak se tu perfektně spolupracuje při likvidaci občana. Jak se spojili a všichni za jeden provaz - až je jen zázrak, že tím svoji oběť už dávno nezabili.


Jak se o to postarali, je uvedeno na úvodní stránce.

To všechno jsou důkazy o tom, že vždycky člo o likvidaci mé osoby, aby se mojí likvidací kryly zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na m´ých dětech.

Duševní nemoc si na mě policie, státní zástupci, psychiatři, ex offo advokáti a soud, mohou snadno vymyslet. Ale činy z nich, ty nikdy nebudou. Proto jak bude plynout čas, budou z toho čím dál více nervóznější a budou z toho páchat jeden nesmysl větší, než druhý. A těmi se snadno sami usvědčí z toho, jak ze své moci záměrně likvidijí občany, aby tím kryli tak dobře popsané, doložené a dokonce přiznané zločiny spáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva začíná větou, která mě málem zabila:

"Dne 11. 4. 2007 se dostavila matka se synem Tomášem na OSPOD. Požádala o sepsání návrhu na úpravu výchovy dětí a výživy Barbory a Venduly."

Když zde byla na kontrole sociální pracovnice Stanislava Chalupová, tak jsem jí ten návrh soudu ukazoval a říkal, jak mi ho manželka předhodila. Že se semnou vůbec o ničem neradila, že jsem nic takového ani nemohl očekávat, a hlavně – že je to absolutní nesmysl. Vysvětloval jsem ji a dokládal, že je duševně nemocná. A že se to řeší. A toto že je jen další z jejich excesů. Byla z toho všeho v šoku. Uznala, že ten návrh je zcela nesmyslný, že je podvodný. Odsoudila i to, jakým způsobem mi byl manželkou předhozen.

Takže můj názor na návrh soudu znala od prvopočátku a podporovala jej.
Ale že ona s tím nemůže nic dělat, že prý to až pak, že prý to až u soudu.


A právě se dozvídám, že ta čůza nejenže o něm věděla, ona ho dokonce sama na svém úřadu stvořila. A ihned a záměrně v utajení před otcem ho odeslali soudu.

To vysvětluje, proč jsme doma ohledně rozbíjení rodiny nikdy nic ohledně toho neřešili.

Já z toho důvodu, že jsem si byl jistý, že za ten nesmyslný návrh soudu půjde do blázince.
Ona z toho důvodu, že měla jistotu, že se o ni sociální odbor postará, aniž by musela cokoliv vysvětlovat.


„Paní Chalupová pomohla matce sepsat návrh“, se ve zprávě přímo píše.

Jenom mi zde sehrála divadlo, zcela záměrně ze mě dělala vola. Takto podváděla, takto obelhala otce, takto zneužila své pracovní zařazení. A to jenom proto, aby mohla zničit rodinu, aby mohla otce obejít, z procesu odstranit, připravit o děti. Aby prvňáčka mohla připravit o rodinu, zázemí, rodinnou firmu, značný majetek, o otce podnikatele a o jednoho sourozence.
Ona ze své funkce ze své moci úřední dokonce ani nepřipustila, aby otec mohl chránit rodinu, aby otec mohl chránit své děti. Nedala rodině šanci. O hladkém ničení rodiny se předem postarala.


Jsem si jistý, že kdybych ji za to zabil, že by mi to muselo být přičteno k dobru.
Z hlediska vyššího principu mravního zabití takové lidské bestie není zločin, ale je to otcovská povinnost a dobrodiní pro národ.


Přece otec musí mít a má právo a možnost jakýmkoliv způsobem chránit rodinu, chránit své děti.
To platí ve všech zemích, na všech kontinentech, ve všech režimech,
a to už od pravěku.


A když rodinu ohrožuje, když ji dokonce ničí státní bestie vybavena jen úřední mocí, jediná možná ochrana rodiny a dětí je ji zabít. Jiná možnost ochrany rodiny, ochrany dětí v takových případech pro otce neexistuje.


A proč to tak je?
Protože – Sociální pracovnice má vždycky pravdu.
Proto jsou nám na nic zákony, práva, trestní oznámení, policie ...


Právě proto je tu tolik sebevražd rodičů, právě proto je tu tolik sebevražd dětí.
Právě takové úřednické bestie svými podvody ze svých postů rodiče ale i děti k sebevraždám dohání.
Ale i všichni ti, kteří takové jednání ze svých postů kryjí, omlouvají, bagatelizují.


-------------------------------------------------------------------------------------

Tak takový jsem v roce 2016 popisoval moje pocity v roce 2011, když jsem se dozvěděl, jak za likvidací rodiny nestála duševně slabá matka, ale jejivh podvody z moci úřední. Ale ten pocit byl trval jen jednu hodinu. Protože když jsme měl k tmu takové důkazy, dokonce jejich popis a přiznání se, rozhodl jsem se vše oznámit a doližit, aby už nemohly likvidovat jiné rodiny, rodiče děti.

To znamenalo - nijak je nekontaktovat, nic s nimi neřešit, vyhýbat se jim, a vše řešit pouze s policií a státními zástupci. Abych úřednicím nedal možnost nějak vyklouznout.

--------------------------------------------------------------------------------------

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop