www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Šílený soudní znalec

MUDr. Petr Hromada. psychiatrie, Havlíčkův Brod.

Ten doktor v mém případě pouze a jen podváděl a to takovým způsobem, že vůbec nic z jeho 1 posudku ze srpna 2019 už dávno neplatí.  Proto mi jej pro soudní řízení v listopadu 2019 zatajili.

Proto jsem měl opatrovníka. Aby mi jen škodil a šel soudu na ruku.


Na základě jeho prolhaného, podvodného, podrazáckého posudku se u soudu v listopadu řešilo, zda nabyde právní moci, že jsem byl tak postižen trvalými, plně rozvinutými bludy, že jsem musel být omezený na svéprávnosti a musím mít jmenovaného opatrovníka.
Ale to už mi bylo přisouzeno dávno, už v srpna 2018. To už dávno rozhodla soudkyně OS Třebíč. Aniž by mě viděla, mluvila se mnou, na něco se mě ptala, něco o mě zjišťovala. Bylo to pouze na základě posudku doktorů Neubauera/Veselý, který je pro mě tak příznivý a nic takového ani nenaznačuje – mě omezila na svéprávnosti a byl mi jmenován opatrovník.

A až v listopadu, tedy po více jak 15 měsících od jejího rozhodnutí se to soudkyně pokusila legalizovat, tedy, aby to z její mocí to její dávné rozhodnutí nabylo právní moci.

Legalizovat na OSVČ, aktivního podnikatele, tedy osoby dle zákona tedy plně svéprávné, který má na perfektně fungujícím mozku tak náročné podnikání. Toto všechno se musí utajit, zamaskovat, jako by to nebylo. Jako by se posuzovala osoba, která jen celé dny kouká z okna.

Přece už 30 podnikám jako OSVČ. Mám zahradnictví, tedy živou přírodu kde se pořád něco řeší, a pořád je co dělat. Mám i internetový obchod, sám si dělám účetnictví včetně daňového přiznání, jen já sám, obrat přes milion. Na 3 tisíce právních jednání ročně, nepřetržitá jednání se zákazníky, řešení reklamací. Plno různých kontrol, hlášení, vzorné plnění si všeho ....

A z takového se musí přes první soudní znalecký posudek po více jak 15 měsíčním mém omezení na svéprávnosti a jmenování mi opatrovníka to soudní rozhodnutí legalizovat. Postarat se, aby to nabylo právní moci. 
Tedy znalcem potvrdit, že trpím trvalými, plně rozvinutými bludy.

A protože bludy už najednou neexistují, tak se ze mě soudní znalec pokusil vyrobit dementa, člověka trpící stařeckou demencí. Tam si může vymýšlet cokoliv, když se na oplátku soud a opatrovník postarají, že se z toho nic nebude řešit u soudu.

Proto soud ten posudek poslal jen mému opatrovníkovi. Ten mi jej pro řízení zatajil.

Takže jsme o ničem nevěděl, nic z toho se neřešilo, na nic se nemohl ptát. A můj opatrovník se celým řízením promlčel, tedy se vším se znalcem souhlasil. Takto hladce to soudem prošlo. A soud mi konečně to mé tak dávné omezení na svéprávnosti potvrdil. Včetně opatrovníka, kterého se ale pokusil vyměnit. A takovým podvodem, podrazem a mě to mělo nabýt právní moci.

A až pak, po tom soudním řízení mi opatrovník poslal ten znalecký posudek.

Já podnikatel, OSVČ který pracuje každý den od rána do noci, 7 dní v týdnu, protože má tak náročné povolání jak na práci rukama, tak na práci mozku, a práci s lidmi, tisíce právních jednání ročně, takový finanční obrat, takové obrovské vytížení, ale ne mě, ... ale znalce se soud ptá, zda mohu pracovat a případně jak dlouho. Zda se dokážu sám rozhodovat, zda mohu disponovat penězi a do jaké částky, zda jsem schopen jednat s úředníky ....
A je komické, jak na to znalec odpovídá. Že zatím nemá informace, že bych to nezvládl, takže zatím, snad že ano. Ale pokud by nastaly nějaké problémy, pak se to muselo omezit ... Takto se maskuje realita.
A protože nedokáže uvést ani jeden čin spáchaný z trvalých, plně rozvinutých bludů, protože nejsou, tak to nahradil tím, že prý nechápu, nerozumím institutu manželství, rodičovství, roli otce, adopci dítěte ... takto si vypomohl aby na mě alespoň něco bylo. A ničím to nedoložil a to vše se mi pro soudní řízení utajilo. Takže jsem se na nic ani nemohl ptát a to jistě proto, ab nemusel vysvětlovat, jak na toto přišel? To mu přece musel někdo říci, to nemůže poznat z jediného sezení, když se na nic takového ani neptal. Ale i kdyby měl pravdu, pak by za to nemohly bludy, ale stařecká demence. Ale to bych pak zcela jist nezvládl podnikání. Ale když to projde soudem, když se mi všechno utají, nic z toho se nebude řešit – tak to soudem snadno projde. A tak to i bylo.

Ale soud potřeboval něco, aby mohl to mé dávné omezení mě na svéprávnosti a toho opatrovníka legalizoval, aby to konečně nabylo právní moci.
Tak si na mě vymyslelo, že prý nezvládnu volební akt.

To je pro soud ten klíčový nedostatek, můj jediný problém, a důvod mi vše přisoudit. Jenže se to se mnou nikdy neřešilo, vždycky jsem volební akt zvládl, takže je to postavené na tom, co jsem sice vždycky zvládl ale dle znalce, opatrovníka a soudu – příště už nezvládnu. Ale opět není uvedeno, jak na to přišel, co je příčinou toho, že to nezvládnu.

Proto mi to před soudním řízením všichni tajili, aby se to neřešilo a ten prvek jim nepadl. Takto snadno a hladce to prošlo přes soud. Bez jakéhokoliv vysvětlení a doložení toho tvrzení o mě.

Odvolalo jsem se, přesto že se mi opatrovník pokusil odvolání znemožnit.
Ale proto jsem ho přece měl. Aby šel soudu na ruku. Nejprve mi zatajil posudek, pak se pokusil znemožnit mi odolání.

Takže jsem byl další rok omezený na svéprávnosti a měl jmenovaného opatrovníka, který me jen podrážel a škodil, přitom jsem s ním nikdy nemluvil, nic s ním neřešil.

V odvolání o rok později, v listopadu 2020, jsem uspěl.

Jenže ten posudek je tak prolhaný, že mi soudkyně nedovolila vypovídat. Takže jsem u soudu vůbec nevypovídal a přesto jsem uspěl. Vypovídal pouze ten znalec. A ten jen mě urážel, zastrašoval, ponižoval, vydíral, vyhrožoval, tomu soudkyně dovolila všechno. Bylo ji jasné, že to, že nezvládnu volby už jí neprojde, tedy všechno padne, tak bylo potřeba na mě a mého syna takto přes znalce na nás zapůsobit. Proto mi nedovolila vypovídat a dokonce ani dávat otázky.

A přesto jsem v řízení uspěl.
A řízení o mém omezení na svéprávnosti bylo zastaveno a opatrovník odvolán.

Takže jsem měl dva a půl roku omezený na svéprávnosti, měl jsem jmenovaného opatrovníka, ale nikdy to nenabylo právní moci.

Soudní znalec v ničem ze svých tvrzení neuspěl, protože nic nedokázal vysvětlit, natož aby něco z toho něčím doložil. Úplně všechno si na mě vymyslel a ač se soud a opatrovník tolik snažili, pravda vyhrála nad jejich podváděním, pomluvami, lži a křivým obviněním a tvrzením. Vyhrál jsem, protože oni s ničím se svých tvrzení neuspěli.

Přesto, že jsem vyhrál, jsem se odvolal.
Po tom, jak se se mnou jednalo, vše mi tajilo, nikdy jsem se nemohl vyjádřit k posudku, trvalé, plně rozvinuté bludy najednou nejsou, volby najednou zvládnu, s opatrovníkem jsem nikdy nemluvil, nic c s ním neřešil …
Po Krajském soudu Brno požaduji, aby bylo celé soudní řízení bylo prohlášené za nezákonné, podvodné, zločinné.

To bylo na konci roku 2020. A řešit to bude Krajský soud Brno.

Uvidíme, jak s těmi soudními podvody a podrazy na mě, a s tím prolhaným, křivým znaleckým posudkem na mě, poradí.

Ale toto je o druhém posudku MUDr. Petra Hromady.

Nedokázal ze mě vyrobit člověka trpícího trvalými, plně rozvinutými bludy, nedokázal ze mě vyrobit člověka trpícího stařeckou demencí, která nic nechápe, ničemu nerozumí, neuspěl s tím, že nezvládnu volební akt, a už nic nebylo. Ale soud nutně potřeboval nějak, něčím postiženého Klušáka. Tak se na mě na soudu vymyslelo, že prý páchám trestné činy společnosti nebezpečné. A ty se musí ústavně léčit.

Tak se podívejte, jak úžasně si s dalším, naprosto šíleným posudkem poradili soudce JUDr. František Frula, který navrhl otázky pro znalce, soudní znalec MUDr. Petr Hromada, který mě záměrně na vyšetření nepozval, takže se mnou rok a půl nemluvil a přitom psal znalecký posudek o mých trestných činech, které se mnou nikdy nikdo neřešil, protože nejsou. A u soudu ústavní léčbu mých trestnýchčinů požadoval MUDr. Petr Pokorný, který mě ale už rok a půl neléčil, neviděl, nemluvil se mnou. A ex offo advokát, kterého jsem měl od Vánoc 2020, který mě nezná, neviděl nikdy se mnou nemluvil. Toho nejmenuji, protože jeho skutečná role v případu se teprve ukáže.
Já u toho soudu v lednu 2021 nebyl.


Zde je klíčový prvek v případu, 4 odpovědi znalce.

Jediný posudek, 4 otázky od soudu a ejhle – hned uspěl.
Ani se mi nedovolil revizní posudek, jak soudu jsou mé trestné činy jasné. A tak u soudu na mě snadno a rychle prošla další šílenost. Soud, soudní znalec, a ambulantní doktoři, kteří se mnou více jak rok a půl nemluvili se postarali o mém odsouzení mě k ústavní léčbě trestných činů.

Odvolal jsem se a i to nyní bude řešit Krajský odvolací soud Brno.

A pokud nevyřeší, bude to další klíčový bod, proč musím veřejně vyzvat ministryni spravedlnosti k odstoupení.

 

OS Třebíč mě odsoudil k léčbě trvalých plně rozvinutých bludy. To už padlo, bludy neexistují.

OS Třebíč mě omezil na svéprávnosti a jmenoval opatrovníka, prý nezvládnu ani volební akt. To už také padlo.

OS Třebíč si své prohry vykompenzoval odsouzením mě k ústavní léčbě neexistujících trestných činů.

Odvolal jsem se.
Pevně věřím, že odvolací soud Brno ví o tom, že trestné činy se neléčí.
Pokud se to zase nějak udělá, nic nevysvětlí, pak to padne na Mgr. Marii Benešovou.

 

A obdrží přesně tento popis onoho klíčového posudku, který stačil OS Třebíč na odsouzení k ústavní léčbě trestných činů o kterých se nedozvíte nikde nic.

 

 

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop