www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


  Pouze a jen toto rozbilo rodinu 6 položek

Dlouho jsem si myslel, že se manželka zbláznila a soudu si jen tak poslala zcela nesmyslný návrh na rozbití rodiny. Ona měla takové stavy. Ale když ta nadpozemská hovadina tak snadno a tak rychle prošla sociálním odborem i soudem a nešlo s tím nic dělat, přesto že jsem na nesmyslnost návrhu od prvopočátku všechny upozorňoval ...
... Až po létech se to vyjasnilo.
... Manželka nic nesepisovala, nic soudu neposlala.
Plnoletý a z domu již dávno odstěhovaný syn Tomáš si tajně matku dotáhl na OSPOD MB a tam ji úřednice pomohli sepsat, respektive za ni si vymysleli návrh soudu, který ihned soudu i odeslali. A ještě se s ní domluvili, aby všechno před manželem a Jakubem tajila. Že ona už se nemusí vůbec o nic starat, s manželem se radit, domlouvat se, že oni už se úplně o všechno postarají sami.
... Právě proto si vymysleli a právě takový návrh soudu, který jim umožňoval do rodiny proniknout tajně, otce obejít a ihned začít rozbíjet rodinu. Proto ihned sepsali, odeslali, tedy již konali a před otcem a Jakubem všechno tajili. Přesně takto začal sociální odbor rozbíjet rodinu, přitom otec a Jakub neměli o ničem ještě 12 dní ani ponětí.

Přesně takto se sociální odbor ze své moci a na základě svých podvodů, pomluv a lží a křivých obvinění, na základě svého zcela nesmyslného návrhu soudu postarali o zničení rodiny.
Všechno si na nás jen vymysleli. A nešlo s tím nic dělat.

Jak to, že si byli tak jisti, že jim ta křivárna, ten zločin na rodině, na dětech, ten totální nesmysl tak snadno projde přes soud když museli znát realitu?
Přece uvést soudu o otci, který už 17 let byl jenom doma, neb jen doma podnikal, který doma vybudoval zahradnictví, které je tu všude - že je odstěhovaný, že je jen formální, to je totální úřednická zvrhlost. Jak je možné, že jim ten nesmysl tak snadno prošel cělým procesem?
Přece ...
Tímto návrhem soudu uvedli, že se jedná jen o formální proces.
Že se vlastně nic zjišťovat, řešit nebude, protože v rodině funguje jen jen rodič. Proto není co soudit, na podklady ze sociálního odboru, na ten jejich návrh soudu jen postačí vydat rozsudek. Rozsudkem potvrdit, co soudu uvedli ze sociálního odboru. A na sociálním odboru se oni dohodli, že prý otec je odstěhovaný, že prý manželství je jen formálním svazkem.
Vyjádření otce k tomu nepotřebovali. Dokonce všechno před ním záměrně tajili.

Jen tady ta kravina, ten nesmysl, který si sociální odbor na nás vymyslel a nešlo s tím nic dělat, už je dostatečně usvědčuje ze zneužívání k moci ke zločinům na rodině, na dětech.
Na základě jejich a takového tvrzení soudu se rozbila rodina, děti přišly o otce, o bratra Jakuba, zázemí, jistoty, majetek, rodinnou firmu ...
Nebylo, neexistovalo nic jiného, jen ten návrh soudu a důvody v něm uvedené.
A tomu návrhu soudce bez vysvětlení, bez připomínek zcela vyhověl, potvrdil ho rozsudkem jménem republiky. Návrh soudu, kterému nikdo nerozumí, nedokáže jej vysvětlit a všichni se již od nej distancovali, jak je zjevně křivý. Matka ho dokonce u jiných soudů zcela popřela.

Právě proto, že je ten návrh soudu tak prolhaný, nesmyslný, a k tomu ten podraz při jeho realizaci, právě to brutálně a na věky zničil nejen rodičovské, ale i sourozenecké vztahy a vazby takovým způsobem, že už s tím ani nejde nic dělat.
Když dítě, prvňáček záměrně křivě informuje soud, pomlouvá otce jen aby se rozbila rodina, jen aby rodině, otci, Jakubovi co nejvíce uškodila ....
Ona, oni se s tím musí vyrovnat. Ne já. Ne Jakub. My nic špatného neudělali.
Ona, oni jen poslouchali a konali tak, jak po nich sociální odbor požadoval.

na tomto vidíte, jak krutý je sociální odbor k rodinám, jak zločinný je k dětem.


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop