www.klusak.infoAktuálně

Vánoce 2017:


Podaří se mi někdy alespoň jednoho jediného policisty přesvědčit, že jsem jsem se nikdy neodstěhoval a vzhledem ke své profesi ani nemohl odstěhovat?
Že jsem nikdy nebyl a ani nemohl být formální?
Že jsem neodvrhl Tomáše, za což mě trestal OSPOD MB vyloučením z procesu v mé rodině?
Že matka za navádění OSPOD MB odvrhla syna Jakuba a proto ani nemohla obnovit sourozeneckou skupinu?
Uzná mi alespoň jeden jediný policisty, že Jakub existuje? Alespoň ti, kteří jej viděli?
Nebo po asi už stovce policejního prošetřování na věky zůstane - že jsem z toho
nic neprokázal?


Vysvětlí se toto všechno, nebo policie jen čeká, až z toho "neprokázání" provedu čin nejzoufalejší, aby se jím všechno ukončilo?


Ale policie nečeká, policie koná.
Policie bez jakéhokoliv vysvětlení alespoň něčeho, trvalým odkopáváním mě s tím, že prý se neprokázalo, mě už dohnala k asi ke dvacítce zoufalých činů.

A k tomu si ještě policie si na mě vymyslela bezpočet nesmyslů, pomluv, křivých tvrzení a lží.
A dokonce se mě už přímo pokusila zlikvidovat, zpochybňováním mého zdravotního stavu.
A nyní mě dokonce trestně stíhá, přičemž ani nedokázala uvést nic konkrétního. A i to nekonkrétní jsou jen manipulace, podsouvání, nesmysly a lži, ke kterým mi ani stížnost nedovolila.

Jsem si jistý, že je v nejvyšším veřejném zájmu občany informovat o tom, co a jak se tu děje.
Jak se zde likvidují rodiny, rodiče, sourozenecké vztahy a vazby.
Jak se záměrně vedou děti k nenávisti k otci, jen aby se ho děti co nejvíce bály, jen aby ho co nejvíce nenáviděly.
A jak se záměrně otec dohání k činům nejzoufalejším.
To všechno se tu děje a to všechno zde v nejvyšším veřejném zájmu popisuji a dokládám.


Jediné, co se tu neděje je to, že by se něco vysvětlilo, na něco odpovědělo. To se tu neděje. Jen se mi všichni posmívají, ponižují a čekají, k čemu mě takovým přístupem doženou, jenom aby se to vzápětí použili proti mě. kdybych to přežil.


Já podnikám na plný úvazek už od roku 1991, už 27 let. Měl jsem tu kontroly jak ČOI, tak FÚ. Co si přáli jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát. 

 

A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si takto předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše předemnou tajili, přemlouvali manželku, aby i ta předemnou vše tajila, nic se mnou neřešila, jenom aby rodinu mohli rozbít na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, kterému nikdo nerozumí. Proto jsem ani nemohl něco vědět, proto jem ani nemohl něčemu rozumět, rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všechny kontroly a policie jen posmívají, ponižují mě a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ...
A ani po tom všem se dodnes nedá z postupu OSPOD MB vůbec nic vysvětlit, na nic se neodpovědělo.


Státní moc počítá s tím, že to všechno ukončí až ten nejzoufalejší čin z toho, neb mi takovým postupem už 7 let dávají na jevo, že jiné řešení pro nás ani neexistuje. Smiř se s tím, že se nikdy nic nedozvíš, - nebo se nesmiř - a spáchej z toho, co chceš, nám je to jedno.


Jsem si jistý, je je nezbytné, aby se o takových praktikách OSPOD MB v součinnosti s policií dozvědělo co možná nejvíce lidí.
Že je to v nejvyšším veřejném zájmu
.


Aby se na takové úředníky a policii mohly připravit rodiny, rodiče, děti. Aby pak ze zoudfalství z toho nemuseli páchat ty nejzoufalejší činy.


Nejvyšší veřejný zájem musí být, aby se občané na takové úřednické postupy mohli připravit a tím ubude rodinných tragédií z úřednických masakrů rodin bez důvodů, bez vysvětlení. Tím se sníží počet
sebevražd nejen rodičů, ale i dětí z toho, jak se s nimi z moci úřední zachází. A jak se jim po tom všem ještě státní moc posmívá, odkopává je, a takto dohání do naprosté beznaděje, od které je už kousek k čemukoliv.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


  Zpráva vládě ČR, strany 36-46 11 položek

POLICIE ČR
Zde popisuji krok za krokem, jak snadno si policie vyrobí z oznamovatele zločinů na svých dětech chronického stěžovatele, zoufalce. A jen čekají, kdy ho ignorace všech dorazí, případně zlikviduje. A když se nedaří, tak se takového policie sama pokusí zlikvidovat.
I o tom je tento případ.
Úředníci si zde vesele páchají zločiny na dětech a policie při tom likviduje rodiče, kterému se to nelíbí. Taková je tato zem, takto se tu s občany a s jejich dětmi jedná.
A že jsou ty zločiny na dětech jasné i policii, to velice snadno vysvětlím.

Policii jsem oznamoval a dokládal, že si sociální odbor na nás všechno jen vymyslel,
že NEVYPOVÍDAL ANI JEDEN RODIČ.
Po takové informaci by se dalo očekával, že policie půjde za tím druhým rodičem aby si mé tvrzení prověřili. A hned a na věky bude v případu jasno.
Nebo - stačilo by se jen podívat, jak se matce podařila obnovit sourozenecká skupina.
Je to tak prosté, jednoduché, je to tak snadné.
Problém je, že policie ČR nemá zájem či dokonce nesmí "odhalit" zločiny na mých dětech.
Proto mohu tvrdit i doložit, že policie ČR záměrně kryje úřednické zločiny páchané na dětech.

Důkazy o zneužívání moci sociálním odborem, o jejich zločinech na dětech jsou tak zjevné,
že policie NIKDY NEŠLA ZA TÍM DRUHÝM RODIČEM,
protože moc dobře věděli, jak by to dopadlo. A odhalit zločiny policie ČR zjevně nechce.

Proto se raději trvale snažila toho rodiče, kterému se úřednické zločiny na dětech nelíbí - odkopnout. A když se nedal, pak se ho pokusili zlikvidovat. Proč by to policie dělala, když by úředníci nepochybili? Protože policie moc dobře ví, že úředníci spáchali na našich dětech hrůzné zločiny, a ty zločiny se rozhodli jménem zákony krýt. I za cenu likvidace Klušáka.
Proto nikdy za tím druhým rodičem nešli a ani nepůjdou. A místo toho budou přemýšlet, jak Klušáka umlčet. To jediné je v našem případu vždy zajímalo. Od toho nejposlednějšího policisty až po ty úplně nejvyšší. Jak všechny ty zločiny na dětech ze své moci ututlat.
O tom je právě tato kapitola.


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop