www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


  Nejvíce podváděl úřad ombudsmana 11 položek

Odpovědi na to, co naší rodině, našim dětem provedl sociální odbor máme od těchto tří ombudsmanských kapacit. Každý z nich prý případ šetřil samostatně, od každého z nich máme tedy samostatné posouzení případu:

RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv ČR,
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR,
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv ČR,

Ani jednoho z nich nezajímal návrh soudu, který je v případu naprosto zásadní. Přece vše spustil. A soudu jím oznámili, že je otec odstěhovaný, že manželství je jen formální.
Tedy, že to bude proces bez otce, neb ten v rodině nefunguje, není, neexistuje ...
Nikdo s ním o tom nejednal, a ani jednat nebude, o ničem ani neví.
Vše zařizuje jen matka ... protože otec je odstěhovaný, manželství je jen formální.
Ani jednoho z nich nezajímalo, co vyšetřil kraj, hejtman kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek.
Že ten návrh soudu je křivý, nesmyslný, že to ve skutečnosti bylo úplně jinak.

Že matka rozbila rodinu a to jenom proto, aby tím obnovila sourozeneckou skupinu.
V tom že jí sociální odbor pomáhal, zcela podporoval, a to se jim nakonec i podařilo.
A že otec byl skutečně z procesu vyloučený, ale už ne proto, že by byl odstěhovaný, formální, ale proto, že prý odvrhl dítě. A že prý by matka dítě nikdy neodvrhla.
Proto byl otec předem a zcela v celém tom procesu ze všeho vyloučen, zjistil kraj.
Otec byl předem a zcela vyloučen z toho, aby mohl chránit rodinu, aby mohl chránit děti.
Tolik a tak fatálních věcí máme, a nic z toho a dokonce ani jednoho z ombudsmanských kapacit nezajímalo. Dokonce ani ta totální izolace otce od všeho.
Všechny tři ombudsmanské kapacity, ti ombudsmanští podrazáci si přišli s úplně jiným vysvětlením našeho případu, jako by návrh soudu a ani krajská zpráva neexistovali.
Takto všechny tři ombudsmanské kapacity ze svých postů podváděli, takto ze své moci zneužívali dokonce tak posvátné posty.

Ombudsmani jako jediní zjistili, že rodinu rozbily pouze výpovědi šestileté Venduly, šestnáctileté Barbory a jejich matky ..... že prý chodily za Tomášem tajně.

Úřad ombudsmana dokonce trojnásobně potvrdil, že rodinu nerozbil návrh soudu, který si OSPOD MB na nás vymyslel a ihned, bez vědomí otce poslali soudu. Rodinu dle dvou ombudsmanů a jedné zástupkyně rozbilo, co Vendula, Barbora a matka tvrdily o tajných návštěvách Tomáše.
Jen to.
Ale ne co se stalo, co se řešilo, a co už bylo tak hrůzné, že už nešlo rodinu zachránit. To ne.
Všem třem ombudsmanským kapacitám v tak důležité věci pouze postačilo - CO TVRDILY - Vendula, Barbora a jejich matka. Nic více.
Otec netvrdil nic. Otcův názor na to nikdy nikoho nezajímal.
S otcem o tom nikdy nejednali, ten se k tomu ani nemohl vyjádřit, neb ten důvod se nikdy nebyl, nikdy se neřešil, ten se objevil až několik let po procesu.
Úřad ombudsmana si vymyslel důvod, křivě obvinil otce a ani k tomu nepotřebuje vyjádření otce. Tak křivý, podvodný je tento úřad. Vymyslí si obvinění otce a je jim jedno, co na to otec.
Takto ten úřad funguje. Křivě obviní otce a hned si případ uzavřou, aby s tím nešlo nic dělat.
Ombudsmanským podrazákům se podařil vskutku husarský kousek.
Vymysleli si důvod rozbití rodiny, který zcela odporuje návrhu soudu.
Takže úřad ombudsmana prakticky trojnásobně zpochybnili celý úřednický ale i soudní proces.

Až tak šílený je úřad ombudsmana.
Otec musel ty nadpozemské hovadiny od úřadu ombudsmana přijmout a smířit se s nimi.

Chloubou úřadu ombudsmana je, jak oni tvrdě bojují proti diskriminaci.
Vzpomeňte, jak jimi nastrčená cikánka jako kupovala byt. A jak se zastali islamistky na zdravotní škole s burkou ...
A co Češi? A co český otec? Jak toho se zastanou ombudsmanové při totální diskriminaci?

V posledním článku této kapitoly vám to totální diskriminaci otce popíšu.
A podívejte se, jak se absolutní diskriminaci českého otce z úřadu ombudsmana, z těchto svých postů, tyhle tři konkrétní ombudsmanské kapacity vysmáli:

RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv ČR,
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR,
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv ČR,


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop