www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Policie MB, 1 strana

Poslední dopis po tom všem šetření pro šéfa policejního oddělení Moravské Budějovice, npor. Bc. Jaroslava Pospíšila ze dne 6. června 2014.
Tady vidíte, jak se člověk ponižuje, žebrá, prosí ...
Jak dokola podrobně vysvětluje ...
Jak popisuje celou sérií zneužívání moci sociálním odborem i úřednické zločiny na dětech ...


Není pochyb, že policie ČR a opakovaně o zločinecjh sociálního odboru nejenže všechno věděla, ale všechno měla i dokonale podložené množstvím důkazů.
A policie věděla, že je zle. Když jim Klušák pořád dokládá tolik zločinů na dětech, a že oni pořád nic, musí s tím něco dělat, aby se to neobrátilo proti nicm.
Protože i tento dopis je usvědčuje, že o všem všechno věděli a měli perfektne doložené.
Protože dříve či později budou muset vysvětlovat, proč nekonali .... 
A veřejnost či případnou kontrolu nemohou odkopávat tím, že v ničem nespatřili trestný čin.
A proto to vyřešili, jak to vyřešili.
Tohle je první strana z oinoho dopisu.

Je jasné, že když tolik a z tak závažných skutků obviňuji policii ČR, že bych si ani nedovolil v dopise něco změnit. To prostě nejde.
Jen jsem v ní a hned na této straně modře vyzničil kousíček věty. Jen ten kousíček věty a ještě zmanipulovaně použili proti mě.
Z věty která má 54 slov si vyzobli jen část, jen 12 slov a na tom postavili mojí likvidaci. 
Věžte, kdyby policie jménem zákona nekryla tak hrůzné zločiny na mých dětech, určitě by ze své moci nezneužívali hasiče a rychlou záchtranku. 
To bylo pouze proto, že už jim začínal být Klušák nebezpečný a proto oběť a hlavně svědka zločinů a jeho případ "dořešit" tak, jak ho dořešili.


 

***********************

Pane npor. Bc. Jaroslave Pospíšile,
děkuji za výsledky vašeho šetření.

Na základě vašich závěrů i já mám po tom všem tyto a už konečné závěry:

Nikdy jsem se nedozvěděl, z jakého důvodu, s jakým problémem šla manželka na sociální odbor.

Nikdy jsem se nedozvěděl, jaká byla pomoc sociálního odboru mojí rodině.

Nikdy jsem se nedozvěděl, z jakého důvodu se vlastně rozbila rodina.

Ani proč okamžitě a ještě k tomu bez informování mě, otce rodiny, začal sociální odbor devastaci mojí rodiny.

To jsem se nikdy nedozvěděl.


Protože sociální odbor neměl a nikdy ani neuvedl ke svému ničení rodiny žádný rozumný důvod, tak si jej nahradili pomluvami a lhaním o otci.
A naváděním dětí ke lhaní a ke křivým výpovědím pro soud a k pomlouvání otce.
Tímto postupem moje děti, dokonce prvňáčka, záměrně vedli k nenávisti k otci a k nenávisti mezi sourozenci.
Nikomu z vyšetřovatelů se nezdálo nic divného ani na tom, že jsem byl na základě podvodů pomluv a lží a tajně a to už sociálním odborem a to hned na počátku a tajně z dění v mé rodině zcela vyloučený.


Když toto všechno se naší rodině stalo a když nemám ani nárok na řádné vysvětlení postupů sociálního odboru při jejich řádění v mé rodině, když se mi nikdy nic neuznalo, když ani nevadí moje totální diskriminace v procesu, pak po tom všem musím mít právo na ukončení svého života z důvodů úřednicko policejní zvůle.

 

A když mám závěry šetření s výsledky, že na takovém postupu úředníků jste nic závadného natož nezákonného neobjevili, bude můj skon maličkostí proti tomu, kolik rodin, rodičů a dětí tím mohu zachránit. Zachránit je před běsnícími úředníky, kteří jen tak, bez vysvětlení zlikvidovali moji rodinu, ožebračili děti a kteří na věky a nevídaně zdevastovali sourozenecké vztahy.

Já vás o tom a takto informuji, neb je mi jasné, že ihned vyrukujete s tím, že jsem byl duševně nemocný, pořád jen otravoval, pořád se mi něco nelíbilo a pořád dokola.

Není tomu tak.
Tímto vysvětlením dokazuji, že jsem nebyl chronický stěžovatel.
Vždy jsme byli jen na samém začátku, a nikdy jsme se nikam neposunuli. Ani ten základ se neobjasnil. Nikdy jsem se nic nedozvěděl. Proto se to muselo opakovat a pořád dokola a stejně jsem se nikdy nic nedozvěděl, jak uvádím v úvodu.
A to ani po tom, co jsem za vámi lezl s prosíkem a po kolenou.
To vy jste způsobili tuto situaci, to nekonečné opakování. Nikdy nic jste nevysvětlili, nic mi neuznali a jen čekali, kdy to konečně vzdám.


Tímto oznámením chci také deklarovat, že se nejedná o nějaké zbrklé jednání, zoufalý čin a podobně. Že něco takového přijde, to bylo jasné už dávno. Už když ta totálně nesmyslná krajská zpráva tak snadno procházela. Proto jsem založil blog a vše tam zveřejňuji. Aby se s mým příběhem mohl seznámit každý, kdo o to projeví zájem. Proto jsem to všechno absolvoval. Aby můj konec měl smysl. Více se k mé budoucnosti nebudu vyjadřovat. A už vůbec ne lidem, kteří mi nebyli ochotni uznat ani to,
že jsem se nikdy neodstěhoval,
že odkopnutím dítěte se nemůže tmelit sourozenecká skupina,
že Jakub skutečně existuje.
A že ne já, ale že matka a sourozenci jen tak odkopli dítě, sourozence.

 

Když se mi ani toto minimum, ani tyto samozřejmosti nikdy neuznaly, nikdo se nemůže divit mému rozhodnutí. Ba naopak. Divili by se, kdybych si po tom všem klidně žil.

Nyní zde vysvětlím, jak se sami podílíte na těch úřednických podvodech, jak je záměrně kryjete:

Uvádíte, že na sociálním odboru bylo poskytnuto poradenství paní Klušákové, na její žádost ve věci návrhu ….

 

Já jsem se nikdy nedozvěděl, s jakým problémem tam manželka šla a jaká byla pomoc toho sociálního odboru. Bylo povinností úředníků mě o kroku matky informovat, u mě si výpověď matky ověřit a případný problém řešit i se mnou.
V rodině rozhodují oba rodiče, ne jen jeden. To by snad sociální odbor měl vědět, že bez vědomí druhého nesmí konat tak zásadní kroky.
Co jim řekla tak úděsného, že sociální odbor, aniž by kontaktoval otce rodiny, aniž by měl otec o něčem ponětí, tak oni už okamžitě začali likvidovat rodinu?
Proč to pořád tak usilovně tajíte, když dle výsledků vašeho šetření se nic závadného neudálo? Když tam jen šla pro pomoc a když ji ta pomoc byla kvalifikovaně poskytnuta?  Proč ten důvod, proč tu pomoc tajíte?

Co vám tedy sociální pracovnice asi tak mohla vypovědět?
Paní Klušáková na úřadu při své první návštěvě úředníkům nahlásila, že manžel je odstěhovaný a manželství je jen formálním svazkem. To jim řekla, o tom není pochyb. Na základě toho tvrzení, na základě toho oznámení
soudu se na sociálním odboru okamžitě spustil celý ten proces.


******************************

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop