www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Policie MB, 2 strana

Podívejte se, jak jsem žádal, žebral, prosil, plakal, ponižoval se ....
Jak pořád dokola vysvětloval jedno a to samé ....
Není možné, že by Policie ČR nevěděla, nechápala, nerozuměla ....


***********************

Na základě toho tvrzení, na základě toho oznámení
soudu se na sociálním odboru okamžitě spustil celý ten proces. A na základě toho důvodu se i dokončil. Tento důvod vám musela vypovědět i při vašem šetření sociální pracovnice. Jinak by popřela celý ten jejich proces.

Ale ten důvod je absolutní nesmysl, podvod, křivá výpověď, zneužití pravomocí, uvedení soudu v omyl …

Proto jsem na úředníky podal trestní oznámení, protože naše rodina, moje děti byly obětí tohoto jejich podvodu.


Ten důvod byl tak nesmyslný, že jej při krajské kontrole dokonce sama sociální pracovnice ututlala, a po čtyřech letech si jej klidně nahradila úplně jiným důvodem.

 

Takže vám mohla povědět třeba ten druhý důvod.

Že prý paní Klušáková za nimi přišla, že prý chtěla tmelit sourozeneckou skupinu. A tam ji poradili, že prý pouze za cenu rozbití rodiny se ji to může podařit. Na toto tam přišli, toto se tam řešilo a toto je ta jejich pomoc. Proto hned začali konat. Pouze toto vám sociální pracovnice mohla vypovědět i nyní, neb tuto její výpověď a takto ji uvádí krajské šetření.

Je proto nemyslitelné, že by při vyšetřování nyní i tento druhý důvod popřela.
Ale tento důvod je ještě větší nesmysl, ještě větší podvod, ještě větší křivé tvrzení.
Proto jsem na ně podal trestní oznámení.
Celý proces se spustil, neb se prý manžel odstěhoval a manželství je jen formální.
A při druhém vysvětlování tvrdila úplný opak.


To úředníci mohou, to je běžné v tak fatálních procesech pořád lhát?
Co je teda pravda, co vlastně platí, co je úřední verze?

Je jedno, ke kterému z těch dvou podvodů, nesmyslů jste se přiklonili, který berete vážně.

Jiný důvod nemohla uvést. To by znamenalo, že by v tom prvním případě podvedla soud, a ve druhém případě že by také podvedla soud a ještě i dvojnásobně podvedla krajskou kontrolu.
Existují pouze tyto 2 výše popsané úřednické důvody ze sociálního odboru. Nic jiného.

A oba jsou mega.podvod, oba jsou bizardními nesmysly.

 

Ty důvody jsou tak zjevné podvody, že oba dva důvody odstranil dokonce i úřad ombudsmana.
A popřela je i bývalka u soudu při dělení majetku.

 

Jsem přesvědčen, že už je popřela i ta sociální pracovnice, neb už i je ji jasné, jaké že jsou to nesmysly. Jaký důvod uvedla, to se nikdo nikdy nedozví. Asi žádný. A nikomu to nevadí. Ten důvod je totiž tak zločinný, že se ani nesmí nikde uvést. Proto není nikde uveden ani po tolika šetřeních.
Takto krutě tento stát, takto mocní zachází s rodinami, takto krutě zachází s dětmi.
Výsledkem je, že se nikdo nikdy nedozví, tedy ani děti se nikdy nedozví, jaký je úřední důvod rozbití rodiny. Nikdo jej nezná. Ani rodiče, ani děti.
To se vám zdá normální?
Jakpak v takové situaci sociální pracovnice vysvětlovala prvňáčkovi, že se rozpadá rodina, když ty důvody byly tak nesmyslné, že už dávno padly? Na konci dopisu i toto objasním.

Přece právě toto je základ všeho a právě toto se mělo objasnit. Proto jsem podával trestní oznámení. A nic.

Co jiného by se šetřilo než to, s jakým problémem tam šla a jaká byla pomoc od sociálního odboru?

Mně už nevadí, že se pravdu od vás nikdy nedozvím, že jste si ty úřednické zločiny opět takto hezky ututlali.

 

A vám by nemělo vadit, že mě to bude stát život.
To není nějaká vyhrůžka, strašení, vydírání … jak si to jistě ihned k obrazu svému uzpůsobíte. Já už po vás nic nechci. Vůbec nic. To je jen veřejný slib. Nic víc.

Ještě připomenu tu moji absolutní diskriminaci na základě dalších podvodů, pomluv a lží.

 

Ale ani v tom nikdo neviděl problém, to nikoho z vyšetřujících nezajímalo. Chápu.
Kdyby se přiznala diskriminace od úřednice, kdo skutečně odvrhl dítě, proč a které, pak už by to byl podvod, zneužití pravomocí, nerovnost v procesu …
Proto musí pokračovat masakr mých práv, diskriminace i od vyšetřovatelů.
Tedy vůbec nic mi neuznání, když už nic z mého nelze legálně odmítnout, tedy když nic z mého nelze označit za lež, že se nestalo, či že se stalo jinak.
Prostě – trvalá diskriminace.

 

Přitom jedno trestní oznámení bylo jen za tento konkrétní trestný čin.
Jen za to mé podvodné vyloučení z procesu, jen za tu mou diskriminaci.
A jak dopadlo šetření, trestní oznámení v tomto případě?

 

Ani taková brutální diskriminace Klušáka podle vás není trestný čin, ale běžný úřednický postup. Přitom to mé vyloučení v procesu je tak krásně popsané a vysvětlené v krajské zprávě. A že diskriminace prakticky i proběhla, to se dá doložit tím, že mi nikdy nic neuznali. A o všem jednali a rozhodovali za mými zády. S Tomášem.


Ale tak už to bývá, že se diskriminovanému nic neuzná, nepřizná, nedovolí.
Diskriminovaný nemá práva.
Diskriminovaný nemá ani základní lidská práva.


Ale toto si v demokracii na občana nikdo nesmí dovolit.
A už vůbec ne úředník, neb by to bylo zneužití funkce.
A na to už se nabalují další nezákonnosti z toho plynoucí.  
Proto se to nesmí. Proto je to trestný čin.


Proto jsem na ty úředníky a právě z tohoto důvodu, za tu diskriminaci, podal trestní oznámení. A jako vždy - nic.


*******************************Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop