www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Policie MB, 3 strana

Další vysvětlování, další jasné důkazy o zneužívání moci sociálního odboru Moravské Budějovice k páchání zločinů na rodině, na dětech.


******************************

Jak je zjevné, Klušák není takovým zákonem chráněn.  Ale nejde jen o Klušáka.
Když byl otec takto úředně diskriminován, když byl tajně a předem z procesu vyloučen - pak je to zrůdný zločin na dětech.
Protože když vyloučili otce z procesu, tak tím postupem sociální odbor předem vyloučil děti od otce.
To je další  a dokonce ústavní zločin a na dětech.

 

Když i toto a tak snadno prošlo a nikomu z vyšetřujících to nevadí, pak to znamená, že rodina, otec, děti, že vztahy dětí s otcem, že to pro sociální odbor nemá žádnou hodnotu. Toho děti nepotřebují.
Jak tedy chrání děti?
Úředníci si mohou jen tak, dokonce bez důvodu a bez vysvětlení rozbít rodinu, od prvopočátku mohou otce od dění v jeho vlastní rodině izolovat, vůbec nic mu neuznat … navádět a štvát děti proti němu …

A ještě k tomu nemusí vůbec nic vysvětlovat.


Tak podle čeho postupují, čím se řídí, když v našem případě se chovali jako otrokáři k otrokům a nikdo z kontrol a vyšetřujících na tom nevidí nic divného?
Pak se nedivte, že lidé páchají sebevraždy, když i řadová úřednice může rodiče tak snadno zbavit i základních lidských práv.

Novodobá úřednicko policejní nadřazená rasa, pro kterou nic naplatí, ta svoje oběti záměrně dohání k sebevraždám. Takto si vrchnost řeší svoje vlastní zájmy.

 

V našem případě úředníci „začleňovali“ Tomáše, neb bez jejich zásahu by neměl vůbec nic. A tak se tímto způsobem, rozbitím rodiny o něj postarali.
A legalizovali to jakýmsi obnovováním sourozenecké skupiny.
A všechny ty kontroly a policie to ví a to začleňování, to obnovování sourozenecké skupiny, bezvýhradně podporují.

Vyšetřování skončilo a tak bych chtěl v tomto posledním dopisem pro policii strůjcům našeho případu a všem těm kontrolám, šetřitelům, vyšetřovatelům a úřadu ombudsmana vzkázat toto:

 


Tu pohádku o tom, jak dcery tesknily po bráškovi Tomášovi, za kterým prý tajně utíkaly, neb bez brášky se jim kazil mravní vývoj …

Tu pohádku o tom, jak matka bez syna strádala, až nemohla ani poklízet, starat se  …

Tu pohádku o tom, jak by matka nikdy neodvrhla dítě, ale otec odvrhl …

Tu pohádku o tom, jak se s těmito problémy a tajně vydaly hledat záchranu na sociální odbor …

Tu pohádku o tom, jak je sociální odbor zachránil moudrou radou, že jen odchodem z rodiny se jim podaří obnovit sourozeneckou skupinu, protože jinak by to nešlo ....

Tak tu pohádku si vykládejte svým dětem, když si za ní tak neochvějně stojíte.

Všechny tyto uváděné argumenty prý vypověděly děti a jejich matka na sociálním odboru, uvádí krajská zpráva.


Realita, pravda je ale úplně, ale úplně jiná.

Sociální odbor Moravské Budějovice pouze z důvodu jakéhosi „začlenění plnoletého Tomáše“ donutil matku i děti, dokonce prvňáčka, aby jen tak a doposud bez vysvětlení odkoply bratra Jakuba jako prašivinu.


Sociální odbor z důvodu „obnovování sourozenecké skupiny“ totálně a na věky zdevastoval sourozeneckou skupinu, ožebračil neplnoleté děti, neb je a doposud bez řádného vysvětlení připravil o rodinu, o otce podnikatele, o sourozence a dále o zázemí, jistoty, o rodinnou firmu a o značný majetek.

A protože proti otci nikdy nic špatného neobjevili, není, neexistuje, tak si to sociální odbor kompenzoval tím, že si z procesu otce předem a zcela vyloučili. A vůbec nic mu neuznali. A ještě si na něj vymysleli pomluvy a lži. Dokonce nutili děti, aby o otci šířili co nejhnusnější pomluvy a lži vymyšlené právě na sociálním odboru Moravské Budějovice.


Například

Že prý otec odvrhl dítě, zatím co matka by dítě nikdy neodvrhla …

Že prý otec nepřipravoval do školy prvňáčka …

Že prý otec může i za to, že manželka nepoklízela, nestarala se, aby tímto vysvětlili, proč měla doma nevídaný bordel a smrad. …

Že prý otec nezvládl výchovu Tomáše, že prý otec se choval špatně k Tomášovi …

Že prý matka nemohla za Tomášem … že prý za ním chodili tajně …

Toto všechno si na mě vymysleli na sociálním odboru Moravské Budějovice.
Ale ještě mě předem vyloučili, abych se o tom ani nedozvěděl, aby se to nemuselo řešit, abych se nemohl bránit.
Takto u nás sociální odbor zachází s otcem rodiny, to všechno se mi stalo a to všechno jsem vyšetřujícím dostatečně doložil.

Nikdo nikdy nic z mého neoznačil za lež, nepravdu, že se nestalo, či že se stalo jinak. Musí platit, že ve všem mám pravdu, když vlastně ani není nic jiného. A moje důkazy nic jiného ani nepřipustí.
A přesto - všechny kontroly, šetřitelé a vyšetřovatelé na takové postupu úředníků nevidí nic divného, natož pak nezákonného.


To je na tom to nejhorší, to je přímo úděsné.

Že policie přiznává, že takové postupy úředníků proti dětem, otcům, jsou u nás běžné.

Nikdo se nemůže divit, že mezi tak podvodnými, tak nelidsky krutými úřednickými šmejdy nechci žít.


*******************************Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop