www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Policie MB, 4 strana

Podrobněji jsem zločiny napáchané sociálním odborem Moravské Budějovice na našich dětech policii ani nemohl vysvětlit.

Všechno, úplně všechno Policie ČR věděla.
A úplně všechno měli i dokonale podložené důkazy.


*************************

A že svým koncem chci právě na tyto zločinné praktiky sociálního odboru a na jejich spolčení s kontrolory a s policií – upozornit.
To se přece dalo čekat, že to takto dopadne.
Respektive – jinak to ani dopadnout nemohlo.


Sociální odbor podváděl tak monstrózně a to krytí od všech těch kontrol a policie je tak bizardní, že mi nikdo ani nemůžete mnou připravovaný konec rozmlouvat.

Nedovedu si představit, že by za mnou přišel nějaký utěšovatel „od vás“ či nějaký doktor a asi nějak takto mi rozmlouval mé přesvědčení:

Pane Klušáku, smiřte se, vyrovnejte se s tím, že jste odvrhl dítě. Proto jste byl sociálním odborem a hned na počátku z procesů ve vaší rodině spravedlivě vyloučen. Matka by totiž na rozdíl od vás nikdy dítě neodvrhla. Ba naopak. Matka tmelila sourozeneckou skupinu. Už to konečně pochopte i vy a smiřte se s tím.

Ona zachraňovala sourozence. Ona zachraňovala děti. Před vámi. Proto se rozbila rodina. Protože ona a sociální odbor před vámi zachraňovali děti. Chápete? A jen díky tomu, že s tím započali tajně, a že vás od všeho izolovali, jenom proto se jim to i podařilo. Tak se ničemu nedivte a na nikoho už nic nesvádějte. To vy jste všechno způsobil, to vy za všechno můžete. To jsou důsledky toho, že odvrháváte děti. Tak už se s tím vyrovnejte. Už se konečně smiřte s našimi demokratickými postupy i se spravedlivými závěry šetření. Přece tolik šetření už proběhlo a všichni jsme se na správnosti takového postupu úředníků bezvýhradně shodli.


Chaaaa chááááááááááááááá

 

To si skutečně myslíte, že by se někdo „tam od vás“ mohl stát až takovým komikem? A k čemu by mě to vlastně přesvědčoval? Ke smíření se s výsledky šetření? Ale já jsem s nimi smířený. Už dávno.

Už je jen potřeba, aby se s takovými postupy úředníků a kontrol a policie smířili i občané tohoto státu.

Bývalka, paní Klušáková za nic nemůže.

Paní Klušáková je duševně nemocná.

 

Řešili jsme to ještě před zahájením všeho.
Pak jsem na to trvale upozorňoval sociální pracovníky, u soudu, vyšetřovatele i policii. Nikdy nikoho to nezajímalo.
Krajská zpráva o tom píše, že prý mám malý zájem o děti a proto je paní Klušáková zdravá. Takto si to úředníci vyřešili.
Chápu.
Kdyby se její stav prošetřoval, tak by bylo hned jasné, že sociální odbor Moravské Budějovice zneužil její špatný duševní stav. Proto se to nikdy nesmělo vyšetřit.
Přitom těch důkazů o její nemoci je nespočet.

Přece ani nedokáže vysvětlit, proč vlastně rozbila rodinu, proč vlastně odvrhla dítě …


To se vám všem snad zdá normální? Ani na tomto nevidíte nic divného?
Ale my víme, proč odvrhla Jakuba.

Vyšetřila to krajská kontrola.
A výsledky krajské kontroly zcela podpořili všichni vyšetřovatelé.  Tedy krajský úřad, policie, územní odbor, krajské policejní ředitelství, okresní i krajské státní zastupitelství i ombudsman.

Vy všichni si neochvějně stojíte za tím, že matka odvrhla syna Jakuba, aby tím tmelila sourozeneckou skupinu.
A odvrhnutím Jakuba se ji to i podařilo. 
Toto podporujete, toto jsou konkrétní výsledky vaší práce. Vás všech.

 

Přitom i slepý a v naprosté tmě musí vidět, že je to absolutní nesmysl. Takový nesmysl, že to matka dětí ani nemohla vypovědět. Že si to musel sociální odbor vymyslet. A vymyslet si to mohli pouze v tom případě, že věděli, že je duševně nemocná. A že jim to projde přes soud. Pokud ani tohoto jste si nevšimli …
Řekněte si tyto vaše výsledky Jakubovi do očí. Toho jste přece také odvrhli, když podal trestní oznámení.

 

Ale těch důkazů o úřednických zločinech plno.

Například:
Nikdy, skutečně nikdy by jim nemohl projít návrh soudu, že je otec odstěhovaný a manželství jen formální. To by nikdy neprošlo. A oni to moc dobře věděli. Proto ten návrh vznikl tajně, na sociálním odboru hned na první schůzce. A proto jej ihned odeslali soudu, aniž by kdy mluvili s otcem. Záměrně mi vše tajili a záměrně mě předem z dění v mé rodině vyloučili.


To je další a opět nezpochybnitelný důkaz o zločinu na mé rodině, na mých dětech spáchaném sociálním odborem. A mohl bych dál pokračovat.

Například:
Před tím zločinným aktem od sociálního odboru jsme chodili do manželské poradny do Třebíče. Dokonce už od února 2007. A manželka tam na mě neuvedla vůbec nic špatného, vůbec na nic si v souvislosti se mnou nestěžovala, vůbec nic jí nevadilo, vůbec nic takového se tam neřešilo. Vůbec nic ohledně ohrožení či dokonce rozpadu rodiny se tam neřešilo, ba ani nezmiňovalo. Vůbec nic. Je o tom vypracovaná i zpráva. A přesto a právě v ten čas sociální odbor na naší rodinu zaútočil tak, jak zaútočil.

A mohl bych dál pokračovat.


Prostě, zločinné spolčení jako vyšité. Není divu, že v takovém prostředí oběti úředníků páchají sebevraždy.


************************
Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop