www.klusak.infoAktuálně

Proč je potřeba mé likvidace?

 

ROZBÍJENÍ RODINY se neodvíjí od zájmu rodiče, ale od nejvyššího zájmu a práv dětí. A tím nejvyšším zájmem a právem dítěte je mít výchovu a péči od obou rodičů. Proto je rodina a děti pod ochranou státu, proto do aktu rozbíjení rodiny vstupuje a řídi jej OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nechrání, neprosazuje zájmy rodiče, ale hájí zájmy a práva dětí. Proto lze rodinu, dítě připravit o jeho základní práva pouze ze zákonných důvodů, které posuzuje OSPOD. A účastníci řízení, rodiče, se postupům a závěrům OSPOD musí podřídit. Protože na ty důvody rozbíjení rodiny navazuje celá řada dalších rozhodnutí. Proto důvod rozbíjení rodiny je klíčový.

 

Ale my žádný důvod na rozbití rodiny neměli, natož pak zákonný. My vůbec neplánovali rozvod, žádný problém mezi rodiči nebyl, se dokonce nikdy ani neřešil. A úřednice to věděly. Ale potřebovaly se postarat o plnoletého Tomáše, ze kterého se stával bezdomovec. A duševně slabá matka měla v Lukovanech prázdný domek. Proto si ji úřednice tajně pozvaly na úřad, aby ji učinily korupční nabídku a slíbili korupční plnění. Aby jim podepsala až tak nesmyslný návrh soudu, že mu ani nemohla rozumět, který dodnes nikdo nedokázal vysvětlit. Jen aby jim svým podpisem umožnila proniknout do rodiny a rozbít ji. Aby odešla ze společné domácnosti do Lukovan, a takto se postaraly o Tomáše, který by po gymplu přišel za nimi. Takto se o něj úřednice postaraly, tak to sami popisují ve své zprávě. Ale soudu v návrhu uvedly, že otec opustil společnou domácnost.

 

Korupční nabídkou
je návrh soudu o děti,
který matce našich dětí napsaly sami úřednice hned na první tajné návštěvě na úřadu, hned si jej nechaly podepsat a hned jej odeslaly soudu. Je tak nesmyslný, že jej nikdo nedokáže vysvětlit, tedy, že mu ani nemohla rozumět. A přitom ji nabádaly, aby vše před otcem dětí tajila.
Ten korupční návrh soudu je klíčový důkaz v případu.

 

Korupčním plněním
je úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby ten nesmyslný návrh soudu snadno a rychle prošel.

Proto úřednice OSPOD MB soudu podstrčily, že prý je otec odstěhovaný, manželství je jen formální. Proto se nic neřešilo, protože dle OSPOD MB v rodině byl a fungoval jen jeden rodič, jen matka.
Takto OSPOD MB podvedl otce, děti a takto podvedl i soud.
Takto nám byla úřednicemi OSPOD MB zlikvidována rodina, aniž by OSPOD MB či soud o děti řešil nějaký problém mezi rodiči. Proto dle návrhu soudu a ani v rozsudku k němu není uveden ani ten nejmenší problém mezi rodiči.

 

Důkazem k mému tvrzení je Návrh soudu a rozsudek z roku 2007. A písemná výpověď úřednic OSPOD MB z toku 2011, ve které podrobně popisují, jak všechny podvedly, jak si na nás všechno vymyslely. Že ve skutečnosti rozbíjely rodinu z úplně jiného důvodu, než uvedly v návrhu soudu. Že prý nám rozbíjely rodinu proto, aby matce pomohly obnovit sourozeneckou skupinu. Tím se nám úřednice chlubí.

 

Státní podraz č. 1:
Úřednice si 4 roky po rozbití rodiny jen tak vyměnily důvody rozbití rodiny. Takto si úřednice sami sobě zlikvidovaly korupční důkaz na základě kterého nám zlikvidovaly rodinu. Takto si klidně v řízení podvádějí. Ten podvod je korunován tím, že za 9 let různého šetření ta úřednický výměna důvodů, takový neuvěřitelný úřednický podvod na nás, nikomu nevadil.


Státní podraz č. 2:
Úřednice si na nás vymyslely až tak bizardní nesmysly, že je nikdo ani nemůže brát vážně. Úřednice tím dokládají, že si na nás úplně všechno vymyslely. Není možné, aby se úřednice pletly úplně ve všem. Přece ne otec, ale matka opustila společnou domácnost. Přece ne Tomáš, ale Jakub byl odvržen. A přece ne otcem, ale matkou. Že tedy když matka odkopla Jakuba jako prašivinu, že tím nemohla obnovit sourozeneckou skupinu. To je přece tak jasné, to musí být každému jasné. A ani 9 let nestačilo na to, aby s tímto u státní moci uspěl.


Státní podraz č. 3:
Přesto že je tak zjevné, že si na nás úřednice vymyslely úplné nesmysly, které přijmout ani nejde, tak se státní moc postarala, aby si ty nesmysly povýšili na pravdu. A klidně mi je vnucují přes psychiatrii, soud a léčbu. Právě proto, že jsou to tak zjevné nesmysly, a že mi jsou tak dlouho a tak barbarským způsoben vnucovány, se celý ten postup jinak, než likvidací občana ani nedá nazvat.


Musí mě likvidovat, musí mě zlikvidovat, musí mě dohnat k definitivě, nejlépe ke smrti, protože už zachraňuji sami sebe. Buďto mě zabíjí, nebo sami padnou.

Vysvětlení:

Okresní státní zastupitelství Třebíč ví už od roku 2012, že nám úřednice zlikvidovaly rodinu na základě korupční nabídky a korupčního plnění, jen aby se postaraly o plnoletého Tomáše. Jak úřednice přiznávají, aby nám prý obnovily sourozeneckou skupinu. A protože postupy a tvrzení úřednic kryli, neřešili, nevysvětlili, proto jsem na ně podal stížnost nadřízenému orgánu a tím je Krajské státní zastupitelství Jihlava.

A tak už v roce 2012 to přešetřovalo KSZ Jihlava, a vždy Mgr. Lenka Fortelná. A nic špatného na postupu a tvrzení úřednic o nás neobjevila.
Takto vše ze své pozice kryla, a takto se stala obětí a prakticky je vydíraná nejen OSZ Třebíč, ale i OS Třebíč, všemi.
Protože když pak OSZ Třebíč zahájilo trestní stíhání mé osoby, protože úřednice prý mají pravdu a já je pomlouvám – už Mgr. Lenka Fortelná musela držet ústa a krýt to.
A když OSZ Třebíč nařídilo zkoumat, zda nejsem duševně nemocný, když se tak bráním tvrzení úřednic o nás, zase musela držet ústa.
A když se nyní musím léčit a musím mít opatrovníka, protože nedokážu přijmout tvrzení úřednic, pravdu o nás, musí držet ústa.
Mgr. Lenka Fortelná to totiž všechno prošetřovala a všechno odložila. Ta na tom, co a jak a proč se mi děje, co mi vnucují za úřednickou pravdu o nás nikdy nic divného neviděla. Vypomohla si i tím, že každou situaci prošetřovala jako jednotlivý případ. Po částech - to může odkládat. Ale případ se musí posuzovat jako celek. A ten celek ukazuje zvyšující se nátlak na mě, a to je ta likvidace občana. 

 

Nemůže najednou uvést,
že to, co tvrdí úřednice jsou nesmysly, že se odvrhnutím Jakuba žádná sourozenecká skupina ani nemohla obnovit. 
A že nelze zlikvidovat návrh soudu a nahradit je úplně jinými důvody. 
A že nelze zjevné pomluvy a lži někomu vnucovat za pravdu a to ještě přes soudy a léčbu. 
A že nelze rozbíjet rodinu z důvodů obnovování sourozenecké skupiny. 
A že nelze z aktivního podnikatele dělat nesvéprávného a přisoudit mu opatrovníka.
A že nelze osobě plně svéprávné zastavit trestní stíhání z důvodů duševní poruchy, která nikde není ani řádně popsaná
A že nejde tolik toho vnucovat občanovi, zlikvidovat mu některá základní lidská práva, aniž by k tomu byl pravomocný rozsudek. 
Ale to všechno se mi děje.

 

Jak je možné, že tolik nezákonností se tu páchá a krajská státní zástupkyně pořád nevidí nic divného?
Protože už v roce 2012 nějak rozhodla o tvrzení úřednic o nás.
A od té doby už se musí krýt, co ji oznamuji a dokládám o tom, co se mi děje na základě tvrzení úřednic o nás. Proto všechno vždy odložila, a odloží, aby tím kryla sama sebe. Protože všechno je to postaveno na tvrzení úřednic o nás o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny, za které se ze své moci postavila. 
Ale až toto jednou padne, pak padne všechno.


A tak jen sleduje, jak jsem likvidován a její záchrana je pouze v tom, že budu zlikvidován. To je jediný zájem a cíl státní moci. Zabít mě.

 

Proto se tu dějí tak šílené věci, ze kterých se nedá nic vysvětlit, a přesto na tom nikdo z prošetřujících nevidí nic divného.
A nikdy ani neuvidí.
To by se museli přiznat, že jsem měl vždycky a ve všem pravdu. A proč se přiznávat, když likvidace Klušáka je tak nadějně rozjetá?  Přece už se mu zlikvidoval rodinný život, soukromý život, společenský život, likviduje se mu podnikání, rodinná firma, způsobují se mi obrovské škody … to by bylo, aby takový nátlak a škody člověka nezlikvidovalo.

 

A proč to všechno?
Jenom proto, že nechci přijmout, že se nám rozbila rodina, aby matka našich dětí mohla obnovit sourozeneckou skupinu, protože ona by prý dítě nikdy neodvrhla. A že prý se jí rozbitím rodiny podařilo obnovit sourozeneckou skupinu.

Každému musí být jasné, že takové nesmysly nikdo přijmout ani nemůže.
Neexistuje ani jeden občan, který by takové nesmysly o sobě, o svých dětech přijal. A přesto jsou mi a už tak dlouho a přes psychiatrii a soudy a léčbu vnucovány za pravdu. Nikdo mě neléčí, takto je mi záměrně poškozováno zdraví.
Takto jsem likvidován.

Protože nelze nic vysvětlit a já vysvětlení požaduji. Přece mám právo vědět, proč se nám zlikvidovala rodina. To je přece úřední akt, kterému jsem se musel podřídit, tak ať už mi to konečně a řádně vysvětlí.
Ale protože to nelze vysvětlit, proto musím být zlikvidován. Co jiného s člověkem, kterému nelze nic vysvětlit?

 

Státní moc je už od roku 2012 rozhodnuta mi nikdy nic vysvětlit, proto už dávno jsou rozhodnutí mě likvidovat, mě dohnat ke smrti.

 

Uvidíme, jak se případ bude dál vyvíjet, protože likvidace mé osoby přes soud a psychiatrii i po tom všem nerušeně pokračuje dál.

 

Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Policie ČR a jejich likvidace nepohodlného občana

Zde vám já, Jiří Klušák krok za krokem provedu tím, jak si policie jménem zákona zlikvidovala občana, aby touto záměrnou likvidací ze své moci, tímto mafiánským způsobem, kryli úřednické zločiny na rodině, zločiny na dětech. 
Co všechno policie věděla, to je zjevné z těchto pěti stránek z dopisu.
A jak to vyřešila?


Policie po mobdržení mého dopisu nemusela nic. Já po nich nic nechtěl. Tedy ani žádnou odpověď. 12 mých trestních oznámení i s důkazy odložili, ten dopis byla tečka za tím vším. Pro mě to tím dopisem pro šéfa policejního oddělení co se policie týče - skončilo.
A také se nic nedělo.


6. června 2014 jsem jim napsal výše uvedený pětistránkový dopis.

Nejpozději v úterý, 9. června museli mít dopis na svém oddělení.

Dopis obdrželi - A nic.

Nepřijeli, nezavolali, nezajímalo je, co se děje či k čemu se chystám.

Prostě nic.
Více jak týden po obdržení dopisu policie nijak nekonala.

Až přišlo úterý, 17. června.
Tedy slušně dlouhá doba, od obdržení dopisu.

 

Jak lze vyčíst ze Záznamu o výjezdu -
policie si jen tak vymyslela, že prý jim někdo telefonoval.

Více se o tom nic neuvádí. Jen je to uvedeno v záznamu jako - Tísňová výzva v bytě.

A to už je podvod, to je zneužití moci policií ČR.
Protože policii nikdo  netelefonoval,
policie si telefonát na Klušáka jen tak vymyslela.


DŮKAZ:
V Záznamu o vyjezdu se uvádí - že to vše policie spustila na základě doporučeného dopisu, co jsem jim poslal.

 

Přitom prokazatelně ten dopis měli už týden a - nekonali.

Prokazatelně po obdržení onoho dopisu policie týden čekala
a když se za celý týden ničeho nedočkali,
tak si policie jen tak vymyslela, že prý jim někdo telefonoval.

 

Char. výzvy -  Tísňová výzva v bytě - Tímto oznámení ZZS vše začalo.

záchranka na místě do protokolu uvedla přesně toto:

NO: jsme volání na žádost policie. Jmenovaný tam zaslal doporučený dopis kde z důvodů nějakého komplikovaného řešení rodinných situací npoužil formulaci... "mám právo na ukončení svého života z důvodů úřednicko policejní zvůle."

 

Policie po týdnu od obdržení dopisu jde zachraňovat občana před sebevraždou, povolává rychlou záchranku i hasiče, ale na místo činu, do Martínkova 105 dorazili všichni naráz.

Jak je to možné?

Policie to měla z Moravských Budějovic 10 km. A vzhledem k tomu, že sídlí na výpadovce na Jihlavu, tedy i na Martínkov, tak to lze v naléhavém případě, při zachraňování života zvládnout v minutách, maximálně do 5 minut.

Záchranka jela z Jihlavy a ta to měla přes 30 km.
Ale na "místo činu" dorazili zaráz. Prokazatelně policie nejela zachraňovat, ale trpělivě čekala  na sanitku. Až s nimi policie přijela.

Proč policie nespěchala, proč nepřijela o nejméně čtvrt hodiny dříve, když jela zachraňovat život?

Protože věděli, že nejedou zachraňovat život, že se nic neděje. Že je to policejní past na Klušáka.
Proto týden čekali v naději, že Klušák něco spáchá a to něco udělá za případem tečku. Očekávali spáchání nějakého zoufalého činu, aby ho mohli obvinit, nechat zavřít, nebo že spáchá sebevraždu a konečně bude po případu.
Proto policie týden čakala.
A když se nic nedělo, když se týden nic nedělo, muselo jim být jasné, že už se ani dít nebude.
Proto si to na mě vymysleli, že prý jim někdo telefonoval ...

A proto jim šlo o to, aby nepřijeli před sanitkou.
Protože pak by ji museli odvolat, neb by zjistili, že se nic neděje. A to nemohli potřebovat.

Proto na sanitku čekali, proto jim nešlo o Klušáka, ale o doktorský zápis na Klušáka s tím, že jej zachraňovali před sebevraždou. Tedy - že Klušák je duševně nemocný, nějaký vadný, divný .... pořád si něco vzmýšlí ... To potřebovali, aby měli papírově jak vystětlit odložení všech mých 12 trestních oznámení. 
To dokládá, potvrzuje i následný vývoj:

 

Doktor se mnou nic neřešil. Natož pak nějakou sebevraždu. Jen se ptal na základní údaje do proptokolu a já mu odpovídal. Takže záchranka nějakou sebevraždu, pokus o ni či alespoň myšlenky na ni, neřešila, neb nic takového nebylo. Tak si to oni vyhodnotili. To zde zjistili, oznámili i policii, naznačili jim, že to bylo zneužití záchranky, a do protokolu uvedli, co uvedli. A odjeli.

Ani policie se mnou ohledně sebevraždy nic neřešila.
Oni se na nějakou sebevraždu dokonce ani nijak nepřipravovali.
Oni ani toho policejního uklidňovače sebou neměli, neb věděli, že Klušáka ani
zachraňovat nebudou. Že jim jde pouze o ten zápis od záchranky, o jejich výjezdu "na Klušáka". Že se mu, sebevrahovi, tedy duševně nemocnému, labilnímu člověku zachraňoval život.
O to policii šlo.

Proto ani policie ohledně nějaké sebevraždy se mnou nic neřešila, žádné otázky typu - Pane Klušáku, co to děláte, co vás to napadlo .... co vás tíží, co vás k tomu dohání ... jak vám můžeme pomoci, co byste potřeboval, co potřebujete vysvětlit, vyjasnit ... důvěřujte nám, svěřte se nám ... my vým pomůžeme, my vás ochráníme .... nic z toho se nekonalo.

Takže ani policie ohledně jimi nahlášené sebevraždy, nic neřešila.

To už je dost usvědčujících indície, že policii o zachraňování Klušáka nešlo.
Že jim šlo pouze o zápis na Klušáka. A mžná že i o zastrašení Klušáka, jak to bude pokračovat, pokud Klušák bude v případu pokračovat.

 

Kdyby byla policie skutečně přesvědčena, že Klušák je duševně nemocný, že si jen ohledně práce sociálního odboru pořád něco namlouvá - a toto že jsou důsledky z jeho nevědomosti ....
Pak by mu to přece při jeho zachraňování policie všechno a podrobně a opakovaně vysvětlila, aby měla policie jistotu, že už Klušákovi všechno a podrobně vysvětlili, že už i jemu by mělo být všechno jasné, když policie má vě všem jasno, že už pro Klušáka udělali maximum. Tak by musela v takových případech postupovat. Podrobně mu všechno vysvětlit. 
Ale policii vůbec nic ohledně toho nezajímalo.
Takže je to jasné:

Policii šlo pouze a jen o to, udělat si z Klušáka duševně nemocného, a tímto způsobem smést ze stolu všechno to, s čím za ními Klušák kdy přišel.
Proto nutně na to všechno potřebovaloi zápis na Klušáka, že chtěl spáchat sebevraždu, že je tedy duševně labilní, duševně nemocný ....

A když je Klušák takový, když policie má na Klušáka takové hodnocení, pak se přece nemusí tím, co jim oznamuje a dokládá duševně nemocný, zabývat. O to šlo.

O zápis na Klušáka.

I další vývoj to potvrzuje.

 

Když zápis na Klušáka nezískali od rychlé záchranky, a přesto že jim bylo všechno od doktora jasné, věděli, že se nic nekoná, tak přesto ještě policie navštívili obvodní doktorku s tím, aby Klušáka dopuručila na psychiatrické vyšetření.

To je další zneužití moci policií ČR.

V ten čas už policie moc dobře věděla, že se žádná sebevražda nekoná a přesto se pořád pokoušeli dostat Klušáka k psychiatrům.

Proč by to dělali?

Jak to asi odůvodnili, když hodinku před tím jim rychlá záchranka uvedla, že se nic neděje, že je Klušák v pořádku? To už nikdo nezodpoví.

A policie přesto, aniž by s Klušákem nějak mluvili, něco s ním řešili, vysvětlovali mu, ptali se ho ... hned jak odjela záchranka tak se bez mého informování rozjeli za mojí doktorkou a takto ji záměrně křivě informovali o zdravotním stavu Klušáka.

Doktorka odmítla poslat Klušáka na jakékoliv vyšetření, protože mě dobře zná a podle ní je Klušák, co se duševního stavu týče - naprosto v pořádku.
Takže ani u obvodní doktorky policie nepochodila.


A tak se policie dopustila prasárny jaké se dějí snad jen u teroristů.

Když nemohli získat nic od doktorů, tak si diagnózu na Klušáka jen tak vymysleli a vypomohli si takto:

Druhý den si jen tak k nám přivezli starosty obce, aby ho u nás slavnostně informovali, že je Klušák duševně nemocný, že chtěl spáchat sebevraždu, ale že oni ho včas zachránili.
Chápete?
To udělali po tom, co jim záchranka i obvodní doktorka sebevraždu vyloučili. Věděli, že nic nehrozí, měli to od dvou doktorů a přesto postupovali, jak postupovali.

Potřebovali to nějak uzavřít, a tak zde starosty informovali o tom, že to má Klušák v hlavě pomotané a že to, co tvrdí, že to ani nelze brát vážně.

 

Tak přesně takto jsem dopadl u Policie ČR po tom, co jsem jim oznamoval a dokládal zločiny ně mé rodině, zločiny na mých dětech.

 

Sociální odbor si na nás úplně všechno vymyslel, odstavil si oba rodiče, jenom aby mohli rozbít rodinu pro třetí osobu.

Policie ty zločiny na dětech z moci úřední kryla tím, že si na mě vymyslela duševní chorobu a to přesto, že jak rychlá záchranka tak obvodní lékařka to odmítli, vyloučili.

Jak jsem vysvětlil a doložil - ani to pro policii ČR nebyl žádný problém.

Tak si na mě diagnózu dle svých potřeb a jménem zákona jen tak vymysleli.


Postup policie pak prošetřovalo Krajské policejní ředitelství a Policejní prezídium, a přímo policejní prezident.

A nikdo z nich na takovém postupu policie neobjevil nic neobvyklého, špatného, natož pak nezákonného.
Takže - takové postupy policie ČR jsou v naší země nejenže běžné, ale i legální, tedy jménem zákona.


A občane, ty se tomu podřiď, smiř se. A když to nedokážeš, tak si páchej zoufalé činy jaké chceš, nebo se třeba zabij. Policie se pak o tebe postará.

Přece už má zápis na Klušáka, že jej museli zachraňovat, že je tedy duševně nemocný.


Nejzrůdnější na tom je, že policie moc dobře věděla, proč konám, jak konám. Přece jsem jim to v tom dopise popisoval. Přece jsem jim uváděl, jak mě ta křivá obvinění, ty pomluvy a lži, ta totální diskriminace a hlavně to, že s tím nelze nic dělat - dohánějí k zoufalým činům.
Takže policie to všechno věděla.
A týden si jen tak čekali a doufali v nějaký zoufalý čin úřednické oběti.

A ani po tom teaterálním zachraňování mi života se nic neposunulo ani o píď.


Dá se očekávat, že pokud ani po takovém policejním masakru práv občana občan správně nepochopí, že policie ČR přijde s jinou likvidační pohádkou na Klušáka, že si na něj zase něco vymyslí.
Protože cíl je od prvopočátku jasný - Klušák se musí umlčet, aby se tím umlčeli i zločiny páchané z moci úřední na jeho rodině, na jeho dětech.

 

Takový je tento svět, takto pracuje Policie ČR.
A jejich postupy zcela podporuje Krajské policejní ředitelství Jihlava i policejní prezídium dokonce i policejní prezident.

 

Takové policie se musí bát každý.

 

 

 
Nástěnka

Na likvidaci mé osoby se ve zločinném spolčení od roku 2017 přímo podíleli či ještě podílejí: OSZ Třebíč, OS Třebíč, advokáti, soudní znalci, ambulantní doktoři


Strůjce a koordinátor mé likvidace, státní zástupce:
Mgr. Jaroslav Nemeškal

Křivé trestním oznámní:

Ing. Vlastimil Bařinka
Ing. Jana Loiblová
a Dis Stanislava Chalupová
Fiktivní trestní stíhání:
por. Mgr. Michal Škarek
Mgr. Jaroslav Nemeškal
a JUDr. Ivo Hrbáček
Nezákoné zastavení trestního stíhání:
Mgr. Jaroslav Nemeškal,
JUDr. František
Sochor, advokát ex offo 
Nezákoně nařízená léčba:
JUDr. Stanislav Hanák, advokát ex offo, 
JUDr. Karel Holub, advokát, ex offo opatrovník 
Proradní soudci:
JUDr. František Frula
JUDr. Helena Tomková, Ph. D 
Proradné soudní úřednice:
Mgr. Andrela Mühlhandelová
Mgr. Bc. Jaroslava Valášková
Podrazáčtí soudní znalci:
MUDr. David Neubauer
PhDr. Jaroslav Veselý
a MUDr. Petr Hromada
Ambulantní psychiatři, klíčoví likvidátoři:
MUDr. Petr Pokorný
a MUDr. Libuše Kabátková
Doktorští likvidátoři:
MUDr. Richard Štrobl
a MUDr. Jiřina Františková
Slepá policie:
npor. Bc. Jaroslav Pospíšil
Slepí státní zástupci:
Mgr. Lenka Fortelná
a JUDr. Jiří Hajda,
Za ČLK doktry kryjí:
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Rybář
MUDr. Tomáš Sýkora


Tito mě tak brutálně
podráželi, někteří už od roku 2017, že by to duševně slabšího jedince dávno dohnalo k definitivě.


Kde se soudci tajně domlouvají s advokáty, znalci, psychiatry a všichni proti souzenému, kde soudy souzenému před řízením zatají znalecký posudek, aby se nemohl hájit, zatají odvolání, aby se nemohl bránit, tam vládne mafie. A kde vládne mafie, tam právo a zákony nemají šanci. 

Proto je, musí být ve veřejném zájmu zveřejňovat informace o zločinech páchaných z mocí úřední na rodině, na dětech i s tím, jak se to pak řeší ututláním - likvidací toho, který na to upozorňuje.
A kdo se na tom podílí.
Aby se občané na takové situace a úředníky, advokáty, soudce, doktory, státní zástupce mohli připravit, a nemuseli pak z reality páchat ty nejzoufalejší činy, protože každý nemá tolik a tak silných důkazů, jako mám já, aby mohl na jejich praktiky upozorňovat.

Dokud budou o nás platit ty úřednické pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly, je mojí povinností se tomu bránit.
To není duševní porucha, nemoc, to je povinnosti občana vůči svému svědomí, přesvědčení, vůči svým dětem a vlastně vůči všem.

Už je duben 2021,
a ty úřednické
pomluvy, lži, křivá tvrzení a nesmysly o nás, zejména o odvrhávání dětí a o obnovování sourozenecké skupiny jsou pořád v platnosti, pořád se mi vnucují za pravdu o nás.

Lepší důkazy o mé likvidaci přes soudy a doktory než právě to, že ty úřednické nesmysly o nás pořád platí a pořád se mi vnucují,
si ani nelze přát.

 

Jiří Klušák


Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop