www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Policie ČR a jejich likvidace nepohodlného občana

Zde vám já, Jiří Klušák krok za krokem provedu tím, jak si policie jménem zákona zlikvidovala občana, aby touto záměrnou likvidací ze své moci, tímto mafiánským způsobem, kryli úřednické zločiny na rodině, zločiny na dětech. 
Co všechno policie věděla, to je zjevné z těchto pěti stránek z dopisu.
A jak to vyřešila?


Policie po mobdržení mého dopisu nemusela nic. Já po nich nic nechtěl. Tedy ani žádnou odpověď. 12 mých trestních oznámení i s důkazy odložili, ten dopis byla tečka za tím vším. Pro mě to tím dopisem pro šéfa policejního oddělení co se policie týče - skončilo.
A také se nic nedělo.


6. června 2014 jsem jim napsal výše uvedený pětistránkový dopis.

Nejpozději v úterý, 9. června museli mít dopis na svém oddělení.

Dopis obdrželi - A nic.

Nepřijeli, nezavolali, nezajímalo je, co se děje či k čemu se chystám.

Prostě nic.
Více jak týden po obdržení dopisu policie nijak nekonala.

Až přišlo úterý, 17. června.
Tedy slušně dlouhá doba, od obdržení dopisu.

 

Jak lze vyčíst ze Záznamu o výjezdu -
policie si jen tak vymyslela, že prý jim někdo telefonoval.

Více se o tom nic neuvádí. Jen je to uvedeno v záznamu jako - Tísňová výzva v bytě.

A to už je podvod, to je zneužití moci policií ČR.
Protože policii nikdo  netelefonoval,
policie si telefonát na Klušáka jen tak vymyslela.


DŮKAZ:
V Záznamu o vyjezdu se uvádí - že to vše policie spustila na základě doporučeného dopisu, co jsem jim poslal.

 

Přitom prokazatelně ten dopis měli už týden a - nekonali.

Prokazatelně po obdržení onoho dopisu policie týden čekala
a když se za celý týden ničeho nedočkali,
tak si policie jen tak vymyslela, že prý jim někdo telefonoval.

 

Char. výzvy -  Tísňová výzva v bytě - Tímto oznámení ZZS vše začalo.

záchranka na místě do protokolu uvedla přesně toto:

NO: jsme volání na žádost policie. Jmenovaný tam zaslal doporučený dopis kde z důvodů nějakého komplikovaného řešení rodinných situací npoužil formulaci... "mám právo na ukončení svého života z důvodů úřednicko policejní zvůle."

 

Policie po týdnu od obdržení dopisu jde zachraňovat občana před sebevraždou, povolává rychlou záchranku i hasiče, ale na místo činu, do Martínkova 105 dorazili všichni naráz.

Jak je to možné?

Policie to měla z Moravských Budějovic 10 km. A vzhledem k tomu, že sídlí na výpadovce na Jihlavu, tedy i na Martínkov, tak to lze v naléhavém případě, při zachraňování života zvládnout v minutách, maximálně do 5 minut.

Záchranka jela z Jihlavy a ta to měla přes 30 km.
Ale na "místo činu" dorazili zaráz. Prokazatelně policie nejela zachraňovat, ale trpělivě čekala  na sanitku. Až s nimi policie přijela.

Proč policie nespěchala, proč nepřijela o nejméně čtvrt hodiny dříve, když jela zachraňovat život?

Protože věděli, že nejedou zachraňovat život, že se nic neděje. Že je to policejní past na Klušáka.
Proto týden čekali v naději, že Klušák něco spáchá a to něco udělá za případem tečku. Očekávali spáchání nějakého zoufalého činu, aby ho mohli obvinit, nechat zavřít, nebo že spáchá sebevraždu a konečně bude po případu.
Proto policie týden čakala.
A když se nic nedělo, když se týden nic nedělo, muselo jim být jasné, že už se ani dít nebude.
Proto si to na mě vymysleli, že prý jim někdo telefonoval ...

A proto jim šlo o to, aby nepřijeli před sanitkou.
Protože pak by ji museli odvolat, neb by zjistili, že se nic neděje. A to nemohli potřebovat.

Proto na sanitku čekali, proto jim nešlo o Klušáka, ale o doktorský zápis na Klušáka s tím, že jej zachraňovali před sebevraždou. Tedy - že Klušák je duševně nemocný, nějaký vadný, divný .... pořád si něco vzmýšlí ... To potřebovali, aby měli papírově jak vystětlit odložení všech mých 12 trestních oznámení. 
To dokládá, potvrzuje i následný vývoj:

 

Doktor se mnou nic neřešil. Natož pak nějakou sebevraždu. Jen se ptal na základní údaje do proptokolu a já mu odpovídal. Takže záchranka nějakou sebevraždu, pokus o ni či alespoň myšlenky na ni, neřešila, neb nic takového nebylo. Tak si to oni vyhodnotili. To zde zjistili, oznámili i policii, naznačili jim, že to bylo zneužití záchranky, a do protokolu uvedli, co uvedli. A odjeli.

Ani policie se mnou ohledně sebevraždy nic neřešila.
Oni se na nějakou sebevraždu dokonce ani nijak nepřipravovali.
Oni ani toho policejního uklidňovače sebou neměli, neb věděli, že Klušáka ani
zachraňovat nebudou. Že jim jde pouze o ten zápis od záchranky, o jejich výjezdu "na Klušáka". Že se mu, sebevrahovi, tedy duševně nemocnému, labilnímu člověku zachraňoval život.
O to policii šlo.

Proto ani policie ohledně nějaké sebevraždy se mnou nic neřešila, žádné otázky typu - Pane Klušáku, co to děláte, co vás to napadlo .... co vás tíží, co vás k tomu dohání ... jak vám můžeme pomoci, co byste potřeboval, co potřebujete vysvětlit, vyjasnit ... důvěřujte nám, svěřte se nám ... my vým pomůžeme, my vás ochráníme .... nic z toho se nekonalo.

Takže ani policie ohledně jimi nahlášené sebevraždy, nic neřešila.

To už je dost usvědčujících indície, že policii o zachraňování Klušáka nešlo.
Že jim šlo pouze o zápis na Klušáka. A mžná že i o zastrašení Klušáka, jak to bude pokračovat, pokud Klušák bude v případu pokračovat.

 

Kdyby byla policie skutečně přesvědčena, že Klušák je duševně nemocný, že si jen ohledně práce sociálního odboru pořád něco namlouvá - a toto že jsou důsledky z jeho nevědomosti ....
Pak by mu to přece při jeho zachraňování policie všechno a podrobně a opakovaně vysvětlila, aby měla policie jistotu, že už Klušákovi všechno a podrobně vysvětlili, že už i jemu by mělo být všechno jasné, když policie má vě všem jasno, že už pro Klušáka udělali maximum. Tak by musela v takových případech postupovat. Podrobně mu všechno vysvětlit. 
Ale policii vůbec nic ohledně toho nezajímalo.
Takže je to jasné:

Policii šlo pouze a jen o to, udělat si z Klušáka duševně nemocného, a tímto způsobem smést ze stolu všechno to, s čím za ními Klušák kdy přišel.
Proto nutně na to všechno potřebovaloi zápis na Klušáka, že chtěl spáchat sebevraždu, že je tedy duševně labilní, duševně nemocný ....

A když je Klušák takový, když policie má na Klušáka takové hodnocení, pak se přece nemusí tím, co jim oznamuje a dokládá duševně nemocný, zabývat. O to šlo.

O zápis na Klušáka.

I další vývoj to potvrzuje.

 

Když zápis na Klušáka nezískali od rychlé záchranky, a přesto že jim bylo všechno od doktora jasné, věděli, že se nic nekoná, tak přesto ještě policie navštívili obvodní doktorku s tím, aby Klušáka dopuručila na psychiatrické vyšetření.

To je další zneužití moci policií ČR.

V ten čas už policie moc dobře věděla, že se žádná sebevražda nekoná a přesto se pořád pokoušeli dostat Klušáka k psychiatrům.

Proč by to dělali?

Jak to asi odůvodnili, když hodinku před tím jim rychlá záchranka uvedla, že se nic neděje, že je Klušák v pořádku? To už nikdo nezodpoví.

A policie přesto, aniž by s Klušákem nějak mluvili, něco s ním řešili, vysvětlovali mu, ptali se ho ... hned jak odjela záchranka tak se bez mého informování rozjeli za mojí doktorkou a takto ji záměrně křivě informovali o zdravotním stavu Klušáka.

Doktorka odmítla poslat Klušáka na jakékoliv vyšetření, protože mě dobře zná a podle ní je Klušák, co se duševního stavu týče - naprosto v pořádku.
Takže ani u obvodní doktorky policie nepochodila.


A tak se policie dopustila prasárny jaké se dějí snad jen u teroristů.

Když nemohli získat nic od doktorů, tak si diagnózu na Klušáka jen tak vymysleli a vypomohli si takto:

Druhý den si jen tak k nám přivezli starosty obce, aby ho u nás slavnostně informovali, že je Klušák duševně nemocný, že chtěl spáchat sebevraždu, ale že oni ho včas zachránili.
Chápete?
To udělali po tom, co jim záchranka i obvodní doktorka sebevraždu vyloučili. Věděli, že nic nehrozí, měli to od dvou doktorů a přesto postupovali, jak postupovali.

Potřebovali to nějak uzavřít, a tak zde starosty informovali o tom, že to má Klušák v hlavě pomotané a že to, co tvrdí, že to ani nelze brát vážně.

 

Tak přesně takto jsem dopadl u Policie ČR po tom, co jsem jim oznamoval a dokládal zločiny ně mé rodině, zločiny na mých dětech.

 

Sociální odbor si na nás úplně všechno vymyslel, odstavil si oba rodiče, jenom aby mohli rozbít rodinu pro třetí osobu.

Policie ty zločiny na dětech z moci úřední kryla tím, že si na mě vymyslela duševní chorobu a to přesto, že jak rychlá záchranka tak obvodní lékařka to odmítli, vyloučili.

Jak jsem vysvětlil a doložil - ani to pro policii ČR nebyl žádný problém.

Tak si na mě diagnózu dle svých potřeb a jménem zákona jen tak vymysleli.


Postup policie pak prošetřovalo Krajské policejní ředitelství a Policejní prezídium, a přímo policejní prezident.

A nikdo z nich na takovém postupu policie neobjevil nic neobvyklého, špatného, natož pak nezákonného.
Takže - takové postupy policie ČR jsou v naší země nejenže běžné, ale i legální, tedy jménem zákona.


A občane, ty se tomu podřiď, smiř se. A když to nedokážeš, tak si páchej zoufalé činy jaké chceš, nebo se třeba zabij. Policie se pak o tebe postará.

Přece už má zápis na Klušáka, že jej museli zachraňovat, že je tedy duševně nemocný.


Nejzrůdnější na tom je, že policie moc dobře věděla, proč konám, jak konám. Přece jsem jim to v tom dopise popisoval. Přece jsem jim uváděl, jak mě ta křivá obvinění, ty pomluvy a lži, ta totální diskriminace a hlavně to, že s tím nelze nic dělat - dohánějí k zoufalým činům.
Takže policie to všechno věděla.
A týden si jen tak čekali a doufali v nějaký zoufalý čin úřednické oběti.

A ani po tom teaterálním zachraňování mi života se nic neposunulo ani o píď.


Dá se očekávat, že pokud ani po takovém policejním masakru práv občana občan správně nepochopí, že policie ČR přijde s jinou likvidační pohádkou na Klušáka, že si na něj zase něco vymyslí.
Protože cíl je od prvopočátku jasný - Klušák se musí umlčet, aby se tím umlčeli i zločiny páchané z moci úřední na jeho rodině, na jeho dětech.

 

Takový je tento svět, takto pracuje Policie ČR.
A jejich postupy zcela podporuje Krajské policejní ředitelství Jihlava i policejní prezídium dokonce i policejní prezident.

 

Takové policie se musí bát každý.

 

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop