www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Zvukový záznam a text

Zde si můžete poslechnout, jak jsem na příkaz soudu léčen z bludů.

Stalo se 25. října 2019 v 8 hodin ráno.
Zde je zvukový záznam a pouze prostý text.
Tedy bez komentářů, vysvětlování, doplňování, a podobně.
Pouze zvuk a přesný přepis. 

 

 

 

 

Dobrý den

Dobrý den. Vy jste měl přijít dneska?

Jistě. Mám se skvěle. Úžasně. Jen jsem chtěl tu zprávu, co jste poslal soudu. Jestli bych ji mohl obdržet a

Jakou zprávu soudu?

No, soudu jste psal zprávu. Já jsem byl u soudu.

Soudu, ne vám. Tak soud to dostal.

No já, jestli ji můžu obdržet?

Nemůžete.

Já se na to ptám. Já jsem vám všechno posílal, všechno vám říkal. Proto se ptám. Abych mohl říct, že jsem ji žádal, a že jsem ji nedostal. Tak.

Ano.


A chtěl bych zapojit do mý léčby rodinu.

Koho?

Rodinu. To je přece psychická. Tu léčí okolí, rodina, doktorka. Tak bych chtěl aby, se zapojili. To je přece událost pro všechny. To není bolest ledvin nebo žaludku, že to je jenom toho člověka. Psychická bolest nebo tak, je přece záležitost vlastně celý rodiny. Všichni se na tom podílejí. Musí se umět naučit chovat k takovému pacientovi. Takže nějaký ty bludy, jak jsem vám říkal. To bych potřeboval. Abych to mohl, a doktorce. A mohli jsme to léčit jakoby hromadně. Protože já fur. Jsu tady rok, a o žádných bludech pořád nevím. Pořád jako

Vidím, že mi po roce píše úplně první recept, netuším jaký.

Napište mi tam, co chcete, mě je to jedno.

Tady vám dám prášky. To budete brát každý večer

Ano. Ale já potřebuji vědět ty bludy, jako. Ty bludy.

Člověk, který je nemocný bludama, tak ty bludy nepochopí. Tak vám to říkám.

Čili mě je vysvětlujete tak, že mi nic nevysvětlujete.

Já vám je vysvětluji, a vy je nechápete. Tečka.

Ale vy jste mi žádný nevysvětlil.

Ale vysvětlil.

 

Já jsem vám to říkal. Já si to všechno nahrávám. I teď, takže

Nesmíte si nic nahrávat bez dovolení.
No, to je jedno

To není jedno. Vy se dopouštíte opakovaně trestných činů.

Dobře

Opakovaně

Já si chci zachránit život

Vy jste mě poslal úplatek. Vy jste mě poslal úplatek, to je trestnej čin. Já jsem to ohlásil. Policie to ví, státní zástupce to ví. Ti to budou řešit.

Já jsem to ale poslal, kopii, na policii taky. Jak vás prosím, žádám, abyste mi vysvětlil nějaký blud

Čili je vidět, že vy jakoby ještě chcete, že ten můj stav je daleko vážnější, než, než vlastně jsem předpokládal. Asi takto mě to. Mě je to jedno, jako. Dělejte si, co chcete. Já jsem se přišel obětovat.
A mě to je jedno, k čemu mě to dožene. Tady toto. Já potřebuji, aby se do těch bludů, do léčení a řešení zapojila rodina. To jako jestli po roce. Protože nevím, jak se mají ke mně chovat. Oni se mě bojijou. Že jim to tajím. Že jsu nebezpečnej. A jedno s druhým. Proto. Jako, jestli chci toho tolik?

Já nevím. Chodím, su tu po deváté, a chodím sem rok. A je potřeba


Takže uznáváte, že je to zbytečné sem chodil

To jsem neřekl. Já všechno nechávám na vás. Já chci od vás pomoc. Já chcu od vás pomoc.

Máte mě léčit z bludů, tak mě ty bludy vysvětlete, abych já mohl jakoby. Hlavně ani ne mě. Třeba. Ale tomu okolí, jak to mám prezentovat. Mě se bojí všichni, protože jsem tak nemocný, že jim to tajím. Oni neznají nikdo žádný blud. Já jim to nedokážu vysvětlit. To mě prostě poškozuje na zdraví. Já jsem to říkal doktorce. A podobně. Mě to poškozuje. Já potřebuji vysvětlit doma bludy.

Aby věděli, jak se mají ke mně chovat. Když já něco, přece to léčení je hlavně v tý rozmluvě. Podle mě. Léky to už jsou jakoby, dál se léčí, něco. Ale co se u mě má? Jako, jakej blud, co nemám říkat?

Já přece nic neříkám, já jenom se bráním tomu, co o mě říkají úřednice. Já nic neříkám. Já mlčím.

Já jsem se zeptal, oni mě napsali – nevím co všechno jsem vám to všechno říkal. Přece máte návrh soudu, že jsem vůbec nic špatného nedělal neudělal. Přesto nám rozbily rodinu.

Proč bych já měl přijmout, proč byste mě měl léčit k tomu, že jsem odvrhl dítě?


Podívejte se, vy opakovaně se dopouštíte trestných činů.

Tady pro to nejsu.

Toto kdyby uděl člověk, který není nemocnej, tak sedí v base. To vám řeknu. Takto.

No to ne, těžko. Já jsem tomu státnímu zastupitelství, komu vy vykládáte, jsem poslal 15 tisíc. Například.

Protože vy jste nemocnej, tak nesedíte v base, ale chodíte semka. Protože vy si toho ani nevážíte, jo


Ale já chci jít k soudu. O tom je ten problém. Já chcu, já chcu, protože na mě bylo podáno trestní oznámení kvůli nějakým že pomluvám a podobně. Ale já jsem se těšil na ten soud. Ale oni mě nevysvětlili ani jednu tu mou pomluvu, a hned mě vlastně, abych nemohl se ničemu bránit, tak ze mě dělají duševně nemocného. Čily, aby zrušili trestní stíhání, ty bludy musí být velice výrazný. To není jen tak. Protože to jsou základní lidská práva. Čili já musím být skutečně těma bludama, že bych se ani neměl sám pohybovat venku. Ty bludy jsou tak závažný, že kvůli nim bylo zrušeno

A já nechci nic jiného, než chci jít před soud a vypovídat. Chcu být trestně stíhanej, o tom to je. To ne že drtivá většina si najde psychiatra, aby mu něco napsal, aby nebyl trestní stíhaný. Já chcu být. Já chcu jít k tomu soudu. Ale oni mě to neumožňujou. Protože prý jsu nemocnej, že bych to nezvládl. Já zvládnu všechno. Já mám obrat milion korun, přes milion korun. Dělám sám. A já bych nezvládl něco? Proto se ptám

Vy si nevážíte toho co děláte. Vy se pohybujete na tenkém ledě víte to moc dobře.

Ale Já jsem se přišel obětovat. Mě vadí, mě vadí, jací jsou zde úředníci. Vám je to jedno, ale mě to není jedno. To je špatný, že, že.  A navíc je to moje povinnost hlásit, když se poškozujou nebo jsou, nebo vidím že se páchají zločiny na dětech

Dobrý. Za dva měsíce.

 

Doktor se zvedá ze židle a jde sestřičce oznámit termín, že za dvě měsíce, jak jsem za ním chodil.

Ale cestou se rozmyslel a termín změnil na za až tři měsíce.

Desáté setkání má proběhnout 24. ledna 2020 v 8 hodinVsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop