www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Likvidace Zahradnictví JIKL?

Od roku 1991, takřka 30 let buduji rodinnou firmu Zahradnictví JIKL. 
V roce 2016 jsem postavil poslední skleník - a zahradnictví je hotovo.

Od roku 2011 orgánům činným v trestním řízení na všech stupních trvale popisuji a nezvratně dokládám, že OSPOD MB ze své moci spáchal na mé rodině, na mých dětech nevídané, neslýchané
zločiny.


Na základě korupční nabídky od úřednic OSPOD MB a korupčního plnění úřednicemi OSPOD MB se nám zlikvidovala rodina.

A jako bonus nám k tomu úřednice přidaly, že záměrně naváděly a štvaly děti proti otci, jen aby se ho co nejvíce bály, jen aby ho co nejvíce nenáviděly. A přes tu nenávist k otci, došlo i nenávisti mezu dětmi

 

Důkazy k tomu jsou nemilosrdné, nekompromisní a nezvratné, protože důkazem je přiznání se úřednic nejen k tomu, že si od rozbíjení rodiny odstavily oba rodiče, ale i jejich popis, jak snadno podvedly i soud. Těmi hlavními důkazy jsou:


Návrh soudu z roku 2007, který matce sepsal OSPOD MB a který rozbil rodinu. 

A Krajská zpráva z roku 2011, tvrzení úřednic o rozbíjení naší rodiny, kterou otci sepsal OSPOD MB, a je o jejich důvodech rozbíjení rodiny.

 

A obojí nám napsal OSPOD MB.

 

Tak se stalo, že otec má od OSPOD MB úplně jiné důvody rozbití rodiny, než má od OSPOD MB matka. 
A jsou to důvody dokonce až tak protichůdné, že obojí ani platit nemůže.
Ale platí.
A to je ten problém.
Že se mi vnucuje, že platí oba důvody, ale pro každého rodiče jiný.

Proč mám přijmout úplně jiný důvod rozbití rodiny, než se soudilo a než má matka našich dětí, tak se na to ptám, to chci vysvětlit.
A je povinností úřednic mi to řádně vysvětlit, protože to byl úřednický úkon, kterému jsem se musel podřídit.
Proto je povinností úřednic své postupy a tvrzení řádně vysvětlit a obhájit. Ale když když se mi pořád vnucují jen ty druhé důvody z roku 2011 ... Tak jsem se ptal, ptám a budu ptát i nadále, dokud se nám to nevysvětlí.

 

O nic jiného nejde, jen o toto. A já se na to ptám už od roku 2012.
Ale ne úřednic OSPOD MB, ale orgánů činných v trestním řízení.

Přece tvrzení úřednic o nás v Krajské zprávě - o obnovování sourozenecké skupiny - je naprostá hovadina. A proč bych se měl podřizovat tvrzení úřednic o tom, jaká jsem zrůda, která odvrhává děti, když o rozbití rodiny máme platný návrh soudu a rozsudek, a ten o mě vůbec nic špatného neuvádí, při úřednickém i soudním řízení nebylo a ani se neřešilo?

Jistě že orgány činné v trestním řízení ví, jak to je a že mám ve všem pravdu. Tedy, že úřednice ani nedokážou nic vysvětlit, jaké tvrdí zjevné nesmysly.

Proto se orgány činné v trestním řízení postaraly o úřednice, aby nikdy nic vysvětlovat nemusely. Proto mě likvidují, aby jejich pomluvy a lži a kživá tvrzení a nesmysly o nás přežily.

 

Místo vysvětlení, a odpovědí si na mě vymyslely, že prý pronásleduji úřednice, oni se mě bojí, a proto na mě podali trestní oznámení. 

Ale svoje tvrzení o mém pronásledováni jich, nijak nevysvětlily. Já úřednicím za posledních 8 let napsal 1x. (slovy jedenkrát)
Nic z jejich tvrzení o nás se neřešilo, proto
máme pořád dva platné a přitom zcela protichůdné úřednické důvody rozbití rodiny.

Šlo o to na mě hodit povinnost psychiatrického vyšetření, jestli nejsem duševně nemocný, když chci vysvětlení, proč se rozbila naše rodina.

Aby se to, že chci jen vysvětlení, proč se rozbila rodina nahradilo tím, že já prý pomlouvám a lžu a proto trpím bludy. 

Úřednice na mě hodily zjevné nesmysly a ty dodnes nemusely vysvětlovat, obhajovat, a co o tom tvrdím já, to se označilo za bludy. Takže zůstalo jen to jejich v Krajské zprávě.
Takto je orgány činné v trestním řízení zachránily.
A já se nikdy nedozvím, proč se nám rozbila rodina, který rodič se lhal a jak a ani to, proč mám jako jediný v této zemi přijímout o nás ty zjevné pomluvy a lži, křivá tvrzení a nesmysly uvedené OSPOD MB v Krajské zprávě.

 

Proto jsem duševně nemocný, musím se léčit a mít opatrovníka.

Ale podnikat může jen osoba zcela duševně zdravá.

 

OSPOD MB nám ze své moci zlikcidovaly rodinu tak podvodně a podrazácky, že z toho úřednice nedokážou vůbec nic vysvětlit.
Ty pomluvy, lži a křivá tvrzení úřednic o nás uvedené v Krajské zprávě jsou až tak nesyslná, že je ani nelze přijmout.
Proto
mi lékař předepsal léky, které mě poškozují zdravé, které mě zabíjejí.

A proto jsem omezený na svéprávnosti, je mi přisouzený opatrovník a proto nemohu podnikat.

 

Podnikatelem může být pouze osoba plně svéprávná.

 

Ale protože chci jen vysvětlit, proč se rozbila rodina, a protože to OSPOD MB nedokáže vysvětlit, proto jsem osoba omezená na svéprávosti.
A proto nebudu moci podnikat.

 

Jo kdybych si to od úřednic nechal líbit, nežádal vysvětlení, tak jsem zdravý jako rybička.

 

Takto mě orgány činné v trestním řízení obětovaly a zřejmě se spoléhají na to, že mě takový státní teror dožene k definitivě, nejlépe k sebevraždě.
A tím se na věky ututlají zločiny spáchané úřednicemi OSPOD MB na mé rodině, na mých dětech, přesněji - úřednice OSPOD MB nikdy nebudou muset vysvětlovat ty pomluvy a lži a nesmysly a křivá tvrzení, která jsou tak nesmyslná, že to chápe i pětileté a ještě k tomu retardované dítě.

O to je to brutálnější, barbarské, nelidské.

 

Když holt nedokážou úřednice vůbec nic ze svých tvrzení o nás vysvětlit, tak si objednali moji likvidaci přes křivé trestní oznámení a vy můžete v přímém přenosu sledovat, jak hladce probíhá moje likvidace, ale i to, jaký to jednou bude mít konec, k čemu mě až doženou.

 

Proto jsem na úřednice a starosty Moravských Budějovic, který tvrzení úřednic o mě zaštítil, podal trestní oznámení. Jejich trestním oznámení na mě byla likvidace mé osoby zahájena. 

 

Nikdo se neplete. Můj případ je tak jednoduchý, snadno pochopitelný a je k němu tolik důkazů, že se nikdo ani nemůže plést. 
Záměrně se tu z moci úřední dohánějí lidé k definitivě, nejlépe k sebevraždě.

A řídí to orgány činné v trestním řízení.

 

A všechno o tom ví i Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman.
Kancelář nejvyššího státního zástupce o tom ví všechno. Oni to vždy přeposlali níž, tedy těm, co mě likvidují, a ti to zlikvidovali a bylo vyřešeno. Proto má likvidace mohla plynule probíhat, aniž by se byť nepatrně zadrhla.

 

 


 


 

 

 

 


 


 


 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop