www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


Poskoci soudce Frula

Okresní soud Třebíč mnohdy ani netuší, co soudí.

Má zadaný požadavek na rozsudek, a tomu vše podřídí. 

 

 


Vyrobit si z Jiřího Klušáka, který už 30 let buduje rodinou firmu, zahradnictví, který jako ponikatel ročně páchá na 3 tisíce právních jednání, který má ve všem, co tvrdí o úřednicích OSPOD MB nejenže pravdu, ale má k ní i plno nezvratnách důkazů - osobu duševně nemocnou, jen aby se mu mohlo do rozsudku napsat alespoň obecně,

že zřejmě trpí duševní poruchou, která není jen přechodná, a která mu neumožňuje činit právní jednání

to přece není jen tak.

Zdá se vám to nemožné?

Chaaaa cháááááááááááááááá

Pro soudce JUDr. Františka Frula a jeho poskoky, advokáty - maličkost.

 

Začnu až od doby, kdy už Okresní státní zastupitelství Třebíč má znalecký posudek, ale pouze na to, zda nejsem duševně nemocný, když nedokážu přijmout, že se rozbila rodina, aby tím matka našich dětí obnovila sourozeneckou skupinu, a že se ji to i podařilo.
To je základ případu. A já proti tomu
už od roku 2011 protestuji, protože.

je to hovadina až na půdu.
Přece naprosto každý ví, který rodič odvrhl dítě i to, které ditě bylo odvržené. Proto je nemožné, aby taková hovadina úřednicím prošla přes soud.

 

Aby to prošlo, proto nikdo nikdy, a ani nyní soud ohledně odvrhávání dětí nic neřešil. A vše, co jsem mu o tom popisoval a dokládal - jen ukládal. 
Takto se soud postaral, aby v případu zůstaly pouze ty pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic o nás, o obnovování sourozenecké skupiny, a jak se matce podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. A odemne nikde nic. Dokonce ani Návrh soudu o děti a rozsudek k němu, který mi taktéž dává za pravdu, mi nikdy neuznaly a všude se tají. 

Soud mi přidělil advokáta ex offo - JUDr. Františka Sochora - prý jej musím mít. Když se řeší pomluvy, tak k tomu soud advokáta nikdy nepřiděluje, protože hrozí maximálně podmínka. Ale mě ho přidělil.

 

Protože se bude podvádět, tak to by bez advokáta proti mě, nešlo.
Aniž bych se s advokátem setkal, mluvil s ním, tak mi od soudu přišlo, že se zastavuje moje trestní stíhání z důvodu duševní poruchy. To byl pro mě šok. Co to je, kde se to vzalo? Proč? Jaká duševní porucha? 


Na základě poučení, že se já, Jiří Klušák mohu do tří dnů odvolat, jsem se druhý den odvolal. Za 14 dní mi přišlo, že se mi ovolání zamítá protože odvolat se prý může jenom můj advokát. Takto jsem přišel o nejzákladnejší právo - možnost se odvolat.
Až později jsem se dozvěděl, že to advokát ex offo se za mě tajně přiznal k pomluvám úřednic a žádal zastavení stíhání z duševní poruchy. Takto mě podrazil můj advokát ex offo. Ale proto mi ho přece soudce Frula přisoudil. Aby mě takto podrazil. Bez toho by to nešlo.
A hned si můj ex offo advokát z případu odstoupil.

Takto si se mnou a s mými právy vytřel zadek advokát ex offo v součinnosti se soudcem.

 

Po jeho odstoupení mi byl soudem hned přidělený jiný ex offo advokát, JUDr. Stanislav Hanák.
Tem mě i Jakubovi dal úplně ve všem za pravdu. Zhrozil se, co se nám děje. Sliboval, jak se u soudu bude za nás být. Že budeme požadovat revizní posudek, protože ten co je, je zjevně podvodný. A že Jakuba prosadí jako svědka. A že soud musí respektovat návrh soudu o děti a rozsudek k němu. Že to bude brnkačka. 
U soudu ani nepípl, nic nepožadoval a hned jsme to projeli.
Ale hned se dušoval, že u odvolání, tam že to bude jiné.
Sám jsem si napsal odvolání, ex offo advokát mi říkal, že mu informace o řízení přijde na jeho hlasovou schránku, ale že mi ihned dá vědět a zprávu mi přepošle. A že k odvolacímu soudu pojedeme jeho autem. I s Jakubem, aby mohl svědčit .... 

Takto jsme se rozloučily.
A od té doby jsem ho neviděl, neslyšel.

Takto mě ve prospěch soudu podrazil druhý ex offo advokát.
Jen sliboval, přitom věděl, že mi odvolání zatají, že soud proběhne v mé nepřitomnosti, jen abych opět všechno prohrál, na základě jediného zjevně podvodného znaleckého posudku, a nic se neřešilo.
A  mě anio řízení ani o tom, jak to dopadlo - neinformoval.

 

A ještě mi soud přidělil jednoho advokáta, jako opartrovníka JUDr. Karla Holuba. Netuším proč, na základě čeho, ale vím, že měl pracovat výhradně v mém zájmu, nejprve se mnou jednat, radit se, a pak se tím řídit. 
Měl jsem ho 15 měsíců, nikdy mi nedal ani jednu otázku, nikdy mi nic nevysvětil, protože jsme se nikdy nesetkali, nikdy spolu nemluvili. 
Setkali jsme se 14. listopadu u soudu. Ani se mi nepředstavil, nepozdravil, a ani slovo se mnou neprohodil.

A na otázku soudkyně, zda je přesvědčený, že potřebuji opatrovníka, můj opatrovník, advokát JUDr. Karel Holub prohlásil - že ANO. To bylo první slovo, které jsme od něj kdy slyšel a hned jsem ho chtěl zabít.

Takto mě podrazil třetí advokát přidělený mi soudem.
A tohle je od něj největší prasárna.
Jemu, ne mě přišel od soudu znalecký posudek o mém zdraví. A ten mi byl tak příznivý, že mi ho zatajil jak soud, tak opatrovník. Takto mi v součinnosti zařídili, abych se ani nemohl u soudu díky mému posudku, bránit.
(i proto jsme na opatrovníka podal trestní oznámení)

 

Všichni tři advokáti pracovali výhradně proti mě, mým zájmům. Měli jedinou funkci, aby mě v případu nahradili, od dění izolovali, a mohli se soudem ve zločinném spolčení pracovat proti mě, proti mým zájmům.

 

Takto soudí Okresní soud Třebíč ve spolčení s advokáty, takto ve spolčení likvidují souzeného.

 

Proto nejde v případu vůbec nic vysvětlit. Je evidentní, že bludy ani trpět nemohu, přitom všichni, včetně mých tří advokáti v případu postupovali výhradně tak, jako bych měl bludů plný pytel. Ale protože bludy nejsou, proto je to usvědčuje. I to, že všechny ty pomluvy a lži a křivá tvrzení a nesmysly platí i po tom všem řízení a v plné síle.

 

Takto si tři třebíčtí advokáti povýšili své poslání na prach sprostý byznys se soudem. A chudáci souzení.
Dnes mi tobě soude, zítra soude ty nám.

 

Takto jsem 27. listopadu 2019 bludy vysvětloval soudci JUDr. Františku Frulovi. Podívejte, jak je to jednoduché, jak bych snadno vyhrál. Proto mě soud od případu, od mého souzení o mém zdraví - přes 3 advokáty izoloval.

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop