www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


1. strana ze Zprávy vládě ČR

Úvod, vysvětlení, proč žádám o eutanázii. Zmínka o křivé karajské zprávě, o púodvádění ombudsmanů, a o pokusu mé likvidace policií ČR


Úřadu vlády České republiky
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Žádost vládě ČR o povolení eutanazie.


Já, Jiří Klušák, nar. 10. 4. 1961, bydliště Martínkov 105, 675 44 Lesonice, RČ 6104101025 
žádám vládu ČR o povolení eutanazie. Žádám o lékařské ukončení mého života smrtící injekcí.

Už pouze takto je možné udělat alespoň důstojnou tečku za zločiny napáchaných z moci úřední na mé rodině, na mých dětech. 

Popíšu vám a doložím, jak sociální odbor likviduje rodiny, jak dohání rodiče i děti do zoufalých situací, k zoufalým činům.

Popíšu vám a doložím, jak takové zavrženíhodné konání, kryjí mocní, ba i ti nejmocnější. 
Popíšu vám a doložím, jak mocní této země z důvodu krytí zločinu na dětech si snadno vyrobí chronického stěžovatele, jak jej záměrně dohání k zoufalým činům a jen se čeká, až se dostane za hranu, aby ho mohli zpacifikovat či v tom lepším případě, až se pověsí. 

Můj případ už nemá řešení.
Ale musí se za ním udělat alespoň důstojná tečka. Proto je tu moje žádost a proto je taková, jaká je. Lepší možnost na udělání tečky za tím vším ani neexistuje. Jsou už jen horší a špatné možnosti.

 

Šest let úsilí, 24 různých šetření a k tomu ještě 12 trestních oznámení. A plno zoufalých činů mnohdy na hraně zdravého rozumu, mnohdy na hraně zákona. A čeho jsem po těch létech, po tom všem úsilí dosáhl?

Se sociálním odborem Moravské Budějovice, s krajskou kontrolou kraje Vysočina a už dokonce se dvěma ombudsmany jsme se shodli pouze v tom, že se moje rodina rozbila kvůli třetí, pro třetí osobu. Na ničem jiném už se ani nešlo shodnout, protože nic jiného není. Co bylo, co prý platilo, to už dáno neplatí. A ničím jiným se to nenahradilo.  Výsledkem je, že máme dokonané úřednické dílo, zničení rodiny, přitom nikdo nic nedokáže vysvětlit, nikdo na nic nedokáže odpovědět. Až tak byly zločinné postupy sociálního odboru. Nepopisuji pochybení jednotlivce. Popisuji systém, který záměrně likviduje rodiny, záměrně likviduje rodiče, záměrně dohání děti k nenávisti rodiče, k nenávisti sourozenců. Tento systém nedohání k sebevraždám jen rodiče, ale už i děti. Já jsem toho nejen svědek, já jsem toho i oběť. Proto o těch zločinech z moci úřední vím všechno. A proto vám ty zločiny proti lidskosti, proti základním lidským hodnotám nejenže popíšu, ale i dostatečně a nevyvratitelně doložím.

 

Krajská kontrola kraje Vysočina, ta si pro legalizování zločinů sociálního odboru vymyslela počet dětí v naší rodině tak, jak jim to vyhovovalo. A jedno dítě si jen tak odkopli, jako by nebylo, neexistovalo. 
A tuto hrůzu proti rodině, proti sourozencům, to zrůdné odvrhnutí dítěte nazvali – tmelením sourozenců. Proto se prý rozbila rodina. 
A ještě za to matkou pochválili, jak se jí prý dobře podařilo obnovit sourozeneckou skupinu. A s tou nadpozemskou kravinou, s tím totálním nesmyslem, nešlo vůbec nic dělat. Napsal jsem hejtmanovi kraje Vysočina, že má nejpitomější úředníky v zemi a poslal mu 5 tisíc korun s tím, že když najde pitomější, že si peníze může nechat.

 

Ale ještě více a ještě primitivněji podváděl úřad ombudsmana
Po jejich výsledcích jsem přímo ombudsmanovi a formou otevřeného dopisu napsal, veřejně jsem ho obvinil, že jeho úřad podvádí, likviduje důkazy, vyrábí falza a to jenom proto, aby tím ze svého úřadu kryli společnosti obzvláště nebezpečné zločiny páchané z moci úřední na rodinách, na dětech. A že z toho důvodu se za ním osobně stavím a vyzvu jej za to zneužití moci k odstoupení.
A kopii dopisu i s mou výzvou jsem nejenže zveřejnil, ale poslal jsem i na prezidentskou kancelář.
V uvedený den a čas jsem se na úřad ombudsmana osobně dostavil. Byl jsem připraven na to, že se přede mnou schová, protože můj materiál je dostatečně usvědčující. Proto jsem měl sebou již sepsanou stížnost. Co mi po roce na to mé obvinění jich poslal, jak na to všechno mé obvinění jich odpověděl, to bude šokovat i vás.

 

Ale to ještě není nic proti tomu, jak se k těm zločinům na rodině, zločinům na dětech, postavila policie.

Policie si jménem zákona jen tak vymyslela, že prý jim někdo telefonoval, že prý Klušák chce spáchat sebevraždu.

Pro jistotu zopakuji – Policie si to na mě pro svoje vlastní krytí jen tak vymyslela. Sami přiznali, že jim nikdo netelefonoval. Ze své moci zalarmovali rychlou záchranku až z Jihlavy, hasiče a s celou parádou mě jako jeli zachraňovat život. Lékař záchranky se na policii moc hněval, že tu nejsou pro srandu a bez jakéhokoliv úkonu odjeli. S tím se policie nesmířila. 
A tak se vydali přemluvit obvodní doktorku, aby mě poslal na vyšetření na psychiatrii. Ta se jim vysmála.


**************************
Tolik první strana z mé zprávy vládě ČRVsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop