www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


2. strana ze Zprávy vládě ČR

V kostce vládě ČR popisuji zločiny socilního odboru Moravské Budějovice spáchaná z moci úřední na naší rodině, na našich dětech. Popisuji zneužití jejich moci záměrné likvidaci rodiny.


Ale policie potřebovala to své zneužití moci k mé likvidaci nějak dotáhnout do konce. A když jim selhala nejen rychlá záchranka, ale i obvodní doktorka, tak nakonec policie ze zoufalství z toho vývoje k nám dovedla starosty obce a to jenom proto, aby ho přede mnou, takto hezky oficiálně informovala, že Klušák je duševně nemocný.
Když už si strážci zákona nesehnali potvrzení od doktorů, tak si na mě policie jménem zákona diagnózu jen tak vymyslela sama.

A to všechno jenom proto, aby přesně tímto zločinným způsobem zlikvidovali svědka i oběť mimořádně závažných zločinů napáchané z moci úřední na mé rodině, na mých dětech.
Takové policie se musíte bát i vy.


V kostce vám popíšu zločiny sociálního odboru napáchaných z moci úřední na mé rodině, na mých dětech:


Aniž by rodiče měli nějaké konflikty, hádky, aniž by byl nějaký závažnější problém, tak přesto šla manželka a ještě k tomu tajně na sociální obor. Úředníci s námi nikdy nejednali, nikdy s námi nic neřešili. Takže nás neznali, manželku viděli poprvé. Ač jsem byl pořád doma, pořád se staral, neb tehdy jsem už 17 let podnikal a to pouze doma, tak na úřadu sociální odbor rozhodl, že prý se manžel odstěhoval, že prý manželství je jen formálním svazkem. Přímo na úřadu, hned při tom jejich prvním setkání, sepsali takový nesmyslný návrh soudu, aby rozbily rodinu. Aniž by druhý rodič něco alespoň tušil, aniž by jej manželka, či úředníci alespoň informovali, tak ten zcela bizardní návrh ihned odeslali soudu.

Takto začal zločin z moci úřední spáchaný sociálním odborem Moravské Budějovice na mé rodině.

Soudu úředníci sociálního odboru takovým návrhem oznámili, že otec rodiny o ničem neví, že jej ani neinformovali, že s ním nejednali a ani jednat nebudou, protože prý je otec odstěhovaný, že prý manželství je jen formálním svazkem. Soudu úředníci oznámili, že otec není, že otec neexistuje. Že to tedy bude proces bez otce. A vlastně i bez matky, že už je rozhodnuto. Protože není co řešit. Už je hotovo. V rodině funguje jenom jeden rodič, proto, jenom z toho důvodu, se rozbíjí rodina.
Na rozbití rodiny, ve které manželé neměli konflikty, hádky, nějaký závažný problém stačil sociálnímu odboru jeden jediný podpis a ještě k tomu takto pokoutně, hned na první návštěvě získaný od pro ně od neznámé matky, pod totálně nesmyslným návrhem soudu, který si na úřadu sami pro sebe vymysleli.
Sociální odbor nám jen tak přiděl, že jsme formální rodina a otce se ani neobtěžovali ptát, co on na to.
Otec a jedno dítě, Jakub, o ničem nemají ještě dokonce dalších 12 dní ani tušení, a sociální odbor už má hotovo.
Stačil jim jen ten jeden jediný podpis. A jak ukázal vývoj, od té doby, od toho podpisu už ani jednoho rodiče nepotřebovali.

Sociální odbor si vymyslel zcela nesmyslný návrh soudu, jaký právě oni potřebovali na rozbití rodiny pro třetí osobu.
A ten bizardní návrh si zcela hladce protlačili přes soud. Přitom nikdo, ani jeden člen rodiny, ani matka našich dětí, a dokonce ani sociální odbor z toho návrhu nic nedokáže vysvětlit. Matka našich dětí pod bedlivým dohledem, při navádění sociálním odborem rozbila rodinu, odkopla dítě Jakuba jako prašivinu, a podívejte se do krajské zprávy, jak to matkou a sourozenci odkopnutí dítěte sociální odbor popsal krajské kontrole. A hned vám bude jasné, že naše rodiny, děti jsou v rukou šílených teroristů, jejichž jediným cílem je dohánět oběti svých zločinů páchaných z moci úřední k zoufalým činům a jistě i k sebevraždám.


Sociální odbor záměrně zneužili své moci k likvidaci rodiny pro třetí osobu.
Celá krajská zpráva je o chlubení se sociálního odboru, jak rodinu rozbíjeli jenom kvůli Tomášovi, pro Tomáše, kterému v té době bylo 19 let. A který tehdy už rok nežil v rodině. Celá krajská zpráva je jen o Tomášovi. O rodičích, jak se kdo staral, podílel, co kdo zná a umí, o vztazích mezi rodiči – o tom tam není vůbec nic. To se nikdy neřešilo, rodiče sociální odbor nezajímali.
Sociální odbor si záměrně vymyslel zcela nesmyslný návrh soudu, který měl jediný účel – odstavit si oba rodiče.
Oba rodiče od dění v jejich rodině návrhem soudu izolovali a to jenom proto, aby mohli z rodiny odstranit otce. O to šlo. O úřední likvidaci otce. A na to potřebovali přesně takový návrh soudu. Proto s tím návrhem nešlo nic dělat, přesto že je totálně nesmyslný. Věděli, měli jistotu, že si ten jejich nesmysl, ten jejich pablud zcela snadno protlačí přes soud. Proto se ho drželi, jako klíště.
Sociální odbor záměrně křivě informovali soud, záměrně uvedli soud v omyl. Proto nikde není nic řádně popsané, vysvětlené, proto není vůbec k ničemu vyjádření otce, matky, ale ani dětí.


Přece – kdyby byl otec skutečně odstěhovaný, kdyby bylo manželství skutečně formální, pak by sociální odbor zcela určitě nerozbíjel rodinu.
V takové situaci byla jeho povinnost zjistit, jak si otec plní své povinnosti, které mu ukládá zákon. To by bylo prvořadé. Ale to sociální odbor vůbec nezajímalo, to se vůbec neřešilo. A to jenom proto, neb jim bylo jasné, že co si na nás jen vymysleli a to jenom proto, aby se jim ten podvod, ten zločin na rodině, na dětech, podařil.


Musela se rozbít rodina, matka musela dostat děti do své péče, když byl otec odstěhovaný, když bylo manželství jen formální.

 

 

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop