www.klusak.infoAktuálně

Záměrná likvidace rodiny z moci úřední:
Toto je příběh o rozbíjení rodiny, kdy rodiče o rozvodu ani neuvažovali, přesto nám úřednice OSPOD MB na základě korupční nabídky a korupčního plnění tjně učiněné matce našich dětí zlikvidovaly rodinu.
Korupční nabídkou
byl úřednický návrh soudu o děti.
Korupčním plněním
se stal úřednický postup, kterým se ze své moci postaraly, aby všechno snadno a rychle a - bez otce - prošlo.

Proto úřednice matce stvořily návrh soudu o děti, který nikdo nedokáže vysvětlit, ale který si protlačily přes soud prakticky na jedno státní.
A protože až tak nesmyslný návrh soudu o děti je až příliš velký důkaz o úřednickém zločinu na naší rodině, tak jen co ten jejich návrh zlikvidoval naší rodinu, tak si jej ty samé úřednice z případu odstranily a nahradily úplně jinými důvody.
A všichni, úplně všichni, co tento případ řešili se tváří, jako by návrh soudu o děti a rozsudek k němu nikdy ani neexistovaly.


Sebevraždy:
Toto je příběh o tom, že některé případy se řeší záměrným doháněním občana k těm nejzoufalejším činům, k definitivě. Trvale své oběti vnucují úplné nesmysly, a ani jim nejde o to, aby to jejich oběť přijala, ale aby ji tím dohnali do naprosté beznaděje a z ní k těm nejzoufalejším činům.
Já už od roku 2011 vysvětluji a dokládám, že tvrzení úředníků,
- že prý jsem odvrhl dítě, to rozbilo sourozeneckou skupinu a započalo destrukci rodiny, a že by manželka dítě nikdy neodvrhla, a aby obnovila sourozeneckou skupinu, jedinou možností bylo, rozbít rodinu, odejít do Lukovan, kde měla prázdný domek
jsou absolutní hovadiny.
A když je vám toto vnucuváno a už 8 let a nenestal vůbec žádný posun ….
Člověka zabíjí, že stačí tak málo, takové nic – jen se podívat na tu obnovenou sourozeneckou skupinu.
A hned je to jasné, úřednice usvědčeny, a oznamovateli dáno ihned a ve všem za pravdu. Ale to všichni víme. Právě proto se nikdo nikdy tou sourozeneckou skupinou nezabýval a zabývat nehodlá.


Duševní zdraví:
Když státní moc takto a tolik let občana terorizuje, vnucuje mu takové hovadiny a ještě takovými formami, může to zdraví občana až tak poškodit, že mu je přisouzena léčba a opatrovník.
Ale za ty poruchy by mohly pouze a jen pomluvy a lži a křivá tvrzení úřednic.
A všichni ti, kteří to ze svých postů podporují, kryjí, kteří mi ty úřednické hovadiny trvale vnucují jako jedinou pravdu o důvodech rozbíjení naší rodiny.


Terorismus:
Státní moc mě už léta záměrně dostává do naprosté beznaděje, ze které se páchají ty nejzoufalejší činy, protože nikdo nedokáže vysvětlit návrh soudu o děti. Pokud z toho tlaku na mě záměrně vytvářený něco spáchám, s tím už si budou umět poradit, to řešit. Proto mě k nim dohánějí. Abych už něco z toho spáchal. Cokoliv. To je to nejhorší, že cokoliv.
Jenže nikde není jistota, že tím nejzoufalejším činem bude „jen sebevražda“.
Toto je ukázkový příklad, jak státní moc záměrně vyrábí zoufalce a pak skutečně jen čeká, až z toho konečně něco spáchá. Cokoliv. 
Proto jsem o případu informoval i BIS.
Toto není nějaká – „Modrá velryba“ – kde záleží na každém, zda si něco o tom vyhledá, s tím začne, bude plnit …
Toto je daleko horší, nebezpečnější, zákeřnější ... Protože to se na občana všechno jen tak vymyslí, hodí, nic řádně nevysvětlí, nic se mu neuzná, na nic neodpoví ... takže se mu neumožní ani se tomu bránit … A tak nemá šanci s tím cokoliv udělat. Musí hrát podle jejich pravidel a proto musí prohrát. Mnohdy i život.


Ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce o všem vědí
Tyto dva nejvyšší správci spravedlnosti a práva jsem o případu informoval v květnu 2019. To vyjasní, zda to, co se mé rodině, mým dětem stalo z moci úřední je náhoda, a následné selhání jednotlivců, kteří si mysleli, že krytím takových zločinů spáchaných na mé rodině, na mých dětech něčemu pomůžou. A ani jim nedošlo, že tím jejich krytím je moje likvidace.
Nebo takové postupy, likvidace rodin, likvidace občanů doháněním je k těm nejzoufalejším činům, je zde běžný postup.
Uvidíme, zda se budou tvářit, jako že nic, a přehrají případ na jiné, jako že oni nic ... či budou konat, jak je jejich povinností.
Je to na nich. Skutečností ale je, že o všem a všechno vědí a mají perfektně doložené.


Nadlidé
Já už takřka 30 let podnikám. Mívám nejrůznější kontroly, jako každý podnikatel. Co chtěli, to jsem musel vysvětlovat, dokládat, a zase vysvětlovat a přesně a až do doby, než všechno bylo doložené a úředníkům naprosto jasné. Takto se k mým povinnostem staví stát.
A jak je to s mými právy?
Úředníci tajně pronikli do mé rodiny, mě si předem z dění v rodině odstavili, z procesu vyloučili, vše přede mnou tajili, přemlouvali i manželku, aby i ta přede mnou všechno tajila, nic se mnou neřešila. A nic se se mnou neřešili ani úředníci. To všechno proto, aby se nám snadno a rychle zlikvidovala rodina na základě zcela nesmyslného návrhu soudu, který si na nás úřednice vymyslely a který nikdo nedokáže vysvětlit, a dodnes ani nevysvětlil.
Proto jsem ani nemohl něco vědět,
něco řešit, něčemu rozumět, natož pak rodinu chránit.
A když se ptám, žádám, prosím, žebrám o vysvětlení .... tak se mi všichni ti, co měli něco s případem společného, jen posmívají, ponižují mě, urážejí a zesměšňují, odkopávají mě, jak já prý neprokázal .... Přitom já žádám, prosím, žebrám, pláču ... přece já se jenom ptám, já chci jen odpovědi, vysvětlení ... 
A nikdy nic.
Jako bych byl jen kusem dobytka, který jen otravuje, je na obtíž, který nemá nárok na nic. Ani na to vysvětlení úřednického postupu v naší rodině, kterému jsme se museli všichni podřídit.

 

Jakpak dopadnu?
Vysvětlí se něco, nebo mě státní moc zlikviduje, jen aby se nemuselo nic vysvětlovat a takto se ututlají zločiny spáchané z mocí úřední na mé rodině, na mých dětech? Dozvíme se někdy, který rodič selhal až tak, že už se musela rozbít rodina?
Jak je možné, že po tolika letech a po tom všem se ještě ani toto nevysvětlilo? 
Ale protože v ututlávání zločinů spáchaných na mých dětech je přímo namočeno tolik úředníků, policistů, doktorů, advokátů, státních zástupců a už i soudců, tak mě zřejmě brzy dorazí. Protože v této fázi státní moci půjde jen o to, aby se co nejvíce zmírnilo selhání státu. A opět se na mě něco vymyslí, nijak nevysvětlí, jen plivne špína bez možnosti se tomu bránit se, a jen tak na mě hodí, jak už se to dělá 8 let.
Já byl přece odstěhovaný, manželství jsem učinil formálním - já prý odvrhl dítě - matka k vůli tomu musela rozbít rodinu - matka by prý dítě nikdy neodvrhla - matce se prý podařilo obnovit sourozeneckou skupinu -
A aby to tak zůstalo, nešlo s tím nic dělat, tak proti tomu je, jak
já prý všechno popisuji lživě, pomlouvačně, neúplně .... - já nejsem schopan se s mířit s pravdou od úřednic -
já nechápu, že neplatí, co je uvedeno v návrhu soudu a v rozsudku - já prý trpím bludy - já prý potřebuji opatrovníka
Nic z toho není dodnes řádně vysvětlené, popsané a k ničemu z toho dokonce ani nemají mé vyjádření a přesto všechno platí. Takto se tu se mnou jedná a jen čeká, až mě to zlikviduje.

Přitom všechno jsou to až tak obří hovadiny, že se z nich, z žádné z nich, nedá nic vysvětlit.
Ale při likvidaci Klušáka netřeba něco vysvětlovat. Klušáka je potřeba zlikvidovat. A pak konečně bude po případu.
Jiní přece vysvětlení nežádají. Jiným nevadí, jak se zde likvidují rodiny, jak se zde záměrně dohánějí občané k těm nejzoufalejším činům ...


Sledujte tento případ, zde se všechno dozvíte.


Jiří Klušák

Kontakt

Majitel tohoto webu a garant pravdivých údajů:

Jiří KLUŠÁK
Martínkov 105

675 44 Lesonice

jikl@jikl.cz

rekonstrukce webu:
srpen 2016


3. strana ze Zprávy vládě ČR

Zde se vysvětluje, že rodina se rozbila pouze a jen pro třetí osobu, pro Tomáše. A je ze seznam všech těch, keří případ vyšetřovali, tedy všech těch, kteří o případu vědí úplně všechno. A kteří všechny ty zločiny napáchané z moci úřední na naší rodině, na našich dětech ze své moci kryli.


Rodina se rozbila k vůli devatenáctiletému synu Tomášovi, který mimořádně krutě týral, přímo terorizoval, celou rodinu.

Tři psychologové ho řešili, i ve škole jsem kvůli jeho tyranii byl. A protože už mi několikrát opakovaně hrozil fyzickou likvidací, pokud se mu nepodřídím, proto musel z domu. Jinak by nás vyzabíjel.
To nám doporučili v manželské poradně. To bylo jedné možné řešení, jak se před jeho stupňující se agresí zachránit.
V rodině byl přece prvňáček a já přímo doma podnikal. Ničil nejen rodinu, ale i podnikání.  A podívejte se, jak tu situaci popisuje sociální odbor v krajské zprávě. Oni se nejen za toho agresora, za takového tyrana postavili, oni ho ze všech sil ještě i podporovali. Oni dokonce pro něj rozbili rodinu. Takto řešili tyranii v rodině. Přitom my už jsme ji vyřešili. S odborníky. Tomáš byl z domu. A přečtěte si, jak jeho tyranii a odchod z domu řešil sociální odbor.


Tomáš byl z domu a za rok končil na gymplu. Pak nebude mít kde bydlet, nebude mít zázemí, nebude mít vůbec nic. A tak si zaúkoloval sociální odbor, aby pro něj rozbili rodinu. Vlastně jen - aby mu z rodiny odstranili otce. Aby si mohl odtáhnout matku do Lukovan, kde měla prázdný domek. A kam by on okamžitě přicupital za ní. A sociální odbor mu zcela vyhověl.

Jenom proto se rozbila rodina.
Sociální odbor Moravské Budějovice rozbil naší rodinu jenom proto, aby se postarali o bydlení a o zázemí Tomáše.
Proto sociální odbor rodiče vůbec nezajímali, proto se rodiče vůbec neřešili. Proto máme zcela nesmyslný návrh soudu a proto máme zprávu z krajského šetření plnou bizardních nesmyslů. Sociální odbor o rodičích nevěděl vůbec nic, rodiče, rodina, děti, prvňáček, ty je vůbec nezajímalo. Je zajímal jen zadavatel požadavku, Tomáš. Celá krajská zpráva je jen chvalozpěv o mimořádně krutém tyranu, který terorizoval, šikanoval a týral celou rodinu.

Byl to nevídaný, neslýchaný zločin vůči naší rodině, vůči našim dětem, který ze své moci na nás spáchal sociální odbor Moravské Budějovice. Proto nelze nic vysvětlit, proto není na nic odpověď. Co platilo, to už neplatí a ničím se to nenahradilo. Proto doposud nemáme ani úřední vysvětlení, proč se vlastně rozbila rodina, proč matka tak brutálně odvrhla dítě, proč tak krutě zdevastovala sourozeneckou skupinu. Přitom všechno a od prvopočátku řídil sociální odbor.

Zde je seznam těch, co náš případ šetřili, posuzovali.


Tyto osoby o zločinech sociálního odboru Moravské Budějovice i o krytí a podpoře tyrana všechno vědí, všechno znají.
A všemu rozuměli. Nikdo z nich nežádal doplnění něčeho, další vysvětlení, další důkazy, přesto že jsem je všem nabízel.
Všechno jim bylo zcela jasné, všemu rozuměli, proto mohli rozhodnout. A proto rozhodli. Někteří dokonce i vícekrát.

ing. Jana Loiblová,  - tehdy - vedoucí sociálního odboru MB, 

ing. Jana Špačková, tajemnice městského úřadu MB,

Jan Hauk, DiS, kurátor pro mládež SPOD, Rosice u Brna,

Bc. Vítězslava Vaverková, vedoucí sociálního odboru Rosice,

ing. Radek Drnovský, tajemník městského úřadu Rosice,

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, 
Mgr. Eva Rychvaldová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly Kraje Vysočina,

nprap. Zdeněk Tvrdý, vrchní inspektor + npor. Bc Jaroslav Pospíšil, vedoucí oddělení PČR MB,

prap. Miroslav Pátek, inspektor + npor. Milan Chvátal, vedoucí oddělení PČR MB,

nprap. Miroslav Pátek, inspektor + npor. Jaroslav Pospíšil, vedoucí oddělení PČR, MB,

npor. Bc. Jaroslav Pospíšil, vedoucí oddělení policie MB,

plk. Mgr. Petr Tomášek, vedoucí Územní odbor PČR Třebíč,

plk. Mgr. Radek Malíř, ředitel krajského ředitelství PČR Jihlava,

JUDr. Zdeněk Špaček, okresní státní zástupce, Třebíč

Mgr. Lenka Fortelná, krajské státní zastupitelství, Jihlava,

por. Roman Rada, komisař, PČR, ÚO Znojmo, oddělení hospodářské kriminality,

plk. Mgr. Miroslav Fulín, policejní prezidium PČR,  vedoucí oddělení, 
plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, policejní prezident PČR,

RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv ČR, 
JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv ČR,
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv ČR,

Mgr. Kateřina Šlesingerová, ředitelka odboru ochrany práv dětí MPSV

 Vsevjednom.cz
Powered by PrestaShop™    
Template prestashop